Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

14 Ocak '11

 
Kategori
Tarım / Hayvancılık
Okunma Sayısı
2354
 

Toprağa organik özelliklerinin kazandırılması.

Toprağa organik özelliklerinin kazandırılması.
 

organik atıklardan gübre yapmak.


Toprak reçeteleri. Mantari hastalıkların nedenleri. 

Kıştan çıkarak baharı yaşadığımız şu günlerde, topraklarının taban suyunun yüksekliğine bağlı olarak fazladan gelen yağmur sularının drene edilme sorunu olan topraklarda mantari hastalıkların artmasına bağlı olarak, havaların ısınması ile toprak içi canlılardan zararlı oluşumlar gelişerek topraklarımızın hastalanarak zararlıların hakim olduğu topraklara dönüşecektir.

Baharın verdiği gelişmede toprakların içerindeki suyun drene edilememesi durumunda oluşturduğu neme karşın oksijenin alınamıyorsa toprak yapısında bu nem ortamında gelişecek canlılar mantari hastalıkların artmasıyla topraklar zayıf düşerek toprak üstündeki bitkilerin yaşamlarıda risk altına girmektedir.

Topraklarda bu ortamlarda bitkilere zarar yapıcı canlıların çoğalmasının birinci sebebleri olmaktadır, sağlıklı bitkiler sağlıklı topraklarda gelişmelerini sürdürmek istiyorsak topraklarımızın taban suyunun varlığı hakkında kesin bilgiler elde ederek topraklarımızın bu fazla sudan zarar görmemesi yönünüde topraklarımızın yapısına uygun düzenlemelerin yapılması ile topraklarda hastalık oluşumlarının önüne geçebiliriz.

Temiz tarım çalışmalarımız ancak toprak yapısının içindeki canlıların yaşamlarını düzenliyerek sağlıklı topraklar içinde zararlılarla mücadele etme düşüncesine girmeden sebze ve meyve üretimlerinde maksimum başarı sağlamış oluruz.

Topraklarımızda dost düşman, faydalı zararlı canlı ikilemi bizim topraklardaki zaafımızın sonuçlarıdır, topraklarımızın yapısını düzenleme için kullanılacak minerallerin seçimi ve uygulanması, sorunlarımızı yarı yarıya indiriken, solucan populasyonlarının artmasını sağlamamız sayesinde de topraklarımızda zararlı oluşumlardan söz etmemiz mümkün olmıyacaktır.


Not. Topraklarında solucan populasyonlarında artış sağlamak isteyenler benim bu konu başlıklarım'daki yazılarımı takip etmelerini beklerim.  

 

 

Sayın Akhisarlı;  

Ayazkentli'nin Bahçesindeki gezinizden alıntıladığım mesajınızdan, anlıyorum ki üye bahçeleri gezileriniz den örnek bahçe arayışı içinde olduğunuz görülüyor, bilmem Epsody'nin bahçesine bir göz attınızmı ? Atmadınızsa emsal bahçelerde olmayan bir toprak zenginleştirme çalışmaları tavan yapmış bir bahçe görmek size bambaşa fikirler verebilir kanaatindeyim, forumlarda genel yaklaşımım bu doğrutudaki paylaşımlar içersindeyim. Arkadaşım size önerim iyi bir bahçe toprak yapısının özellikleri içinde bitkiler yetiştirebilir düşüncesindeyim, bu bu da öncelikle organik yapılı bitki besin maddeleri ve kompost katkılı topraklarla sağlanabilir.  

Tabii kompost yapımına önem vermenin yararları olarak organik arıklarını değerlendirmenin ve topraklara organik madde kazandırarak toprak yapısının bitkilerin gelişmesine büyük katkılar sağlıyacaktır. Bahçenizin büyüklüğüne uygun bir dal öğütücü edinerekte, bahçende oluşan budama artıkları ile ağaçlarınızın kök bölgelerinde örtüleme yaparken doğanın sert etkilerinden ağaçlarınızın kök bölgeleini koruyarak hem su tasarrufuda yapmış olacak vede öğütülen bu yongalar sayesinde ağaç dipleri otlamaktan korunarak çürümeleri halinde bu bölgelerin besin ihtiyacına cevap verecektir.  

Bu mesajın size hoşgeldin anlamı ile tanışmamıza imkan sağlayırak paylaşımlarımızın sürmesini amaçlamaktayım, Bahçe toprak çalışmalarını günülden kutlar, başarılarla mutluluğunun artmasını dilerim sevgiyle kalınız.  

Saygılarımla.  

 

 

Topraklarda mikorazal gelişmeleri aktif etmek. 


Arkadaşlar topraklarınızın mikorazal canlıları üretmesini istiyorsanız, topraklarınızda bitki yatiştirme esasında kaldırılan besin maddelerinin yerine konduktan sonra fazlasının ilavesinin kompostlaştırılmış organik maddelerin toprağa ilavesi ile bu canlılar toprak içinde kalan bitki köklerinde yaşam bulacalardır.  


Kendi topraklarımda yaptığım çalışmalarda topraklarıma organik madde kazandırma işlemleri içinde kompost ve malç uygulamalarımda makimum düzeye ulaştığını gözlelerken toprak karışımı içinde yüksek oranlarda mikorazal faaliyetlerin sonucu olarak bakteri sporlarının iplikimsi uzantılar üretmiş olduklarını müşahade etmiş bulunuyorum.

Sonuç olarak topraklarımızın organik maddelerini arttıracak olursak toprak içi canlıların gelişmeleri sağlanacağından, bu zengin faunanın çeşitliliğinde işlenmiş bitki toprağı elde edilmiş olacaktır.  

 

 

Arkadaşlar konularımız bitkiler ve ağaçlar olduğuna göre, bunların en iyi bir şekilde yetiştirme ortamlarını sağlanması konusunda nelerin yapılması, geniş kapsamlı bilgilere olan ihtiyacımızın ortaya konulup toprağın yapısını zenginleştirip, sağlıklı bir toprak üzerinde sağlıklı bitkiler yetiştimenin yanında çevreyle dost olan bir üretim modeli oluşturmak için topraklarımız için neler yapmamızın toprak adına sizleri bu konu başlığına yorumlarınızı eklemeye davet ediyorum.  

Bu çalışmalarımızın bize temiz, ekolojik, sağlıklı ürünler le bize geri döneceği umudu taşımaktayım.  

 

Arkadaşlar Toprak işlemesiz tarım diyorsak burada insanın müdahaleleriyle alet ve makina kullanımını red etmek anlamına gelen yöntemin, toprak canlıları tarafından toprağın işlenmesidir.

Bu işleyişin ayrıntılarını açıklıyarak sizlere insan müdahalesinin en aza indirilerek toprağa uygulanan minerallerin toprak canlılar ile bir bütün arz eden bu işbirliğinin ayrıntılarını sizlere sunarak sizleri de toprak işlemesiz tarıma davet emiş olacağım.

Arkadaşlar bitki yetiştirmek için toprağa uyguladığımız organik madde ve mineraller, öncelikle toprak içi canlıların emrine amade olarak onların beslenme ve enerjilerine yarıyarak üremelerini sağladıktan sonra bu canlıların hücre yapılarından dışkı ve salgı şeklinde enzimlere dönüşerek bitkilerin köklerindeki özümseme yapan hücre yapılarına uygun forma girerek bitkilerin beslenerek gelişmelerini sağlarlar.

Şimdi sizlere topraklara uyguladığımız organik madde ve minerallerin toprak canlıları ile ilişkilerine değinmek istiyorum, uygulaığımız kompostun içeriğindeki organik madde ve mikro organizmalar, toprağa ilave edildiklerinde toprak canlılığına büyük bir çeşitlilik sağlıyarak toprak içi yaşamın gelişmesinde bir aktvatör görevi ile birinci sırada yer almaktadır.

Uyguladığımız leonardit ve humik asitler içeriğindek organik madde ve karbonun bu canlılara kompost gibi besin ve enerji sağlamanın yanında toprak içindeki elementlerin çözünemez foruma girmiş olanları çözerek bu canlıların emrine sunarak işlenmesini kolaylaştırak, toksin durumundan kurtarırlar.

Gelelim klinoptilolitin mucizevi faydalarının açıklanmasına, bilindiği üzere litaratürlere klinoptilolit gübre katkısı olarak geçmiş, ne demek olduğuna biraz değinelimde konuyu açıklamamız kolaylaşmış olsun, toprağa uyguladığımız organik maddelerin başında azot ve ürenin toprak içinde, kullanımında yapısından gelen oluşumlarla bazı sakıncaları ortadan kaldırmamız gerekmektedir.

Toprağa uygulanan bu tür gübreler ve organik maddeler toprak içi nemin ve ısının etkileşimiye forumları değişerek gaz haline amunyuma ve nitrata dönüşerek topraktan ve bitki köklerinden uzaklaşma eğilimi gösterirler, iş bu durumda klinonun mucizesindeki eksi yükün tamamlanması gibi bir durum içinde bu gaz forumları tutularak topraktan ve bitki köklerinden uzaklaşması önlenmiş olur.

Klinonun mucizesi devam ederek tutulan bu minerallerin mikro organizmaların fazladan tüketmesini önlediği gibi toprak içi nem ve ısısıyla etkişelerek bitki köklerinde organik maddeye ihtiyaç halinde sunulmasında bir regültör görevi sunmasıyla yeri dolduramıyacak mineral olduğunuda vurgulamış oluyorum.

Şimdi sırada toprağımızın gerçek mimarları ve bizim yokluğumuzda da toprağımızın bahçevanları [B]SOLUCANLARIN [/B] size toprak işlemesiz tarımdaki yerini açıklıyarak sözlerimi sürdürüyorum, toprağımıza uyguladığımız her türlü organik madde ve mineraller ile toprak içi yaşam düzeni [B]solucanlar[/B] olmadan sağlıklı olduğundan bahsedemeyiz.

Uyguladığımız hertürlü organik madde ve minerale tam bitkilerimize uygun organik vasıfa dönüşmesi için solucanın sindirim sisteminden geçerek dışkı ve salgılarıyla meydana gelmektedir, solucanın toprak içindeki faaliyetleri uyguladığımız minerallerden daha fazla katkı sağlamaktadır.

Ayrıca toprak içinin düzenlenmesinde solucanın fazla suyun drene edillerek bitkinin su stresine girmesinin önlenmesi mantari hastalıklardaki etmenlerden zararlı oluşumların önlenmesi zarar yapacak patojen bekterilerin solucanın salgılarınıdaki doğal antibiyotiklerle elimine edilerek bitki köklerinde sağlıklı yapının oluşmasında bu yapı içinde solucanın önemine bir kere daha vurgu yapmaktan kendimi alamıyorum.


Arkadaşlar sözümü bir başka mucize uygulamadan bahsederek bağlamak istiyorum [B] MALÇ [/B] uygulaması arkadaşların toprak çalışmalarında pek önem vermedikleri bir uygulama ama burada yapacağım vurgu ile [B]Toprak işlemesiz tarım yapmak istiyorlarsa MALÇ örtü sistemini önceden kabul etmeleri gerekmektedir.[/B]

Arkadaşlar toprağın içine ilave ettiğimiz düzenlemeleri kalıcı kılmak istiyorsak toprağın dışındaki doğal olayları da düşünerek yapacağımız MALÇ 'ın soğuk sıcak etkilerininin en aza indirilmesinin yanında yağmur ve rüzgar etkisinin toprak üzerindeki olumsuz etkilerinden de korumuş olarak bir çok artı değrlerinin olduğunu hatırlatma gereği duymuyorum.

Bu yazım son güncelleme gibi toprak işlemesiz tarımı anlatmaya yeter kabul ederek sizlerinde bu yazımı yorumluyarak bu konudaki paylaşımların önünü açan yorumlarınızı beklerim, sevgilerimle hoşça kalın.  

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 29
Toplam yorum
: 3
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 1021
Kayıt tarihi
: 14.01.11
 
 

Elektronik teknisyeni olarak emekliyim, 1997 Ağustos'u itibariyle toprakla ilgili hobi çalışmalar..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster