Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

13 Eylül '13

 
Kategori
Yolculuk
Okunma Sayısı
3317
 

Trafik kazalarının önlenmesi için proje

TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİ İÇİN TEKNOLOJİK ÇÖZÜM PROJESİ

Bu projenin içeriğini anlatmadan önce trafik kazalarının nedenleri hakkında biraz bilgi vermekte fayda var. Çünkü projenin bu nedenlerden hangisini azaltacağını, hangisini etkilemeyeceğini fakat asıl etkili olduğu alanlarda kaza oranlarında büyük bir azalma olup, olmayacağını öngörebiliriz.

ÜLKEMİZDE DURUM

Ülkemizde her Gün yaklaşık 600 ve her Saat 27 trafik kazası oluyor. Bu kazalarda Günde 5-20 kişi ölüyor, 200 kadar kişi de yaralanıyor. Ortalama her yıl 5-6 bin kişi ölmekte ve 100-200 bin kişi de yaralanmaktadır.
Trafik kazalarının oluşmasının en önemli etmeni insandır. Bu oran % 94 lere kadar ulaşmaktadır.

İnsan Faktörü %66· -Sürücü %27·- Yolcu %1·- Araç Faktörü % 4.5·

 Yol Faktörü %1

Kazalara neden olan yol faktörü istatistiklere oldukça az yansımaktadır. Bunun nedeni, kaza sonunda rapor verenlerin, karar vericilerin bu konudaki bilgi eksiklikleri ve resmi kurumları koruma isteği olabilir.

İnsan Faktörüne Bağlı Trafik Kazalarının Nedenleri
a) Acemilik,b) Dikkatsizlik,c) Uzun süre uykusuzluk,d) Hatalı sollama,e) Aşırı hız,f) Fazla yük taşımak,g) Alkollü araç kullanmak,h) Bazı ilaçları kullandıktan sonra araç kullanmak,i) Trafik kurallarını dikkate almamak,j) Rutin araç bakımlarını yaptırmamak.

Türkiye'de 1998 yılında trafik kazalarına neden olan kişilerin %44.82'sinin ilkokul, %14.07'sinin ortaokul, %22.88'inin lise ve yalnızca %12.96'sının yüksekokul mezunu olduğu saptanmıştır.

ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI TRAFİK KAZALARINA % 1.00 ORANINDA ETKEN OLAN YOL KUSURLARINA AİT BİLGİLER (2010)

ŞEHİRİÇİ -ŞEHİRDIŞI TOPLAMI

Yol Sathında Gevşek Malzeme % 40,91 -Yolda Münferit Çukur % 21,90 -Tekerlek İzine Oturma % 15,29 -Kısmi veya Münferit Çökme % 7,30 -Düşük banket %4,68 -Köprü çökmesi % 8,13 -Heyelandan Dolayı Şerit Çökmesi % 1,79 -TOPLAM * 100,00

ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI TRAFİK KAZALARINA % 4.50 ORANINDA ETKEN OLAN ARAÇ KUSURLARINA AİT BİLGİLER (2010)

ŞEHİRİÇİ- ŞEHİRDIŞI TOPLAMI

Lastik Patlaması % 67,11 -Fren %8,82 -Diğer Aksam Eksikliği % 7,22-Aks %5,88 -Rot %4,55-Direksiyon% 1,60 -Şaft % 1,07

 

PROJENİN ESASI

Yukarıdaki bilgilerin ve oranların bize gösterdiği, Teknolojik Çözüm Projesinin trafik kazalarındaki insan kusurlarını azaltmaya odaklanan bir proje olması zorunluluğudur.

Sürücüyü devamlı denetim altında tutma, trafik kurallarına uyma, fazla sürat yapmama, alkollü araç kullanmama gibi esaslar projenin ana felsefesidir

Son yıllarda gelişen ve hala gelişmesini bütün hızıyla sürdüren dijital teknolojinin navigasyon, gps, kamera , kayıt, görsel ve işitsel (audio visual) veri toplama ve veri değerlendirme özellikleri kullanılarak üretilecek cep telefonu büyüklüğünde bir cihaz bütün araçlara yerleştirilebilir.

Belli bir tarihten sonra üretilecek araçlara üretim aşamasında yerleştirilme zorunluluğu getirilebildiği gibi o tarihten önce üretilen araçlara sonradan monte edilme mecburiyeti de getirilebilir.

Nasıl ki uçaklarda kazadan önceki durumu kısmen gösteren Kara Kutu bazı detayları kaydedebiliyorsa bu cihaz da sadece kaza anı değil yazılımında ya da programında bulunan bütün detayları kaydedecek ancak bu bilgiler sadece bir merkezden ve cihaz yerinden çıkarılmadan uzaktan denetlenecektir.

Bu merkez cihaz tarafından kaza vs gibi olağanüstü durumlardan haberdar edilebildiği gibi aracın sürati, güzergahı hakkında, sürücüsünün alkollü, aracın fazla yüklü, lastiklerin arızalı olup olmadığı konularında bilgilendirilecektir. Ayrıca sürücünün tansiyon, nabız gibi sağlık verilerini iletebilecektir.

Sürücü cihaz tarafından algılandıktan sonra araç harekete hazır hale gelecektir.Bunun için gözün iris haritası veya işaret parmağı izi taramada kullanılacaktır. Bütün verilerin muhatabı bu kimlik sahibi olacak cezalar ve ödüller bu kimlik numarasına kaydedilecektir.

SÜRÜCÜ DİJİTAL DENETİM ÜNİTESİ’ NİN YETENEKLERİ

Yer ve zaman bildirerek kayıt yapacak ve 2015 yılında başlayacak olan, yurt çapında kurulacak 800 e yakın karasal yayın linklerinden bağlı bulunduğu Merkez’e veri gönderecektir.

Trafik kurallarına uygun ve kusursuz seyir halinde örneğin, aracın bulunduğu güzergahtaki hız limitlerine belli bir tolerans (% 20-30 gibi) dahilinde uygun seyrettiğinde herhangi bir kayıt yapmayacaktır.

Ancak bu limitler aşıldığında cihaz aktif hale gelecektir.

Cihaza bağlı olarak çalışan kibrit büyüklüğündeki kamera, hem ön taraftaki yolu hem arkada bulunan objektifi ile arkadaki trafiği görebilecek,uyduları algılayan ve gps özellikli bu kameranın varlığı ve aktif olduğu yol kontrollerinde görevliler tarafından (ön camın iç kısmında,sürücünün sol gözünün biraz üzerinde ) kolayca görülebilecektir

Bu cihazı veya aktivitesini bozmak caydırıcı ölçülerde cezalandırılacaktır. Araç muayene istasyonlarında kontrolleri yapılan cihazların verileri de dosyasına işlenecektir.

Seyrettiği güzergahta bulunan bütün trafik levha ve kuralları hafızasında olduğu için bu kurallara uymayan yüksek sürat vs gibi bütün ihlalleri hem kaydedip hem ilgili merkeze bildirecektir. Sürekli ihlal hali bir limiti geçerse Merkez ilgili yerdeki trafik ekiplerini bilgilendirecek ve araç takibe alınacaktır.

Sürücünün alkolün veya herhangi bir ilacın etkisinde olup, olmadığı veya uyku hali kameranın arka objektifinin sürücüye sezdirmeden herhangi bir zamanda çektiği göz fotoğraflarından anlaşılacaktır.

Göz bebeklerinin büyüklüğünü, nabız, tansiyon gibi verileri ve diğer reaksiyonları da değerlendiren cihaz Merkezden aldığı komutu sürücüye bildirecek,araç en yakın trafik kontrol istasyonuna yönlendirilerek daha risksiz bir çözüm aranacak. Gerekirse bir görevli ile yola devam edilecektir.

Bu cihazın sürücüler tarafından bir cezalandırma unsuru olarak algılanmasını önlemek için trafikteki insanların zarar görmesini önlemeye çalışan yardımcı bir aygıt olduğunu iyi anlatmak gerekir.Çünkü toplumdaki genel algılama cezalandırma aygıtı şeklinde gelişirse bunu değiştirmek imkansızlaşır.

Örneğin, bir toplumda genellikle Trafik dendiğinde Ceza, Ordu dendiğinde Savaş, Devlet dendiğinde Vergi akla geliyorsa bu yaygın bir algılama demektir.

Cihaz limitleri aşan süratlerde hem sürücüyü sesli olarak uyaracak hem de kayda geçtiğini, işlenen kayıtların Değerlendirme Merkezince para ve puan cezasına dönüştüreceğini sözlü olarak bildirecektir.

Keza aracın bir tarafa kaykılmasını ve maksimum kilosunun aşıldığını tespit eden cihaz hem lastikler ve onlardaki hava basıncı hem de fazla kilolar konusunda sürücüyü uyaracak, keza sık sık yinelenen şerit değiştirmeler, hızlanıp,yavaşlamalar, sert frenlemeler, direksiyon simidini sertçe çevrilmesi gibi verileri değerlendiren cihaz sürücünün bu agresif, anormal davranışlarını da kayıtlara işleyebilecek ve yazılımın verdiği puanlardan sürücünün karnesini hazırlayacaktır.

Bu karne bir ceza gerektirmese bile sürücünün niteliği hakkında bir fikir verecek. Büyük kazaların sonucunda sürücünün geçmişi bu vesileyle değerlendirilip aldığı puanlar ve karnesi kazaya ışık tutacaktır.

Cihaz sadece uyarmakla kalmayıp genellikle trafik kurallarına uygun davranan sürücüleri de geçmiş kötü puanlarını belli sürelerle silerek onları ödüllendirecektir.

Basitleştirerek söylersek 3 aylık düzgün araç kullanımı 1 aylık bazı kusurları silebilecek. Ancak en çok risk teşkil eden fazla sürat, alkollü araç kullanma gibi cezaların kaldırılması daha uzun süre alacaktır.

Bu uygulamada asıl amaç sürücüyü olumsuz davranışlardan caydırmak olduğu için sürücü her an aslında kendini de koruyan bir denetim altında olduğunu hissedecek ve bilecektir.

SDDÜ cihazı sanal, babacan bir görevli gibidir.

Buradaki görevli canlı bir insan değil ama arkasında dev bir organizasyonun bulunduğu bir iletişim aygıtıdır. Bu görevlinin tek amacı sürücünün ve taşıdıklarının bir yerden başka bir yere güvenle gitmesine yardımcı olmak, unuttuğu kuralları hatırlatmak ve onun hareket halinde dikkatli, uyanık kalmasını sağlamaktır.

SDDÜ NEDEN GEREKLİDİR?

Bu uygulamanın kişisel özgürlüğümüze bir kısıtlama getirdiği kesin ama yukarıdaki yıllık raporlara bir göz attıktan sonra bu kısıtlamayı hak etmediğimizi söylemek zordur.

Yaşanılan acılar, kayıplar, zararlar üst üste konulduğunda doğal bir felaket bile bir yılda bu kadar yıkıma neden olmamaktadır.

Eğer bu teknoloji uygulamaya geçer ve çok iyi sonuçlar alınırsa zamanla cezalar da hafifletilebilir. Uygulama daha çok ödüllendirme moduna geçebilir.

Örneğin, ödüllendirilen sürücüler daha az sigorta primi, daha az vergi ödeyebilirler. Trafik denetimlerinde, araç muayenelerinde bazı pozitif ayrıcalıklar tanınabilir.

Kaza yapmadan trafikte kaldıkları sürece ülke ekonomisine olumlu katkı yaptıkları için aldıkları bu ödül bir lütuf değil, bir haktır.

Şimdiye kadar alınan bütün önlemler bizi ancak bu günkü duruma kadar taşımıştır.

Bundan sonra büyük bir hızla gelişen dijital teknolojiden bu konuda da yararlanmamız geleceğimize yapılmış en akıllı yatırımdır.

RIFAT KAYIN 23-08-2012 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 36
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 2506
Kayıt tarihi
: 13.09.11
 
 

Eczacı, Optisyen Fizik, özellikle optik fizik konusuna ve genel olarak görüntü ve ses teknolo..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster