Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

15 Kasım '06

 
Kategori
İş Yaşamı - Kariyer
Okunma Sayısı
810
 

Yeni Ekonomi, değişim ve yeni dünya 3

Yeni Ekonomi, değişim ve yeni dünya 3
 

Bu notları 2001 yılında almışım. O yıllarda Gelişim Platformu’nda, Boğaziçi Üniversitesi’nde ve Koç Üniversitesi’nde bu konularda çok sayıda seminer ve eğitimler vermiştim. Sizinle bu seminer ve eğitim notlarını paylaşmanın faydalı olacağını düşündüm. Konuların detaylı açılımı için yerimiz dar, ama en azından başlıkları ve önemli noktaları hızlıca sıralıyorum.

DEĞİŞİMİN BOYUTLARI

1) Vizyon (Küreselleşme, IT, teknoloji, iş)

2) Yeni Ekonomi (Dot-com, özellikleri)

3) Yeni Dünya (Paradigma Değişimi, Yeni Organizasyon)

4) Pazarlama (4P, siber müşteri, e-commerce)

5) Değer Sunma (Yeniden paketleme, ayrıştırma)

6) İşletmede Değişim (TQM, BPR, değişim stratejileri)

7) İnsan Kaynakları (Trendler, alternatif programlar)

8) Girişimcilik (Risk sermayesi, iş kurma adımları)

PARADIGMA DEĞİŞİMİ

•İnsan Genomu Projesi

•Quantum Fiziği

•Paradigma Değişimi

•Anlam Yönetimi Çağı

•Hızlı Küreselleşme

•Üçüncü Dalga

Geleceğin teknoloji alanları

•Genetik: HGP, kopyalama

•Biyoteknoloji: tıp, yaşam bilimleri, tarım (İsrail)

•Mikroelektronik: çipler her alanda (Intel)

•Malzeme Bilimi: polimer ve plastikler (3M)

•Yazılım: Hindistan atağı

Teknoloji Üretimi

•Bilim- yenilik- teknoloji- üretim- pazarlama zinciri

•Üniversite - iş dünyası - hükümet üçgeni

•Disiplinlerarası takım çalışması, planlama, vizyon, ödül sistemi, çok çalışma

BİLİŞİMDE HIZLI DEĞİŞİM RÜZGARLARI

E-ticaret, e-iş, e-learning, e-devlet, e-hayat!

•Dijital ve kablosuz teknolojiler

•Telekom: EDI, LAN, WAN, ERP

•Veri tabanı sistemleri: Oracle, SAP, Linux

•Donanım: pattern recognition

•Yazılım: Internet temelli

•Yapay Zeka (artificial intelligence)

•Sanal gerçeklik (virtual reality), simulasyon

•TV - video - Internet - bilgisayar bileşimi

•Nanoteknolojiler

•Quantum Bilgisayarlar geliyor!

İŞ DÜNYASI TRENDLERİ

•Toplam kalite, değer katma, müşteri memnuniyeti, hizmet üzerine vurgu

•Network İlişkileri: stratejik işbirlikleri

(yatay: Ar-Ge, dikey: dağıtım),

•Joint venture ortaklığı (sinerji, güven, paylaşım)

•Sosyal sorumluluk ve iş ahlakı

•3 E’s: environment, education, ethics

•MRP, ERP, JIT sistemleri

•Bilgi yönetimi, öğrenen organizasyonlar

•Niş yakalama, CRM, customization

•Strateji: SWOT Analizi

BÖLÜM 2: YENİ EKONOMİ DEVRİ

NETWORK- AĞ

•Kişi başına düşen bant genişliği

•Malcave Yasası

HIZ

•Internet Yılı: 30 gün

•Var olan bilgi 4 yılda ikiye katlanıyor!

DİJİTALLEŞME

•Sayısal ve sanal

•Kum Çağı: silikon, çip, cam fiberler

BİLGİ

•Entellektüel Sermaye: Altın yakalılar

•Öğrenme, yenilik, bilgiyi stratejik kullanma

•Ürün ve hizmetlerin bilgi içeriği

ENTEGRASYON

•B2B, B2C, C2C

•Tedarik zincirinde ortaklık anlayışı

MÜŞTERİ ODAKLILIK

•Kapasite fazlalığı; kıt ve kritik olan: talep

•Müşterilerin zaman ve dikkati en değerli para

•Pazarlamanın yükselişi

ŞEFFAFLIK

•Değer zinciri Internet’te

•Fiziksel süreçler dijitalleşiyor

•FedEx, UPS örnekleri

MOLEKÜLERLEŞME

•Molekül: Beyaz yakalı bilgi işçisi

•Katı ortam: kriz zamanı hiyerarşi, kurallar

•Sıvı ortam: dinamik, serbest

•Organik örgüt: girişimcilik, projeler, takımlar

BÖLÜM 3: YENİ DÜNYA

PETER DRUCKER

•Endüstri Devrimi vs. Bilgi Devrimi

•Buhar Makinesi vs. Bilgisayar

•Pamuklu tekstilde ucuzlama vs. Moore Yasası: çiplerde ucuzlama

•Demiryolu vs. E-ticaret

Eski Ekonomi

•Girdi: Hammadde

•Fizik: sürtünme katsayısı

•Matematik: lineer problem, tek çözüm

•Newton Yasaları

•Sosyoloji: Modernizm

•Düzen, Hiyerarşi

•Mühendislik mutlak zirve

Yeni Ekonomi

•Girdi: Bilgi

•Fizik: negatif sürtünme katsayısı

•Matematik: Non-lineer, lokal çözümler

•Quantum Yasaları

•Sosyoloji:Postmodernizm

•Kaos Teorisi

•Yöneticilik ve Liderlik zirve

Yeni Dünya

•Müşterinin hakimiyeti

•Küresel rekabet

•Dijital ürünler

•Şirket birleşme ve satın almaları

•Stratejik İşbirlikleri

•Aracıların ortadan kalkması

Yeni Organizasyon

•Esnek organizasyonlar (flexible organization)

•Toplam Kalite Yönetimi (TQM)

•Yeniden yapılanma (reengineering)

•Dışarıdan yedekleme (oursourcing)

•Küçülme (downsizing)

•Kıyaslama (benchmarking)

BÖLÜM 4 PAZARLAMA

Pazarlamanın Yeni Yüzü

4 P DEĞİŞTİ

ÜRÜN -product

•Bilgi içeriği

•Yaşam süresi kısa

•Dijital ürünler

•Müşterinin aktif katılımı

•Deneyim ürünler

FİYAT -price

•Dinamik ve esnek fiyatlandırma

•C2B: Priceline.com

•Online pazarlık, web açık arttırmaları

•Ücretsiz ürünler: e-posta, explorer

DAĞITIM -distribution

•Fiziksel pazarlar - marketplace

•Sanal pazarlar - marketspace

•Lojistik önemli

•Toptancılar tehlikede!

•Supply chain management

TANITIM Promotion

•Kitlelere tek yönlü mesajların sonu

•Biz istatistik verisi değiliz!

•Birebir iletişim ve pazarlama

•İzinli pazarlama - permission marketing Seth Godin

MÜŞTERİNİN YENİ GÜCÜ

SİBER MÜŞTERİ

•Hedeflenen ‘kitle’ bir kişiye düşmüştür

•Parmaklarının ucunda sınırsız seçenek ve bilgi

•Ürün özelliklerini, fiyatları karşılaştırabilir

•Fiyatı belirler, pazarlık yapar

•Bir tıklama ile rakip firmanın sitesine atlayabilir

•Uzman yorumlarına ve tavsiyelerine ulaşabilir

•Üretim aşamalarına aktif katılır

•Ürünü istediği gibi adapte eder, kişiselleştirir

•Diğer müşterilerle ilişki kurup ortak hareket eder

CDSS: Müşteri Karar Destek Sistemleri

Sınırlı Rasyonellik - Bounded Rationality (Simon)

•Sınırlı bilgi, zaman ve bilgi işleme kapasitesi

•AHP: sayısal ve niteliksel kriterler

•Karar süreçleri kısa, kolay, etkili hale geldi

•mysimon.com: akıllı aracı hizmetleri

•Interaktif katılımlı satın alma süreci

•www.garden.com

ECOMMERCE- E TİCARET

5 C’s of E-tailing

•CONTENT (menuler, SKU, görüşler..)

•COMMUNITY (chat, e-groups, forumlar)

•CUSTOMIZATION (kişiselleştirme)

•COMMERCE (çapraz ve izinle pazarlama)

•CUSTOMER SERVICE (danışmanlık..)

BÖLÜM 5: DEĞER SUNMA

•İçerik (content): Asıl fonksiyon

•Altyapı (infrastructure) Üretim sistemi

•Görünüm (context) Sunuluş biçimi

Rayport & Sviokla

Bir Gazete Örneğinde Değer Sunma

•İçerik (content):

Güncel haberler, köşe yazıları, spor, politika ..

•Altyapı (infrastructure)

Baskı makineleri, grafik aletleri, dağıtım sistemi..

•Görünüm (context):

Sayfa düzeni ve görünüşü, logo, yazı tipi, kağıt..

Yeniden Paketleme Örneği

Bloomberg Finans Sistemleri

•İçerik (content):

Finans haberleri sunumu.

Zengin, kaliteli içerik

Güncel, kişisel bilgi

•Altyapı (infrastructure):

Özel iletişim sistemi ve klavye

Yeni grafik ve yazılım teknolojileri

•Görünüm (context):

Parçalı ekran sistemi:

Son borsa haberleri köşesi,

hisse senedi analizi ve grafik köşesi..

Ayrıştırma

Yeni ekonomide üç element birbirinden

ayrılarak değer yaratılabiliyor:


•İçerik (content):

Disney Film Animasyonları: Aslan Kral, Alaaddin

www.insankaynaklari.com

•Altyapı (infrastructure):

Panasonic: VCR (video film altyapısı)

ISS’ler (Internet servis sağlayıcıları: ixir

•Görünüm (context):

American Online (iletişim alışveriş ortamı)

Web sayfası dizaynı, dekorasyon


BÖLÜM 6 DEĞİŞİM STRATEJİLERİ


KURUMSAL DEĞİŞİM


TOPLAM KALİTE

•Japonya - E. Deming

•Kaizen - sürekli iyileştirme

•Küçük değişiklikler

•Aşağıdan yukarıya değişim

•Kalite çemberleri

•Zero defective

•Six sigma quality

•İstatistiksel Süreç Kontrolü


YENİDEN YAPILANDIRMA

REENGINEERING (BPR)

•Yeniden Yapılanma

•Amerikan anlayışı

•Köklü değişiklikler

•Yukarıdan aşağıya değişim

•Süreçler sıfırdan

•Teknolojik değişim

•İnsan unsuru ihmal edilmemeli


PARADIGMAYI DEĞİŞTİRMEK

PARADIGM SHIFT

•Paradigma Değişimi

•Değişimin uç sınırı

•Algı, ortam, kafa değişimi

•Örnek: Internet, Quantum, genetik

Değişim Stratejileri

•Her şirketin sürekli taze kana ihtiyacı vardır.

•Oracle ‘92 Lane: Yaratıcı Kaos

•Kontrast oluşturun: Şeytanın Avukatı kim?

•Prizleri ve fişleri değiştirin.

•Departman ve hiyerarşi sınırlarını atlayın.

•‘İlişkiler’ insanına dikkat!

•Isıyı yükseltin. (e-posta geri bildirimleri)

•Teknoloji ve satışta çalışanların fikrini alın.

•Gerekli gördüğünüz an harekete geçin.

•Çekirdek misyon grupları oluşturun.


Devam edecek..

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 279
Toplam yorum
: 169
Toplam mesaj
: 78
Ort. okunma sayısı
: 2425
Kayıt tarihi
: 09.09.06
 
 

Dr. Fahri Karakaş, Londra’da University of East Anglia’da görev yapmaktadır (Norwich Business Sch..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster