Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

05 Mart '07

 
Kategori
Gönüllülük
Okunma Sayısı
2253
 

Sosyal yenilik başarı örnekleri 21: Yeryüzü Doktorları

Sosyal yenilik başarı örnekleri 21:  Yeryüzü Doktorları
 

Yeryüzünün neresinde, temel tıbbi bakım ve sağlık ihtiyaçlarından mahrum bir insan; bir hasta, bir sakat, bir felaketzede, bir mazlum, bir mağdur varsa, bunun acısını yüreğinde hisseden, bunun sorumluluğunu idrak eden bir grup gönül adamı onlar. Onlar, Yeryüzü Doktorları.

Sınır Tanımayan Doktorlar organizasyonunu mutlaka duymuşsunuzdur. Dünyanın her ülkesindeki afetlere, hastalıklara ve krizlere çare olmaya çalışan küresel bir sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar. Orijinal ismi "Doctors Without Borders". www.doctorswithoutborders.org sitesinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Bu kuruma benzer bir organizasyon Türkiye'de 2004 yılında kuruldu: "Yeryüzü Doktorları". Bir avuç idealist doktor harikalar meydana getiriyorlar. www.yeryuzudoktorlari.org sitesinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Annem benim hep doktor olmamı isterdi. Olamadım anneciğim. Kan dahi göremiyorum, ve bu hassasiyet böyle kutsal bir görev üstlenmemi önledi. Ama en azından bir bilim adamı olarak idealist ve fedakar doktorlarımıza destek olmak istiyorum. Umarım ileride onlarla çalışma ve onlara destek olma fırsatımız olur.

Kuruculardan Dr. Süleyman Gündüz misyonlarını ve yöntemlerini şöyle dile getiriyor:

"Katılımcılar, hekimlik misyonu üstlenecek. Yeryüzünün her yerine, hangi dine, etnik yapıya ve ırka mensup olursa olsun Hipokrat yemininin gereği, ayrım yapmadan hizmet götürmeye çalışacak. Yardım edebileceğimiz bir alan varsa, yeryüzü doktorları orada olacak. Doktorlarımız, Akdeniz sahillerinde bir ay tatil yapmak yerine, Afrika’ya gidecek. Giderken de gerek hükümetten, gerek diğer sivil toplum kuruluşlarından ve görevlilerden sağlanacak katkılar da bölgeye gönderilecek. Olağanüstü gelişmeler dışında, iki aylık periyotlarda dünyanın çeşitli bölgelerine sağlık hizmeti ulaştıracağız. Öte yandan gittiğimiz bölgelerde sağlık hizmetlerini en azından bir çerçeve içinde, belirli bir zemin üzerine oturtulmasına da çalışacağız"

Yeryüzü Doktorları Türkiye, Doctors Worldwide'ın Türkiye şubesi olarak 2004 yılında kuruldu. Doctors Worldwide, Nisan 2000'de, aralarında Türk Hekimlerinin de bulunduğu, Amerika ve Avrupa' da yaşayan bir grup Müslüman hayırsever doktor ve sağlık profesyonelince İngiltere'de kurulmuştu. DoctorsWorldwide, din, dil, ırk, etnik köken, milliyet ayırt etmeden, yeryüzü'nün tüm sakinlerine tıbbi ve insani yardım götürmeyi hedef edinmiştir.

Uluslararası yardım hizmetlerini daha kolay ve kurumsal yürütebilmek amacıyla, İngiltere'de resmi hayır kurumu olarak tescili yapılan DoctorsWorldwide, İngiltere'nin denizaşırı yardımları yapan sivil toplum kuruluşları birliğine de (BOND) üye olmuştur. Ayrıca, Doctors Worldwide, Uluslarası Kızılhaç ve Kızılay derneklerinin acilyardımda uyulması gereken kurallar bildirgesine (International Red Cross and Red CrescentMovement ve NGO's In Disaster Relief) de imza koymuştur. Bu kurum, devletlerden bağımsız bir uluslararası birliktir ve bütün Kızılay dernekleri (Türkiye Kızılay Derneği de dahil) bunun üyesidir.

Yeryüzü Doktorları Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. M. İhsan Karaman başalttıkları oluşum ile ilgili şu bilgileri veriyor:

"Faaliyetlerimiz üç temel alanda gerçekleştirilir:

1. Acil tıbbi ve insani yardım: İster insan, ister tabiat kaynaklı olsun felaket durumlarında, kısa vadeli acil müdahale, yardım ve tedavi hizmetleri
2. Uzun vadeli-kalıcı sağlık hizmetleri: Yetersiz hijyen, kötü hayat şartları, fakirlik, açlık, kıtlık gibi nedenlerle gelişebilecek hastalık ve salgınların önlenmesi amacıyla, genişletilmiş tıbbi yardım ve bakım hizmetleri
3. Rehabilitasyon, yeniden yapılandırma ve tıbbi eğitim: Özellikle ülkenin veya bölgenin kendi sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde, sağlık sisteminin ve tıbbi hizmetlerin yeniden düzenlenmesi

Organizasyon bugüne kadar dört kıtada ondan fazla ülkeye tıbbi ve insani yardım ulaştırmıştır. Bunlar arasında, Sudan, Inguşetya, Kongo, Filistin, Sierra Leone, Hindistan, Kenya, Bangladeş, Nijer, Sri Lanka, Bosna, Irak, Kosova, Guatemala, Makedonya, Endonezya ve Pakistan sayılabilir.

Dünyanın birçok yerinde, dış ve iç savaşlar nedeniyle, sağlık sisteminin, kurumlarının zarar gördüğü, dolayısıyla insanların temel sağlık ihtiyaçlarının yeterince karşılanamadığı durumlarda, Doctors Worldwide devreye girmekte ve tıbbi yardım sağlamaktadır. Yıkılmış sağlık kurumları onarılıp donatılmakta, ana-çocuk sağlığı hizmetleri verilmekte, binlerce sünnet ve küçük operasyon yapılmakta, kitlesel sağlık taramaları, salgın hastalıkların önlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Yeryüzü Doktorları, maliyetleri azaltmak ve operasyonların etkinliğini artırmak için, gidilen ülke veya bölgedeki diğer sivil veya resmi kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. İhtiyaç bölgesine kısa vadeli pratik çözüm ve acil yardım götürülmesini takiben, kalıcı, uzun vadeli, bölgenin sosyal dokusunu ve özellikle sağlık sistemini tamir edecek uzun soluklu faaliyetler üretilmekte ve çoğu kez, hizmetin aksamadan yürüdüğü anlaşıldıktan sonra, lokal partnerlere devredilerek bir başka hizmet bölgesine yoğunlaşılmaktadır."

Yeryüzü Doktorları'nın çabalarına katkıda bulunmak isterseniz işte irtibat telefonları: Şenay Hanım: 0212-5882545 veya 0533-6680911. Yardımlar için banka hesap numaraları: Asya Finans Kurumu, Üsküdar Şubesi Doctors Worldwide Türkiye hesabı YTL: 58-689939-1 Dolar: 58-689939-2 Euro: 58-689939-3.

Yeryüzü Doktorları ile ilgili son olarak sizinle Yeni Şafak Gazetesi'nde Sayın Mustafa Mutlu'nun kaleme aldığı yazıyı paylaşmak istiyorum:

"YERYÜZÜ DOKTORLARI
16 Kasım 2005 Mustafa Kutlu

İyilik hiçbir vakit yere düşmez.
Kötülerin gölgesi olmaz.

Sudan, Inguşetya, Kongo, Filistin, Sierra Leone, Hindistan, Kenya, Bangladeş, Nijer, Sri Lanka, Bosna, Irak, Kosova, Guatemala, Makedonya, Endonezya ve Pakistan gibi felakete uğrayan bölgelere tıbbî ve insanî yardım ulaştıran Yeryüzü Doktorları Müslüman doktorlar tarafından beş yıl önce İngiltere'de, sonra ABD'de, ardından ülkemizde kurulmuş bir yardım teşkilatı.

Türkiye Şubesi Başkanlığı'nı Doç. Dr. İhsan Karaman yürütüyor. Benim bildiğim İhsan Karaman tek kişilik bir ordudur.

Pakistan'a gittiler, günde en az iki yüz hastaya baktılar. Hizmetleri devam ediyor. Yeryüzü Doktorları'nın hizmete devam etmeleri için hayırsever vatandaşlarımızın onlara yardım etmelerini rica ediyoruz.

Bakınız yıllar önce Kanal 7 televizyonu bünyesinde Deniz Feneri diye bir program başlatıldı. Bu program bir zaman sonra bir yardım derneği hüviyetini kazandı. Hamiyetli, merhametli, şefkatli vatandaşlarımızın yardımları ile dernek büyüdü, güçlendi.

Bunda Kanal 7 televizyonu yöneticileri kadar, dernek idarecilerinin ve programı bugüne kadar başarıyla götüren Uğur Arslan ile İbrahim Uğurlu'nun emekleri inkâr edilemez.

Kendilerine yardım ulaştırılan fakir vatandaşlar artık Deniz Feneri'ni "devlet" sanıyor. Bu bizim milletin "devlet" anlayışını da ortaya koyan bir unsurdur.

Devlet "Kerim" olmalıdır.
Devlet vatandaşlara gıda, eğitim vb. gibi alanlarda yardımcı oluyor. Ancak sağlık alanı bir türlü boşluğu dolduramıyor.

İşte bu noktada hamiyetli doktorlara çok iş düşmektedir.
Felaket bölgelerine yardım dışında Yeryüzü Doktorları da tıpkı Deniz Feneri gibi sürekli, güçlü, müstakil bir teşkilat olarak vücut bulmalıdır.
Hasta düşmüş, acze düşmüş, yoksul kimsesiz insanlara yardım eli uzanmalıdır.

Bizim insanımız hastane kapılarında çok çile çektiği için kendisine iyi muamele eden doktoru "evliya" mertebesinde görür. Tanpınar iyi tesbit etmiş: "Bizim insanımız hayırsever biri öldüğünde ona tek bir rütbe bahşeder, evliyalık". Bu sebeple bizde çok yatır vardır. Şaşmamalı.

Bana sorarsanız yolu, izi olmayan, ıssız dağ başlarında çaresiz kalmış insanlara sağlık hizmeti götürmek ve bunu hasbî olarak yapmak zaten evliyalık demektir.

Hayalim şudur: Yeryüzü Doktorları'na Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce doktor iştirak etsin. İzmir'de, Ankara'da, Samsun'da, Diyarbakır'da, Antep'de, Adana'da hemen her yerde şubeleri açılsın. Her şubenin bir ambulansı olsun, bir de ona sponsorluk yapacak bir hastanesi, bir ilaç deposu. Dikkat çekmek için "Yeryüzü Doktorları" adlı bir tv. dizisi bile yapılabilir.

Doktorlar (Belki onlara katılacak hemşireler) izinlerini, mesailerini, tatillerini bu teşkilatta görev alacak şekilde tanzim etsinler.

Yunus Emre ne diyor:
Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil

Doktorlarımız gönülleri fethetmek için yurdun dört bir yanına dağılsınlar. Yaşlıları, yetim çocukları, yoksulları koruyup gözetsin; onlara şifa, onlara ilaç ulaştırsınlar. Yurt dışında felakete uğrayan bölgelere yardım etsinler.

Bu teşkilat umuyorum ki çok kısa sürede büyür ve güçlenir. Belki müstakil binaları, arabaları, idarecileri olur.

Bu merhamet, bu şefkat, bu hizmet, bu fedakarlık karşılıksız kalmaz. Yoksulların duası elbette kabul edilir.

Ben o zaman gözlerimi hafifçe yumduğumda ıssız dağ başlarına, yalnız ihtiyarlara, yolsuz köylere veya kalabalıkizbe varoş sokaklarına, gözyaşlarını dindirmek için gökten meleklerin saf saf indiğini göreceğim.

Beyaz önlüklü melekler.
Cenabı Hak yolunuzu, bahtınızı açık etsin; sizi iki cihanda aziz etsin."

Mustafa Kutlu, Yeni Şafak

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 279
Toplam yorum
: 169
Toplam mesaj
: 78
Ort. okunma sayısı
: 2470
Kayıt tarihi
: 09.09.06
 
 

Dr. Fahri Karakaş, Londra’da University of East Anglia’da görev yapmaktadır (Norwich Business Sch..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster