Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

21 Temmuz '13

 
Kategori
Türkiye Ekonomisi
Okunma Sayısı
3497
 

Son 11 yılın ekonomi tablosunun anlattıkları...

Son 11 yılın ekonomi tablosunun anlattıkları...
 

SÖZCÜ GAZETESİNDEN ALINMIŞTIR.


Gelin son 11 yılın bir muhasebesini yapalım, bakalım evdeki hesap çarşıya uymuş mu?

Yaratılan ekonomik mucize(!)den kimler yararlanmış?

Halkın alım gücü artmış mı?

Arttıysa kimlerin artmış?

Bildiğiniz 2ibi 2002 yılının 3 Kasımında yapılan Erken seçim sonrası AKP iktidar oldu ve ülkeyi yönetmeye başladı. O günden bu güne köprünün altından çok sular aktı ve ülkede bir sürü ekonomik mucize(!) yaratıldı!

O zamanlar Tür­ki­ye­’de net as­ga­ri ücret 226 li­ra idi, bu­gün ise 803.68 li­ra. Gördüğünüz gibi asgari ücret epey artmış! 2002 yı­lın­da as­ga­ri üc­ret­le 2 li­ra­lık be­yaz pey­nir­den 113 ki­lo alı­na­bi­li­yor­du, bu­gün ise sa­de­ce 80 ki­lo alı­na­bi­li­yor.

11 yıl ön­ce bir as­ga­ri üc­ret­li net maa­şı ile 2 bin 511 adet yu­mur­ta ala­bi­li­yor­du, bu­gün i­se bin 606 adet ala­bi­li­yor. Dün­ya­nın en pa­ha­lı ben­zi­ni­nin kul­la­nıl­dı­ğı Tür­ki­ye­’de 2002 yı­lın­da ben­zi­nin or­ta­la­ma lit­re fi­ya­tı 1.48 li­ra idi. Tem­muz ayın­da bir haf­ta içe­ri­sin­de ben­zi­ne iki ke­re zam ya­pıl­dı. Top­lam 19 ku­ruş­luk zam 97 ok­tan ben­zi­nin pom­pa fi­ya­tı­nı 5 li­ra­nın üze­ri­ne ta­şı­dı. Dö­viz ku­ru ve ulus­la­ra­ra­sı pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki de­ği­şim­le­rin et­ki­siy­le her ge­çen gün el ya­kan ben­zi­nin lit­re fi­ya­tın­da­ki ar­tış bu sü­reç­te yüz­de 237’yi bul­du.

Ma­zot fi­yat­la­rın­da­ki ar­tış da çift­çi­nin be­li­ni bük­tü. 2002’de 1.1 li­ra olan ma­zot lit­re fi­ya­tı, 4.40 li­ra­ya çık­tı.

O zamanlar ülkemizin nüfusu 67.8 mil­yondu. Bu gün ise 75.6 mil­yo­na çık­tı.

Her fır­sat­ta ‘IM­F’­ye olan bor­cu sı­fır­la­dı­k’ di­ye övü­nen hü­kü­met 130 mil­yar do­lar­lık dış bor­cu 11 yıl­da 350 mil­yar do­la­ra çı­kar­dı. Bunlara iş borcuda eklediğimizde 1 trilyon lirayı çoktan aştık.

Elek­trik ve do­ğal­gaz bi­rim fi­yat­la­rı­na da zam üs­tü­ne zam ge­li­yor. 11 yıl ön­ce ko­nut­lar­da kul­la­nı­lan elek­tri­ğin bi­rim fi­ya­tı (kw) 11 ku­ruş­tu. Bu­gün ise 28 ku­ru­şa ka­dar çık­tı ve zam ora­nı yüz­de 154 ol­du.
Do­ğal­ga­zın met­re­küp bi­rim fi­ya­tı da 37 ku­ruş­tan 91 ku­ru­şa ka­dar çık­tı. Yüz­de 146 ora­nın­da ar­tış ya­şan­dı.

PROF. Dr. Esfender Korkmaz ülkenin yetiştirdiği önemli ekonomistlerden birisidir. Ona göre, ülkenin refah düzeyindeki artışı anlamak için milli geliri dolar üzerinden değil, TL olarak hesaplamak gerektiğini söylüyor.  Ve Korkmaz şöyle konuşuyor. “2003 yılıyla bugün arasında milli gelirde büyüme 3 kat değil, yüzde 53’tür. 2008 yılında bir gecede milli geliri yüzde 30 artırdılar. Patagonya’da milli gelir yüzde 50 arttı. Gelişmekte olan ülkelerde son 11 yılda fert başına milli gelir yüzde 65-70 düzeyinde arttı. Ayrıca milli gelirdeki artış tek başına refah düzeyindeki iyileşmeyi belirlemez. Gelir dağılımına da bakmak gerekir. Bu büyümeden işçi, memur, çiftçiye pay verilmedi. Zengin daha çok zenginleşti fakir de daha fakirleşti” diye konuşuyor.

Gördüğünüz gibi yaratılan ekonomik bir mucize yok!

Sizin anlayacağınız evdeki hesap çarşıya uymuyor:

2002 yı­lın­da 275 mil­yar do­lar olan mil­li ge­li­ri­miz, 2012 yı­lı so­nu iti­ba­rıy­la 920.6 mil­yar do­la­ra çık­tı. Ama ne ya­zık ki mil­li ge­lir­de­ki ar­tış­la Tür­ki­ye­’de­ki ge­lir da­ğı­lı­mı uçu­ru­mu ka­pan­mı­yor.

Sizin anlayacağınız 11 yıl önceki sofradaki ekmekle bu günkü ekmeği kıyasladığımızda, hiç de Sayın Başbakan’ın Kastamonu’da yaptığı konuşma gibi olmadığını görüyoruz.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Mesut bey Keniron cok guzel ve net bir sekilde aciklamis gercek verilerle.Hala niye tersini iddia ediyorsunuz?? Bir de yazilarinizda,ki bana da ayni sekilde cevap yazdiniz, elestirenleri hemen hukumetten gecinmekle, birilerinin coplugunde didinmekle itham ediyorsunuz. Kusura bakmayin ama bu yaklasim kabul edilemez. Madem blog yaziyorsunuz madem medeni bir sekilde goruslerimizi paylasiyoruz elestiriye de acik olmalisiniz.Bu veriler ''2002 Hizmetli (12/1)2002:293 tl,2013: 1904 Tl.Öğretmen(1/4)2002:561 tl,2013: 2469 tl.'' herseyi ortaya koyuyor zaten. Selam ve saygilarimla Erkan Akyol

Erkan Akyol 
 02.08.2013 10:22
Cevap :
Körler sağırlar birbirlerini ağırlar. Neyi, nasıl açıklamış? İktidarın penceresinden bakarken, ülkedeki gelir dağılımı adaletsizliğini görmezden geliyorsunuz. Ayrıca verilerin doğruluğunu başka yönlere çekerek çürütmeye çalışıyorsunuz. Siz hangi öğretmenin maaşından bahsediyorsunuz. 25 yıllık bir Lise öğretmenin eline geçen maaş 2.190TL'dir. Ayrıca hizmetlinin maaşını yanlış vermişsiniz. AKP iktidara geldiğinde hizmetlinin maaşı sizin verdiğiniz rakamın aşağı yukarı üç katına yakındır. Aslında asgari ücretten giderek, her ekonomik veri ortaya çıkartılabilir. Evet kayıtsız şartsız iktidarı destekleyenler, bilimsel verilerden ziyade belli görüşlerle iktidarı savunuyorlar. Sizin çok beğendiğiniz Keniron'da onlardan birisi. Şimdi siz savunduğunuz görüşlerle iktidarın söylemlerini tekrar etmiyor musunuz? Eğer cevabınız evetse, ben bu işlerden hiç anlamıyorum. Her şeyi sizin gibi iktidarın görüşlerini aleni, sonuna kadar savunanlar biliyor. Selamlar....  03.08.2013 10:39
 

Hayır şu yaklaşımda bi tuhaf.Yakıttan bilmem şu kadar vergi alınıyormuş tüh tüh.Sanki bu birine haraç mı veriliyo?Bu ne biçim bakış açısı anlamak mümkün değil?Hem petrolün %98 ini ithal ettiğimizi bileceksiniz hem de yav bu fiyatlar niye artıyor diye dövüneceksiniz?Üstüne hükümete gelir adaletsizliğinden saydıracaksınız hem de benzin vergisi niye yüksek diyeceksiniz?E düşünce ne olacak?Dışarıya daha azmı döviz vereceğiz?Bumu yani hesap?:)Atıyorum benzin fiyatı şimdi inse 3 tl ye tüketim artarmı düşermi?Artar değil mi?Madem %98 ini ithal ediyorsak tüketim arttığında, TC olarak yani o benzini kullanmayanda dahil -o sizin gariban dediğiniz fakirlerin de- sırtına binmeyecekmi bu extra tüketim?Yani bunca şeyi hesaplayıpta bunu gözden kaçırmak dürüstçemi?Hani şu fakirin geliri artmadı arabası yoktu ya,o adam mecbur mu sizin fazladan 100 km daha fuzuli keyfinizi ödemeye?Bu zulüm değil mi?Evet buna cevap verin?Bu kezde benim arabam yok demiyeceksiniz herhalde oylese tümden aç tavuk...

Keniron 
 29.07.2013 9:03
Cevap :
Haraç değil mi? Yav dünyada petrolün p'si bile olmayan ülkeler, bizim yarımıza akaryakıt kullanıyor. Ayrıca Türkiye'de alınan veriğilerin yüzde 76'sı dolaylı vergilerden alınıyor. Gerçekten vergi vermesi gerekenler es geçilirken, muhalif olanlara polisle denetimli baskınlar düzenleniyor. Sizin arabanız yoksa ve yakıttan tasarruf ettiğiniz söylüyorsanız, bu hesaptan pek anlamam. Arabam var. Aç tavuk kendisini nerede gördüğünü bilirim. Siz öyle görüp,iktidarın her icraatını savunduğunuza göre birilerinin çöplüğünde didiniyorsunuz her halde!  30.07.2013 18:22
 

Sorularınız şunlar:Halkın alım gücü artmış mı?Arttıysa kimlerin artmış?...Cevap verilince şu karşılığı yazmışsınız:-Benim gelirim o kadar artmadı..:).Böyle olmaz.Ya soruyu kendinize göre sorun ya da kişiselleştirmeyin.Yarısı uluslararası piyasa ile ilgili yarıda istatistikle ilgili(-ki hükümet başarılıdır bu genel görüntüde) rakamlar verip ama benim evdeki hesap böyle değil diyemezsiniz.Her neyse,biraz daha gerçeklerden yazalımda istediğiniz gibi değerlendirin.2002 Hizmetli (12/1)2002:293 tl,2013: 1904 Tl.Öğretmen(1/4)2002:561 tl,2013: 2469 tl.Bunlar ne demek reel de en az 4 kat mı, değil mi?Asgari ücreti yazdık zaten.2002 dolar kuru:1,6 tl yaklaşık.2013 ise 1,920 tl.Ortalama enflasyon yıllık % 10 aşağı-yukarı.Rakamlar bunlar.Kimlerin alım gücü arttı derseniz: 500 bin konutu kim aldıysa onların.Bakın 400 bin konutun finansını daha kimse itiraf edemedi:)Şaka değil,400 bin konutu yapmak için kaç milyar dolar sermaye gerekir?Hesaplayın kabaca..daha başka 7 milyon sıfır otoyu kim aldı?

Keniron 
 29.07.2013 8:42
Cevap :
O zaman siz cevap verin ve kimlerin geliri ne oranda artmış açıklayın. Bizde faydalanalım. Yalılar, yatlar, katlar alarark vergi verenler sıralamasına katılmayanları savunduğunuza göre sözlerde yatlı, katlılar kategorisindenseniz! Ayrıca bende bu ülkenin vatandaşı olarak 1. dereceden emekli birisiyim. Benim gelirim artmazken, senin gelirin artıyor ve alım gücün yükseliyorsa, işte bu tablo acı. Çünkü gelir eşit şekilde dağılmazsa o ülkede iç karışıklıklar olur. 30 yıldan beri bizde olduğu gibi. 80 milyonluk bir ülkede 7 milyon otonun satıldığını söylemek ve bununla övünmek olsa olsa halkı yok saymak anlamına gelir. Oy alıp iktidar olduğun halkı görmezden gelirsen, o zaman halka söyleyecek sözün olabilir mi? O zaman kürsüye çıktığında yalan yanlış bilgilerle halkı kandırmaya uğraşırsın. Ve güvenilirliğini yitirirsin.  29.07.2013 17:49
 

Kıymetli Mesut Karip : Yani tersini söylüyorlar,kötüye giden mucize,Tablo çok acıklı,bu sözleri elli yıldır dinliyorum.hiç bir söz doğru çıkmamıştır.Hele bunu siyasetçiler söylüyorlar ise ticaretin cilveleridir.Yalan,yalan vallahi yalan.Selam ve saygılar sunuyorum.

Mehmet Burakgazi 
 28.07.2013 20:15
Cevap :
Merhaba Mehmet Bey. Yorum ve katkı için teşekkürler. Selamlar, saygılar...  29.07.2013 17:52
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 3842
Toplam yorum
: 6442
Toplam mesaj
: 310
Ort. okunma sayısı
: 3059
Kayıt tarihi
: 23.03.08
 
 

Antalya'da 1956 yılında doğdum. Emekliyim, Üniversite mezunuyum. Evliyim, bir oğlum var Mimar. Gü..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster