Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

19 Mayıs '20

 
Kategori
Öykü
Okunma Sayısı
340
 

Tavuk Döba İle Piliç Tuçel – 4

-Tavuk Döba ile Piliç Tuçel’ in Paşa’nın Kümesinin Yönetimi Üzerine Tartışmaları…

- Ey Piliç Tuçel! Kızgın güneş altında yanabilme iradesi olmasaydı başak, buğday olmazdı. Başağı buğday yapan onun kızgın güneş altında günlerce kalarak yanabilme iradesidir. Bil ve unutma ki, hepimizin hayatında önemli olanlar mazeretler değil, neticelerdir. Hayat; sizin `ne olduğunuza` değil, olaylar ve sorunlar karşısında `nasıl davrandığınıza ve nasıl düşündüğünüze bakarak sizi ödüllendirir.

____________________________________

- Sizin yaşadığınız kümes olan İbiş’ in kümesi nasıldır? Bilmiyorum. Ancak, benim yaşadığım kümes olan, Paşa’nın kümesi, üstün bir yönetim anlayışına sahiptir, Ey Piliç Tuçel.

- Yani, nasıl? Bilgiler Bilgesi Tavuk Döba

- Kümesin üst mevkilerinde görev almış yöneticilerin özellikle kümesin yürürlükteki bir kanuni düzenlenmesine kayıtsız, şartsız uymalarını ve bu yasa hükümlerinin gereğini yerine getirmelerini çok önemsiyor ve beğeniyorum, Ey Piliç Tuçel 

- Kümesin üst yönetim mevkilerinde bulunmuş olan gelmiş, geçmiş kurum tüm tepe yöneticilerinin çok ciddiye aldığım bu kanun hükümleri doğrultusunda tarafsız ve adaletli bir şekilde hareket etmelerini, iş ve işlem yapmalarını ve öteden beri geliştirdikleri bu iç politikaya sadık kalmalarını doğrusu çok takdir ediyorum,Ey Piliç Tuçel

- Paşa’nın kümesindeki uygulamalar olarak çok beğendiğiniz ve takdir ettiğiniz kanuni düzenleme nasıl bir düzenlemedir? Konuyu biraz daha açarsanız çok sevinirim, Ey Bilgiler Bilgesi Tavuk Döba.

- Tamam, anlatayım, Piliç Tuçel.

- Bu yasal düzenleme, kümes horozlarının, tavuklarının ya da piliçlerinin kamuda işe alınmasına ve yerleştirmesine ilişkin olan kanuni bir düzenlemedir. Paşa'nın kümesinin çok beğendiğim ve takdir ettiğim bu yasal düzenlemeye ilişkin öteden beri yürütülen saha uygulamalarıdır. Beğendiğim ve çok takdir ettiğim, tüm kümes yöneticilerinin kanuni düzenlemeye sadık kalmalarıdır. Paşa’nın Kümesinde işe almayla ilgili saha uygulamalarından bu güne kadar hiçbir şekilde değiştirilmemiş olan bir iç politikalarının olmasıdır..

- Öyle ki, Kümesin bu iç politikasında, çalışma yaşına girmiş olan kümes horozlarının, tavuklarının ya da piliçlerinin kamuda iş talep etmeleri halinde kamu üst yöneticilerin bu yasal düzenlemeye adaletli bir şekilde bağlı kalarak saha uygulamalarını yapmalarıdır. Saha uygulamalarında da her bir horozun, tavuğun ya da pilicin kamuda iş talep etmeleri halinde talep ettikler o kamu işine; yöneticiler tarafından adil karşılaştırmalar yapılarak, tarafsız bir şekilde, belli kıstaslar, belli ölçütler uygulanarak iş talep eden grup içinde en iyi olanların seçilip işe yerleştirilmiş olmalarıdır.

- İşte, beğendiğim ve takdir ettiğim, Paşa’nın kümesinde çok akıllı, kabiliyetli, basiretli olarak yürütülen kümesin bu ve benzerleri olan kendi iç politikalarıdır, Piliç Tuçel.

- Ey Piliç Tuçel! Biliyor musunuz, işte ben, Paşa’nın kümesinde; kümesin kamuya ait üst makamlarında görev almış kümes politikacılarının, böylesine oluşturmuş oldukları dürüst, adil sınav komisyonları aracılığı ile görev ve sorumluluklarını tam bir tarafsız içinde ve adaletli bir şekilde yerine getirmiş olmalarını çok seviyor ve takdir ediyorum.

- Sizin bu açıklamalarınızdan Paşa’nın kümesinde kamuya işe almada hiç şekilde,  “liyakatsiz” olan: eş, dost, fikirdaş, yandaş, gönüldaş gibi kayırmalar yapılmadan, işe alınanların her biri “liyakat” esasına göre yapılıyor şeklinde mi anlamalıyım, Ey Bilgeler Bilgesi Tavuk Döba?

- Aynen düşündüğünüz gibi, Piliç Tuçel

- Doğrusu söylediklerinizden, duyduklarımdan olacak ki, şu anda şaşkınlık içerisindeyim. Sizler, duyduklarıma inanamadığım; kümesiniz siyasetçileri, kamuda görev almış yönetici siyasetçiler, siyasi iktidar güdümünde hareket eden kümes bürokratları, kümesinizde kurulan tüm işe alma sınav komisyonları hakkında Köyün diğer kümeslerinde alışa gelmiş olanın dışında olan çok şeyler söylüyorsunuz. Şu anda sizin anlattıklarınızı duyan kendi kulaklarıma bir defa daha inanmak istiyorum... Gerçekten Paşa’nın kümesinde kamuda işe alma yöntemi sizin anlattıklarınız gibi mi işliyor? Gerçekten öyle mi? Peki, nasıl çalışıyor, bu kanuni düzenleme ve kanuni düzenlemeye bağlı olan uygulama prosedürü, Ey Bilgiler Bilgesi Tavuk Döba?

- Anlatayım, Piliç Tuçel.

- İçinde yaşadığım Paşa’nın kümesinde, işe alımlarda hiçbir zaman eş, dost kayırması olmuyor. Kümes; horozlarının, tavuklarının ya da piliçlerinin kendi aralarında geliştirmiş oldukları iş ilişkilerinden ve sosyal yaşantılarından olacak ki, işe almada, hiçbir şekilde; benim evladım, oğlum, kızım, gelinim, torunum, akrabam gibi ayrımlar yapılmıyor. Siyasi fikirdaşım, yandaşım, yoldaşım, gönüldaşım, çok sevdiğim bir dostumun genç horoz, piliç evlatları, milletvekili olan bir horozun, tavuğun ya da pilicin yakını, akrabası gibi genel anlamda bir kayırmacılık yapılmıyor. Doğru olan ne ise o yapılıyor, Ey Piliç Tuçel.

- Ey Piliç Tuçel, şunu söyleyebilirim ki, kümeste yaşayan horozların, tavukların ya da piliçlerin kendi aralarında geliştirdikleri iş ilişkilerinden ve sosyal yaşantılarından oluşan; adalet, hakkaniyet içinde kalma, edepli, iffetli olma gibi genel anlamda düşünebileceğimiz kümeste yaşayanların bu hüsnühal durumları aynen, kümes kurumlarında işe yerleştirmelerde de yaşanıyor.

- Kümeste yaşayan, ahalinin; ahlaksal ve etik değerlerinin böylesine yüksek olması, doğruluklar içinde hareket etmeleri ve yaşamaları, kamuya işe alımlarda da hiç şüphesiz çok önemli bir ahlaksal taban oluşturuyor. Benim içinde yaşadığım kümes olan Paşa’nın kümesinde, her seçim döneminde iktidara kim gelirse gelsin, iktidarda olup, kamu üst yönetiminde görev alan kamu idarecileri hiç fark etmiyor, yürürlükte olan kanun hükümleri neyi talep ediyorsa, kamuda, işe alımda yasa hükümleri neyi emrediyorsa istisnasız yasa hükümlerine tam olarak uyuyorlar.

- Saha uygulamaları olan sözlü sınavlar için oluşturulan sınav komisyonları tarafından da kamuda işe alınacak olan her bir horozun, tavuğun ya da pilicin;

- Irkı durumlarına,  dini ve siyasi görüşlerine bakılmaksızın,

- Onlardan her biri için onun, bunun reveransı olup olmadığına bakılmaksızın,

- Eş, dost, yandaş, gönüldaş, fikirdaş, yoldaş, iktidardaki siyasi partinin sadık horozu, tavuğu ya da pilici kayırması yapılmaksızın,

-  Sadakat içinde hareket edilerek ve gereği yönünden de öteden beri devam eden kümes geleneklerine bağlı kalınarak işe alımlar yapılıyor, Ey Piliç Tuçel.

- Ey Piliç Tuçel! Paşa’nın kümesinde kamuya işe alımlarda açıkladığım kümesin bu hâlihazır durumdan şu sonucu çıkarabilirsiniz. Paşa’nın kümesinde yaşayan her bir horoz, tavuk ya da piliç elde etikleri “liyakat”  anlamındaki başarılarını ya da sosyal statü düzeylerini öteden beri kendi gayret ve yetenekleri ile elde etmektedirler.

- İşte Paşa’nın kümesinde gerek kamu sektörü gerekse de özel sektör boyutlarında böylesine gerici, yobaz, bağnaz olmayan işe alma ile ilgili ileri düzeyde oluşturulmuş olan; adaletli, adil, tarafsız, işi ehline verme uygulama politikalarının olduğunu bil, Ey Piliç Tuçel.

- Ey Piliç Tuçel! Öyle ki, Paşa’nın kümesinde oluşmuş olan böylesine bir ilişki ve anlayış bütünü ve boyutu kümeste yaşayan her bir toplum katmanlarında tarifsiz bir güven, memnuniyet, kıvanç ve mutluluk yaratmaktadir.

- Ey Piliç Tuçel! Paşa’nın kümesinde yaşayan her bir horoz, tavuk, piliç hatta aklı yeni yetmeye başlayan bir civciv işte onlar, çok iyi biliyorlar ki, kümeslerinde gerek kamuda gerekse de özel sektörde üst düzeylerinde görev alan ve yöneticilik yapan her bir horoz, tavuk ya da piliç başarı seviyesi olan sosyal statüsünü, birilerinin aracılığı ile elde etmemektedirler. Ancak ve ancak kendi;  çalışma gayretleri, yetenekleri, kabiliyetleri, maharetleri ile elde etmektedirler.

- Değerli Dost Piliç Tuçel, Paşa'nın kümesinin elit ve avam çoğunluğu kümeslerinin bu günü ile geleceğinin; tembellik yapmayan, çalışkan, işini bilen, görevinin gereğini yerine getiren emin ellere teslim edilmiş olduklarını biliyorlar… Kümesin vatandaşları olarak böylesine bir düşünceyi kayıtsız, şartsız içlerine sindirdikleri için de, kümesin elitleri ve avam çoğunluk olarak onların, kümeslerinin şimdiki durumu ve gelecek durumları hakkında ne oldu? Ne olacak? Diye bir düşünceleri, merakları da bulunmuyor. Kümesleri için öfke ve endişeye kapılmıyorlar. Kümeslerini gelecek günleri ve yılları için kaygı içinde bulunmuyorlar. Onlar, kümes ahalisi olarak kendi Kümeslerinde huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayıp gidiyor…

-  Paşa’nın kümes kamu yönetimi horozların tavukların ya da piliçlerin kamu kurumlarında işe yerleştirmeleri ile ilgili anlattıklarınız mükemmeliyet anlamında tasarlanmış olan, aslında Paşa'nın kümesinde de olmayan evrensel ütopik uygulama düşünceleri gibi geldi bana, Ey Bilgeler Bilgesi Tavuk Döba.

- Bu anlamda ne olur lütfen kusuruma bakmayın. Lütfen, beni, yeteri kadar bilgisi olmayan biri olarak görüp, düşünce ve duygularımı basit bulup, beni alaya almayın. Söyleyeceğim şu ki, şu ana kadar bana anlattıklarınızdan sizleri biraz da iktidarda olup, kümeste kendi iktidarları döneminde yapılan ancak çok fazla önemi olmayan iş ve işlemleri abartılı bir şekilde anlatıp, öven bir siyasetçiye benzetiyorum. 

- Ey Bilgiler Bilgesi Tavuk Döba! Bilin ki, bir kümeste ya da yaşadığınız Paşa'nın kümesinde yalnız kümes yöneticilerinin anlattığınız anlamda  "Liyakatlı"  horozların, tavukların ya da piliçlerin seçilmeleri ile bir kümeste anlattığınız doğrulukta işlerin yapılacağını hiç bir şekilde düşünmüyorum. Bana göre Paşa’nın kümesinde anlattığınız doğrulukta oluşumların yaşanması için kümes organizasyon yapısının çok iyi olması gerekir. Paşa’nın kümesinin teşkilatlandırılmasına ilişkin hiçbir şey anlatmadınız, öyle değil mi Bilgiler Bilgesi Tavuk Döba?

 - Paşa’nın Kümesinin kamu yönetimini daha ayrıntılı olarak anlatınız ki ben de Paşa’nın kümesi ile ilgili doğru olanları bilmiş, öğrenmiş olayım ve anlattıklarınızdan kesin bir sonuca varmış olayım, Ey Bilgiler Bilgesi Tavuk Döba

- Ey Piliç Tuçel, görüyorum ki Paşa’nın kümesi ile ilgili anlattıklarımdan pek yetinmemiş gibi bir halinizin var. Anlatıklarımı çok önemsemediğinizi de görüyorum. Beni kendi kümesinde yaptıkları önemsiz şeyleri önemli bir şeyler yapmış gibi öven iktidardaki bir siyasetçi ile aynı kefeye koyuyorsunuz. Doğrusu böyle düşünmenize üzülmediğimi söyleyemem Tabi ki içimde şu an da büyük bir üzüntü taşıyorum.. Sizler, her halde benim   - Sizin bana hitap şekliniz ile söylüyorum. - Bilgiler Bilgesi Tavuk Döba olduğumu unuttunuz. Varın benim anlatıklarım sizler için öyle olsun. Ancak şu söylediklerimi aklınızın bir kenarına kaybolmayacak şekilde kazıyarak yazmanızı istiyorum. Kamu hizmetlerini iyi yapılması,  kamu kaynakların etkin ve verimli kullanması için, her şeyden önce birinci derecede öncelikli olan her bir kümesin yönetiminin  liyakatli  ehil eller teslim edilmesi çok önemlidir Bunu böyle bil. Ey Piliç Tuçel.

- Benden Paşa’nın Kümes yönetimi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi istiyorsun öyle değil mi, Ey Piliç Tuçel?

- Evet, öyle, Bilgiler Bilgesi Tavuk Döba.

- Ey Piliç Tuçel! Bu zamana kadar anlatıklarımın dışında sizlere söyleyeceğim şu ki

- Paşa’nın Kümesinde iyi bir yönetişim ilkesi çerçevesinde kümes ahalisine daha kaliteli bir kamu hizmeti sağlandığını bil, Ey Piliç Tuçel.

- Paşa’nın Kümesinde, kümes kurumlarında yetki ve sorumlukların devrinin “liyakat” esasına göre yapılmasından olacak ki kümes kurumlarının yönetimlerinde her zaman hedef odaklı bir yaklaşımın söz konusu olduğunu bil, Ey Piliç Tuçel.

 - Paşa’nın Kümesinin imar ve inşasında her zaman “ sonuç odaklı “ yönetim ve bütçeleme anlayışının egemen olduğunu, kamu kurumlarının organizasyon yapısından, iletişim ve izlemeye kadar Mali Yönetim ve Kontrol Süreçleriyle ilgili pek çok alanda etkili araçların kullanıldığını çok iyi bil ve unutma Ey Piliç Tuçel.

- Paşanın Kümesinde, Kamuda, kamu hizmetleri olan her bir şeyin, özellikle de merkezi yönetim kamu hizmet ve ihaleleri ile yerel  belediye hizmetleri ve ihalelerinin; eş, dost, yandaş, gönüldaş, fikirdaş, yoldaş, iktidardaki siyasi partinin sadık horozu, tavuğu ya da pilici kayırması yapılmaksızın saydamlık içinde yapıldığını bil, Ey Piliç Tuçel.

- Paşa’nın Kümesinde, kümesin kamu kaynaklarının etkili, ekonomik verimli bir şekilde kullanılmasının bir sonucu olarak kümesin vatandaşları olan horozların, tavukların ya da piliçlerin ve hatta civcivlerin beklentilerinin karşılanmasının ön plana çıktığını ve ön plana çıkan beklentilerin karşılandığını bil, Ey Piliç Tuçel,

- Benim içinde yaşadığım Paşa’nın kümesinde, kümes kurumlarının “liyakatli   olan her düzeydeki kamu yöneticilerinin kendi kurumlarını uzun çalışma kurultayları sonucu olarak hazırlanmış, geliştirilmiş olan Mali Kontrol ve Yönetim Standartlarına uygun olarak yönetildiklerini bil, Ey Piliç Tuçel.

- Paşa’nın kümesine ait kurumların her bir yöneticinin Mali Kontrol ve Yönetim Standartları doğrultusunda kendi yönetimi altındaki kümes kaynaklarını iş ve işlemler bazında çok etkin ve verimli bir şekilde kullandıklarını iyi bil ve unutma, Ey Piliç Tuçel.

- Bu anlamda, Paşa’nın Kümesinde her düzeydeki  liyakatli   kümes kamu yöneticileri, kamu ile ilgili birçok mal ve hizmet değerlerinin yapılıp sonuçlandırılmasında; planlama,  programlama, bütçeleme,  bütçenin uygulaması, muhasebeleştirme, raporlama, arşivleme iş ve işlemlerin izlemesini performans odaklı olarak Mali Kontrol ve Yönetim standartlarına uygun yürüttüklerini iyi bil ve unutma Piliç Tuçel.

-  Ey Piliç Tuçel! Açıkladıklarımın bir sonucu olarak, Paşa’nın Kümesindeki gerek kamu gerekse de özel sektör yönetimleri birlikte Mali Kontrol ve Yönetim Standartlarına uyun ve performans odaklı çalışma anlayışı içinde hareket etmektedirler. Bu çalışma anlayışına bağlı olarak kümesin mevcut kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasının bir neticesi olarak da Köyün kümesleri içinde Paşa’nın kümesinde ilerleme, kalkınma daha kolay olmuştur ve olmaya devam etmektedir..

- Ey Piliç Tuçel! Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Asmakaradam Köyündeki Paşa’nın kümesinde ilerleme ve kalkınma böylesi bir yapılanma ile olmaktadır. Paşa’nın kümesindeki böylesi bir yapılanma da beraberinde zenginleşmeyi, refahı getirmektedir.

- Paşa'nın kümesi ile ilgili bu son anlattıklarımdan sonra beni doğru anladığınızı düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum, Ey Piliç Tuçel?

- Sizlerin bu son ayrıntılı anlatımlarınızdan sonra şöyle bir sonuca varıyorum. O da şu; bir kümesin ilerleyip, gelişmesi kümes mevcut kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasında o kümeste kontrol ortamının yapı taşları olan etik değerler ve dürüstlük yanında etkinlik yani işi ehline verme olan “liyakat” çok önemlidir, diyorsunuz, öyle mi,  Bilgiler Bilgesi Tavuk Döba?

- Evet, öyledir, Piliç Tuçel.

- Yine tüm bu anlattıklarınızdan Paşa'nın kümesinde gerek kümes kamu kurumlarının gerekse de özel sektör kurumlarının yüklendikleri; görev, amaçları diğer bir anlatımla misyonları, organizasyon yapıları ve görevleri, personelin yeterliliği ve performansı, yetki ve devir konularına ilişkin kavramsal açıklamalar ile mevzuat ve uygulama araçlarında kargaşaya yer vermeyen tam bir netlik bulunması gerekir, diyorsunuz. İşte, Paşa’nın Kümesinde oluşturulmuş olan bu netlik Paşa'nın Kümesinde ilerlemeyi ve kalkınmayı kolaylaştırıyor, sonuç olarak kümese bir zenginleşme getiriyor, bu zenginleşme refah olarak kümesin tüm horozlarına, tavuklarına, piliçlerine ya da civcivlerine yansıyor, diyorsunuz. Anlattıklarınızı böyle mi anlamalıyım, Ey Bilgiler Bilgesi Tavuk Döba? Lütfen, bu sorum da ve bundan önceki sorum da bir yanlışım varsa düzeltiniz.

- Her iki sorunuzun içinde bulunan ayrıntılı tespitlerinizden de anlaşılıyor ki Ey Piliç Tuçel!  Sizler çok zeki bir piliç siniz. Söyledikleriniz içerisinde şu da şöyle düşünülmüş olsaydı daha iyi olurdu denilebilecek, tarafımdan düzeltilecek hiçbir yanlışınız yoktur. Önemli olan doğru ve yerinde tespitler yapmaktır. Hiç şüphesiz;  her iki sorunuzda da üç aşağı, beş yukarı benim de aklımdan geçen, düşünceleri ve bu düşüncelere ilişkin kavramları da soruların içine yerleştirmiş olduğunuzu gördüm. Aklımdan geçenler sizler tarafından dillendirilmiş oldu. Sizleri böylesi düşüncelerinizden dolayı tekrar, tekrar tebrik ediyorum, Ey Piliç Tuçel!

- Beni gururlandıran bu açıklamalarınızdan sonra kendime bir pay çıkartmak istiyorum. Ey Bilgiler Bilgesi tavuk Döba. Bu pay da, düşünce olarak sizinle aynı düşünce yolu üzerinde birbirimize yakın yürüyoruz anlamını çıkarıyorum. Bu tespitim doğru mu, Ey Bilgiler Bilgesi Tavuk Döba?

- Değerli Piliç Tuçel… O, alçak gönüllülüğünüzü  bir tarafa bırakın. Düşünce yolu üzerinde birbirimize yakın değil, artık, yan yana yürüyoruz, diyebilirim.

-Paşa’nın Kümesi ile ilgili yaptığınız açıklamalar, bir kümeste olması gereken bir kümese ait yöneticilerin uyması gereken kümes kaynakların etkin ve verimli kullanılmasında ile ilgili Mali Kontrol ve Yönetim Standartlarının benim yaşadığım kümes olan İbiş’ in kümesinde var mı? Bilmiyorum.  Varsa da İbiş’ in Kümesi kurum yöneticileri tarafından tam ve yerli yerinde uygulandığını düşünmüyorum. Kaldı ki Asmakaradam Köyün bazı kümeslerinde iş kargaşalar, kavgalar hiç bitmiyor. Bana katılır mısınız? Bilmiyorum. Böylesi olan kümeslerde Mali Yönetim ve Kontrol Standartlarının hiç olmadığını düşünüyorum, Ey Bilgiler Bilgesi Tavuk Döba.

- Ey Piliç Tuçel! Bir kümeste iç çalkantı ve kavgalar çok oluyorsa bu durum o kümeste bir şeylerin iyi gitmediğine ilişkin bir delildir. Eğer ki, bir kümeste; ölümlü, kalımlı kavgalar, kargaşalar, haklı, haksız tutuklamalar çok oluyorsa Asmakaradam Köyünün her hangi bir kümesinde böylesi bir durum varsa, iyi bilin ki, o kümes yönetimine getirilen yöneticilerin “liyakatlarına"  önem verilmeden atanarak o kümeste görevler ve sorumluluklar verildiğini gösterir.

- Liyakatsız kamu yöneticilerinin olduğu bir kümeste açıkladığımız kamu kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin Mali Kontrol ve Yönetim Standartlarına uygun olarak hiçbir iş ve işlemler yapılmaz olur.

- Böylesi bir kümeste kümes kamu yönetimi güçsüzlük, acizlik içine düşer. “Liyakat” sizliğin, taraf tutmanın, kayırmacılığın çok olduğu bir kümeste, kümesin adalet sistemi doğru dürüst çalışmaz, olur. Böylesi kümeslerde kalitesi düşük adalet ve diğer kamu hizmetleri bile rüşvet karşılığı alınır, satılır olur.

- Kamunun düzgün çalışmaması hali özel sektörü de bozar. Gerek kamuda, gerekse de özel sektörde dürüst çalışmak isteyenler geri plana itilir. Böylesi yönetim anlayışına sahip olan kümeslerde terlemeden haksız kazanç peşinde koşan; kanı bozuk, hırsız horozlar, tavuklar, piliçler hep ön planda dururlar. Kamu ihale yolsuzluklarından daha çok nemalanmak, rüşvet alıp vererek daha çok haksız kazanç sağlamak için her zaman ön sıralarda hareket ederler.  

-Böylesi bir yönetim anlayışına sahip olan o kümesin taban ahalisi olan; horozlar, tavuklar ya da piliçler günlük rızklarını temin etmek, bir avuç yem bulmak için kıvranır dururlar. İktidarda olanlar ile iktidarının gücünden faydalanan yandaş ekip ya da tayfaları hariç o kümesin tabanında yaşayanlar ve kümes çoğunluğunu teşkil eden; horozlar, tavuklar, piliçler ya da civcivler olarak işte, onlar daha da fakirleşmiş ve kümesin başıbozuk ekonomisi içinde  zam, zulüm  altında inim, inim inleyerek yaşamaya çalışırlar. Bunu böyle bil, Ey Piliç Tuçel.

- Benim yaşadığım kümes olan İbiş’ in kümesinin dahil Asmakaradam Köyünün tüm kümeslerinde anlattığınız türden yaşanmışlıkların olmaması, Köyün kümeslerinin böylesi bir yolsuzluk, kayırma, liyakatsizlik kıskacına düşmemesi için ne tür tedbirlerin alınması gerekir. Biraz da bu konularda beni aydınlatırsanız sizlerden öğreneceğim yeni bilgiler nedeniyle daha çok hoşnut, mutlu ve keyifli olurum, Ey Bilgiler Bilgesi Tavuk Döba.

- Bana daha ne soruyorsunuz, Ey Piliç Tuçel… . Sorunuzun yanıtı çok net ve basittir. Sizin yaşadığınız İbiş’ in kümes ile Asmakaradam Köyün diğer kümeslerinin yapacakları tek şey vardır. O şey de Paşa’nın kümesini yeniden keşfetmeleri değil, öteden beri Paşa'nın kümes yönetiminin gittiği yoldan her bir kümes yönetiminin gitmesidir. Başka ne denilebilir ki?

- Ancak görünen ve bilinen çıplak gerçek şu ki;  

- Bir kümeste kümes yönetim makamlarına ve diğer yönetim yerlerine “liyakatsiz”  olan horozların, tavukların ya da piliçlerin atanmaması gerekir, Ey Piliç Tuçel.

- Bulunduğu makam itibariyle bilgisizce, bilinçsizce mali kaynak ve diğer kümes kaynakları üzerinde üstünlük kullanabilecek olan bu tür bilgi, yetenek, beceri yoksunu, kabiliyetsiz olan horozlara, tavuklara ya da piliçlere kamuda boylarını aşan önemli görev ve sorumluluklar verilmemelidir, Ey Piliç Tuçel.

- Eğer verilirse kamuda yürütülen mal ve hizmet iş ve işlemleri çığırından çıkar, çığırında çıkan işlerin bütünü dağlan inen kar kütlesi gibi kümesin üzerinde yığılır kalır. Altında kalan kümes ahalisi çok zarar görür. Liyakatsizların yönetimi işte böyle olur, Ey Piliç Tuçel.

- Öyle ise bir kümeste bulunan her bir kümes kamu kurumları yöneticileri tarafından;

- Kurum faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi,

- Kurum varlık ve kaynaklarının iyi korunması

- Kurum mal ve hizmetlerine ait muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması

- Mali bilgi ve yönetim sisteminin zamanında ve güvenilir bilgi üretmesi

Gerekir,

- Bunlar ancak Kümes kurumlarında görev alan ve yaptığı kurum işleri konusunda; üstün, mümtaz, bilgili, yetenekli, becerikli olan “liyakatli” yöneticilerin yapacağı iş ve eylemler olur, Ey Piliç Tuçel.

- Tüm bu açıklamalarımın dışında Piliç Tuçel, ayrıca;

- Bir kümeste kümes yönetim organizasyonun iyi oluşturulması,

- Kümes kurumlarının mal ve hizmet üretiminde akılcı iyi bir yönetim gerçekleştirilmesinde kümeste bulunan her bir kuruma ait iş ve işlem süreçlerin her bir aşamasında; aşırı zaman, emek, güç kaybetmemek ve hızlı ve akışı bir mal ve hizmet akışı sağlanması için ayrıntılı bir şekilde konunun uzmanları tarafından belirlenmesi ve değerlendirilmesi,

- Kamu mal ve hizmet akış süreçlerin iyi olan ve iyi olmayan riskli, kötü yönleri ile fayda ve zarar yönleri değişen koşul ve şartlara göre sürekli konunun uzmanları tarafından çok iyi şekilde analiz edip değerlendirilmiş olmaları ve elde edilen sonuçların“Değerlendirme Raporu” olarak kurum üst yönetime sunulması ve üst yönetim ile alt yöneticilerin birlikte rapordaki tespitler doğrultusunda akılcı kararlar alabilmelerine yardımcı olunması,

 Gerekir

- Sizlerin açıklamalarınızdan anladım ki, Köyün kümesleri içinde böylesine bir yönetim anlayışına sahip Paşa’nın kümesinde yaşayanların; bahtı en açık, en talihli, en şanslı horozlar, tavuklar ya da piliçler olduğunu düşünüyorum. Bu çalı ağacının gölgesinde dinlenmeye gelirken ve giderken sürekli onların gözlerinin içinde neşe ve mutluluk görüyorum. Onların yüzlerinden gülümseme hiç eksik olmadığı gibi yüzlerindeki gülümseme ile birlikte vücut dillerinde de tam bir mutluluk ve memnuniyet içinde olduklarını görüyorum. Onların günün her bir dakikasında her bir saatinde ve her zaman mutluluk içinde olmaları birbirlerine öfke duymadan yaşamaları, gelecek için kaygıları olmamaları Paşa’nın kümesinin duygusallıktan öteye akıl, irfan zekâ ve doğruluk dairesi içinde kalınarak yönetildiğine dair benim için çok anlamlı iyi bir delil olmaktadır. Her durumda düşündüklerimden yanılmıyorumdur, öyle değil mi, Ey Bilgiler Bilgesi Tavuk Döba?

- Ey Piliç Tuçel! Bilemiyorum, belki de öyledirler. Sizin düşündüğünüz gibidir…   

- Bu gün de bu çalı ağacının gölgesinde, bulunduğumuz bu yerde, bana bir kümesin adil, adaletli yönetimi, kümesin; ilerlemesi, gelişmesi, zenginlik içinde yaşaması ile ilgili çok önemli ve çarpıcı, yaralı ve bende yoğun etki bırakan açıklamalarda bulundunuz, bilgiler verdiniz. Sahiplerimiz olan Paşa'nın ve İbişi’ in söylemleri ile verdiğiniz bilgilerden “ekmek yapıp akıl dağarcığıma yerleştirdiğim” bu güzel anlatımlarınızdan dolayı sizlere sonsuz minnettarlık duygularımı arz ediyorum. Sizlere gönüller dolusu olan sevgilerimle çok, çok teşekkür ediyorum, Ey Bilgeler Bilgesi Tavuk Döba.

-  Ey Piliç Tuçel! Kızgın güneş altında yanabilme iradesi olmasaydı başak, buğday olmazdı. Başağı buğday yapan onun kızgın güneş altında günlerce kalarak yanabilme iradesidir. Bil ve unutma ki, hepimizin hayatında önemli olanlar mazeretler değil, neticelerdir. Hayat; sizin `ne olduğunuza` değil, olaylar ve sorunlar karşısında `nasıl davrandığınıza ve nasıl düşündüğünüze bakarak sizi ödüllendirir.

-Beni böylesi güzel bir tartışmanın içine çektiğiniz için de ben size teşekkür ederim. Ey Piliç Tuçel.

__________________________________________

 Mehmet TURAN

Batıkent – ANKARA, 19.05.2020, Saat: 07, 54

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 46
Toplam yorum
: 8
Toplam mesaj
: 4
Ort. okunma sayısı
: 2345
Kayıt tarihi
: 28.10.08
 
 

Mucur / Kırşehir doğumluyum. Uzun süre Maliye Bakanlığı'nda çalıştım. Kabul etmek gerekir ki, Mal..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster