Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

19 Nisan '11

 
Kategori
Felsefe
Okunma Sayısı
307
 

Sürü yaşamı - 1

Sürü yaşamı - 1
 

İlk meslekler


1-]Eğer sürü yaşamları, çevreden bir yarar elde etme ve doğada bir yarar elde edişin grup davranışlarından biri olmasaydı, her halde sürü yaşamı doğada ne görülürdü, ne uygulanır olurdu. Sosyal birliklere ve toplum sal yapılara gidecek yolu kuşkusuz ki grup ve sürü yaşamına değin olan deneyimler ve çıkarımlar, belirlemişti. Burada edinilen tutumlar, sosyal birliğin deneyim ve soyutlama gücü ile geliştirilip, yeni olum lamalarla pek çok niceleyişleri de içine katmıştı.

Sürü yaşam, sosyal insan yaşamını ve insanın toplumsal yaşamını, ileri doğru eğim eştirmiştir. Bu eğimle sosyal yaşam ve toplumsa yaşam yoğunluk kazanmıştır. Grup ve sürü yaşamları, doğadaki dıştan örgütlenen sosyal yaşamın, dıştan işbirlikleriyle ilk organ elci yapı oluşuyla, bugünkü sosyal (halka değin) yapı ile toplumsa yapının ilk çorba durumudurlar.

Gerek grup yaşamı, gerekse sürü yaşamı; bir atom çekirdeğinin; bir hücre çekirdeğinin ve vücut birliğini sağlayan organizma yapıların düzenleniş biçimini; dışta yansıtmıştırlar. Sosyal ve toplumsa yapıların, ilke olacakla; organize olmanın benzerliklerini bir örnekçe gibi hücre ve atom çekirdeği düzenlenişini, takip edişleri vardır. Bu benzerliğin girişme varyasyonları da pek çoktur.

Yani bu gibi ilkteki düzenlenişler, akıştı oluşla doğal akışı eğ imlerler. Bu kabilden eğime uğrayan yapılardan biri de organik sosyal yaşamla, toplumsa yaşamdırlar. Bu eğim şekli değişerek, gelişerek varyasyonlar vererek ve yeni düzlemler oluşturarak, kendisinden önceki ilke alanın üzerinde devinmeli oluşla geri beslenmeli bir takip ediştirler.

Sürü yaşam içinde de, sosyal hayat içinde de ve toplumsa alan içinde de oluşan otorite, atom çekirdeğinin ve hücre çekirdeğinin yerine geçmiştir. Otorite soyut olan imgesel motifli (nesnelin yansımadı) oluşuyla, öznel değerlerin otoriterce yönetir olması, bu ilkteki yapı düzeni ile benzeşmiştirler.

Sürü yaşamı, sosyal birlikti komündü yaşam ve toplumsal yaşamlar; özneldi olan, otoritenin kontrolü ile çevrim eştiler. Sosyal ve toplumsa güç eksen kutbunu oluşturdu. Toplumsa ve sosyal gücün yaptırım anlayışları eksen birliğini sağladı. Böylece sosyal ve toplumsa olanın yetkece eksen dönmesini başlamıştır. Bu otorite (yetke) şekillerine, kültür de denecekti.

Otorite, önce somut yansılı belirdi. Ve giderekten de soyuttan soyuta giden yansıma imgelerden de oluştu. Yine de somutun kontrolü ile işler hale gelirlerdi. Somuttan yansıyıp, somutun deneysel kontrolünde olmayan imgeler, inançları, hayalleri, oluşturmuştular.

Otorite, hücresel ve atomsa çekirdeklerin kümelenişti, organize olmalarının bir çekim selliğidirler. Sosyal hayat ve toplumsa örgütlenişler, organiklerin vücut organize ligine değin benzeş imli örgütlenme olan yansımalarıyla sürüp giden bir süreçtir. Bu benzer oluşlar organizmanın iç işleyişi gibi birbirine bağımlı işleyişle gerçekleşirler. Bu gerçekleyiş sosyal ve toplumsal yapının içinde, kişi ya da bireylerin dışında; bireyler arası ya da bireylerle-bilim, bilgi, teknoloji, araç gibi girişmelerin, düzenliliğidir. Bu bağımlı olan bağıntıya, toplumda yükümlülük denir.

Atomların örgütlenmesine ve hücreye içi düzenletilmesine ve organizma oluşumlarına değin işleyişler; dışarıda kişi-kişiler örgütlenmesiyle grup yaşamını, sürü yaşamını ve komün yaşamını, oluşturmuştur. Bu dönemim kişi araç girişmeli düzenlemesi sınırlıdır ama vardır.

Daha sonra da gelişen bir devrimle iki alana yarılan komün birlikler; halksa ve toplumsa yaşayışlarla da daha bir farklı bir toplumsa, birey-teknoloji girişmeli yetkinleşme içine doğmuşturlar. Atom çekirdeği ve hücre içi yapılar, enerjiyi kararlı, düzenli hale getiren yapıdırlar. Yani örgütlü yapı entropiyi (düzensizliği), en aza indirgemiştirler.

Dıştaki dinamik organizeleri oluşturmak, organiklere özgüdür. Böylesi organik yapılar sosyal yapılarla yola çıkar. Organizesiler kişiler ve kişiler arası oluşla sosyal yaşamı; belirtirler. Kişiler ve aletlerle (nesne ile-teknoloji ile) olan ilişkin organizeler de toplumsa yaşamı oluşturmuşturlar. Bu oluşumla; atom ve hücreye dek örgütlenmenin yansıması da, benzer ilkelerle, organizma ile diğer organizmalar arasında kurulan bağ ilişkisidirler.

Atom ve hücre ve organizma düzenine benzer organize içinde olmak, sosyal yapılarda sosyal gücü; toplumsa yapılarda da, toplumsa gücü oluşturmuştur. Atomdaki düzen ilkesi, çekim eşiş ve çekimin bir çekirdek kutuplu, eksen etrafında döner olmasının benzeşmesi vardır.  


Sosyal yapıda ve toplumsa yapı içinde de temel olan kişinin beslenmesi, kişinin güvende olması gibi sağlayışların çekimleri vardır. Bu çek imleyiciler, toplumsa yapı ve sosyal gücün kutupları çevresinde, sosyal yapıyı ve toplumsa yapıyı, eksen çevrimi yaptırmaya başlatmıştırlar.

Yine organik hücrelere dek olan çekirdek yönetiminin, dıştaki sosyal ve toplumsa yapılar içindeki görünür benzeşmesi vardır. Bu görünür benzeşme toplumsa ve sosyal gücün yönetimine değin, yapının otoritesini ortaya koymuştur. Sosyal ve toplumsa güç; çekirdek yönetimine benzer olacakla, bir yaptırımlar; bir işlevler, odağı olmuşturlar.

Sürecek  

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
 
Toplam blog
: 398
Toplam yorum
: 6
Toplam mesaj
: 6
Ort. okunma sayısı
: 106
Kayıt tarihi
: 26.11.10
 
 

26 yıllık sınıf öğretmenliğinden sonra emekli oldu. Şiir çalışmaları ve deneme türü olan, toplum ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster