Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

23 Kasım '09

 
Kategori
Tarih
Okunma Sayısı
7990
 

Şeyh Said İsyanı...

Şeyh Said İsyanı...
 

Şeyh Sait, isyanı başlatmıştır ama, bence oyuna geldiğinin pek farkında olmamıştır.


ŞEYH SAİD İSYANI'NI NASIL YORUMLAMAK GEREKİR ?....

Herkes, Dersim İsyanı ile uğraşıp dururken, gelin ben size Şeyh Sait İsyanı'nı anlatayım...Okursanız, şimdiye kadar bildiklerinizin dışında ilginç bazı yorumlar bulabilirsiniz, bu isyan hakkında...

İsterseniz, kimilerinin yaptığı gibi açarsınız ansiklopediyi ya da girersiniz internete, istediğinizden fazlasını öğrenebilirsiniz., bu isyan hakkında...Ama benim yazacaklarım kadar farklı bilgilere ulaşmanız, bilmiyorum mümkün olur mu?...

Bu nedenle arkadaşlarımın, bu bloğu okumalarını öneririm... Üstelik bunu yazmak için bir haftatır uğraşıyorum; emeğim boşuna gitmesin...

Hadi başlayalım...

Biliyorsunuz, İngilizler Musul'u (o günkü Musul, bugünkü Kuzey Irak'tır) haksız ve hukuksuz bir şekilde Mondros Mütarekesi'nin imza edilmesinden sonra işgal etmişlerdir... Bu nedenle de, Atatürk'ün Lozan'a gönderilen Barış Heyeti'ne verdiği en önemli direktif, Musul'un elde edilmesi yönündeydi... Yine bildiğiniz gibi Lozan Konferansı sona erdiğinde Musul sorunu sonuca bağlanmamış ve çözümü sonraya bırakılmıştır. Bu nedenle de, Lozan sonrasında İstanbul'da toplanan Haliç Konferansı'nda da netice alınamamış ve çözüm için Milletler Cemiyeti devreye sokulmuştur.

Bu başlangıcı yapmamın nedeni, Şeyh Sait Ayaklanması'nı Musul sorunu ve Kürdistan'ın devletinin kurulması ile ilişkilendirmek istememdir...

Daha Haliç Konferansı, sırasında İngilizler, Türkiye'nin dikkatini Musul'dan başka yönlere çekmek ve Türkiye'yi başka sorunlarla uğraştırmak için Nasturi İsyanı'nın çıkmasını sağlamışlardır.

Aynı şekilde Milletler Cemiyeti devreye girdikten sonra da Şeyh Sait Ayaklanması'na önayak olmuşlardır... Çünkü, Milletler Cemiyeti'nin tarafsız ülkelerin uyrukları arasından seçerek oluşturduğu üç kişilik bir komisyon, bölgede yaptıkları incelemelerde, bölge halkının Irak'tan çok Türkiye yönetimini istediklerini tespit etmiştir.

İsyan hakkında farklı düşünceler...

Üçlü Komisyon üyelerinin bölgede yaptıkları çalışmalar sırasında, 13 Şubat 1925'de Anadolu'da Şeyh Sait İsyanı patlak verdi. Ayaklanmanın çıkış sebepleri ve niteliği üzerinde tarihçiler arasında genel bir düşünce birliği olmadığı, dahası isyanın ardında İngiltere'nin bulunup bulunmadığı da pek bilinmiyordu.

Bazı İngiliz belgeleri karıştırıldığında, İsyan'la ilgili son derece ilginç yorumlarla karşılaşılıyordu. Bu konuda, Mim Kemal Öke ve Ömer Kürkçüoğlu bir İngiliz belgesine dayanarak şunları yazmaktadırlar(1) :

"Londra, Şeyh Sait İsyanı'nın 'doğrudan doğruya Türkiye tarafından planlanmış olabileceğinden" kuşkulanmıştır. 4 Mart 1925 tarihli bir Dışişleri raporunda, Şeyh Sait İsyanı'nı, Ankara'nın şu amaçlarla düzenlemiş olabileceği öne sürülmüştür :

* Asilerin elebaşılarının sınırı aşıp, 'kardeşlerini kurtarmak' üzere Musul'a girmelerini ve sonra da bütün bu bölgeyi Türkiye'ye tesim etmelerini sağlamak;

* Irak Kürtleri'nin, Türkiye'de başarılı bir ayaklanmayı gerekçe yapıp, Türkiye Kürtleri'yle birleştiklerini ilan etmelerini ve sonunda bir bütün halinde Ankara'ya bağlanmalarını sağlamak;

* Hiç olmazsa, ayaklanmayı bahane edip, Irak sınırına yığınak yapmak"

İngiliz arşiv belgelerinden çıkarılan bu bilgilerin doğruluğu va yanlışlığı hakkında yorum yapmak bizim boyumuzu - en azından benim boyumu - aşar. Bu yüzden de, ben, bu belgelerin doğruluğunu iki ayrı kitaptan teyit ederek sizlere aktardım.

Yukarıda isimlerini verdiğim yazarlardan Ömer Kürkçüoğlu, Şeyh Sait Ayaklanması'nın dinsel sloganlara dayanmasını, Kürtler'de böyle bir tepki için elverişli ortam yarattığını söyler... Ayaklanma'nın lideri Şeyh Sait'in, "İslam'ın, Türklerle Kürtler arasındaki tek bağ olduğu; Türk'ler ise şimdi bu bağı kopardığına göre Kürtler de kendi geleceklerini düşünmek zorundadırlar" (2) biçimindeki sözleri bu kanıyı güçlendirmektedir. Şayh Sait'in bu sözlerinin arkasında "Bağımsız Kürdistan" fikrinin yattığı da söylenebilir.

Şeyh Sait'i bu şekilde konuşturan neden, Musul sorununun çözüme kavuşturulamamış olduğu bir sırada Halifeliğin kaldırılmış olması(3 Mart 1924) olamaz mıydı? Tam bu sırada Halifeliğin kaldırılmış olması, Türkiye'nin Musul tezine manevi bir darbe indirmiş olmuyor muydu?

Bunlar bir düşüncedir; ama İngiltere'nin Musul'daki bir görevlisi, Halifeliğin kaldırıldığı yolundaki haberi hayretle karşılayıp inanmakta güçlük çektiklerini yazmaktadır. Bu ingiliz görevlisi, o zamana kadar "Kürdistan'ı patlamaya hazır bir volkan gibi kaynaştıran Türk propagandasının, Kürtler'in Halife'ye kesin bağlılıklarına dayandırıldığını; Türkler'in kendi bildikleri dalı dalı kesmelerinin ise, İngiltere için inanılmayacak kadar mükemmel bir şey olduğunu"(3) belirtmiştir. Bu İngiliz görevlisi, sözlerini "tabiî, bu yeni durumdan kendimiz için yararlanmayı ihmal etmedik" şeklinde tamamlamıştır.

Bu arada Türk Hükümeti'nin, Kürt ayaklanmasına karşı aldığı sert önlemler, Musul'daki mahalli Kürt ileri gelenlerin tepkisine de yol açmıştır.(4)

Bu durum, İngiltere'nin kuşkusuz işine yaramıştır. Çünkü, bu durum aynı zamanda, iç ayaklanma ile uğraşan Türkiye'nin Musul sorunu ile uğraşmasını zora sokmuştur.

Şimdi olaya bir de Resmi Tarih gözlüğü ile bakalım...

Resmi Tarih, olayı, "genişçe bir irtica olayı" olarak değerlendirmiş ve nedenleri, hazırlanması ve patlak verdiği devir ve ortam itibariyle tamamen bir "karşı ihtilal" olarak kabul etmiştir(5).

Atatürk de, 22 Kasım 1924 günü(Şeyh Sait İsyanı'nın başlamasından yaklaşık üç ay önce) Cumhuriyet Halk Partisi Grup Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "'din elden gidiyor, aile hayatımız, binlerce yıllık ananelerimiz birbiri ardınca yıkılıyor, bu gidişle Batı uygarlığını alacağız dinimizden olacağız' yolundaki propagandaların tesirsiz kalacağını sanmanın budalalık olacağını belirterek, yakın bir gelecekte "karşı bir ihtilal" ile karşılaşmanın mümkün olacağı yolunda uyarıda bulunmuştur"(6)

Atatürk'ün sözlerine bakarak, bu ayaklanmanın üç ay öncesinden bilindiğine göre, "acaba neden önlem alınmadı?" diye bir soru geliyor insanın aklına...

Bu arada ilginç bir nokta da, "isyana karşı girişilen askeri harekatın, yasal ve siyasal olarak desteklenmesi" gerekçesiyle çıkarılan "Takrir-i Sükun Kanunu"nun, isyanın üç ay önceden bilinmesine rağmen neden isyandan 20 gün sonra çıkarılmış olmasıdır.

NOT: Bundan sonraki bloğumunda bu konuya, yani "ŞEYH SAİT İSYANI VE TAKRİR-İ SUKUN KANUNU"nu işleyeceğim. Sakın kaçırmayın!...

Aklıma şöyle bir soru daha takılıyor; "acaba" diyorum, "Türkiye, Şeyh Sait İsyanı'nı yanlış mi okudu?"...

NOT: Musul, konusunda yazdığım bir kitapta, bu isyanı da konu etmiş ve daha ayrıntılı bir araştırma yaptığım zaman ulaştığım bilgiler beni çok şaşırtmıştı. Asıl belgelerin fotokopisini okuyunca, neredeyse aklım tavana vuracaktı. Bu bilgileri, kitabıma aktarmak istediğimde, "boş ver, etrafı bulandırma" diyerek beni uyardılar. Ben de bu bilgileri kendimde sakladım ve kitabıma aktarmayarak Resmi Tarih'in çarkı içinde kaldım...Bu bilgilere, "Türk-İngiliz İlişkiler"ni okurken ve İngiliz arşivlerinden bazı belgelerin fotokopilerini gördüğüm zaman ulaştığımı söyleyebilirim. Meraklılar ve konu hakkında bilgisi olanlarla bildiklerimi paylaşabilirm...Ama bir şartla; yaptıkları yorumlarda bana, okuduklarımı hatırlatan bilgiler olursa...

Bu ayaklanma, nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin, İngiltere lehine sonuçlar yarattığı kuşkusuzdur. Bunları belirterek bloğumu sonlandırmak istiyorum:

1. Türkiye'nin, isyanı bastırmak için aldığı sert önlemler, Lozan Konferansı'nda ve Musul'la ilgili diğer görüşmelerde, Türklerden ayrılmaz bir unsur olarak gördüğü Kürtlerle kendi ülkesinde bile barış içinde yaşayamadıkları izlenimi vermesi bakımından çoğunluğu Kürt unsurundan oluşan Musul iddiasını zedelemiştir.

2. Bu isyan, Türkiye'nin anlaşmazlık durumunda, Musul'a yönelik planladığı ve hazırlığını yaptığı askeri harekatı engellemiştir.

3. Ayaklanma, aynı zamanda Cumhuriyet ve devrimlerine yönelik olarak değerlendirildiğinden, Türkiye'nin Musul'a yönelik dikkat ve tavrının değişmesine neden olmuştur.

4. Böylece, iç sorunlarla uğraşmak zorunda kalan Türkiye'nin Musul üzerindeki iddiası yoğunluk kaybetmiş, şu veya bu şekilde İngilizler'le anlaşma ortamına gelinmiştir.

Benden, şimdilik bu kadar... Okuyun ve yorumlayın... Yorumlarınız bekliyorum

cdenizkent

___________ :

(1) PRO.FO.371 / 10867 E.1360/1091/44'den Mim Kemal Öke, Musul ve Kürdistan Sorunu, Ankara, 1992, s.159 ve Ömer Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri(1919-1926), Ankara, 1978, s.312

(2) Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgeleriyle Türkiye'de Kürt Sorunu(1924-1938), Ankara, 1975, s.21'den Kürkçüoğlu, A.g.y. s.311

(3) J.C. Edmonds, Kurds, Turks and Arabs(1914-1921, Berkeley: 1971, s.383'den Kürkçüoğlu, A.g.y., s.312

(4) A.g.y., s.427'den Kürkçüoğlu, s.310

(5) Türkiye Cumhuriyet'inde Ayaklanmalar(1924-1938), Ankara: Genelkurmay Harp tarihi Başkanlığı Yayınları , 1972, s.78

(6) İsmail Arar, Atatürk'ten Günümüz Olaylarına Işık Tutan bazı Konuşmalar, Belleten, Cilt-LII, sayı 204, kasım 1998, s.953

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Konu hakkında fazla bilgim olmadığı için yorumlayamadım ama sanki devlet koşullara teslim olmuş gibi geldi bana.

Kerim Korkut 
 15.11.2016 18:38
Cevap :
Merhaba Kerim Bey...Bu bloğumu tam üç aylık bir araştırma ile yazdım. Bloğumda da belirttiğim gibi, "Vay anasını!" dedirtecek bilgilere ulaştım. Çalıştığım kurumun baş yetkilisi, "boş ver; etrafı bulandırma" dedi...Ben de bazı yerleri atladım. Ama, Şeyh Sait İsyanı'nın muhtemel nedenlerini sıraladım...Yorumunuz bir anlamda doğru olabilir; bir de "bilerek" sözcüğü ilave edersek daha gerçekçi olur...Çünkü, bloğumda sanırım yazmadığım şu bilgiyi de ekleyebilirim. M.Kemal, böyle bir isyanın olabileceğini isyandan üç ay önce söylemişti...İsyan, Musul'un bizim tarafımızdan işgalini önlemek için İngilizler tarafından çıkarılmıştı. Dinci bir isyan görümüne sokularak da Halifeliğin kaldırılmasına zemin hazırlandı...Teşekkürler ve selamlar.  16.11.2016 11:53
 

Oldukça objektif bir yazı olduğu hissine kapıldığım blogunuzu ilgi ile okudum. Yorum istiyorsunuz ve bende sizi kırmayayım ama şu bir gerçektir ki tarih haksızlıklarla, hukuksuzluklarla, çarpıtmalarla dolu geçmiştir. Tarihin geçmişte kalan sorunlarını ise çözmek maalesef mümkün değildir. Bu nedenle de Kürt meselesi olsun, Ermeni meselesi olsun bütün sorunlar tarihi olgular çerçevesinde değil, günümüz koşulları, hak ve hukuk çerçevesinde çözümlenmelidir. Benim adım Hıdır, elimden gelen de budur. Sevgi ve selamlarımla

Matilla 
 11.05.2013 17:03
Cevap :
Eski bir bloğumdu bu...Bu bloğun adını kendi sayfamda da gördüm..Yeni bir blog gibi sunulmuş sanki..Bu durumu pek anlamış değilim..Yorumunuz için teşekkür ederim..Sanırım 3-4 yıl önce yazmış olmam gerekir(bakmadım çünkü)..O günkü Türkiye'nin gündeminden yola çıkarak yazılmış bir blog..O bloğu, güncelleştirirsem sanırım içine bazı ilaveler ya da çıkarmalar yapabilirim...Eğer ilgilenirseniz. "Adım adım Kürdistan" başlığı altında 6-7 blogluk bir yazı dizim var; onu da okumanızı öneririm..O blogları kendime özel arşivimden -medyayı takip ederek oluşturduğum arşiv - faydalanarak yaptım...O günlerde düşündüğüm Kürdistan'ı, bugün daha başka düşünüyorum...İlerde bunu da yazacağım...Ama şimdiye kadar bu konuda düşündüğümü henüz kimse dillendirmemiştir..Tekrar teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.  12.05.2013 17:58
 

tguzel arkadaşıma,bazı kaynaklar; -Ömer Kürkçüoğlu,Türk-İngiliz İlişkileri(1918-1925),Ankara,Ankara Üniversitesi SBF yayını,1988 -Mim Kemal Öke,Musul Meselesi Kronolijisi,İstanbul,Türk Dünyası Ararştırma Vakfı,1991 -Selahi Sonyel,Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika,Ankara,Türk Tarih Kurumu Yayını,1991 -Kemal Melek,İngiliz Belgeleriyle Musul Sorunu,İstanbul,1983 -Vedat Şadilli,Türkiye'de Kürtçülük hareketlei ve İsyanlar,Ankara,1980 -Bilal Şimşir,İngiliz Belgeleriyle Kürt Sorunu,Ankara:Dışişleri Bakanlığı yayını,1975 -Bilal Şimşir,İngiliz Belgelerinde Atatürk,Ankara:Türk Tarih Kurumu Yayını,1975 -Atatürk'ün Milli Dış Politikası,(1923-1938) -Yusuf Hikmet Bayur,Türkiye'nin Dış Siyaseti,Ankara:Türk Tarih Kurumu Yayını,1065 -Metin Toker,Şeyh Sait İsyanı,Ankara:Akis Yayınları,1968 -Erol Ulubelen,İngiliz Belgeleriyle Türkiye,İstanbul:Çağdaş Yayınları,1967 -TBMM Gizli Celse Zabıtları(4 Cilt),Ankara: TBBM Basımevi,1980 -

cdenizkent 
 11.11.2012 14:55
 

evet hocam tez degilde 1 ay snra sunum yapcam bu konuyla ilgili şimdiden calısmam lazım bu konuyu en iii şekilde hazırlanmam lazım... kaynak bulamıorum bu konuyla alakalı... keske bi kac gun içinde kaynak önersenizde calısmalarıma baslaasam...

tguzel 
 08.11.2012 21:34
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 850
Toplam yorum
: 2306
Toplam mesaj
: 60
Ort. okunma sayısı
: 1224
Kayıt tarihi
: 11.12.07
 
 

İstanbul doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimi İstanbul'da tamamladım. İstanbul Üniversitesi'nde..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster