Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

06 Aralık '20

 
Kategori
İnançlar
Okunma Sayısı
31
 

Tevrat'tan Kuran'a...

Tevrat-Musa / Zebur-Davut /  İncil-İsa / Ve de  Diğer Peygamberler

... D e v a m l a ...

TEVRAT...

Tevrat, Yahudilerin kutsal kitabıdır...

İslam inancına göre Tevrat, Musa peygambere vahyedilmiş bir kitaptır. İçeriği konusunda çok farklı düşünceler vardır. Ancak ben, bloğumu yazarken, vahyedilmiş en son kitabı, yani Kuran'ı esas alacağım...

Örneğin, AnaBritannica Ansiklopedisi, "2000 yılı aşkın süredir, Yahudilerin kutsal saydığı bugünkü Tevrat, -Tanrı vahyi olmayan çok büyük bölümüyle- insanlarca kaleme alınmış bir metinler toplamıdır" şeklinde verdiği bilgi ya da bilgi aktarması, Kuran tarafından şu şekilde doğrulanmaktadır:

"Vay Kitab'ı elleriyle yazıp, sonra da onu az bir değere satmak için, 'bu Allah katındandır' diyenlere! Vay elerinin yazdıklarına! Vay kazandıklarına!"(Bakara Suresi 79.Ayet)(1).

Örneğin, Yahudiler ve Hristiyanlar da, Tevrat'ın Musa ve sonraki peygamberlerce kaleme alındığını kabul etmekle birlikte; özellikle Tutucu ve Gelenekçi Yahudiler ile bazı Protestanlar, tümünü ya da en azından ilk beş kitabından oluşan Tora'nın(x) her sözcüğünün Tanrı vahyiyle yazıldığına inanırlar.

*

ZEBUR...

-- Davut Peygambere indirildiğine inanılan Kutsal Kitap...Davut'un Allah'a yakarışlarını ve çeşitli ilahileri içerir...

-- Ancak, Kuran'a göre Zebur, Tanrı tarafından gönderildiği gibi saklanamamış; sonradan değiştirilmiştir. Zebur'da yer alan konular, birçok şair, ressam ve heykelcinin yapıtına konu olmuştur.

Kitab'ın, ahlaksızlık içne düşen, doğru yoldan sapan Yahudi kavmini, Allah yoluna getirmek için indirildiğine inanılır.--(2)

-- Kuran'da, Zebur için şöyle denir: "Nuh'a, ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyüb'e,Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettiğimiz gibi ey Muhammed, şüphesiz sana da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik(Nisa Duresi 163.Ayet)(3).

*

İNCİL...

İman'ın İsa'sı, tarihin İsa'sından çok daha ağır basar...

İsa peygambere vahyedilen kutsal kitap, sonradan Hristiyanlarca çarpıtılmış ve bugüne ulaşamadan ortadan kalkmıştır(4).

-- Aşağıda İsmi verilen 4 İncil, anlaşıldığına göre, sonradan, dönem tarihi bilgileri ile birleştirilerek yazılmış kitaplardır..

İsa'nın yaşamının ve bildirisinin anlatıldığı, İncil adında 4 kitap vardır. Bu kitaplar, geneleğe göre; Aziz Matta'ya,Aziz Markos'a, Aziz Luka'ya ve Aziz Yuhanna'ya mal edilirler...Bu kitapların bütünü, kilise tarafından kabul edilmişlerdir.

Çünkü, bunlardan ilk üçü, sütun sütun karşılaştırıldığında, biçim ve içerik açısından çok kesin benzerlikler göstermektedir.

İncil'leri, genelde, İsa'nın yaşamının ve yaptıklarının özeti olarak görmek gerekir. İnciller, bugünkü anlamı ile "tarih" kitabı değildir.

Yukarıdaki sözü tekrar edeyim: "İman'ın İsa'sı, tarihin İsa'sından çok daha ağır basar"--(5)

*

DÜNYAYA KAÇ PEYGANBER GELMŞTİR?

Kutsal Kitaplar tamam...Esas konuya, yani -'ayet'lerdeki 'güncellemelere'- geçmeden önce, bu konuya da biraz değinmek istiyorum.

-- Kur'an-ı Kerim'de zikredilen peygamber sayısı 25'tir. Kuran'da adı geçmeyenlerle birlikte peygamber sayısı, bir hadisin işaretine göre, 124.000, bazılarında ise 224.000 olarak belirtilir. İslam terminolojisinde peygamberler, görevleri ve konumları bakımından, "resul" ya da "nebi" olarak adlandırılır.

"Resul", yeni bir kitap ve şeriatla gelen pygamberler; "Nebi" ise, kitap ve şeriat getirsinya da getirmesin bütün peygamberlerdir--(6)

*

Bir değerlendirme...

Kimileri, dinlerin ve peygamberlerin genellikle Ortadoğu bölgesinde meydana çıktığını söylerler...Ben, buna katılmıyorum...Eğer böyle olsaydı, en son peygamberin de kabul ettiği 124.000(ya da 224.000) peygamberin aynı bölgeye gönderilmeleri, biraz anlamsız olurdu.

Peygamberle, yalnız bir ya da birkaç yerde değil; dünya üzerinde bulunan tüm toplumlara gönderilmiştir; ya da o toplumlar içinden seçilmiştir...

Şamanizm inanç sistemini, bu konuda örnek verebiliriz..

-- "Şamanizim" başta, Sibirya ve Ural-Altay toplulukları olmak üzerine dünyanın hemem her yerinde kandaş(ilkel) toplulukların çoğunun, öbür dünyayla ilişki kurma ve hastalıkları iyileştirme gücü taşıdığına inanılan "şaman" çevresinde odaklaşan bir sistem.

Bu inanç sistemi, Kuzey ve Güney Amerika ile Afrika'da, Hindistan'da ve Avustralya'da, şamanist kültürlere ya da kalıntılarına yaygın biçimde rastlanır...Bu sistem, Orta Asya Türk kavimlerinde de vardı.

Şamanist kültürün gözlendiği hemen bütün toplumlarda "şaman", fiziksel ve ruhsal bakıından olağandışı bir kişidir...Şamanların, yeraltı dünyasına iniş ve göğe yükselişleri pek çok halk destanında önemli yer tutar --(7).

Şimdi, bu "şamanları" -Eski Türk kavimlerinde 'Kam' - 124.000 ya da 224.000 "peygambar içinde sayamaz mıyız?

Bu kişilerde peygamberleri hatırlatan yanlar yok mu?

Yoksa 124.000 ya da 224.000 peygamberi nereye yerleştireceğiz?

 

cdenizkent

 

________________  :

(x) Tora: Tevrat'ın, Musa'ya vahyedildiğine inanılan ilk beş kitaptır. Geniş anlamda İsrailoğullarına indirilen vahyin özü,Tanrı'nın şeriatı. Bu beş kitap,Tekvin, Çıkış, Leviler, Sayılar ve Tesniye'dir...İslam kaynaklarında "Tora"nın, Musa'dan sonra korunamamış olan gerçek Tevrat'ı içerdiği savunulur.(AnaBritannika, Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt-30)

(1) Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı(Meal),  Diyanet İşler Başkanlığı Yayını, Ankara:  1981, s.11

(2) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt-24

(3) Kuran-ı Kerim, A.g y., s.103

(4) AnaBritannica, Cilt-16

(5) Büyük Larousse, Cilt-11

(6) AnaBritannica, Cilt-25

(7) cdenizkent, Orta Asya Türk topluluklarında inanç sistemi, milliyet.com.tr, 3 Eylül 2008 ve Dipnot:6, Cilt-29

 

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 954
Toplam yorum
: 2451
Toplam mesaj
: 64
Ort. okunma sayısı
: 1386
Kayıt tarihi
: 11.12.07
 
 

İstanbul doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimi İstanbul'da tamamladım. İstanbul Üniversitesi'nde..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster