Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

01 Aralık '08

 
Kategori
Bilgisayar
Okunma Sayısı
25750
 

Size autocad öğreteyim mi? : circle (çember), arc (yay), polygon (çokgen) çizimi.

Size autocad öğreteyim mi? : circle (çember), arc (yay), polygon (çokgen) çizimi.
 

Ben Çizdim Yaa


Bu seferki ders anlatımızda merkezini seçerek ya da belli bir ölçümüz var ise o ölçüyü girerek daire yani çember oluşturmayı, iki noktadan geçirebileceğimiz daire çizimi oluşturmayı ve üç noktadan geçirebileceğimiz daire çizimi oluşturmayı, Arc komutu ile yay çizmeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Bu komutlar Autocad'de çok önemlidir. Bir Circle, bir Arc ( yay ) çizmek çok önemlidir teknik resimde. " Ne var ki onu çizmekte arkadaş ? Bebek oyuncağı. " diyorsanız ben size demedim zaten bilen var bilmeyen var kardeşim :))) Ben onlara diyorum. Autocad öğrenmeye hızla devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi devam edelim.

Merkez Noktası ve Çap İle Çember Çizimi:

Çember komutunu çalıştırıp merkezi belirledikten sonra komut satırına gelen Specify radius of circle or [Diameter] iletisinden diameter seçeneği seçilir.(seçmek için D yazıp enter tuşuna basınız.)Daha sonra çizeceğiniz çemberin çapını giriniz ve enter tuşuna basınız.

Üç Noktadan Geçen Çemberler:

Çember yayı üzerinde üç ayrı nokta belirtilerek bu noktalardan geçen çember çizilir.

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:3p
Specify first point on circle: (A noktasını seçiniz)
Specify second point on circle: (B noktasını seçiniz.)
Specify third point on circle: (C noktasını seçiniz)

Specify third point on circle: (C noktasını seçiniz)
4. İki Noktadan Geçen Çemberler: Circle komutuna girdikten sonra komut satırındaki iletiden 2P seçeneğini seçiniz. Specify first end point of circle's diameter iletisi ile bildirilen çemberin çapını meydana getirecek birinci noktayı belirleyiniz. Daha sonrada ikinci noktayı belirleyerek çemberi çiziniz.
5. Teğetsel Çemberler: İki doğruya, iki çembere, veya bir doğru bir çembere teğet olan ve yarıçapı bilinen çemberlerin çizimine olanak verir.Teğetleri oluşturmak için circle komutu içindeki TTR(Tan tan radius) seçeneği seçilmelidir.Aşağıdaki uygulama da nasıl kullanıldığı gösterilmektedir.

Command: Circle

Specify center point for circle or [3P/2P/ Ttr (tan tan radius)]:TTR
Specify point on object for first tangent of circle: (Birinci teğet noktası olarak A’yı seçiniz.
Specify point on object for second tangent of circle: (İkinci teğet noktası olarak B’yi seçiniz)
Specify radius of circle <.....>: (Çemberin yarıçapını girin)

Üç Doğruya Teğet Çemberler:

Üç doğru, yay veya çembere teğet çemberler Object Snap to Tangent modu kullanılarak çizilebilir.
Command: Circle

Specify center point for circle [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify first point on circle: Tangent to (A noktasını seçiniz)
Specify second point on circle: Tangent to (B noktasını seçiniz.)
Specify third point on circle: Tangent to (C noktasını seçiniz)

*** Arc (Yay) Komutu:

Arc komutunu Draw araç çubuğundaki "arc " butonuna tıklayabilir, Menu çubuğundan Draw ? Arc > Draw > Arc ya da komut satırına Arc (a) yazarak çalıştırabilirsiniz.Yay komutunu kullanırken bir yayı faklı yöntemler ile tanımlayabilirsiniz.Yay çizmenin birçok metodu vardır.Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.
1. Üç noktadan geçen bir yay (Three points on an arc )
2. Başlangıç, merkez ve bitim noktası (Start, center and end point)
3. Merkez, başlangıç ve bitim noktası ( Center, start, and end point)
4. Başlangıç, merkez ve taranan açı (Start, center and included angle)
5. Başlangıç, merkez ve kiriş boyu (Start, center and length of chord)
6. Başlangıç, bitim ve yarıçap (Start, end and radius)
7. Başlangıç, bitim ve taranan açı (Start, end and included angle)
8. Başlangıç, bitim ve başlama yönü (Start, end and starting direction)
9. Merkez, başlangıç ve kiriş boyu (Center, start and length of chord)
10. Merkez, başlangıç ve taranan açı (Center, start and included angle)
11. Bir önceki yay ve çizginin devamı (Continuation of a previous line or arc).

Yukarıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak yay oluşturabilirsiniz.Yukarıdaki bileşimlerden herhangi birini özellikle belirtmez ve direkt olarak geçerseniz, birinci yöntem kullanıma sunulacaktır.Seçeneklerin isimlerinin sadece baş harflerini girerek de Arc komutu seçeneklerini kullanabilirsiniz.
Başlangıç ( Start-S), Merkez (Center-C), ve Bitim (End-E) birleşimi ile yay oluşturmak isterseniz, yay menüsünde doğru seçim “S, C, E:” olur.

Üç Noktadan Geçen yaylar:

3 Points oluşturmanın ilk ve her zaman aktif olan yöntemidir. İlk nokta yayın başlangıç noktası, ikinci nokta yayın üzerinde bulunan herhangi bir nokta, üçüncü ve son nokta ise yayın bitim noktasıdır. Yaylar her iki yönde de oluşturulabilirler.

Başlangıç, Merkez ve Bitim Noktası : ( Start , center , End ) :

Bu yöntem ile yay oluştururken ilk olarak başlangıç noktası belirlenir. Daha sonra komut satırına center (C ) yazılır ve yayın merkez noktası belirlenir. Başlangıç noktası ile merkez noktası arasındaki uzaklık oluşturulacak yayın yarıçapına eşit olur. Daha sonra yayı saat ibresi yönünde veya tersi yönünde döndürülerek son nokta belirlenir.

Başlangıç, merkez ve taranan açı Start , Center , Angle :

(Start, Center, Included Angle – S, C, A ): Bu yöntemle başlangıç ve merkez noktaları belirli olan ve istenilen tarama açısı altında yay oluşturulabilir. Girilen açı değeri pozitif ise yay saat ibresi tersi yönünde, negatif ise saat ibresi yönünde yay çizer.

Command: Arc

Specify start point of arc or [CEnter]: (Başlangıç noktası olarak A’yı giriniz.
Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: C
Specify center point of arc: ( Merkez noktası olarak B’yi giriniz
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: A
Specify included angle: 150

Başlangıç, Merkez ve Kiriş Uzunluğu (Start, Center, Length of Chord – S, C, A ):

Yayın başlangıç noktası ile bitim noktasını birleştiren doğruya kiriş uzunluğu denir. Bu yöntemle kiriş uzunluğu girerek yay oluşturabilirsiniz.Yay saat ibresinin tersi yönünde çizilir.Kiriş uzunluğu ile aynı zamanda bitim açısı da tanımlanabilir.
Arc komutunu çalıştırıp ilk noktayı belirleyiniz.komut satırına gelen Specify second point of arc or [CEnter/END] iletisindeki seçeneklerden center seçeneğini seçerek merkez noktasını belirleyiniz.Ekrana tekrar Specify end point of arc or [Angle/chord Length] şeklinde bir ileti gelecektir.Buradaki seçeneklerden Chord Length seçeneğini L yazarak seçiniz. Specify length of chord iletisi ile sizden kiriş uzunluğunu isteyecektir.Kiriş uzunluğunu girmek sureti ile yayı çizebilirsiniz..

Başlangıç, Bitim ve Taranan Açı (Start, End, Included Angle ¬¬– S, E, A ):

Yay çizerken girilen açı girilen açı değeri negatif ise saat ibresi yönünde, pozitif ise saat ibresi tersi yönünde yay çizilir.
Yukarıda belirtilen yöntemlerle, verilen sıraya göre (S, E, A ...gibi) seçenekler seçilip noktalar ve değerler belirlendiğinde girilen değerlere göre yay çizilecektir.

Bir kıyak geçerek size başta yazmadığım ama şimdi yazdığım " POLYGON " yani çokgen ( beşgen , altıgen , ongen mesela ) çizmeyi de anlatacağım. İnanın bana o kadar kolay ki bunu çizmek görseniz çokgen demezsiniz valla :)))

*** Polygon (Çokgen) Komutu:

Polygon komutunu Draw araç çubuğundaki butonuna tıklayabilir , Menu çubuğundan Draw ? Polygon Draw >> Polygon ya da yada komut satırına Polygon (pol) yazarak çalıştırabilirsiniz.Bu komut çokgen çizimleri için kullanılır.Çizilecek çokgenin kenar sayısı 3 ile 1024 arasındadır.Çokgenin büyüklüğü, bir kenarının uzunluğu yada içine veya dışına çizilebilecek bir çemberin yarıçapı ile belirlenir.Draw araç çubuğundaki polygon butonundan veya komut satırına Pol yazıp çalıştırdığınız zaman ekrana şu iletiler gelecektir.
Polygon Enter number of sides :3 ile 1024 arasında girilen kenar sayısı.
Çizmek istediğiniz çokgenin kenar sayısını girdiğinizde ekrana Specify center of polygon or [Edge] iletisi gelir.Eğer çokgen bir çember içine yada dışına çizilecekse bu çemberin merkez noktası verilir.Verilen değer çokgenin merkezi olarak kabul edilir.Bütün köşeler bu noktaya eşit uzaklıkta çizilir.Merkez noktasının belirlenmesinden sonra Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <ı> iletisi görüntülenir.Bu iletideki seçeneklerden;

Inscribed in circle ( I ) seçeneği seçilirse bu durumda çokgen, yarıçapı verilen çemberin içine çizilir.Çokgenin bütün köşelerinin merkezden uzaklığı yarıçap kadar olur.

Circumscribed about circle ( C ) seçeneği seçilirse bu durumda ise çokgen, yarıçapı verilen çemberin dışına çizilir.Çokgenin tüm kenarları çembere teğet olacak şekilde çizilir.

Çizilecek çokgenini kenar uzunluğu biliniyorsa Specify center of polygon or [Edge] iletisindeki Edge seçeneği seçilir.Ve ekrana gelen Specify first endpoint of edge iletisi ile çokgen kenarının başlangıç noktası verilir, aşağıdaki iletiler gelir. Specify second endpoint of edge iletisi ile de çokgen kenarının bitiş noktası verilir.

İşte bu kadar. bakın ne kadar da kolaymış değil mi ? İlk başta anlamadığınız için çok karışık gelir bu doğrudur ama inanın çok basit ve çizmesi çok zevkli bir komuttur. Evet arkadaşlar bu dersin de sonuna geldik. Bu dersimizde ;

1 - Merkez Noktası ve Çap İle Çember Çizimi:

2 - Arc (Yay) Komutu:

3 - Polygon ( çokgen ) Komutu :

gibi konulara değindik. Bir sonraki derste ;

*** Donut ( Dougnut ) Komutu : Anlayacağınız simit gibi düşünün....

***Rectangle Komutu ( Dikdörtgen ) : Gayet basit aslında...

***Sketch Komutu: Handsfree. : Bu komut sayesinde serbest elle kalemle çizer gibi çizgi çizebiliyorsunuz ve çizdiğiniz bu şekli eğer kapalı bir çizim ise ( iki ucu birleşmiş çizgi ise ) katı hale getirip 3 boyutlu bir nesneye dönüştürebiliyorsunuz.

Hadi ben kaçtım iyi dersler...

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

ama anlamadım öğretmenim:))) ama bende bi enayilik yokmuş. başkaları da öğrenmemiş meğersem. kafam kazan gibi oldu... zil çaldı ben tenefüse çıkıyorum:)) iyi derslerrr....

Nev 
 07.12.2008 15:14
Cevap :
bak otoket dersine çalışmıyorsun kızacam ama =)))) sevgiler şelale...  08.12.2008 17:07
 

Ama okuya okuya bir gün anlayacağım... Dersime çalışıyorum hocam...

Fatma Güneş ERGEN 
 04.12.2008 19:37
Cevap :
=)) olsun ben ablacım öğrenirsin. selamlar..  05.12.2008 15:05
 

anlata anlata sana teklif geldi yahuu :)) Ne güzel bi şey öyle!

Serçe! 
 02.12.2008 18:26
Cevap :
yaa işte ööle canımcım. kimin kısmeti nerede belli olmuyor bakalım. sen nasılsın.ben senelik izne çıktım artık evde ayın 15 ine kadar yazarım <=)))  03.12.2008 11:17
 

Anladıysam arap olimm.. hatta yalan yok anlamadığım için atlaya atlaya okudum :))))maalesef... nesem mutlaka anlayanlar olur.. sağlıcakla kal..

fugen 
 02.12.2008 1:32
Cevap :
=)) olur ööle =))  03.12.2008 11:16
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 749
Toplam yorum
: 2097
Toplam mesaj
: 46
Ort. okunma sayısı
: 1905
Kayıt tarihi
: 11.10.07
 
 

Yazmanın hayatın akışının bir parçası olduğu kanısındayım. 6 Mayıs 1982'de doğdum ve İstanbul Kar..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster