Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

28 Haziran '14

 
Kategori
Güncel
Okunma Sayısı
404
 

Soma için toplanan yardımlar nasıl Somali'ye gitti?

Soma için toplanan yardımlar nasıl Somali'ye gitti?
 

Soma’ya yapılan yardım, yolu bulamayıp Somali’ye giderse ne olur?

Tabi ki Somali’ye gitmiş olur ve bankada biriken paralar, Somali Büyükelçiliğimize gönderilir, oradan da kutuların içine konularak Somalili yetkililere teslim edilir.

Hatırlarsanız bu konuda yazdığım bir yazıda, bu yardımların bir ara kesildiğini, kesilme nedeni olarak da Somalili İslamcı Terör Örgütü Şabab olduğunu belirtiştim. Gerçi ben bunu sadece yazımda belirtirken, böyle bir açıklamayı Somali Merkez Bankası Başkanı yapmıştı.

Sahi biz Somali’ye, ayakkabıları kutusu içinde(!) aylık ne kadar yardım yapıyorduk?

Somali Merkez Bankası Başkanına göre 4.5 milyon dolar!

Nerden nereye geldik değil mi?

Somali’ye kesilen yardımlar, meğer toplanmaya devam ediliyormuş. Yardımlar azalınca da devreye bizim Soma Maden kazası girmiş!

Başbakanlık, Soma’da şehit olan 301 madencinin ailesine yardım için kampanya açarak, meğer Somali’ye yardım toplamış!

SMS’le yapılan bağışların Soma değil, Somali hesabına aktarıldığı Sözcü Gazetesinden Saygı Öztürk tarafından ortaya çıkartıldı.

Bildiğiniz gibi Manisa­’nın So­ma İl­çe­si­’n­de mey­da­na ge­len ma­den ka­za­sın­da 301 va­tan­da­şı­mız ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti. Kazanın ilk gün­le­rin­de dev­let, ma­den­ci­ler­le il­gi­li ye­ni ya­sal dü­zen­le­me­ler ya­pı­la­ca­ğı­nı, ölen ma­den­ci­le­rin ya­kın­la­rı­na yardım­la­rın ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ni açık­la­dı. Yar­dım kam­pan­ya­la­rı­na da va­tan­daş­lar büyük des­tek ol­du. O destekçilerden biri de benim.  

Bildiğiniz gibi yapılan yardımların tek elde toplanmasını Başbakanlık istedi. Bu nedenle yar­dım kam­pan­ya­sı­nı Baş­ba­kan­lı­ğa bağ­lı AFAD üs­len­di. Kam­pan­ya kap­sa­mın­da, va­tan­daş­la­rın telefona “1886 AFAD So­ma­” ya­zıp gön­der­me­le­ri ha­lin­de kampan­ya­ya 5 li­ra ba­ğış­ta bu­lun­muş sa­yı­lı­yor­du. On­bin­ler­ce yurt­taş, kam­pan­ya­ya des­tek ol­du. Ay­nı gün­ler­de Baş­ba­kan Er­doğan da, “Biz So­ma­’ya da, So­ma­li­’ye yar­dım ya­pa­rı­z” de­miş­ti.

Ma­den iş­çi­le­ri­mi­zin ya­kın­la­rı için açı­lan kam­pan­ya­ya ka­tı­lan va­tan­daş­lar, te­le­fon kul­la­nım de­ta­yın­da, So­ma ye­ri­ne Somali’yeyar­dım yap­tık­la­rı­nı gör­lmüş. (Benimki Soma diye gönderilmişti.)Bu ko­nu­da AFA­D’­a çok sa­yı­da şikâyet ulaşmış. Yet­ki­li­ler, “Ko­nu­yu in­ce­li­yo­ruz. Ha­ta­yı dü­zel­te­ce­ği­z” de­seler de şikâyetin üze­rin­den gün­ler geç­me­si­ne rağ­men, yan­lış­lı­ğın düzel­til­di­ği ko­nu­sun­da kim­se­ye bil­gi ve­ril­miyormuş.

Gördüğünüz gibi bir isim benzerliği yüzünden ölen 301 vatandaş için yapılan yardımlar, belli bir havuzda(!) toplanarak, nereye, ne zaman, nasıl gönderildiği belli olmayan bir maceraya çıkmış görünüyor.

Vatandaşın duygularını sömüren bu sistemin başında kim varsa ve bu hatayı kim yaptıysa mutlaka hata düzeltilip, hatayı yapana gereken ceza verilmeli.

Soma’da yaşayan ve 432 çocuğun yetim kalmasına neden olan elim maden kazası için toplanan yardımları Somali’ye gönderen zihniyet de biran önce ülke yönetiminden uzaklaştırılmalıdır.

Böyle bir yanlışlığı(!)ortaya çıkaranları kutlarken, toplanan yardımların IŞİD’e de gönderilmiş olabileceğinden şüphelenmeye başladım.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 3842
Toplam yorum
: 6442
Toplam mesaj
: 310
Ort. okunma sayısı
: 3039
Kayıt tarihi
: 23.03.08
 
 

Antalya'da 1956 yılında doğdum. Emekliyim, Üniversite mezunuyum. Evliyim, bir oğlum var Mimar. Gü..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster