Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

22 Temmuz '10

 
Kategori
Bilim
Okunma Sayısı
286
 

Yaratılış ve Evrim

Yaratılış ve Evrim
 

Darwinizm Bilim Dışı, Bilime "Rağmen" Savunulan Bir Teoridir.


İnkarcılık, tarih boyunca evrenin ve canlıların ‘yaratılmamış’ olduklarını iddia eder ve bu iddiayı mantık temeline oturtabilmek için aradığı çözümü, 19. yüzyılda Darwin'in teorisi ile bulur. Bilimsel hiç bir kanıtı olmayan bu teori, bir Yaratıcı olmadığını, aksine doğanın rastlantısal, amaçsız ve bilinçsiz etkileşimleri ile ortaya çıktığını öne sürer. Canlılığı yaratan Allah’ı reddeder ve tüm canlıların birbirinden türediğini iddia eder.

Evrim teorisinin karşısında ise Yaratılış gerçeği yer alır. Yüce Allah herşeyi “OL!” emriyle yoktan yaratmış ve düzenlemiş, canlılar da yine Allah'ın yaratmasıyla var olmuştur. Evrendeki ve canlılardaki büyük tasarımlar, hesap, denge ve düzen bu gerçeğin çok açık kanıtlarıdır.

Materyalizm, maddenin yaratılmadığını ve sonsuzdan beri var olduğunu ileri süren düşünce. Bu felsefe Allah inancına ve dine şiddetle karşı. İşte evrimciler bilime değil, bu felsefeye bağlılar ve buna uydurabilmek adına bilimi çarpıtıyorlar. Evrimci genetikçi Richard Lewontin, bunu <ı>“…materyalizmle olan a priori bağlılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de, ilahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz.” diyerek itiraf ediyor.

Evrimin en ateşli savunucusu Richard Dawkins de, <ı>“Özellikle oluşturulmuş bir çeşit evrimi koruma lobisi var. Bunların büyük bir çoğunluğunu ateistler oluşturuyor. Ama bu kişiler, gözü dönmüş şekilde, dindar insanlarla dost olmak istiyorlar. Ve bunu yapabilmenin tek yolu, evrim ile din arasında hiçbir uyuşmazlık olmadığını söylemektir.” (Expelled “No Intelligence Allowed” Movie, Ben Stein, 2008)… Ayrıca<ı>"Türlerin Kökeni kitabından önce ateist olmak oldukça zordu." diyerek, ateist olmayı kolaylaştırdığı için Darwin’e teşekkürlerini sunuyor.<ı>

Stalin: <ı>"Genç nesillerin zihnini yaratılış düşüncesinden arındırmak için onlara tek bir şeyi öğretmeliyiz: Darwin'in öğretilerini." diyor.

<ı>Rennan Pekünlü ise Bilim Ve Gelecek Dergisi’nde; “Bu bilgiler bize kutsal kitaplardan veya peygamberlere vahiy yoluyla gelen kelamlardan gelmedi. Bilim, bilmek konusundaki tek yoldur, gerisi batıl! “diyor. (Allah’ı tenzih eder, yüceltirim)

American Association for the Advancement of Atheism (Amerikan Ateizmi Geliştirme Birliği) başkanı Charles Smith: "<ı>Evrim, Ateizmdir.” diyor. Bu teoriyi savunan bilim adamları öncelikle materyalisttirler. Bu nedenle de bilimi materyalizmin dogmaları ile sınırlandırarak ‘ilahi bir açıklamanın sahneye girmesi’ne izin vermezler.

İnsanlar istedikleri teoriye inanabilirler, ancak ortaya atılma nedeni Allah'ı ve Yaratılışı inkar etmek olan bir teori ile uzlaşılamaz. Bazı evrimciler, inanç sahibi kişilerin desteğini alabilmek için, ‘evrimsel yaratılış fikri’ni gizlice empoze ediyorlar. Oysa Darwinizm'le dinimiz arasında uzlaşma aramak, inanan insan için asla söz konusu olmaz. Üstelik, Kuran ayetlerinde ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde de evrime işaret eden tek bir açıklama yokken... Allah'a kalpten inanan, O'nun üstün gücünü takdir eden bir insanın iman ettiği gerçek, tek Yaratıcının Allah olduğu gerçeğidir. Allah'tan gereği gibi korkan bir müminin, evrime inananlar ile aynı görüşü savunması mümkün değildir.

Evrim ilk canlı hücrenin rastlantılar sonucu oluştuğunu yalnızca iddia eder, asla açıklama getiremez. Canlıların aşama aşama birbirlerinden türeyerek var oldukları iddiası bilimsel hiçbir bulguyla desteklenmez. Ayrıca bugüne kadar yapılan kazılarda elde edilen milyonlarca fosilin içinde, bir canlının diğerine dönüştüğünü kanıtlayan bir tane bile ara geçiş form fosili yoktur. Hepsi, canlıların sahip oldukları tüm özellikleri ile aniden ortaya çıktıklarını, yüz milyonlarca yıl boyunca hiç değişmediklerini, yani evrim geçirmediklerini gösterir. Darwin bile ara fosil bulunmazsa teorisinin yıkılacağını söylemişse, yani ortada bir tane bile somut bulgu yoksa, "atalarımız mikrop", “uzaydan geldik”, “atalarımız tarla faresi”, "atalarımız hurma" öyküleri anlatmak çok anlamsızdır.

Yüce Rabbimiz dileseydi canlıları evrimle de yaratabilirdi. Ancak Kuran'da evrimi destekleyecek hiçbir ayet yok. Kuran'da aksine canlılığın ve evrenin Allah'ın "Ol" emriyle mucizevi şekilde yoktan var edildiği “Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "Ol" der, o da hemen oluverir.” (Bakara Suresi, 117) ayetiyle bildiriliyor.

Eğer iddia edildiği gibi, gerçekten Hz. Adem'den önce yarı maymun-yarı insan canlılar yaşamış ve canlılığın yaratılışında doğal seleksiyon ve mutasyonların etkisi olmuş olsaydı, Allah bunu Kuran’da açık ve kolay anlaşılır bir biçimde haber verirdi. Ancak Kuran’da böyle bir bilgi yoktur; tam aksine insanın yoktan, en güzel biçimde ve kusursuzca yaratıldığı bildiriliyor: O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haşr Suresi, 24) Evrimcilerin iddia ettikleri milyonlarca yıllık mükemmelleşme sürecinden söz etmek, pekçok Kuran ayetinde bildirilen kusursuzca yaratmaya tamamen ters düşecektir. Üstelik Rabbimiz insanları en güzel biçimde yarattığını haber verirken?.. Doğrusu, Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. (Tin Suresi, 4)

Gökleri ve yeri hak olmak üzere yarattı ve size düzenli bir biçim (suret) verdi; suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş O'nadır. (Tegabün Suresi, 3)

Cinleri ve melekleri Allah'ın bir anda ve yoktan yarattığını bilip kabul eden bu kişilerin, "Ol" emri ile bir kerede yaratılmış olan insanın, maymunlarla ortak bir atadan geldiğini düşünebilmeleri ilginçtir. Rabbimiz cinleri, İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Cann'ı (cinni) da 'yalın-dumansız bir ateşten' yarattı. (Rahman Suresi, 14-15)
ayetiyle ateşten, melekleri de nurdan yarattığını bildiriyor. Burada da bir evrim süreci olmadığı çok açıktır.

Kuran’da söz edilen Hz. Musa’nın asasının bir anda yılana dönüşmesi olayında evrim var mıdır? Ya da Hz.İsa’nın çamurdan bir kuşa -Allah’ın izniyle- can vermesinde?..

Diğer bir konu da ahiret yaratması. Çürümüş bozulmuş kemikleri Allah sebep kılacak, ancak tüm insanlığı yeni bir yaratılışla yaratacak. Burada bir evrim var mı? Kendilerince İslam’la evrimi bağdaştırmaya çalışanların Rabbimiz'in bu mucizelerini açıklayabilmeleri mümkün değil. Yüce Allah sebepsiz olarak yoktan var eder ve O’nun her yaratmaya gücü yeter.

İnsanlar gibi, hayvanlar ve bitkiler için de aynı yaratılış söz konusu. Onları nasıl farklı şekillerde yarattıysa, insanı da ayrı bir varlık olarak yoktan var etmiştir. Kuran’da bildirilen açık gerçek şudur ki; bu canlıların hepsi evrimleşmeden, yani türler başka türlere dönüşmeden bir anda yoktan yaratılmışlardır. Ve hepsinden önemlisi yaratılmış canlıların içinde sadece insan bir ruha sahip. Ve bu ruh Allah’ın Kendi ruhundan üflediği ruh. Bu durumda insanın bir başka canlıyla akrabalığı nasıl söz konusu olabilir?

150 yıldır insanlara ‘akıl ve bilim yolu’ gibi gösterilmek istenen ateizmin ve Darwinizm'in büyük bir cehalet olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Bilimi araç edinmek isteyen materyalist felsefe, bilimin kendisi tarafından çürütülüyor.

Yaşadığımız dönem, bu nedenle önemli bir dönem. Ateizmden ve Darwinizm'den kurtularak, dine dönüş sürecinde inananlara önemli görevler düşüyor. İnananlar, dünyadaki bu büyük fikirsel değişimin farkında olan, onu yorumlayan, olanakları çok iyi kullanan, bu yolla gerçeği en iyi ve etkili şekilde temsil eden insanlar olmalı. Dünya üzerindeki asıl fikir çatışmasının ateizm ile iman arasında olduğunu bilmemiz gerek. Dünyada Allah'a inananlar ve O'na isyan edenlerin mücadelesidir bu. Bilimle Allah'a inananlar arasında çatışma olmaz. Bilim Allah'ı bulmaya yoldur çünkü.

"Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karşı seni aldatıp- yanıltan nedir? Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertib etti." (İnfitar Suresi, 6-7-8)

Evet, özellikle inanan insanı Rabbine karşı aldatıp- yanıltan nedir?..

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 727
Toplam yorum
: 242
Toplam mesaj
: 28
Ort. okunma sayısı
: 921
Kayıt tarihi
: 09.02.10
 
 

Ekonomi okudum. 5 yıldır haber siteleri, portal ve dergilerde yayınlanan yazılarımı ve inandıklar..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster