Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

23 Temmuz '19

 
Kategori
Siyaset
Okunma Sayısı
70
 

Türkiye'nin Gizli Tarihi (3)

Eş zamanlı Osmanlı ve Rus hazineleri soyulur ve Taç'lar, Şapkalar ile yer değiştirir. Değişim soyulan hazinelerle sınırlı kalmaz; İhtilaller döneminde tarihsel kayıtlar da tanınmayacak şekilde değiştirilir. Orijinallerinin yerini sahte belgeler alır. (dönemin şartları uygunsa) propaganda için ihtiyaç duyulan filimler özel stüdyolarda çekilir.

Değiştirilemeyen, silinemeyen tek şey insanların hatıralarıdır. Bunlar nesilden nesile aktarılır. Biz buna “sözlü edebiyat” diyoruz. İşte halkın itibar ettiği, güvendiği (tarih) bilgiler, bu hatıralardır.

...

1915 yılı, Yaz ayları…

On ay önce, 30 Ağustos 1914’te, Doğu Prusya’da Tanenberg’te (*) uğradığı felâketten sonra taarruzu bırakıp savunmaya çekilen Rus ordularına bizzat Çar İkinci Nikola kumanda etmektedir. Karşı taarruza kalkan Alman orduları durmadan ilerliyor… Uhlan (süvari) alayları Baltık kıyılarındadır… Payitaht Petrograd tehlikede.

Hükümet, her ihtimale karşı, payitahttaki devlet hazinelerini daha emin bir yere nakletmeğe karar veriyor… Kıymetli müze eşyaları, eski tablolar, halılar, yazma eserler, Romanofların (Rus Hanedanlığı) hazinesi hep uzak yerlere gönderiliyor. Bu arada devlet bankasının bodrumlarında zırhlı kasalar içinde saklanmakta olan maliye hazinesi de Petrograd’dan uzaklaştırılıyor:

Yalnız bu hazine bir milyar altın ruble kıymetindedir. On bin sandık dolusu altın para, binlerce çuvala doldurulmuş banknot halinde, kıymetli yabancı döviz, yüzlerce platin külçe. On sandık dolusu Sibirya elması ile Ural yakut ve zümrütleri!

Bu hazinenin büyük kısmı, gayet kısa bir müddet zarfında başka yere nakledilmek kaydı ile Kazan şehrinde Kazan bankasının bodrumundaki çelik odalara konmuştur. Fakat bir buçuk yıldan fazla bir zaman ne arayan ne soran olmuştur. Derken Çar devrilmiş, iktidarı alanlar başta Kerenski, bir an hazineyi hatırlar gibi olmuşlardır… Fakat tam el koyacakları sırada Lenin ile Trocki, Orora adlı küçük bir kruvazörün topları ile kışlık sarayı tehdit ederek devleti ele geçirmişlerdir. “

...

Sonradan “Büyük Rus İhtilâli” adı verilen bu hareket de düpedüz, harcıâlem bir silâhlı baskındı. Bunu bizzat Troçki itiraf eder ve şöyle der: (Rus İhtilâli Tarihi): “Türkiye’deki 1908 hareketi bizim gözümüzü açtı. Örneği İttihatçılardan aldık. Uzun nazariyatla uğraşmayı bıraktık, pratik yola girdik. İşi bir saray baskını ile bitirdik... ilâh…” (1)

...

(Alman İmparatoru) İkinci Wilhelm’in Büyük Umumî Karargâhı, o donsuz Lenin’e, beheri yirmi Marklık iki milyon altın vermiş değil midir? Bu adamı ve arkadaşlarını zırhlı vagonlar içinde talihsiz Rusyna’ya sokup medenî ve müreffeh sınıflara birer kuduz pars gibi saldırtmış olan sersem genelkurmay başkanı..(**)

…Alman hükümeti Lenin ve arkadaşlarının kapalı bir trenle İsviçre’den Almanya’ya geçiş yapmalarına izin vermişti ve Lenin’in Rusya’nın savaş çabalarına müdahale edeceğine inanıyordu. Bu yolculuk nedeniyle Lenin’in Almanlarla işbirliği içinde olduğu söylentileri yayılmıştı.

Bolşevikler Alman hükümetinden para ve talimat aldıkları gerekçesiyle vatan hainliğiyle suçlandı ve yüzlerce Bolşevik lider tutuklandı. Lenin ve birkaç Bolşevik lider yurtdışına kaçtı veya saklandı… (***)

Lenin, 1918 yılında tüm itirazlara rağmen Almanlarla “Brest-Litovsk” Anlaşmasını yapar. (Bunu yorumunu siyasi tarihe meraklı okuyanlara bırakalım.)

Osmanlı Devleti’nde ilk Siyonist örgütlenme 1908 Meşrutiyet olayından hemen sonra 1909’da “Maskala” adlı bir gizli örgütlenmeye başlamıştır. Bu gizli Masonik örgütlenmeyi başlatan kişi Victor Jacobson (1869-1935) adlı Rusya’daki İsveç Masonluğu’nu işleyen Uranis Locası Üyesi bir Yahudi’ydi. Ve hayret ama gerçektir ki, Jacobson, Osmanlı’nın başkentinde Rus geleneğine uygun örgütlenme yapmıştı.

Jacobson, şu işe bakın ki, Rusya ve İngiltere ile Osmanlı (Levant) ticaretini düzenleyen ve Galata Bankerlerinin döviz/faiz transferlerini gerçekleştiren AngloLevantine Banking Company’nin müdürü olarak İstanbul’da yaşamıştı. Rus Yahudisi Jacobson, Filistin’e göç, daha sonra tehcir fikrinin en ateşli savunucularındandı…”(2)

Yukarıdaki ifadelerden anlaşılan : İngiltere-Fransa-Almanya-ABD tarafının uzun vadeli planlarında; önce Ruslar ve Osmanlılar hedeftedir. Elbette sıra İran'a da gelecektir.

Bu manada: 1917’de Rus, 1922’de Osmanlı, 1925 ‘de İran Hanedanlığı sonlandırılır.

Bu yaşananlara :  “A... Ne kadar ilginç!” de diyebilirsiniz, "Milleti amma da uyutmuşlar!" da.

1917 Mart’ında Mohilef’teki Büyük Umumî karargâhında Çar İkinci Nikola’yi terk-i taç ve taht eylemeye zorlıyan Prens Livof Kerenski hareketi, yâni ilk demokratik-sosyalist ihtilâl. Yahudi-Amerikan parası ile beslenmiş değil miydi? (3)

Bir müddet sonra kızıllar Kerenski ile arkadaşlarının yardım gördükleri para kaynaklarını kurutmak ve aynı zamanda o kaynakları kendi taraflarına çekmek istediler. Leiba Braunstein’i Amerika’ya gönderdiler. (4)

Fakat (Amerikalı banker) Jocab Schiff, bu teşebbüse hemen müspet cevap vermedi. Ama birkaç ay sonra, 21 Eylül 1917 günü Leiba Braunstein adına Stokholm’de bir bankada büyük bir kredi açıldı. Şimdi Sovyetler Birliği’nin her yıl 7 Teşrin-i Evvel’de kutladığı “Oktiyaber İhtilâli” bu krediden alınan altunların saçılması ile yapılmıştır.(5)

...

İhtilallerin büyük resminde görülen : İhtilaller/savaşlar, bankerler için çok iyi bir yatırımdır. Gerek bizdeki İttihatçıların II.Abdülhamid’i devirmeleri, gerek Lenin ve arkadaşlarının Rus Hanedanlığı yıkmaları sırasında çok açık olarak  görülen : Yahudi/Mason bankerlerden para; Taçların devrilmesinden çıkar sağlayan devletlerden destek aldıklarıdır.

Eğer, ihtilaller başarılı olursa; bankerlerden alınan borçlar yağmalanan hazinelerle, devletlerin destekleri karşılık ise,  Lenin’in yaptığı gibi Almanları bir cepheden (Rus Cephesinden) kurtarmaktır. Bizdeki karşılığı da araştırma meraklılarına bırakıyoruz.

Şimdi de, Rusların, “İttihatçıların 1908 Hareketi bize örnek oldu!” dedikleri,  İttihatçı liderlerden Enver Bey’in ( Enver Paşa) Yıldız Sarayı yağmasını aktaralım.

...

-“Emanuel  Karasu, İtalyan Bankası’ndan aldığı 400.000 liralık altınları dört teneke içerisinde Mitroviçalı Necip Draga isminde zengin bir adama vermiş ve o da bu parayı İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir uzvu olan merhum Eyüp Sabri Bey’e (Çorum Mebusu) verdi. Bu para 31 Mart’ın yaratılmasına sarf edildi.

-Emanuel Karasu, müteaddit defalar, ‘Sultan Hamit’e 5 milyon altına yaptıramadığımız işi (Kastedilen Filistin bölgesinde Yahudilere toprak talebidir.)  biz İttihatçılara 400.000 liraya yaptırdık,’ diye övünmüştür.’

“Rıza Tevfik Bey’in 31 Mart günlerinde mahkeme huzurunda söylediği şayan-ı dikkat sözler:

Hâkim Bey, Allah bizi affetsin, günahımız çok büyüktür 31 Mart uydurma ihtilâli hazırlandığı zaman ben Talât Bey’e bundan tevakki (sakınma) edilmesi lazım geldiğini söyledim. Beyhude yere kardeş kanının dökülmesinin ne büyük cinayet olduğunu anlattım. Bunun fena aksülameller doğuracağını da hatırlattım. Aldığım cevap şu oldu:

-‘Ne yapalım Rıza Bey, Cemiyet’in paraya ihtiyacı var, bu ihtiyacı ancak Yıldız Sarayı’nın zenginliği ve oradaki hazine karşılayabilir’ İmparatorluğu parçalatan kuvvet, şimdi katiyetle söyleyebiliriz ki, Siyonizm ve şer vasıtası olan İttihatçı Masonlardır.

Çünkü İngiltere, ‘hilafetin lağvını’ ve İmparatorluğun çökmesini istiyor. İttihat ve Terakki Cemiyeti de Yıldız Sarayındaki hazineyi yağma etmek istiyor, bunun için bir ihtilâl lazım, o da 31 Mart. (****)

 

Gelecek bölümde Yıldız Sarayı hazinelerinin yağmalanması aktarılacaktır.

www.canmehmet.com

 

 • Açıklama ve Kaynaklar:
 •  
 • (*)Tannenberg Muharebesi: Almanya'nın, Ruslara karşı Birinci Dünya Savaşı'ndaki en kesin zaferidir.
 •  
 • (**)Ludendorf harp hâtıraları…Cild 11, Sayfa 509.
 •  
 • (***)Rusya Tarihi / A History of Russia, Nicholas V. Riasanovsky – Mark D. Steinberg. Sahife: 492-493-494
 •  
 • (****) Bu ifşaatı, sonradan Göztepe’de komşum olan Nadir Ağa’nın kendisinden dinlemiştim. (Mustafa Turan anlatımı; Alıntı Kaynağı; Osmanlının Tasfiyesi, Cengiz Yazoğlu)
 •  
 • Kaynaklar ve daha fazlası için bakınız: http://www.canmehmet.com/resmi-tarih-ve-31-mart-vakasi-yildiz-sarayi-hazineleri-yagmalaniyor-ihtilallerde-yagma-adetten-midir-6.html
 •  
 • (1)Ordu ve Politika”, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu.
 •  
 • (2) Devlet ve Kimlik, Aytunç Altındal, Sahife;53
 •  
 • (3) Bu ihtilâl için Newyork’taki “Kuhn, Loeb and Cie” bankası milyonlarca dolar sarfetmişti. Çarın devrilişi akabinde bu banka umum müdürü Jacob Schiff’in yeni geçici hükümet dışişleri bakanı Milyukof a çektiği şu telgraf yeter bir vesika değil midir? ’10 Mart 1917” “Dindaşlarıma karşı güttüğü politikadan ötürü istibdat idaresinin uzlaşmaz bir düşmanı olduğum için Rus milletinin delâletinizle parlak bir başarıya ulaştırdığı son hareketten ötürü sizi ve hükümetteki arkadaşlarınızı tebrik etmeme müsaadenizi rica ederim… ilâh…
 •  
 • (4) Amerika hükümeti 1918 yılı Ekim ayında “Alman-Bolşevik gizli hareketi” adı altında bazı resmî vesikalar neşretmiştir. Bahsi geçen kredi telgrafının bir sureti bunlar arasındadır. Stokholm bankası krediyi Warbourg bankasının emriyle açmıştır. Hamburg’taki “Maks Warbourg” bankasının sahipleri olan Warbourg kardeşler büyük banker Jacob Schiff’in akrabaları idiler. Bunlardan Felix adındaki Amerika’da oturuyordu ve Jacob Schiff’in damadıydı, öteki ise Jacob’un bacanağı…(!)
 •  
 • (5) Ordu ve Politika, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu.

 

ETEM SEVİK bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 1100
Toplam yorum
: 2703
Toplam mesaj
: 242
Ort. okunma sayısı
: 1726
Kayıt tarihi
: 29.08.06
 
 

Ticari ilimler akademisindeki öğrenciliğim sırasında, bir kamu iktisâdi kuruluşunda başladığım ça..

 
 
Yazarı paylaş
 • Tümünü göster