Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

11 Aralık '12

 
Kategori
Türkiye Ekonomisi
Okunma Sayısı
2516
 

Vergi Dairesi müdürleri; "çözümde varız!"

Vergi Dairesi müdürleri; "çözümde varız!"
 

2011 Türkiye Vergi Dairesi Müdürleri; "Dikleşmeden dik duruş" eyleminde Anıtkabir.


Vergi Dairesi Müdürlerinin sosyal paylaşım sitelerinde son derece isabetli yorumları dikkatlerden kaçmamalıdır;  

Yapılan açıklamalarda "...ağırlıklı olarak özlük haklarıyla ilgili taleplerini içeren dilekçeler ve devamında yargı yolunda yapacakları mücadeleden" söz edilerek Müdür ve Müdür Yardımcıları bu süreci destekledikleri ve devamında farklı konularda da yargı sürecinin işletilmesi gerektiği yönünde görüşler tartışılmaktadır.
"Vergi Dairelerinde, Avrupa ülkelerindeki vergi dairelerinin yapısı da araştırılarak, çağdaş bir yapıya kavuşturulması için akademisyenlerle çalışma yapılması yönünde..." görüş ve öneriler de paylaşılmaktadır.

Gelinen bu noktada etkisiz, zorba, anlaşılmaz ve adaletsiz vergi mevzuatının müsebbibi, 2005 yılında yürürlüğe giren 5345 sayılı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ Yasasının tam olarak uygulanmasını engelleyerek etkisizleştiren siyasi iradenin de deklare ettiği KAST'tır. Vergi Dairesi Müdürleri buna alet olmayacakları gibi KASTIN yıkılışını izlerken kanunların kendilerine verdiği görevlerini de eksiksiz yapacaklarını söylüyorlar.
"Çünkü yarınlardan sorumluyuz." Diyorlar.

Sorunun yalnızca "maaş" seviyesine indirgenmemesini istiyorlar.
Bu nedenle yanlı basında çıkan anılan yaklaşımın, sorunu basite indirmesini ve kamuoyunda konunun çarpıtılmaya çalışılmasını ayıplıyorlar.
Gerçek sorun Maliye'ye çöreklenmiş olan KAST sisteminin arsız ve usulsüz olarak Anayasa'ya da aykırı düşen dejenerasyonları olsa gerektir.

Maliye'deki bu KAST yıkılmalıdır.
Yoksa dürüst vergi mükelleflerine de vergi dairesi çalışanlarına da çok yazık olmaktadır.

Bir tarafta hızla düşen vergi tahsilatı,
Diğer tarafta adaletsiz ve etkisiz vergilendirme sistemi.
Tüm bunların sebebi, vergi dairesi müdürleri ve yardımcıları değildir.
Başarısızlıklarını böylece örtebileceklerini zanneden Maliye'deki KAST ve onların güdümündeki yanlı basına karşı nerede duracaklarını bilen müdürler;
"Diklenmiyoruz, dik duruyoruz." diyorlar.

Maliye'deki KAST ve yanlı boyalı medyanın bu defa planladığı oyuna gelmeyecekleri,
Mazlum arkadaşlarının, tasfiye sürecini tamamlamak isteyenlere kurban edecek yaklaşımlardan kaçınacakları,
O nedenle bu kritik dönemde düşünmeden, planlamadan adım atmayacakları anlaşılıyor.

Yanlı basında çıkan şu ifadeler dikkat çekicidir:
"...müdürler kazan kaldırdı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmayı hedefleyen vergi dairesi müdür ve müdür yardımcıları Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten hem maaş hem de özlük haklarında artış bekliyor. Aksi takdirde taşrada görev yapan 468 vergi dairesi müdürü ve bin 82 vergi dairesi müdür yardımcısı tepki göstermeye hazırlanıyor. Söz konusu gelişmenin Maliye Bakanlığı'nın yıl sonu için koyduğu 277 milyar 677 milyon liralık vergi tahsilat hedefini sıkıntıya sokacağı belirtiliyor." ZAMAN.

Bu ve benzeri ifadeler düzeltilmeye muhtaçtır; onlar kazan kaldırmadılar, yeniçeri falan da değiller.
Görevlerinden dolayı ayrıcalık ya da lütuf istemiyorlar.
Mesleklerine saygı, emeklerinin hakkı, insanca çalışma koşulları ve sinsice maruz bırakıldıkları "itibarsızlaştırma" uygulamalarının sona ermesini istiyorlar.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa gerçekleştirikleri 2011'deki etkili eylemleri gerçekten çok ses getirdi.
Ama hepsi orada kaldı ve GİMDER (Gelir İdaresi Müdürleri Derneği) yöneticileri bugün birer birer istifa ediyorlar.
Oysa bir yıldır başarılı bir şekilde süreci takip edip "çok önemli isimlerle (dikkatinizi çekerim)"görüşmelerde bulundular.
Ancak detayları kamuoyu ile (gerçekten de çok arzu etmelerine rağmen) paylaşamadılar.
Şimdi; Maliye'deki KAST vergi aflarının getirdiği çarpıklığı, adaletsizliği ve Türk Vergi Sisteminin çöküşünü onların üstüne yıkarak, işin içinden sıyrılabileceğini zannediyor.
Siyasi iradeyi bu yönde ikna etmiş oldukları da açıkça görülüyor.
Vergi Dairesi çalışanları görevlerini savsaklamadılar, savsaklamıyorlar.
Savsaklamayacaklarını da açıkça duyuruyorlar.
Maliye'deki KAST ve işbirlikçilerinin çöküşünü hep birlikte izleyeceğiz.
Yeni kurulan Vergi Denetim Kurulu'nun da yetersizliği herkesçe görülecektir.
 
Maliye'de üst düzey bürokratlar, gönülsüz iş yapıldığını iddia ederek vergi dairesi müdürlerinin vergi performanslarını düşürmelerinden endişe ettikleri söylemleriyle müdür ve müdür yardımcılarını itibarsızlaştırma ve yok etme sürecini hızlandırmak istemektedirler.

ACİL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:
Oysa, Gelir İdaresi Başkanlığının yeni yapılanmasında hiyerarşik bütünlüğün sağlanamaması, yeni birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarındaki belirsizlikler, yeni yapının etkinliğini azalttığı bu nedenle vergi dairesi müdürlüklerinin 5345 Sayılı teşkilat yasası sonrası durumunun yeniden gözden geçirilerek güçlü bir yapıya kavuşturulmasının sağlanması gerekliliği doğmuştur.

Vergi Denetim Kurulunun oluşturulması ardından vergi denetimiyle görevli vergi müfettişlerinin asli görevlerine dönüşü sağlanarak taşra ve merkez teşkilatında boşalan idari kadrolara vergi dairesi müdürü ve müdür yardımcılarının, grup müdürlüğü, grup başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığında üst yönetim görevlerine gelme ve bu unvanlara geçişi sağlayacak şekilde acilen görevde yükselme sisteminin değiştirilmesi gerekir. Maliye'deki KAST sistemine "Yeter artık, söz milletin!" diyebilmenin en sağlıklı yolu budur. Etkin, adil, çağdaş bir vergi idaresi ile yepyeni bir vergilendirme sisteminin bugünlerde atılacak olan en sağlam temeli budur.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

"Değerli Müdürüm Ahmet Ak'ın hatırlatmasına ek olarak yazıyorum. Sanki biz (Müdür ve Yardımcılarımız) Kanunda yokuz..(!) Olmayan bir hak istiyoruz.. (!) Ben böyle anladım. 5345 sayılı Teşkilat Kanunumuzda, (Vergi Dairesi Başkanlıklarında) Denetim elamanı ve uzman çalıştırılır.(Md.29) Kanunun ruhunda ve geçici maddelerde eski unvanlara hep atıf vardır. Vergi dairesini "denetim elamanı ve uzman yönetir" şeklinde bir lafız yoktur. Yönetmeliğin İkinci Bölümünde Grup Müdürü ve Müdür birlikte tadat edilmiştir. Üçüncü Bölümde Denetmenler, Dördüncü Bölümde Müdür Yardımcıları yer almaktadır. Sıralamanın böyle olması gerekir ki böyle yapılmıştır." AHMET DULKADİROĞLU Vergi Dairesi Müdürü - ANK.

Ahmet AK 
 18.12.2012 19:29
Cevap :
Teşekkür ederim Sevgili Müdürüm; 5345 sayılı Teşkilat Yasasını uygulamak istemeyen sınavsız YeMeMeli KAST, bürokratik hegemonyasını kaybedeceğini biliyor ve gerçeği her daim gizliyor. "Kral Çıplak!.." Siyasi iradeyi UYANDIRMA zamanıdır. Sayın DULKADİROĞLU, mesajınızda yazdığınız gibi; Yasada vergi dairesini "denetim elamanı ve uzman yönetir" şeklinde bir lafız yoktur. İlgili Yönetmelikte ise Grup Müdürü ve Müdür birlikte sayılmışlardır ve vergi dairesini birlikte,, ancak müstakilen sorumlu olarak yönetirler. Üçüncü Bölümde Denetmenler, Dördüncü Bölümde Müdür Yardımcıları yer almaktadır. 5345 sayılı Teşkilat Yasamızda sıralama böyle olması gerekir ki böyle de yapılmıştır. Yasanın uygulanmasını "bilerek ve isteyerek" engelleyen Maliye'deki KAST sistemine karşın işte; söz böylece Milletindir. "Yeter artık!" diyerek haykırma zamanı gelmiştir. Maliyedeki bürokratik oligarşinin yarattığı KAST sistemi yıkılmaya mahkumdur. Saygılarımla.  18.12.2012 20:12
 

Prof Neumark, ALAYBEK, MELEN ve PUR ekseninde gelişen fikirleri değerlendirdiğimizde şu kanıya varıldığını görürüz: Verginin halktan demokratik ortamda alınmasının koşulları yerine getirilmeli, vergi uygulamalarında sorumluluktan kaçınmayan, yetki kullanımı kısıtlanmayan, amire hürmeti korku halinden çıkaracak yapıyı hızla oluşturmak. Bunun için "Maliye Sınıfı" kurularak 657 den ayrı uluslararası düzey örnek alınarak ücret seviyesi ve özlük hakları tespit edilmeli. VUK radikal bir vergi reformuyla mükellefi geliştirmek, vergiyi öğretmek, yargıya gitmeden vergi idaresi içinde uyuşmazlıkların dava öncesi daha geniş kapsamlı, yepyeni mali kurumlarla çözülmesinin önünü açmak. Dolaylı vergiler ile Gelir ve Kurumlar vergisinin payını bütçede % 50'lere yaklaştırmak.

Ahmet AK 
 18.12.2012 0:01
Cevap :
Vergi Dairesi Müdürleri ve Yardımcıları ülkesini seven, devletinin ve milletinin hizmetinde, onurlu birer devlet memurudurlar. Bu memleketin mazlum evlatlarındandırlar. Başkaları değil! Onlar, kardeşimiz, ağabeyimiz, ablamız, evladmız... hasılı bizdendirler. Başka yerden gelmediler! İstedikleri ayrıcalık ya da lütuf değildir. Emeklerine saygı, vergi dairelerinde insanca çalışma koşuları ve sinsice maruz bırakıldıkları itibarsızlaştırma uygulamalarının sona erdirilmesini istemektedirler. Çok mu?  18.12.2012 13:54
 

1945 yılında Hesap Uzmanları Kurulunu kuran ve kurulun 1 numaralı üyesi olan Ali ALAYBEK 1950'de Prof. Neumark ile günümüzdeki vergi sistemini eksiği-fazlası ile ülkemize adepte ettiler. Ali ALAYBEK diyor ki "Vergi rejiminde, mesuliyetten kaçınan, her şeyi merkezden soran, tebliğler ve emirlerle yetki kullanımı sımsıkı bağlanan, amire hürmeti korku halini alan memurlarla iş görülmez." ALAYBEK vergi denetiminin mükellefi yok edici değil, hatalarını düzeltici ve öğretici olmasını önermektedir. 22 Haziran 1949'da "Muhasebe-Maliye mecmuasında" yayımlanan makalesinde vergi kanunlarının başarısını vergi idaresinin yapılanmasına getirerek en önemlisi "mükellefte korkuyu" atmanın önemine değinmektedir.

Ahmet AK 
 17.12.2012 22:49
Cevap :
Bu konuda Hüseyin Perviz PUR'ün "Osmanlı'dan Günümüze Vergi Sisteminin Ekonomiye Uyumu 1838-2012" adlı eserinde (1.Basım, Ekim2012, otopsi yayınları, Mecidiyeköy) çözüm önerileri dikkat çekicidir, tavsiye ederim.  18.12.2012 13:39
 

Peki bu önerileri hayata geçirmekte direnen, 5345 sayılı Teşkilat Yasasını uygulamayarak etkin bir Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Dairesi Başkanlıklarının 2005 yılından beri önünü tıkayan kim ya da hangi sistemdir? Bunda ne gibi çıkarları vardır? İşte cevaplandırılması gereken husus budur. Elbette vergi uygulamalarında sorumluluktan kaçınan, her şeyi merkezden soran, tebliğler ve sirkülerle yetki kullanımı sımsıkı bağlanan vergi dairesi müdürleriyle, amire hürmeti korku halini alan memurlarla görev etkin, adil ve gereği gibi yapılamayacaktır. Bu ceberrut uygulama tabii ki sınavsız YeMeMeli KAST'ın ekmeğine yağ sürecektir. Buradaki rantın bitmesini Maliyedeki Kast istemeyecek, bürokratik oligarşinin devamı için elinden geleni ardına koymayacaktır. Siyasi iradenin de rahatsız olduğu bu oligarşinin çözülmesinde Vergi Dairesi Müdürleri "çözümde varız" diyorsa, bu sese kulak verilmelidir.

Ahmet AK 
 17.12.2012 22:49
Cevap :
Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY'a Meclis kürsüsündeki bu görüş ve açıklamalarından dolayı teşekkür ederiz: "Maliye Bakanlığında Gelir İdaresinde çalışan vergi dairesi müdürü ve müdür yardımcısı, gelir uzmanı, şef ve memurların özlük hakları bir karmaşaya dönmüştür. Vergi incelemelerinin yaklaşık yüzde 40'ı vergi dairesi müdürleri tarafından yapılmaktadır. Vergi davalarında savunma yaparak dava dosyasını takip eden vergi dairesi müdürleridir. Bunlar, uzlaşma komisyonu başkanıdırlar "muhasebe yetkilisi" ve "sayman" sıfatıyla Sayıştaya hesap vermektedirler. Çalışanların ve idarecilerin bu sorunları çözülmezse etkin ve verimli bir vergi dairesi sağlanamayacağı gibi, şevk ve heyecanı kırılmış çalışanlardan oluşan bir kadro ile 5345 sayılı Kanun'la hedeflenen görevlerin gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır." Erkan AKÇAY Manisa Milletvekili.  18.12.2012 13:47
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
 
Toplam blog
: 276
Toplam yorum
: 141
Toplam mesaj
: 5
Ort. okunma sayısı
: 1068
Kayıt tarihi
: 19.11.12
 
 

Evli, 2 evlat babası, 1965'te doğdu, inançlı, müziksever, insansever, yurtsever, iyi yüzer, ünive..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster