Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

28 Haziran '14

 
Kategori
Siyaset
Okunma Sayısı
90
 

TC vatandaşı olmayan Cumhurbaşkanı olamaz

TC VATANDAŞI OLMAYAN, CUMHURBAŞKANI OLAMAZ    

Mustafa ACER          27. 06. 14

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığını yapmış olan Abdullah GÜL ve Cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Ekmeleddin İHSANOĞLU; TC ANAYASASINA göre, yabancı devlet nişanı taşıdığı için TC Vatandaşı, Milletvekili ve Cumhurbaşkanı olamaz. 

1) Sayın Dr. Abdullah GÜL;

- Birincisi, 13 Mayıs 2008 tarihinde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Türkiye’yi ziyareti sırasında

- İkincisi Abdullah GÜL’ün 9 Kasım 2010’da İngiltere’yi ziyareti sırasında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından, İngiltere’ye önemli hizmetler yapmış, “adanmış kişilere” takılan biri 4 köşeli kare şeklinde ve ikincisi haç şeklinde olan “Knight Grand Cross of the Order of the Bath” (Ruhani Safiyet Derecesinin Şövalye Büyük Haç Nişanı) almıştır. 

2) Sayın Prof. Ekmeleddin İHSANOĞLU’nun aldığı ödüllerin bazıları şöyle:

- Senegal Cumhurbaşkanı tarafından “l'Ordre National du Merite” nişanı, Aralık 2002.

- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından verilen “World Prize for the Book of the Year” 2000.

- Ürdün Kralı Hüseyin adına Veliaht Prens Hasan Bin Tallal tarafından verilen “Birinci Derece İstiklal Madalyası” 1996.

- Arap Mısır Cumhuriyeti hükümetinden “Liyakat Nişanı” 1990.

********

T. C. ANAYASASI ilgili maddeleri aşağıda verilmiştir.

Türk vatandaşlığı:    

MADDE 66. – Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. 

Cumhurbaşkanı: Nitelikleri ve Tarafsızlığı

Madde 101- Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.

İnkılâp Kanunlarının Korunması

MADDE 174. – Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılâp kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz:

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu;

2. 25 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanun;

3. 30 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun;

4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medenî nikâh esası ile aynı kanunun 110 uncu maddesi hükmü;

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun;

6. 1 Teşrinisâni 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun;

7. 26 Teşrinisâni 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa Gibi Lâkap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun;

8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun. 

EFENDİ, BEY, PAŞA GİBİ LAKAP VE UNVANLARIN KALDIRILMASINA DAİR KANUN
Kanun Numarası: 2590 Kabul Tarihi: 26.11.1934 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 29.11.1934 Sayı: 2867 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 3 Cilt: 16 Sayfa: 6

Madde 1 – Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım, Hanımefendi ve Hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılmıştır. Erkek ve kadın vatandaşlar, kanunun karşısında ve resmi belgelerde yalnız adlarıyla anılırlar.

Madde 2 – Sivil ve rütbe ve resmi nişanlar ve madalyalar kaldırılmıştır ve bu nişan ve madalyaların kullanılması yasaktır. Harb madalyaları bundan müstesnadır. Türkler yabancı Devlet nişanları da taşıyamazlar.

Madde 3 – Askeri rütbelerden adın başına gelmek üzere kara ve havada Müşürlere Mareşal, Birinci Ferik, Ferik ve Livalara General, Denizde Birinci Ferik, Ferik ve Livalara Amiral denilir. Generallerin ve Amirallerin derecelerini gösteren unvanlarla Deniz Müşirleri unvanlarının ve diğer askeri rütbelerin karşılıkları Ali Askeri Şurası kararı ve İcra Vekilleri Heyetinin tasdiki ile konulur.

Madde 4 – Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 5 – Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Toplam blog
: 66
Toplam yorum
: 3
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 285
Kayıt tarihi
: 23.04.12
 
 

İTÜ Makina Fakültesi 1974 mezunuyum. Ankara İTİA İşletme Yönetiminde master yaptım. Mühendislik v..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster