Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

07 Mayıs '15

 
Kategori
Bilim
Okunma Sayısı
216
 

Ülkemizde "Eğitim" ve "Temel Bilimler Eğitimi" yeniden düşünülmelidir

Ülkemizde "Eğitim" ve "Temel Bilimler Eğitimi" yeniden düşünülmelidir
 

Şu sıralar basında temel bilimlerle ilgili epey bir haber var. Geçen yıl 25 üniversitenin matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilim programları boş kalınca, bu bölümlerin kapatılacağı ve öğrenci alınmayacağı açıklandı.

YÖK, boş kontenjandan dolayı bu yıl kontenjan verecekleri bölümlerin kapatılacağını ve öğrenci alınmayacağını açıklıyor. Öte yandan temel bilimlerle ilgili bir dizi çalışmalar da yürütülüyormuş. Örneğin, temel bilimleri daha cazip hale getirmek için burs teşviği, mezunlara yeni ünvanlar gibi çalışmalar da varmış.

Akademisyenler de boş kalmışlar güya. Ne yazık ki toplumuzda tepeden tırnağa anlayışlarımızda büyük eksiklikler var.  Bu temel bilimler olmazsa, mühendislik nasıl olacaktır? ARGE olmadan, araştırma ve yeni bilgi üretimi, innovasyon mümkün müdür acaba? Batı ülkeri ve hatta Güney Kore, Çin ve Japanyo gibi doğu ülkeleri bile bu olayı anladı ama hala daha biz anlayamadık. Gerçekten yazık. Hepimizde suç var. Toplum olarak bilime önem vermemenin büyük acısını çekiyoruz hepbirlikte.

YÖK’ün bir an önce büyük bir çalışma yaparak temel bilim bölümlerini kapatmadan, kontenjanları dengeli bir şekilde dağıtarak ve bilimin anlamını topluma daha iyi anlatabilmek için bu insanlara güzel, toplumun kabul edeceği bir unvan bularak (mesela ben “Araştırmacı” ünvanını öneriyorum) temel bilimlere mutlaka gereken önem verilmelidir.

Ben de bir temel bilimci olarak bunun sıkıntısını toplumda çok yaşadım diğer meslektaşlarım gibi. Ancak bilim büyüklerimizin de, üniversitelerimizin de bu konularda artık bir an önce harekete geçmeleri ve topluma öneriler getirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Biraz da suçu kendimizde aramalıyız.

Bence “Temel Bilimler Eğitimi” konusunda üniversitelerimizde artık önemli değişimler olmalıdır. Hatta her türlü eğitim alanında ülkemizde çok büyük değişimler yaşanmalıdır. Eğitim konusunu maalesef ülke olarak bir türlü halledemedik. Temel Bilimler bölümünü bitiren bir genç bilimci daha üst basamakları daha güvenli ve donanımlı bir şekilde çıkabilmelidir. Dahası, Temel Bilimlere ülke çapında ilginin artması için bir an önce yeni, anlamlı çalışmalar yapılmalıdır.

Bu  kapsamda benim önerim, bir temel bilim olan Fizik bölümlerine örneğin “Fizik Bilgisi – Fizik Kültürü” adı altında bir dersin mutlaka konulmasıdır. Bu ders sayesinde öğrenciler, konulara daha bütüncül olarak vakıf olabilecekler, pratik uygulamaları düşünecekler, yapabilecekler ve ufukları da daha da artacaktır. Uygulamalı Fizik derslerinin de daha çok verilmesi gerekir.  Belki de insanlara “Fizikçi” ünvanı yerine “Fizik Mühendisi” ünvanı verilmesi, topluma kabul edilebilirlilik açısından daha yerinde olabilir.  Bu ders, hesap kitap işi üzerinden giden bir ders değil de, daha çok bence Genel Kültür ve bilgi ağırlıklı bir ders olmalıdır. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıda hazırladığım “örnek” soru formatları var. Bu tamamen benim amatör bir çalışmam. Ülkede o kadar Fizik Bölümü var, her bölüm 1000 kadar soru hazırlasa, bu sorular bir yerlerde birleştirilse binlerce soruluk bir veri bankası oluşur. Bu çaba sonunda ülkede bu ders çok daha başka güzelliklere gidebilir. Özellikle eğitim anlamında Fizik bölümlerini ve ülkeyi çok derinden etkileyecektir bu çalışmalar. Aynı şekilde her branş için bu çalışmalar yapılmalıdır. Ülkemiz insanlarını bilgiden mahrum etmenin, bilgiye ulaşımı zorlaştırmanın kimseye bir faydası yoktur.

Yine bir başka konu, üniversitelerimizde yüksek lisans ve doktora programları için yeterlilik sınavlarında sorulacak sorular neden internette paylaşılmaz ki? Sadece Cumhuriyet Üniversitesi Fizik Bölümüne ait ( o da resmi değil, bir siteye birileri tarafından yüklenmiş ama tebrik etmek lazım) bir soru listesi var, oysaki tüm üniversitelerimizin Fizik bölümleri kendi sorularını kendi web sayfalarına koymalı ve gelişime daha açık olunmalıdır. Sonuçta bilgi paylaşıldıkça artar. Ülkemizde temel bilginin saklanmasını bir türlü anlayamıyorum.

Bu yazılanları amatör bir Fizikçi’den naçizane birkaç öneri olarak kabul edin lütfen.

*

Fizik Bilgisi – Fizik Kültürü Örnek Sorular

1.Sayı ve birimin yanında yön gerektiren büyüklüklere ne ad verilir?

a-Skaler

b-Vektörel (Doğru)

c-Uzaysal

d-Mekansal

2.Zaman nasıl bir büyüklüktür?

a.Vektörel

b.Skaler (Doğru)

c.Kanıtsal

d.Boyutsal

3.Aşağıdakilerden hangisi Fiziğin alt dallarından değildir?

a.Kuantum mekaniği

b.Termodinamik

c.Optik

d.Astroloji (Doğru)

4.Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Birim Sisteminde (SI) temel birimlerde yer almaz?

a.Mol

b.Kandela

c.Kelvin

d.Hertz (Doğru)

5.

I.Bilimsel yöntem, fizik araştırmalarının temel özelliğidir.

II.Plazma Fiziği, Kozmoloji, Akustik, Katıhal Fiziği fiziğin alt alanlarındandır.

III.Her deney aynı zamanda bir gözlemdir.

IV.Uluslararası Birim Sistemi (Sl)'ne göre 1 litre arı suyun kütlesi, kütle birimi olarak seçilmiştir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur.

a.I, II

b.I, II, III

c.I, II, III, IV (Doğru)

d.Yalnız II

6.

I.Uluslararası Birim Sistemi (Sl)'ne göre zamanın birimi saattir.

II.Madde miktarının birimi kilogramdır.

III.Araştırmalarda kullanılan sadece bir bilimsel yöntem vardır.

IV.Doğa olaylarının deneylerle ölçme yapılarak incelenmesine nitel deney denir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a.I, II

b.I, II, III

c.I ve III

d.Hiçbiri (Doğru)

7.“Duran bir cismi harekete geçiren, hareket halindeki bir cismi durduran, cismin doğrultusunu, yönünü, şeklini ve hızını değiştirebilen her türlü etkidir. Gözle görülemez, sadece etkileri gözlenip ölçülebilir.”

Burada açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir.

a.Açısal Hız

b.Kuvvet (Doğru)

c.Magnetik Akı

d.Basınç

8.Kuvveti ölçmek için kullanılan araçlara ne denir?

a.Fotometre

b.Dinamometre (Doğru)

c.Barometre

d.Manometre

9.Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim şekil değiştiriyorsa, kuvvetin etkisi ortadan kalkınca cisim tekrar eski haline geri dönebiliyorsa böyle cisimlere esnek cisim denir.

Aşağıdakilerden hangisi esnek cisimlere örnek olamaz?

a.Lastik top

b.Demir bilye (Doğru)

c.Yay

d.Sünger

10.Kütlesi 1 kg olan bir cismin hızını, 1 m/s arttırmak için o cisme uygulanması gereken kuvvete ne denir?

a.Joule

b.Newton (Doğru)

c.Weber

d.Bekerel

11.Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren kuvvetlerden değildir?

a.İtme Kuvveti

b.Sürtünme Kuvveti

c.Yer Çekimi Kuvveti (Doğru)

d.Rüzgar Kuvveti

12.Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvetlerden değildir?

a.Magnetik Alan Kuvveti

b.Kaldırma Kuvveti (Doğru)

c.Yer Çekimi Kuvveti

d.Elektriksel Çekim Kuvveti

13.Kuvvetin gösterilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi veya hangilerinin bilinmesi gerekir?

I.Kuvvetin uygulama noktası,

II.Kuvvetin doğrultusu,

III.Kuvvetin yönü,

IV.Kuvvetin büyüklüğü (şiddeti)

a.I ve II

b.I, II, III

c.II ve IV

d.Hepsi (Doğru)

14.Aşağıdakilerden hangisi kuvvet etkisiyle gerçekleşir?

I.Tebeşirin kırılması,

II.Tebeşirin yere düşmesi,

III.Yayın sıkışması ve uzaması,

IV.Araçların hareket etmesi ve yön değiştirmesi

a.I ve II

b.I, II, III

c.II ve IV

d.Hepsi (Doğru)

15.Aşağıdakilerden hangisi optik araçlardan değildir?

a.Ultrason (Doğru)

b.Mikroskop

c.Teleskop

d.Lazerler

16.Kuanta (enerji tanecikleri) kuramını Fizik’te ilk kez ortaya atan bilim adamı kimdir?

a.Albert Einstein

b.Max Planck (Doğru)

c.Niels Bohr

d.Louis de Broglie

17.İzafiyet (Görecelik) kuramını Fizik’te ilk kez ortaya atan bilim adamı kimdir?

a.Werner Heisenberg

b.Max Planck

c.Erwin Schrödinger

d.Albert Einstein (Doğru)

18.Her madde taneciğinin bir dalga ile birlikte bulunduğu düşüncesine dayanan dalga mekaniği ilk kim öne sürdü?

a.Albert Einstein

b.Erwin Schrödinger

c.Werner Heisenberg

d.Louis de Broglie(Doğru)

19.Bir taneciğin hızının ve konumunun aynı anda kesin olarak bilinmesi olanaksızlığını gösteren ve kendi quantum mekaniğini geliştiren isim kimdir?

a.Albert Einstein

b.Erwin Schrödinger

c.Werner Heisenberg (Doğru)

d.Louis de Broglie

20.Doğal Radyoaktivite ilk kez kim tarafından bulunmuştur?

a.Albert Abraham Michelson

b.Johannes Diderik van der Waals

c.Henri Becquerel (Doğru)

d.Joseph John Thomson

21.Röntgen ışınları (ya da X-ışınları) ilk kez kim tarafından bulunmuştur?

a.Hendrik Lorentz

b.Wilhelm Conrad Röntgen (Doğru)

c.Henri Becquerel

d.Marie Curie

22. Mekanik stres ve elektrik yük arasındaki ilişki olayına Fizik’te ne denir?

a.Piezoelektrik Etki (Doğru)

b.Kelebek Etkisi

c.Rayleigh Saçılımı

d.Doppler Etkisi

23.Pozitif elektrona ne denir?

a.Proton

b.Katot

c.Pozitron (Doğru)

d.Anot

24.Evrensel çekim gücünü (yerçekimini) ilk kez kim bulmuştur?

a.Galileo Galilei

b.Isaac Newton (Doğru)

c.Nicolaus Copernicus

d.Evangelista Torricelli

25.Dünya merkezli Evren Kuramını ilk kim ortaya atmıştır?

a.Galileo Galilei

b.Aristo ve Batlamyus (Doğru)

c.Nicolaus Copernicus

d.Evangelista Torricelli

26.Güneş merkezli Evren Kuramını ilk kim ortaya atmıştır?

a.Galileo Galilei

b.Aristo ve Batlamyus

c.Nicolaus Copernicus (Doğru)

d.Evangelista Torricelli

27.Mekanik ve ısı olayları arasındaki ilişkiyi inceleyen Fizik dalı aşağıdakilerden hangisidir?

a.Termodinamik (Doğru)

b.Astrofizik

c.Dinamik

d.Mekanik

28.Işık yoğunluğunu veya ışık şiddeti ile aydınlanma miktarını ölçen cihazlara ne denir?

a.Kalorimetri

b.Radyometri

c.Fotometri veya Işıkölçer (Doğru)

d.Dozimetri

29.Elektrik akımlarının manyetik özelliklerini ve uygulama alanlarını inceleyen Fizik dalına ne denir?

a.Fotoelektrik Etki

b.Elektromanyetizma (Doğru)

c.Kuantum Mekaniği

d.Michelson_Morley Deneyi

30.Fizik biliminde Ether maddesinin var olduğunu deneysel olarak kanıtlamak amacıyla yapılan deneyin adı nedir?

a. Franck-Hertz Deneyi

b. Kara Cisim Işıması

c. Young ve Fresnel’in Çift Yarık Deneyi

d. Michelson-Morley Deneyi (Doğru)

31.Maddenin özelliklerinin, soğrulan ve salınan parçacıklar, ışık veya ses aracılığıyla incelenmesi olayına ne nedir?

a.Fotometri

b.Spektroskopi (Doğru)

c.Ultrasonografi

d.İnterferometri

32.Klasik elektromanyetik teorisinde daha önceden birbirleriyle ilişkisiz olarak gözüken elektrik ve manyetizmanın aynı şey olduğunu kendisine ait olan denklemlerle ispat eden bilim adamının adı nedir?

a.Evangelista Torricelli

b.James Clerk Maxwell (Doğru)

c.Hendrik Lorentz

d.Michael Faraday

33.Fizikte bir parçacığın açısal momentumuna (kendi eksenleri etrafında dönmesine) ne denir?

a.Spin (Doğru)

b.Tork

c.Entropi

d.Simetri

34.Standart Model’de aşağıdakilerden hangisi temel taneciklerden değildir?

a.Ayar Bozonları

b.Kuarklar

c.Leptonlar

d.Nötronlar (Doğru)

35.Elektriksel iletkenlikleri sonsuza ulaşan maddelerdir. Bazı element ve alaşımlar belirli bir sıcaklık (kritik sıcaklık) seviyesine veya o kritik sıcaklığın altına doğru soğutulduklarında bu özelliği kazanırlar. Bu maddelere ne denir?

a.Temel Madde

b.Yalıtkan

c.Süper İletken (Doğru)

d.İletken

36.Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I.Klasik mekaniğin temel yasaları Newton yasalarıdır.

II.Newton yasaları; eylemsizlik prensibi, dinamiğin temel prensibi ve etki-tepki prensibi olmak üzere

üç tanedir.

III.Eylemsizlik prensibi: Bir cisme etkiyen kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise; cisim ya durmaktadır ya

da sabit hızla hareket etmektedir.

IV.Dinamiğin temel prensibi: Bir cisme etkiyen kuvvetlerin bileşkesi sıfırdan farklı ise, cisim

ivmeli hareket yapar.

V.Etki tepki prensibi: Bir A cismi bir B cismine bir kuvvet uygularsa, B cismi de A cismine eşit ve

zıt yönlü bir kuvvet uygular.

a.III, IV, V

b.I ve II

c.Yalnız I

d.Hepsi (Doğru)

37.Enerjinin korunumu ilkesine göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I.Toplam enerji tüm fiziksel süreçlerde korunur.

II.Sisteme etki eden kuvvetler ister korunumlu, ister korunumsuz olsun, toplam enerji değişmez.

III.Enerji fiziksel olaylarda, bir biçimden başka bir biçime dönüşebilir.

IV.Bir parçacığın dt zaman aralığında, dx uzaklığındaki hareketi için kinetik enerji artışı dT=dW olur. Burada dW=F.dx dir.

V.Potansiyel enerjinin sıfır kabul edildiği düzlemde yapılan iş kinetik enerji değişimine eşittir. Düşey düzlemde

yapılan iş ise potansiyel enerji değişimine eşittir (yer yüzünde).

a.Yalnız I

b.I, III, IV

c.I, II, IV, V

d.Hepsi (Doğru)

38.Aşağıda Fizik’le ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

I.Cisimlerin hareket ve denge şartlarını inceleyen, kuvvet ve enerji üzerine ölçmeler yapan; Mekanik

II.Cisimlerin sıcaklıkla değişen özelliklerini ısı ve sıcaklık arasındaki bağlantıları, ısı enerjisini inceleyen; Isı

III.İşitme duygumuza etki eden fizik olaylarını inceleyen; Ses

IV.Görme duygumuza etki eden, ışıklı olayları inceleyen; Işık bilgisi (optik)

V.Mıknatıs ve elektriklenmiş ci¬simlerin özelliklerini, elektrik akımının etkilerini inceleyen; Elektrik

VI.Atomun bünyesi, ışık ile elektrik, ısı ile elektrik arasındaki bağıntıları, radyoaktiflik olaylarını, madde ve ışınlar arasındaki bağıntıları inceleyen; Atom fiziği

a.II, III

b.II, V

c.Yalnız II

d.Hiçbiri (Doğru)

39. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Ağır cisimler daha hızlı düşerler

II. Hafif cisimler daha geç düşerler

III. Boşlukta bütün cisimler aynı hızla düşerler

a.Yalnız I

b.I ve II

c.I, II ve III

d.Yalnız III (Doğru)

40. Fizik’le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Fizik Yunanca doğal, doğa anlamına gelmektedir.

II. Fizik, enerji ve maddenin etkileşimini inceleyen bir bilim dalıdır.

III. Fizik, madde ve madde bileşenlerini inceleyen, aynı zamanda bunların etkileşimlerini açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır.

IV. Fiziğin en yakın yardımcısı matematiktir. Matematik bilimi kısaca fiziğin dilidir.

V. Temel doğa bilimi olan Fizik evrenin sırlarını, madde yapısını ve bunların arasındaki etkileşimlerini açıklamaya çalışır.

a.Yalnız II

b.I ve II

c.I, II, III ve IV

d.Hepsi (Doğru)

41.Fizik’le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I.Fizik’in Gözlem ve Deney olmak üzere başlıca iki metodu vardır.

II.Fizik Klasik ve Modern Fizik olarak ikiye ayrılır.

III.Fizik araştırmaları genelde Kuramsal Fizik ve Deneysel Fizik olarak ikiye ayrılır. Bu iki alandaki araştırmalar ise Temel ve Uygulamalı araştırmalar olarak ikiye ayrılır.

IV.Fizik değişimin incelenmesi demektir. Fizik’in amacı evrendeki "gözlenebilir" niceliklerin (enerji, momentum, açısal momentum, spin vs.) "nasıl" değiştiğini anlamaktır.

V.Newton yasaları, Maxwell denklemleri, Einstein denklemleri, Kuantum Fiziği (ya da Schrödinger denklemi) ve Dirac denklemi gibi çoğu temel Fizik yasaları diferansiyel denklemler kullanılarak formüle edilmiştir.

a.Yalnız II

b.I, II ve III

c.I, II, III ve IV

d.Hepsi (Doğru)

42.Fizik’le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I.Kuramsal fizik, evrenin yasalarını deneysel fiziğin gözlemlerini kullanarak açıklamaya çalışır.

II.Deneysel fizik, önerilen kuramlardan hangisinin doğru olduğuna karar vermek için tasarlanan deneyleri gerçekleştirir. Elektromanyetizma ve Radyoaktivite bu şekilde keşfedilmiştir.

III.Fiziğin yeni alanları çoğunlukla deneylerde gözlenen çelişkili ya da açıklanamayan fenomenlere yanıt olarak geliştirilir.

IV.Fiziğin yeni alanları bazen, deneysel olarak doğrulanmadan önce, tamamiyle kuramsal olarak ortaya atılır (örneğin Görelilik kuramı ya da son zamanda önerilen yeni kuramlardan M-Kuramı gibi).

V.Hem temel araştırmaların hem de uygulamalı araştırmaların kuramsal ve deneysel yönleri bulunur.

a.Yalnız II

b.I, II ve III

c.I, II, III ve IV

d.Hepsi (Doğru)

43.Aşağıdakilerden hangisi Fizik’in araştırma alanlarından biri değildir?

a.Akustik

b.Ergonomi (Doğru)

c.Bilgisayar Fiziği

d.İstatistiksel Fizik

44.Aşağıdakilerden hangisi Fizik’in araştırma alanlarından biri değildir?

a.Plazma Fiziği

b.Astrofizik

c.Arkeoloji (Doğru)

d.Katı Hal Fiziği

45.Aşağıdakilerden hangisi Fizik’in araştırma alanlarından biri değildir?

a.Biyoteknoloji (Doğru)

b.Parçacık Fiziği / Yüksek Enerji Fiziği

c.Biyofizik / Tıbbi Fizik / Adli Tıp Fiziği

d.Katı Hal Fiziği / Sıvı hal Fiziği

46.Aşağıdakilerden hangisi Fizik’in araştırma alanlarından biri değildir?

a.Kozmoloji

b.Optik

c.Nükleer Fizik

d.Endüstriyel Tasarım (Doğru)

47.Aşağıdakilerden hangisi Fizik’in araştırma alanlarından biri değildir?

a.Atom Fiziği

b.Çoğrafi Bilgi Sistemleri (Doğru)

c.Kuantum Fiziği

d.Metroloji / Ölçüm Bilim

48.Aşağıdakilerden hangisi Fizik’in ana kuramlarından biri değildir?

a.Klasik Mekanik

b.İstatistiksel Mekanik

c.Kuantum Mekaniği

d.Biyomekanik (Doğru)

49.Aşağıdakilerden hangisi Fizik’in ana kuramlarından biri değildir?

a.Özel Görecelik

b.Genel Görecelik

c.Mekatronik (Doğru)

d.Standart Model

50.Aşağıdakilerden hangisi Fizik’in önerilen kuramlarından biri değildir?

a.Herşeyin Kuramı

b.Birleşik Alan Kuramı

c.M-Kuramı

d.Nanomühendislik Kuramı (Doğru)

51.Aşağıdakilerden hangisi Fizik’teki temel kuvvetlerden/alanlardan biri değildir?

a.Kaldırma Kuvveti (Doğru)

b.Kütleçekim Kuvveti

c.Elektromanyetik Kuvvet

d.Zayıf Nükleer Kuvvet

52.Aşağıdakilerden hangisi Fizik’teki temel kuvvetlerden/alanlardan biri değildir?

a.Güçlü Nükleer Kuvvet

b.Sürtünme Kuvveti (Doğru)

c.Elektromanyetik Kuvvet

d.Zayıf Nükleer Kuvvet

53.Aşağıdakilerden hangisi Fizik’teki temel kavramlardan biri değildir?

a.Antimadde

b.Biyobozunurluk (Doğru)

c.Temel parçacık

d.Bozon-Fermiyon

54.Aşağıdakilerden hangisi Fizik’teki temel kavramlardan biri değildir?

a.Simetri

b.Korunum Yasası

c.Psikososyal riskler (Doğru)

d.Açısal Momentum

55.Aşağıdakilerden hangisi Fizik’teki temel kavramlardan biri değildir?

a.Uzay-Zaman-Boyut

b.Hız-Kuvvet-Hareket

c.Madde-Kütle-Enerji

d.Etik-Ahlak-Moral (Doğru)

56.Aşağıdakilerden hangisi Fizik’teki temel kavramlardan biri değildir?

a.Anestezi-Apati-Fobi (Doğru)

b.Dalga Boyu-Frekans-Periyot

c.Sıcaklık-Entropi-Süperiletkenlik

d.Harmonik Salınıcı-Dalga-Dalga Fonsiyonu

57.Aşağıdakilerden hangisi Fizik’teki temel kavramlardan biri değildir?

a.Spin-Momentum-Açısal Momentum

b.Olay-Olgu-Kaza (Doğru)

c.Yük-Elektrik Alan-Magnetik Alan

d.Elektromagnetik Tayf- Faz Geçişleri-Maxwell Denklemleri

58.Aşağıdakilerden hangisi Fizik’te kullanılan yöntemlerden biri değildir?

a.Rota Çizme-Mevki Koyma (Doğru)

b.Ölçüm-Ölçüm Aletleri

c.Birim Çözümleme-Bilimsel Yöntem

d.İstatistiksel Yöntemler-Ölçeklendirme

59.Özellikle uçakların, roketlerin ve füzelerin havadaki hareketlerini belirleyen ilkeleri açıklar. Ayrıca otomobillerin, hızlı trenlerin, gemilerin tasarımıyla, köprülerin ve çok yüksek yapıların şiddetli rüzgara dayanabilecek biçimde inşa edilmeleriyle ilgilenir. Hareket eden katı kütlelerin havayla etkileşimlerini inceleyen bu bilim dalının ismi nedir?

a.Biyomekanik

b.Ferromanyetik

c.Aerodinamik (Doğru)

d.Süblimleşme

60.İletken telden birim zamanda geçen yük sayısına denir. Atomda elektronlar hareketli olduğu için bu yükler elektronlardır. Sembolü I harfidir, birimi A harfiyle gösterilen Amperdir. Bu büyüklüğe Fizik’te ne denir?

a.Deplasman

b.Özgül Ağırlık

c.Özdirenç

d.Akım Şiddeti (Doğru)

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 642
Toplam yorum
: 162
Toplam mesaj
: 9
Ort. okunma sayısı
: 2279
Kayıt tarihi
: 13.09.11
 
 

1995 ODTU Fizik Lisans, 1998 ODTU Fizik Yüksek Lisans (Biyofizik)  mezunuyum. Özel sektörde kalit..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster