Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

30 Eylül '13

 
Kategori
İnançlar
Okunma Sayısı
393
 

Sureler & ikramları

Sureler & ikramları
 

Merhaba. Ölümlü dünya. Şuna inandım ki, 'ne gelirse Hakk'tan gelir kuluna' ve vardır bir bildiği Yaratan'ın. Malın mülkün olduğu gibi bilginin de cömertliği olmalı. Dileyen alır arzu etmeyen almaz. Elbette, dağıtmadığım ilmin ne bu yaşamda ne de diğer tarafta faydası dokunur bana. Çürüyüp gider çamurdan cesedim ile. Hoş, az biraz tanıyan dahi söver ardımdan rahmetle anmak varken. İyisi mi paylaşayım ben yine de neler lütuf edildiyse yarimden bana.

Ne de olsa, sizler de uyguladığınız müddetçe, bana da gelecek mükafatı. Paylaşmak böyle bir şey olsa gerek. Haydi uğurlar ula.

Hayranlık ve hürmetimden dolayı söylemiyorum yalnızca. Doğruya doğru. Hz. Muhammed (a.s.) gelmiş, geçmiş en büyük eserin sahibi, kutsal ve olağanüstü bir insan. Bunu inançlı bir kişiden öte, şair ve yazar sıfatım ile itiraf ediyorum. Kıskanmıyorum tabii ki ancak, gıpta ile takdir etmemek de mümkün değil.

Paylaşmak istediğim şu ki, Kuran-ı Kerim, canlı bir kitap. Okurunun içine giriyor adeta ve onu her hali ile kuşatıyor. Sihirli, büyülü bir eser. Sadece okuru değil, okurun gerek gönül gerekse dış dünyasında olan her bir şahsı ve de nesneleri de etki altına alıyor. Bu spesifik bir sezinlemeden öte, somut, yaşanan bir dış dünyaya dönüşebiliyor ki, zaten hadisenin nirengi noktası da burası.

Sure: Kuran-ı Kerim’in ayrıldığı 114 müstakil bölümlerden her biri.

Sur: Ziyafet, yemek, yemek daveti, düğün, eğlence. Kıyamet günü İsrafil (a.s.) meleğinin üfleyeceği boru. Buke. Kıyamet habercisi. Bir şehrin etrafını çevreleyen yüksek taş duvar. Kale, hisar, korunak, sığınak.

Kuran-ı Kerim: Cenabı Allah Teala tarafından, son peygamber, alemlere rahmet, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’ya vahiy yoluyla 23 senede indirilmiş olan, tüm kâinata kıyamete dek rehber ve rahmet vesilesi olacak olan, en mukaddes, en son İlâhi Kitap. Hz. Muhammed’in en büyük mucizesi.
Beytülmal. Beylik. Mirî. Mükellef. Haysiyetli Başköşe Altın Kıymettar Seviyeli Aziz Değimli Değerli Define Gömü Dünyalık Mal Gayrimenkul Eşya Servet Varlık Sermaye Akaret Başlayış Yurt Çıkış Mahreç Mebde Menşe Zincir Bilezik Cevahir Gevher İnci Madalyon Mücevher Beşibiryerde Beşibirlik Hazine Depo Lâyık Önemli Pahalı Yararlı Değer Kutsal Bahçe Konut Para Mülk İşlenmiş Nesep Kaynak Esas Asıl Baş Yıldızlamak Cilâlamak Bezemek Pullamak Donatmak Giydirmek Süslü Süslenmek Dekor Cilâ Perdah İşlemek İlenmek Hicvetmek Kahretmek Lânetlemek Kargımak Lânet Kargışlamak Yermek. Gerdanlık Kolye Kuyumcu Sarraf Mücevherci Çarşı Cevahirci Kuyum Takı Boyamak Nakşetmek Derlemek Onarmak Düzenlemek Badana etmek Azarlamak Güldürmek Şenlendirmek Parlatmak Yaldızlamak Parıldatmak Dekore etmek Işıklandırmak Yazmak Alay etmek Hayran etmek Sevindirmek ehemmiyetli değerli paha biçilmez Salâh İflâh Onma İyileşme Kurtuluş Necat Kurtulma Aklanma Felâh Tahliye Halâs. Formül simge lâhutî hümayun rahmanî mübarek uğurlu kutsal kitap. Azametli Âli Semavî Mütekebbir Abidevî Haşmetli Şahane Zengin Olağanüstü.

Lütuf: İyilik Müzaheret Hayır Himaye İnayet Kayırıcılık İyilikseverlik Şefaat Medet Hayrat Sevap Destek İnfak Şükran Adalet Ödül Bağış Sağlık Yarar Yardım Vakıf Avantaj İyilik etmek Kurtarma İkram. Güzellik. Hoşluk. Letafet. Güzel muamele. Armağan. Hediye.

Hatırlatma: Kuran-ı Kerim yalnızca öldükten sonra gidilecek olan bir hayat için lütuflarla, ikramlarla dolu değildir yalnızca. Hali hazırda edinebileceğimiz kazanımlar için de bizlere yol gösterici olma enginliği taşımaktadır. Dahası yol göstermekle kalmaz, maddi ve manevi olanakların temini için bizatihi 'izin, yetki, kanaat' merciidir. Hem dünya, hem de ahret zenginliklerinin bulunduğu servettir Kuran.

İlahi bir mucize olan bu eşsiz kitap, hiç şüphesiz, yalnızca yazılı, birkaç önemli kelam, cansız kağıt sayfalardan ibaret olmadığını biz okurlara ispatlamaktadır, okudukça.

Ahiret, cennet, cehennem kazanımlarının yanı sıra, dünya sahnesinde hali hazırda, şu an yaşıyor iken içinde bulunduğumuz şartların daha da iyileştirilmesi için İlahi Kitap' ta bize kopyalar, ip uçları verilmiştir. Pozitif düşünüp uyguladığımızda ne derece gerçek olduğunu hep birlikte göreceğiz. Hatta şaşkınlıkla aaaa hakikaten oluyormuş dediğinizi duyar gibiyim. Boşuna mı Mucize deniliyor?

Elbette akşamdan sabaha tüm dileklerimiz gerçekleşecek desem yalan olur. Her şeyin kuralı vardır. İnsanı leylekler getiriyor ancak, 9 ay 10 gün mayalanma müddeti var. " Evreni 6 günde Yarattım" buyrulmaktadır. Hz. Muhammed (s.a.v) doğmadan peygamberlik işaretleri ortaya çıktı ancak, 40 yaşında ilan etmesi uygun görüldü. Pide önce hamur haline getirilir, sonra mayalanması için bekletilir, daha sonra kızgın ateşe atılır ve pişirilir ve tüm bunlardan sonra kıvama gelir ve can olur canlara. Özetle; sabır, sabırla çalışma ve neticesinde yararını görme. ' Armut piş ağzıma düş' olmuyor ne yazık ki.

Her neyse, ne kadar anlatsam da, yemeden balı, içmeden çayı anlayamayız lezzetini, tadını.

Buyurun öyleyse, gönül ve akıl mutfağıma;

SECDE SURESİ:

Mekke’de inmiştir.30 ayettir.

Bu surenin okunması ile;

1. Kıymetli ve itibarlı bir kişi oluruz.
2. Başı secdede, iki âlemde aziz oluruz.

KEHF SURESİ:

18. sure.
 Kehf: Delik, mağara, in, sığınak, sığınılacak yer, manalarını taşımaktadır.

1. Ahir zamanda çıkacak olan Deccal’ın fitnesinden emin olunur.
2. İyilik, mal, bol rızık ve bereketler lütfedilir.
3. Hayırlara, müjdelere nail olunur.
4. Korunup kollanırız, selamette oluruz üstelik.

YUNUS SURESİ:

10. Sure. Mekke’de inmiştir.109 ayettir. Hz. Yunus peygamberin ismi verilmiştir bu sureye.

1. Sonumuz mutlak hayırlı olur.
2. Bol nimetler ile mükâfatlandırılırız.

HİCR SURESİ:

15. Sure. Mekke’de inmiştir.99 ayettir. Medine’nin kuzeyinde, Semud kavminin yaşadığı bir bölge.

Hicr: Ayrılık, firkat, ,iç acısı. Saçmalama, sayıklama.Huy, tabiat, adet, alışkanlık, fıtrat, yaratılış.

1. Her ne arzumuz var ise gerçekleşir.
2. Fakir olarak vefat etme olasılığımız yüksek olur,
3. Tüm servetinizi infak edersiniz hayıra hasenata.
4. Helal rızık ve sevaba nail olursunuz.
5. Günahlarınızdan arınırsınız.
6. Halk arasında itibarlı, saygın,makbul bir kimse olursunuz.

Zaman ve mekân ile sınırlı olan insan ister ise şayet, ezeliyeti de yaşayabilir.

İSRA SURESİ:

17. Sure. Mekke’de inmiştir.111 ayettir.

İsra: Sirayet etme, bulaşma, geçme, dağılma, yayılma.İçine nüfuz etme, duhul. Sürat, acele, çabukluk. Çabuklaştırma, hızlandırma.
Gece yürütme, gönderme. Gece yürüyüşü. Esrarlı, gizli olan. Olağanüstü. Hikmeti İlahi. Hz. Hızır’ın sahip olduğu ilim, Ledünniyat. Yol, meslek, alamet, işaret, iz. Ayet. Nişan. Delil, kanıt, bürhan.

1. Yüksek mevkilere erişilir.
2. Düşmanlarınıza galip gelirsiniz.
3. Arzu ve isteklerinize kavuşursunuz.
4. İnancınızda ihlâslı, katıksız, saf, temiz bir hal alırsınız.
5. Hızır (a.s.)’ın sahip olduğu ilme insan arzu ederse sahip olabilir.

“Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş,
Sıkışan kul ise, yetişen kimmiş?” k.a.

SAFFAT SURESİ:

37. Sure. Mekke’de inmiştir.182 ayettir.

Saffat: Saf saf.Dizi dizi, sıra sıra. Camide cemaatin saf tutması. Saflık, halislik, temizlik. İyi niyetli olma.

1. Hidayete kavuşmaya vesiledir.
2. Kişi topluma iyilik yapmaktan, hizmet etmekten zevk alır.
3. Şeytanın şerrinden uzaklaşılır.
4. Kendisine itaat eden evlatları olur.

MUHAMMED SURESİ:

47. Sure. Medine’de inmiştir. 38 ayettir.

Hz. Muhammed (a.s.)’in ismi konulmuştur bu sureye.

1. Düşmanların şerlerinden emin olunur ve daima galip gelinir.
2. Maddi, manevi yüksek mertebelere erişilir.
3. Bolluk, bereket ve de felaha kavuşulur.

HUCURAT SURESİ:

Medine’de inmiştir.18 ayettir.

Hucurat: Gözler, hücreler, odalar manalarını taşır, hucurat kelimesi.

1. Toplum içinde saygınlığınız artar.
2. Hiçbir kimsenin kötülüğünü ve de zarar görmesini istemezsiniz.
3. Tanıdık tanımadık her kese iyiliğiniz dokunur.
4. Halka önderlik eden kimselerden olursunuz.

Zamanda yolculuk imkân dışı değildir. Göz açıp kapayıncaya dek, uzun mesafeler kat edilebilir.

FATİHA SURESİ:

Mekke’de inmiştir. 7 ayettir.

Fatiha: Giriş, başlangıç. Girilecek yer, kapı. Açma. Fetih. Methal. Önsöz. Yazıda mukaddime. Methetme, övme, övgü. Birisinin iyi hallerini söyleme. Övgü ile anma, yad etme.

Ölmüşleri anarken, kabir başında onların ruhlarına da bağışlanır. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, Hamd ile başlar.

Fatiha suresinin hüsnü kalp ile okunması halinde, bakalım bizlere neler ikram edilir.

....
Okumak var söylenir laf olsun diye, okumak vardır dokunur zülfiyare. İçten gelecek, samimiyetle. Bir kaç damla göz yaşı ile birlikte. Yoksa oku senelerce.

1. Güç olan işlerimiz kolaylaşır.
2. Rızık genişler, bereketlenir.
3. Memnuniyet artar.
4. Hacc nasip olur.
5. Birden fazla kadın ile evlilik olasılığı yüksek olur.
6. İbadete muvaffak olunur.
7. Ömrün uzamasına vesiledir.
8. Ahrette ve de dünyada, felah, sevinç, huzur ve mutluluk bahşedilir.

....
Kuran-ı Kerim okurken insan, Rabb'i ile sohbet eder, dertleşir. İzafi (sanal) değil, gerçektir bu durum. Şayet, Rabb'i Allah ise kıraat edenin (okuyanın) deme keyfine. Açık sana tüm kapılar, iste o vakit her ne arzun var ise. 'Kün feye Kün’ hiç endişelenme.
....

MERYEM SURESİ:

19.Sure. Mekke’de inmiştir. 98 ayettir. Hz. Meryem’in ismi verilmiştir bu sureye.

....
Kişi isimleri ile taçlandırılan başka bir kitap göremezsiniz Kuran-ı Kerim kadar. İnsanın bizatihi şahsına verilen değerin, önceliğin ve tabii ki geçmişlere duyulan saygı ve de nezaketin bir nişanesidir bu nitelik, hassasiyet, özellik.
....

1. Kıyamet günü azap görmezsiniz.
2. Hastalar çabucak 'şifa' bulur.
3. Sıkıntılar son bulur, rahata, huzura kavuşulur.

YASİN SURESİ:

Mekke’de inmiştir. 83 ayettir. Bu hitap ile öncelikle ve özellikle Hz. Muhammed (s.a.v) kastedilmektedir. İki sevgili arasında şifreler içermektedir.

Kuran-ı Kerim’in KALB’idir. Daha ne denilebilir ki. Allah (c.c.) gönlüne göre versin. Gönlünde Yasin’i Şerif olursa, ne ararsın ki başka? Hazine odasındasın zaten. Merkez bankası sana çalışmakta. Haydi uğurlar ola.

NUR SURESİ

24. Sure. Mekke’de inmiştir. 64 ayettir.

Nur: Parlaklık, aydınlık, ışık, berk. Hz Muhammed’e ilk vahyin geldiği Hira mağarasının bulunduğu dağın adı. Nur dağı.

1. Kuvvetli bir inanca sahip olusunuz.
2. Sevgi ve itibarınız ziyadeleşir.
3. Simanızdaki parlaklığa ayan beyan şahit olursunuz.
4. Kalbiniz ve dahi yüzünüz nurlanır.
5. Kaskatı da olsa yüreğiniz, aşk ile muhabbet ile dolar illa ki.
6. Duygu dünyanız genişler, dimağınız, zekânız kuvvetlenir.
7. Keşfiniz, farkındalığınız, ilminiz artar.

....
Tasavvufta ' hayret makamları ' denir bu soyut ve de somut görsellikliklere. Dahasını söyleyeyim; Miraca çıkarsınız Cenab-ı Mevla' yı görürsünüz. Sonra yeniden dünya sahnesine inmeye başlarsınız. Bu haller o kadar hakiki yaşanır ki, hayretler içinde kalınır ve zannedilir ki her bir varlık bu hali yaşıyor. Değil tabii ki bu size özel, spesifik bir yaşayıştır. **** Bu hali yaşarken susmayı tercih edin çünkü, bilmeyenler anlayamazlar, anlayamayıp kıskananlar da alay edip üzerler sizi. Boş verin Bilen Bilir, bilmeyenler öğrenirler bir gün mutlaka. Bilmeden göçmek yok bu dünyadan, bu da müjde olsun benden tüm herkese. Ancak, aradaki nüans, Mevla kendini bildirir ise ki bu 'Cabbar' ismi ile gerçekleşir ve de ' Cebir' ile olur, canımız yanar, üzülürüz. Eğer ki kendi isteğimiz ile olursa neşe içinde zevkle yaşarız son derece kolay olur bizim için. Elbette sonrasında 'keşke daha önce bilseydim de bu mutlulukla huzurla daha önce tanışsaydım' diye hayıflanmaktan kendimizi alamayız.
....
                                Dünyada yaşıyorken hali hazırda görülür mü Cenab-ı Mevla?
Neden görülmesin? Hatta nasıl göremiyoruz? Yaratılanlar görülüyor da açık, seçik Yaratan neden görülmesin? Peki nasıl? İste canı gönülden, altın, mücevher, mal, mülk, kadın dahası cenneti arzuladığın kadar aşk ile. Bak neler lütfeder Mevla sana. Haydi, uğurlar ola.

NAZİAT SURESİ:

79. Sure. Mekke’de inmiştir.

Naziat: Seğirtip koşanlar, ok çekip vuranlar, söküp koparanlar. Can alan, can alanlar.

Sırlar verilir.

1. Tövbemiz artar. Çünkü, halimizi idrakimiz artmaya başlamıştır.
2. Akıl melekelerimiz gelişir. Algılama yetimiz kuvvetlenir. Kavrayış kabiliyetimiz artar.
3. Daha anlayışlı biri oluruz.
4. Edep ve güzel ahlakta mesafe alırız.
5. Hakk’a, doğruya, güzelliğe, iyiliğe davet ederiz.
6. Kapalı kapılarımız açılmaya başlar, aşılamayan engeller kolaylıkla aşılır.

‘Ya LATİF’ , ‘Ya Bedi-us Semavati vel arz’.

NAHL SURESİ:

16. Sure. Mekke’de inmiştir. 128 ayettir.

Nahl: Bal arısı, hurma ağacı, Kuran-ı Kerim manalarına gelir.

1. Halimiz güzel, vücudumuz sıhhatli olur.
2. Afet ve musibetlerden emin olarak yaşarız.
3. Sıkıntılardan uzak kalırız.
4. İslam olanlar tarafından çok seviliriz.
5. Helal rızık ile rızıklandırılırız.
6. Mal ve rızkımız saklı ve korunaklı tutulur.
7. Faydalı bir kimse oluruz.

ZARİAT SURESİ:

51.Sure. Mekke’de inmiştir. 60 ayettir.

Zariat: Gerçeği savunan, yayan.

1. Zor, meşakkatli işlerimiz kolaylaşır.
2. Bekâr olup da evlenme arzusunda olanlar, en kısa vakitte evlenirler.
3. Doğru yola yönlendiriliriz.
4. Hastalar 'şifa' bulur.
5. İlmimiz artar, âlimlerden oluruz.
6. Gönül ehli, kibar, beğenilen bir kimse oluruz.
7. Berekete ve bolluklara kavuşuruz.

ÂLÂ SURESİ

87. Sure. Mekke’de inmiştir. 19 ayettir.

Âlâ: En yüksek. Çok daha iyi. Pek iyi. Cenabı Allah’ın (c.c) Yüce adı.

1. Başlanılan her bir güzel iş kolaylıkla tamama erer.
2. Rüya görme sıklığı artar.
3. Zikrullaha ve zikrullah meclislerine muhabbetimiz artar.
....
"Zikrullah ile Cenabı Allah arasında perde yoktur". Bu meclislerde bulunup günahlardan temizlenmeme olasılığı yoktur. İrfan meclisidir zira bu mekanlar, topluluklar. Cennet için yaşamakta olduğumuz dünyada tam kasko yaptırmak istiyorsak işte bizlere 'ayeti kerimeler ve de hadis-i kutsiler' ile açık açık bildirilmiş Cenab-ı Allah'ın biz kullarına elbette endişesiz garantili vaadi, sözleri.

....

Cennete tapu mu satıyorum? Valla Sahib'i bildiriyor, benden aktarması. Benim değil ya. Benim olsa vermem zaten, üstüne dünyalar katsan da.... Paşa gönlü bilir herkesin, dilerim gönlünün paşalığı öbür tarafta da devam eder, ne diyeyim?

....

LOKMAN SURESİ:

31. Sure. Mekke’de inmiştir. 34 ayettir.

Peygamber olup olmama konusunda kesin bir bilgi olmayan ancak, bilgeliği, öğütleri, tıbbi konulardaki faydalı bilgileri ile tanınan, Lokman Hakim’in ismi verilmiştir bu sureye.

1. Kısmetimizin ayağımıza kadar gelme olasılığı artar.
2. Ömrümüzün uzamasına vesiledir.
3. İtibar edilen, saygın bir kimse oluruz.
4. İlim, hikmet ve faziletten bolca nasibimiz olur.
5. Sözlerimizden, nasihatlerimizden halk istifade eder.

NEML SURESİ:

27. Sure. Mekke’de inmiştir. 93 ayettir.

Neml: Karınca. Kaşındırıcı bir ot.

1. Çalışkanlığımız, azmimiz artar.
2. İlim kapılarımız açık olur ve bu yolda devam ederiz.
3. Malımız, mülkümüz, servetimiz bollaşır.
4. Sevilen, itibar gören, sözü dinlenir bir kimse oluruz.

EN’AM SURESİ:

6. Sure. Mekke’de inmiştir. 165 ayettir.

Enam: Davar. Kurbanlık canlı. Halk, insanlar, bütün mahlukat.

1. Halka önderlik eden, sözü geçen, itibarlı bir kişi oluruz.
2. Çoluk çocuğumuz selamette olurlar.
3. Dünya ve ahrette güzel bir rızık ile rızıklandırılırız.

ŞEMS SURESİ

91. Sure. 15 ayettir. Mekke’de inmiştir.

Güneş demektir.

1. Bilim insanlarına hürmetimiz artar.
2. Bilgi ve zekâmız fazlalaşır.
3. Ahlaklı ve güzel evlatlarımız olur.
4. Tövbelerimiz artar.
5. Girişimde bulunduğumuz işlerde başarılı oluruz.
6. Faydalı, yararlı işler yapan bir kimse oluruz.

BELED SURESİ

90. Sure. 20 ayettir. Mekke’de inmiştir.

Beled: Memleket, ülke, şehir, yurt, belde. Kalp, gönül.

1. Beldemizde, sözüne güvenilir bir kimse oluruz.
2. Terbiyeli, nazik, güzel ahlaklı, uygar bir kimse oluruz.
3. Ülkemizde, uygarlık adına özellikle, yönetim kademelerinde gözle görülür bir şekilde kazanımlar, gelişmeler olur.

NECM SURESİ

53. Sure. 62 ayettir. Mekke’de inmiştir.

Necm: Kuran-ı Kerim. Nur. Mushaf. Furkan. Huda. Kitap. Yıldız.

1. Salih evlatlarımız olur.
2. Gurbette yakınımız var ise, sılaya dönerler.
3. Düşmanlarımıza üstün geliriz.
4. Ayrılıklar son bulur, birlik ve beraberlikler tesis edilir.
5. Arzu ettiklerimize kavuşuruz.
6. Felah bulur, selamette, güvende oluruz.
7. Ünümüz, şöhretimiz artar.
8. Bolluk, bereket olur.
9. Yüksek makamlara erişiriz.
10. Yiğit, mert ve kahraman bir şahıs oluruz.
11. Kuvvetimiz, kudretimiz, gücümüz artar.
12. İmkân ve fırsat sahibi oluruz. Yeni yeni kapılar açılır.

Hayırlara vesile olması temennisiyle, ömrünüzde, dilinizde, gönlünüzde Hakk kelamını yaşayın, hoşça kalın.

KAYNAKÇA
1- Osmanlıca Türkçe Lügat – Mevlüt KARACA ‘Hisar YAYINEVİ’
2- Türkçe Sözlük- Türk Dil Kurumu YAYINLARI
3- Kanar Arapça Türkçe Sözlük – Prof. Dr. Mehmet KANAR ‘SaY’
4- Rüya Tabirleri Ansiklopedisi – İmam NABLUSİ, Seyyid SÜLEYMAN ‘Gonca YAYINEVİ’
5- Öz Türkçe Sözlük – Ali PÜSKÜLLÜOĞLU ‘ABC’
6- Microsoft Word Sözlüğü

Mehtap Özay bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Allah razı olsun. Ne kadar güzel bir yazı ve ne kadar güzel bor üslupla yazmışsınız. Yolunuz açık olsun.

Mehtap Özay 
 06.10.2013 9:46
Cevap :
değerli yorumunuz için ben teşekkür ederim..saygı ve selamlarımla..  26.03.2017 17:10
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 635
Toplam yorum
: 184
Toplam mesaj
: 2
Ort. okunma sayısı
: 541
Kayıt tarihi
: 07.09.13
 
 

Şiiri, yazmayı seviyorum..hepsi bu kadar.. ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster