Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

10 Ekim '13

 
Kategori
Siyaset
Okunma Sayısı
816
 

Sucular -Bucular...

Sucular- Bucular  !..                   
 
 
“Bu ül­ke­nin sa­hi­bi şu­cu­lar, bu­cu­lar,
elit­ler, ser­ma­ye de­ğil. Ka­le­mi­ni ki­ra­la­yan­lar,
sa­tan­lar, her rüz­gar­da eği­len­ler de­ğil,
ka­le­mi­ni gü­ce ki­ra­la­yan mu­har­rir­ler,
emir­le man­şet di­zen uşak­lar de­ği­l”..
Tam gü­nü­mü­ze uy­gun güzel manalı sözler..
Bun­lar, bir dü­şü­nü­rün yıl­la­rın de­ne­yi­miy­le
söy­le­di­ği söz­ler sa­nı­yorsunuz değil mi ?..
Ne var ki bu söz­ler Tür­ki­ye­’nin bu­gü­nü­nü gören
bir dev­let ve­ya bi­lim in­sa­nı­na ait de­ğil!..
Pekiii sizce ki­me ait ola­bi­lir?..
Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­a ait!..( İnanılmaz şey )
11 yıl­içinde ül­ke­ye “şu­cu­la­r-bu­cu­la­r” sa­hip ol­muş,
ka­le­mi­ni sat­ma­yan ne­re­dey­se kal­ma­mış…
Med­ya, iş ale­mi, üni­ver­si­te­le­rin bü­yük kıs­mı,
ka­mu ku­ru­luş­la­rı ik­ti­dar­dan esen rüz­gar­la
eği­lip yer­le­re yat­mış…
Emir­le ya­zar­lar ko­vu­lu­yor…Emir­le man­şet­ler atı­lı­yor…
On­lar­ca ga­ze­te­ci ik­ti­dar­dan esen rüz­gar­da
eği­lip bü­kül­me­dik­le­ri,sat­ma­dık­la­rı için iş­siz ka­lı­yor…
O ka­dar ki, bu ik­ti­da­rı yır­tı­nır­ca­sı­na des­tek­le­yen…
Des­tek­le­dik­le­ri için de her gün bir baş­ka TV ka­na­lın­da
ar­zı en­dam ede­rek şöh­re­te ula­şan­lar­dan ba­zı­la­rı­nın je­to­nu

10 yıl son­ra an­ca dü­şüp de eleş­tir­me­ye baş­la­yın­ca,

on­lar bi­le ga­ze­te­le­rin­den tek­me­len­di!..

Bü­yük bir med­ya gru­bu Tay­yip Be­y’­in da­ma­dı­nın

yö­net­ti­ği hol­din­gin elin­de!..Di­ğer bir med­ya gru­bu

TMSF’­nin eli­ne geç­miş, ba­şı­na es­ki AK­P’­li ve­kil ge­ti­ril­miş…

Baş­ka bir med­ya gru­bu AKP yan­da­şı

hol­din­ge sa­tın al­dı­rıl­mış!

Di­ğer bir med­ya gru­bu, ban­ka­la­rı olan,

lo­kan­ta­cı işa­da­mı­nın elin­de…
En bü­yük med­ya gru­bu­nun pat­ro­nu ise,

ver­gi ce­za­la­rıy­la kor­ku­tu­lup sin­di­ril­miş!..

İk­ti­da­ra en kü­çük eleş­ti­ri­de bu­lu­nan­lar

ga­ze­te­le­rin­den ko­vu­lu­yor!..
Sa­tıl­mış ka­lem­ler Tay­yip Be­y’­e öv­gü­ler dü­zü­yor!..
Emir­le man­şet­ler atı­lı­yor!..

Yan­daş­la­rın ce­bi pa­ray­la do­lu­yor!..

( Nagehan Alçı Beykozda 8 milyona ev alıyor.)
En ufak bir sap­ma­da ise, yu­ka­rı­da­ki

“an­lam­lı­” söz­le­ri söy­le­yen Tay­yip, öf­ke­le­nip

“Bat­sın si­zin ga­ze­te­ci­li­ği­ni­z” di­yor, pat­ron­la­rı­nı azar­lı­yor!..

Bunlar Tür­ki­ye­’de ya­şa­nıyor...

Erdoğan halkı uyutma iİşi­ni iyi bi­li­yor­!..

 

 

ozcanvural33@hotmail.com

Erdal Ceyhan bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 423
Toplam yorum
: 217
Toplam mesaj
: 30
Ort. okunma sayısı
: 1058
Kayıt tarihi
: 24.07.06
 
 

1933 Kayseri'de doğdum. Kayseri Lisesi Ankara Veteriner Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Diş Heki..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster