Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

31 Ekim '19

 
Kategori
Felsefe
Okunma Sayısı
64
 

Vazgeçilmez İnsan mı Mekan mı?

Yeryüzünde din kaynaklı mekanların ve sembollerin kutsallık derecesinin Müslüman kimse tarafından zihinsel olarak kendi gündeminde hangi seviyede koşullandırması gerektiğinin doğru bilinmesi şarttır. 
 
Sahiplenmedeki mensubiyet derecesinin seviyesi ve Kur’an’a göre bu dünya hayatında insanoğlunun vazgeçilmezlerinin neler olduğu;  Tek İlahımız, Yaratıcımız Allah’a nispet ettiğimiz zihnimizdeki kutsallık derecesinin, kutsadığımız diğer canlı cansız varlıklarla karşılaştırmada seviyesinin nasıl olması gerektiği hususunda yeterli Kur’ani bilgiye  sahip olmak bu dünyada istikamet üzere olmanın dolayısıyla ahiret sınavını da kazanmanın yegane şartıdır.
 
ABD Başkanı’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesiyle  Müslümanların mevcut takındıkları tavır ve tepki ile takınılması gereken tavrın ve tepkinin günümüz dünyasında Kur’an açısından uyuşup uyuşmadığının sorgulanması gerektiği kanaati oluştu bende. Nasıl olması gerektiği hususunda zihnimde bir sürü yansımalar olduğunu itiraf etmeliyim.
 
Bence günümüz Müslümanlarının çektiği sıkıntılarının altında yatan en büyük sorun; Dünyada yaşanan olaylara ve yaşadıklarına Kur’an vahyi doğrultusunda bakmamasından kaynaklanmaktadır. Bu sebepledir ki Müslümanlar Osmanlı Devletinin yıkılışı ile birlikte perişan duruma düşmüş ve perişanlığı da halen devam etmektedir. Osmanlı Devletinin yıkılış sebeplerinden en önemlisinin taklidi bir din anlayışından resmi devlet otoritesinin kurtulamaması olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
 
Taklidi bir din anlayışı nedeniyle kutsanılan mekanlar, şahıslar, semboller, işaret ve zamanlar Kuran vahyine arz edilmediğinden zamanla zihinsel sapmalara sebep olmuştur. Dindeki mezhepsel fıkhı karmaşalar o denli sapmalara uğramış ki adeta teferruat asıl derecesine çıkarılmış, asıl teferruata dönüşmüştür. Bu karmaşa nedeniyle Müslümanlar çağın bilimsel gelişmelerine ayak uyduramamıştır. Beşeri manadaki dünyevi güç; Adına “Batı Medeniyeti” dediğimiz gayrimüslimlerin lehine dönmüş, uhdesine geçmiştir. Bu güç beşeri manada yeryüzü hakimiyetiyle birlikte öncelikle İslam alemini bertaraf etmiş daha sonra ikinci dünya savaşıyla kendi aralarında kimin güçlü olduğunu tespit amacıyla savaşmışlardır. O gün bugündür Batı medeniyeti bilimdeki üstünlüğünü sürdürmekte olup yeryüzü hakimiyetini elinde tutmaktadır. İslam Alemi ise kendi içine kapatılmış, bilimsel çalışmalardan uzak, mezhepsel ve etnik çatışmalarla kısır bir döngü içerisinde boğuşmaya bırakılmıştır.
 
Müntesibi bulundukları Osmanlı Devletinin dünya hakimiyeti sürecindeki rahatlık rehavet ve taklidi din anlayışının oluşturduğu yaşantı, bilimin ve çağın gelişmelerini küçümseme, duyarsız davranarak görmezden gelme ve “kafir” olma korkularına kapılmalar kaçınılmaz sonu getirmiştir. İmparatorluğun son zamanlarında bazı alimler tarafından devlet otoritesinin  taklidi din anlayışından tahkiki din anlayışına geçmesini sağlama gayretleri netice vermediğinden kaçınılmaz “son” ile karşılaşılmıştır.
 
Afganistan,Irak,Suriye,Libya, kısmen Türkiye vb. İslam beldelerinde milyonlarca Müslüman mezhepsel farklılıkları sebebiyle birbirlerine “öteki” gözüyle bakarken ve fırsatını bulduğunda telef ederken; Kafirlerin yapmadıkları işkence ve zulümleri birbirlerine karşı yapmışlar ve yapmaya da devam etmektedirler. Böylesi çarpık bir duruma gösterilmesi gereken tepki, takınılması gereken Kur’ani tavırdan bihaber olarak yaşamaktayız. Milyonlarca Müslümanın kanı ortalığa saçılmış iken, gözyaşları akarken İsrail’in işgali altında ki Kudüs’ün ABD tarafından başkent olarak tanınmasıyla takınılan tavrın ve tepkinin Müslümanların kendi aralarında ki düşmanlıklara ve husumete karşı benzer tavır ve tepkinin konulamamasındaki çarpıklığa bir türlü zihnimde cevap bulamıyorum. 
 
Asla ve kata okuyucularım nezdinde ABD nin Kudüs kararına karşı Ümmetin ortaya koyduğu tepkileri ‘küçümsüyor, tasvip etmiyor’ gibi bir yanlış anlaşılmaya düşmek istemem. Ancak zihnimde cevabını bulamadığım bu çarpıklığın nedeninin de Kur’an talebesi olarak sorgulanmasının gerekliliğine inanıyorum.
 
Son yüz yıldır, Müslümanların birbirlerini telef ettiği bu sürecin bundan sonraki safhasının da gayri müslimler eliyle sürdürülmemesi için Kur’an vahyi ile mücehhez akılların devreye alınmasının, ümmeti yönlendirmesinin şart olduğunu düşünüyorum. 
 
Şayet bizim dinimizin fıtrata ve evrenselliğe hitap ettiğinden şüphemiz yoksa; Kitabımız Kur’an-ı, bırakınız yeryüzü insanlığının idrakine sunmayı kendimize ve  “Müslümanım” diyen insanların idrakine sunmaktan aciz oluşumuzun izahını yapmak zorunluluğu üzerimize farzdır.
 
Günümüz yeryüzü idaresini elinde bulunduran Firavun ve Karunları önümüzdeki on yıl içerisinde Dünya'nın bir ucundan diğer ucuna 6,5 saatte ulaşabilecek uçaklar ve oturdukları yerden düşmanlarını imha edecek bilimsel teknolojik cihazlar yapmakla meşgulken Biz Müslümanlar ise "Allahüekber" nidalarıyla birbirimizi öldürmeye devam etmekle meşgulüz.
Korkarım ki mekansal hassasiyetin kaşınması; Milyonlarca dindaşının telef olmasını umursamayan Müslümanların kalan kısmının telef olması için yeni bilimsel teknolojilerin devreye alınmasının beklenildiği bir süreç olmasın!.. 
 
Kudüs’ün başkent ilan edilmesi karşısında gösterilen duyarlılık ve hassasiyetin milyonlarca Müslümanın birbirini telef ederkenki gösterilen duyarlılık ve hassasiyetten farklılık arz etmesi hatta kanıksanması karşısında Mekan mı? İnsan mı? diye sormadan kendimi alamıyorum. Cevap olarak da Ümmet olarak zihinlerimize format çekip Kur'an mesajıyla yenilenme mizin şart olduğunu ifade etmek istiyorum. ‘Lütfen geç olmadan basiret,feraset,izan ve Kur'an’ diye bağırmaktan kendimi alamıyorum. 
 
Kur’an vahyi ile mücehhez bir Müslüman; İster din, ister milliyet, ister mekan, ister sembol, ister bilim-teknoloji de olsun mensup olduğu özelliklerini üstünlük aracı haline getiren milletlerin güçlü olduklarında zalim, zayıf olduklarında telef olmaya mahkum olacaklarını bileceğinden her şart ve ortamda “önce insan” odaklı tavır ve vaziyet içerisinde olur.
 
Mensubiyetinin üstünlüğüne ve ayrıcalıklığına inanmanın insani değil şeytani bir tavır olduğu, her nedenle olursa olsun her kimse bu hastalığa yakalandığı takdirde fıtrata ve evrenselliğe aykırı olduğundan insanlıktan uzaklaşır ve yeryüzünde fesada sebep olur. 
 
Bu durumdan kurtulmanın yolu ise üstünlüğün ancak takvada olduğunu söyleyen İslam’ı doğru anlayıp yaşamaktan geçer. Kur’an mesajını doğru anlayan ve yaşayan Müslüman güçlü olduğunda zalim olmaktan zayıf olduğunda telef olmaktan kurtulur, yaşantısıyla ve düşünceleriyle Kur’an’ın insanlığın idrakine girmesine vesile olur. Böylece hakkın batıla üstünlüğü tecelli eder. Şayet bu süreçte ölümle karşılaşma mecburiyetinde kalırsa Ademin oğlu Habil gibi veya  şehrin uzağından koşarak gelen adam  misali şahitliğin şehadet şerbetini tadarak ölümsüzlük diyarına kestirme yoldan giderek ebedi saadete erer.
 
Siyonizm doğrudan Allah’ın lanetine uğramış bir zihniyet olduğu bir kısım yahudilerin de kabul ettiği gibi hepimizin bildiği Kur’an-i bir gerçektir. 
 
 “İsrailoğullarından nankörlükte ısrar edenler, Davud’un ve Meryem oğlu İsa’nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bu, onların isyankarlıkları ve sürekli taşkınlık yapmaları yüzündendir.” (Maide-78/Hayat Kitabı Kuran)
 
“Allah’ın lanetledikleri işte bunlardır; Allah’ın lanetine uğrayan biri de asla kendisine yardımcı bulamaz.” (Nisa-52/Hayat Kitabı Kuran)
 
“Mâide 21 ve devamı âyetler, Yahudilere vaat edilen toprakları gösterir. Emre uymayınca 40 yıl oraya giremediler. Bakara 40 ve devamına  göre Kuran'a uymazlarsa oraya hakim olamazlar ve İsra 8'e göre büyük  bir darbe yerler. Bu gidişle o büyük darbeden kurtulamayacaklardır!” (Prof.Abdulaziz Bayındır)
 
Siyonizm ve benzer yeryüzü müstekbirleri ile mücadelenin fıtrata uygun ve yeryüzü insanlığını muhatap alan uydurulmuş değil indirilmiş İslamın sözde değil özde yaşanmasıyla mümkün olacaktır. 
 
Müslümanların bu süreçte ve gelecekte yapacakları: “Ey İman edenler, iman ediniz!” tavsiyesine uymak, Kur'an-i mesajları doğru anlamak,yaşamak ve zayıfken telef olmaktan, güçlü iken zalim olmaktan kendilerini koruyucu Kur’an-i çizgi de politikalar izlemek olmalıdır.
 
ETEM SEVİK bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 50
Toplam yorum
: 23
Toplam mesaj
: 3
Ort. okunma sayısı
: 1224
Kayıt tarihi
: 08.10.10
 
 

Mali Müşavir&Bağımsız Denetçi 1964 Doğumluyum. Çorum İli İskilip İlçesinde yaşamaktayım. Evliyim ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster