Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

06 Temmuz '10

 
Kategori
Teknoloji
Okunma Sayısı
3226
 

Tersine lojistik

Tersine lojistik
 

Hayatın her alanı, bir gün mutlaka dijital ortama geçecek. Çünkü gelecek ROBOT’LARIN olacak!


Avrupa Birliği ülkemizde istensin ya da istenmesin, ‘birlik’ sürecinde olmanın gereklerinden biri olarak; ülkelerin toplum yapıları arasındaki kalite farklarını azaltmaya yönelik birçok çalışma var. Bizler AB’ye girsek de girmesek de, bu iyileştirmeler Türkiye için yararlı. Benzeri çalışmaları proje olarak gerçekleştiren kuruluşlar, çoğu hibe şeklinde olan yardımlardan faydalanabiliyor. AB’nin sağladığı bu hibe desteklerinden yararlanmaya yönelik pek çok konu var. Bunlardan bir tanesi de: EKO-İNAVASYON!

Geçtiğimiz günlerde Çerkezköy Ticaret Odasında bu konu ile ilgili önemli bir toplantı yaptık. Toplantıda: Bölgemizdeki kuruluşların EKO-İNOVASYON projeleri yapmaları durumunda Avrupa Birliği’nden sağlayabilecekleri hibeler tanıtıldı.

Toplantıya katılanların büyük bir çoğunluğu geri dönüşüm konusu ile ilgilendi. Ana konu ‘Geri Dönüşüm’ olunca, toplantı gündeminin en önemli parçasının ‘Tersine Lojistik’ olması gerekirdi. Toplantıda bu konudan hiç söz edilmedi.

Ama EKO İNOVASYON başlığı ile ilgili her türlü ‘ilgilinin’ bu konuya dikkat çekmesi gerekiyor: Tersine Lojistik!

* * *

“Tersine Lojistik” (reverse logistics), literatürde farklı şekillerde tanımlanmıştır. Tersine lojistik hakkındaki ilk tanımlar, Lambert ve Stock (1981) tarafından yapılmıştır (Rogers ve Tibben-Lembke, 2001).

Tersine lojistik, tek yöndeki ürün gönderiminin (ileri lojistik) önemi sebebi ile “tek yönlü bir yolda yanlış yönde gitmek” olarak tanımlanmıştır.

1980’ler boyunca tersine lojistik kavramı, birincil akışa karşıt olarak, müşteriden üreticiye doğru ürünün hareketi ile sınırlı olmuştur.

1998’de Stock, tersine lojistiği “ürün dönüşleri, kaynak azaltımı, geri kazanım, materyal ikamesi, materyallerin yeniden kullanımı, atıkların yok edilmesi ve yakılması, tamir ve yeniden üretimde lojistiğin rolü” olarak tanımlamıştır. (a.g.e.).

FLEISCHMANN vd. (1997)’ne göre, tersine lojistik, kullanıcıya artık gerekmeyen kullanılmış üründen, pazarda yeniden kullanılabilen ürüne kadarki tüm lojistik aktivitelerini kapsayan bir süreçtir. Bu tanıma göre tersine lojistik, dağıtım planlaması açısından, kullanılmış ürünün son kullanıcıdan üreticiye doğru fiziksel nakliyesini içerir. Sonraki adım, geri dönmüş ürünün üretici tarafından yeniden kullanılabilir ürün haline dönüştürülmesidir.

DOWLATSHAHİ (2000) üreticinin, olası geri kazanım, yeniden üretim veya yok etme için tüketim noktasından gönderilmiş ürün veya parçaları sistematik olarak kabul etmesi sürecini, tersine lojistik olarak adlandırmıştır. Tersine lojistik sistemi, yeniden üretim, geri kazanım, yok etme veya kaynakları etkin şekilde kullanmak üzere ürün veya parçaların akışını yönetmek için yeniden tasarlanmış tedarik zincirini içerir.

Tersine lojistik kavramının uygulama sahası ile ilgili öncelikli sektör ‘Bilişim’ ve buna bağlı olarak ‘İlgi Teknolojileri’ ve ‘ E-Ticaret’ olmalıdır. Bilişimin öncelikli olmasının sebebi; bu yolla tüm sektörlere kolayca ‘Tersine Lojistik’ kavramının tanıtılabileceği gerçeğidir. Bu tanıtım, uygulama safhasında da yine bilişim ayağını geçiş aracı olarak kullanacaktır. Ki böylece bilişimin sektörel yönetimdeki yeri de ilk andan doğru konumlanmış olur.


TERSİNE LOJİSTİK VE E-TİCARET:

E-ticarette tersine lojistik, önemli bir konudur. Kokkinaki vd. (1999) tersine lojistikte e-ticaretin rolünü incelemişler ve tersine lojistik aktivitelerini destekleyecek üç model belirtmişlerdir. (Lourenço ve Soto, 2002).

“En yaygın kullanılan tersine lojistik için e-ticaret modeli, hem yeni hem de kullanılmış ürünler için elektronik pazarlardır.

Ayrıca web üzerinde kullanılmış parçalar veya yeniden üretilmiş ekipmanları sağlayan siteler bulunmaktadır. Son olarak da toplama, seçme, yeniden kullanım ve yeniden dağıtımı içeren web tabanlı örnekler de bulunmaktadır.

Elektronik pazarların lojistik yönü, stok kontrolü, sanal depolama, nakliye, çizelgeleme ve rotalama, operasyonlar, yerleşim belirleme, operasyonel spesifikasyonların belirlenmesi gibi çok çeşitli hizmetleri kapsar. Lojistik operasyonlarını basitleştirmek için e-ticaret, üçüncü parti ile anlaşmalar ve diğer tanımlanmış lojistik fonksiyonları da sunar.” (Karaçay, 2005)

Aşağıda, tersine lojistikte uygulanabilecek e-ticaret aktivitelerini özetlemektedir.

E-ticarette Tersine Lojistik Aktiviteleri:
(E-ticaret uygulamaları: - Tersine lojistik görevleri)

Pazarlama:
- Kullanılabilir ürün, parça ve materyallerin reklamı
- Aranan kullanılmış ürün, parça, materyal hakkında bildirim

Satın alma:
- Tedarikçi/müşteri için araştırma
- Satın alma anlaşmalarını yapma
- Beklenen teslimat hakkında bilgi alma
- Aranan kullanılmış ürün, parça ve materyal talebine cevap

Satış:
- Fiyatlama (örneğin belirli, anlaşmalı, açık artırma)
- Sipariş süreci
- Sipariş takibi
- Müşteri faturalama, toplama ve ödeme

Satış sonrası / servis:
- Ürün takibi
- Müşteri desteği
- Müşteri/ürün izleme
(Lourenço ve Soto, 2002)

Bilişimin interneti de kullanarak hayatın tüm alanlarına girdiği şu günlerde tersine lojistik konusunun da internet üzerinden yürütülen bir olması kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu sonucu ortaya koyabilmek için yüksek bilgi seviyesine sahip analistlere, yazılım tasarımcılarına, ve yazılımcılara ihtiyacımız var.

Hayatın her alanı, -öyle yada böyle- bir gün mutlaka dijital ortama geçecek. Çünkü gelecek ROBOT’ların ve robotlar dijitalden başka iletişim bilmiyorlar.

Hep sevgi ile kalın.

Murat SEVGİ
msevgi@mental.com.tr

Kaynakça_____:
(1) GÜNEŞ, Şükrü, "AB HİBELERİ VE EKO-İNOVASYON", Çerkezköy Tic.ve San.O., 01 Temmuz 2010
(2) KARAÇAY, Gülsün (Arş.Gör.), “Tersine Lojistik: Kavram Ve İşleyiş”, Sayfa: 317-331, Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, 2005 (Erişim Tarihi: 24 Temmuz 2008)
(3) FLEISCHEMANN, M., BLOEMHOF-RUWARD, M., DEKKER, R., LAAN, E., NUNEN, A.E.E., WASSENHOVE, L.N., “Quantitative Models for Reverse Logistics: A Review”, European Journal of Operational Research, 103:1-17., 1997
(4) LOURENÇO, H.R., SOTO, J.P., “Reverse Logistics Models and Applications: A Recoverable Production Planning Model”, Document de Treball, working paper #3, Grup de Recerca en Logistica Empresarial., 2002
(5) ROGERS, D.S., TIBBEN-LEMBKE, R., “An Examination of Reverse Logistics Practices.”, Journal of Business Logistics, vol.22, no.2:129-147. 2001

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 369
Toplam yorum
: 214
Toplam mesaj
: 33
Ort. okunma sayısı
: 997
Kayıt tarihi
: 10.07.08
 
 

1969 doğumlu. Tasarımcı, endüstriyel otomasyon sistemleri için yazılım geliştiriyor. Yüksek öğren..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster