Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

11 Ocak '21

   
  Kategori
  Gezi - Tatil
  Okunma Sayısı
  53
   

  Zonguldak Gezi Seyahat Rehberi

   Zonguldak İli 
   
  Zonguldak Türkçe’ de Göldağı anlamına gelmektedir. Batı Karadeniz Bölgesi’nde olan şehir liman şehri olma özelliğini taşımaktadır. 3.481. kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Kuzeyden Karadeniz, kuzeydoğudan Bartın, güneydoğudan Karabük ve güneyden Bolu batıdan Düzce ile çevrilidir. İl merkezi kuzeydoğu tarafında Kilimli güneydoğu tarafında ise Kozlu Belediyesi yer almaktadır. Her mevsim yağış alan bölge eğimli ve engebeli yer şekline sahiptir. Zonguldak ili nüfusu: 596.053'dür. Bu nüfusun %72,38'i şehirlerde yaşamaktadır (2019 sonu) itibariyle
   
   
   
  Zonguldak Tarihi
   
  Tarihine bakılacak olursa arkeolojik olarak yapılan çalışmalarla Paflagonya ve Filyos şehirlerinin oluşmasında mitolojik bir alt yapısı olduğu düşünülmektedir. Buna kaynak olarak o dönemde orada yaşayan Paflagonyalıların yazdıkları eserlere İlyada ve Homeros destanlarına değinerek yazmış olmaları sonrasında Troya Savaşına katılmaları ve parthenios, sesamos ve kromna gibi şehirler kurduklarını anlatmaktadırlar. Kalıntılara göre 2500 yıllarına dayanan bir geçmişi olduğu düşünülmektedir. İlk yerleşen Hattiler sonra Hititlerdir. Sonrasında gelen boylar ise Frigler ve Bitinlerdir. Yunan kolonilerinin olduğu dönemlerde ise şehrin limanlarını ticaret amacıyla kullanmışlardır. Persler döneminde ise Anadolu seferleri sırasında Makedon bir subay tarafından yönetilmiştir. Pontus Devleti’nin bir toprağı olacak olan Zonguldak Roma İmparatorluğu’nun yıkmasına kadar sürmüş sonrasında da Roma İmparatorluğu’nun dağılmasıyla da Doğu Roma toprağı olmuştur. Hristiyanlığın ilk yayıldığı dönemde İsa ve havarilerinin bulunduğu Kutsal İbadet Mağaraları’nda ilk ayinlerini yapmışlardır.
   
   
  Zonguldak’ta Ticaret
   
  Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Zonguldak limanı ile Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’ne yakın olan ülkelerle deniz ticareti yapmaktadır. Bölgede bulunan taş kömürü Türkiye’nin en zengin taş kömür yataklarıdır. Geçmiş tarihinde pek çok uygarlığın himayesinde kalan bölgede ticari gelir elde etmek amacıyla limanlar inşa edilmiştir. Zonguldak’ın Ereğli Bölgesi Hristiyanlığın ilk yayıldığı alan olarak kutsal ayinlerin yapıldığı ibadet mağaraları bulunmaktadır. Antik dönemden günümüze kadar pek çok uygarlığa konu olan Zonguldak 1084’te Anadolu Selçukluları tarafından fethedilmiştir. Sonrasında ise Cenevizliler ele geçirmiştir. Beylikler döneminde de Candaroğullarının hakimiyetine girmiştir. Fetret devrinin sonunda Fatih Sultan Mehmet Zonguldak’ı almıştır. 18. yüzyılda ilk taş kömürü bulunmuş olup 1848 yılında ilk kömür ocakları açılmıştır. Taş kömürü işletmeleri ilk olarak 1843 ile 1848 yılları arasında olmuştur. Bu yıllarda kesin olarak belirtilmemekle birlikte vapur kömürünün İstanbul’a pazarlanacağı yazmaktadır. Taş kömürünün bulunduğu bölgenin ve havza sınırlarının belirlenmesi konusu ilk kez burada geçmektedir. Böylelikle devlet hazinesine de katkıda bulunulacaktır. Fransız ve Belçikalılar eliyle maden ocakları kurulmuştur. Zonguldak limanı 1. Dünya Savaşı zamanında Fransızların işgaline uğramış ve bölge halkının direnişi sonucunda bölge kurtarılmıştır. 1.Dünya Savaşı zamanında da Sarıkamış’a gidecek olan malzemeler buradan ulaştırılmıştır. Kurtuluş Savaşı zamanında ise SSCB ile etkileşim halinde bulunulmuştur. Taş kömürü madeni ülkenin zor zamanlarında katkısı olmuştur.
   
   
   
  'SULTAN Abdülhamid'in rüya projesi' olarak bilinen Filyos Projesi kapsamında yapımında, sona gelinen Zonguldak'taki Filyos Limanı, Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olarak uluslararası ticarette yerini alacak olmasının yanı sıra Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin karadaki üssü oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) doğal gaz çalışmalarını yürüttüğü liman, 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemilerinin de lojistik merkezi konumuna geldi.
   
  Zonguldak’ta Kömürün Bulunması ve Uzun Mehmet’in Hikayesi
   
  1829 yılında Ereğli ilçesinin Kestanelik Köyünde oturan Uzun Mehmet bir gün denize indi. Fırtına nedeniyle ‘’limancık’’ adlı bir köşeye sığındı. Ateş yakmış biraz sonra siyah taşlar alev aldı. ‘’Kömürü buldum.’’ diye bağırdı. Askerlikte deniz eri iken derslerdeki anlatılanlara çok benzediği için bir küfeye kömür doldurup ‘’Alaplı’’  yolu istikametinden İstanbul’a geldi ve ilgili yerlere başvurdu. Yapılan araştırmalar neticesinde kömür olduğu anlaşılarak Padişah Fermanı ile uzun Mehmet 30 altın mükafat ve ölünceye dek 6 maaş bağlandı. Kara Elmas olarak bilinen kömürü bulan Uzun Mehmet anısına Zonguldak’ta bir anıt dikilmiştir. Kömür madeni sayesinde gittikçe gelişen Zonguldak Ereğli Demir ile ve Çelik Tesisleri ile Zonguldak’tan daha hızlı kalkınmıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde vilayet(il) olan Zonguldak demiryolu ile Ankara’ya bağlanarak liman tesisleri kurulmuştur.
   
   
   
  Zonguldak’ın Tarihsel Yapıları
   
  Zonguldak’ın tarihi yerleri pek fazla bilinmese de arkeolojik eser bakımından geniş bir kültür turizmi potansiyeline sahiptir. Kdz Ereğli (Herakleia-Pontike), Hisarönü (Teion) tarih ve mitolojiye konu olmuştur. Zonguldak taş kömürü ve tersaneleriyle gündeme gelirken tarihi eserleri ve ormanlarıyla turizm potansiyelini yeterince gösterememiştir.
   
  Ekonomik Faaliyetler
   
  Zonguldak’ın önemli geçim kaynağı sanayi ve madenciliktir. İkincil olarak da ormancılık, hayvancılık ve tarım görülmektedir. Şehrin sınırları içerisinde kömür yatakları bulunur. Bunlara bağlı olarak demir-çelik sanayi yan sanayi olarak ekonominin dengesini oluşturur. Zonguldak bir işçi kenti denilebilir.
   
  Tarım
   
   
  Tarım şehirde madencilik yapmayan kesimin ilgilendiği alandır. Tarımla birlikte hayvancılık, ormancılık ve avcılık yapmaktadırlar. Ormancılık geniş bir alana yayılmasına rağmen ekili dikili alanı azdır. Tarım ürünleri şunlardır; arpa, buğday, mısır, bakla, yulaf ve fasulyedir. Sebze ve meyve alanında gelişmiş en fazla karalahana, sakızkabağı, pırasa, ıspanak, hıyar meyvelerden; fındık, armut, dut, erik, kestane, ceviz, kiraz ve kızılcıktır. Çaycuma’da 524 bin metrekare alanda kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde her biri en az 25 bin metrekare olan ileri teknolojik seralar, sebze kurutma tesisleri, seracılık eğitim merkezi, fuar alanı ve AR-GE merkezi bulunacak. Bölgede altyapı hizmetleri için 30 milyon TL yatırım yapılacak.
   
  Tarım alanları engebeli ve az olduğundan modern tarım araçları kullanılmamaktadır. Onun yerine sulama ve gübreleme yapılmaktadır.
   
   
   
  Hayvancılık
   
  Zonguldak’ta hayvancılık için mera alanı az olmasına rağmen besi hayvancılığı gelişmiştir.’’ Jersey’’ ırkı inekler sığır ile ıslah edilmiştir. Sığır sayısı oldukça fazladır. Bununla beraber koyun, kıl keçisi ve tiftik keçisi beslenmektedir. Arıcılık ve tavukçuluk gelişmiştir.
   
  Balıkçılık da oldukça gelişmiştir. Ereğli ve Amasra’da balıkçı barınakları bulunmaktadır. Hamsi, istavrit, kalkan, palamut, mezgit, torik ve lüfer avlanmaktadır.
   
   
   
  Ormancılık
   
  Orman bakımından çok zengin olan Zonguldak 540. 000 hektar orman ve 30.000 hektar oranında fundalık mevcuttur. Ormanın içerisinde 254 ve orman kenarlarında 269 köy bulunmaktadır. Kentte yaygın olarak sanayi ve yakılacak odun elde edilmektedir. Ormancılık geniş bir alana yayılmıştır. Bölgenin geçim kaynağını sağladığı alanlardan birisi de ormancılık faaliyetleridir. Kesim yapılarak gerek sanayi alanında kullanılacak gerekse yakılacak odun ihtiyacını karşılamak için kesilen kereste ve odunlar buradaki ormanlardan elde edilmektedir. Geçim kaynağı olarak ayrılan ormanlar ayrı bölgenin iklim ve bitki örtüsüyle bütünleşen ormanların ve yeşil alanların varlığıyla bölgenin zengin bitki örtüsünü göstermektedir. Aynı zamanda Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğünün Gökçebey ve Kocaman Fidanlığında ağırlıklı olarak Yapraklı Orman ağacı türlerinin fidan üretimi yapılmakta olup yapraklı fidan üretiminde Türkiye’de ilk sıralarda yer almaktadır. Ağaçlandırma çalışmaları için her yıl ortalama 2.000.000 Adet Yapraklı Fidan 500.000 Adet İbreli Fidan 100.000 Adet Süs Bitkisi üretimi yapılmaktadır. Üretilen fidanlardan ekim yastığında olan çıplak köklü fidanlar sonbaharda söküm zamanı sökülerek Orman Genel Müdürlüğünün ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili birimlere gönderilmektedir. Ağaçlandırma seferberliği kapsamında okul, cami gibi kamu kurum ve kuruluşlarına her sene ortalama 100.000 Adet bedelsiz fidan verilmektedir.
   
   
   
  Madencilik
   
  Zonguldak maden bakımından çok zengin rezervlere sahip olmaktadır. Maden rezervleri Türkiye Kömür İşletmesi Kurumunun Ereğli Kömür İşletmesi eliyle çıkartılmaktadır. TTK bünyesinde 1990 Yılında 34.349 olan işçi sayısı günümüzde 8000’e kadar gerilemiştir. Özel Maden Ocaklarında İse 4000 civarı işçi çalışmaktadır. Maden kömürünün üretim havzası 14.000 milyar ton kömür rezervi bulunmaktadır. Zonguldak’taki diğer madenler; manganez, demir, kalker, barit, kuvarsit, dolamit, kil ve alüminyum madenleri çıkartılmaktadır.
   
  Kömür yatakları Köseağzı yakınlarından başlar, Zonguldak, Kozlu, ve Kilimli bölgelerinde damarlar şeklinde bulunmaktadır. Çatalağzında bazı yerlerde kaybolur. Kömürün havza boyu 180 km, eni 50 km’dir. 1829 yılında bulunan kömür 1849 yılında işletilmeye başlanmıştır. Bu çevrede bulunan kömürün enerjisi fazla, kalitesi yüksek ve dünyanın en iyi taş kömürü türündendir. Senelik üretim 10 milyon tona kadardır. Çaycuma ve Devrek’te volfram çıkartılmaktadır.
   
  Zonguldak’ta kimi işçiler yer üzerinde çalışırken kimi işçiler ise yer altında maden kömürünü çıkartmak için çalışmaktadır.
   
   
   
  Enerji
   
  Zonguldak’ta kömür atıkları ile çalışan Çatalağzı Termik Santrali ve Eren Enerjiye ait Santraller  bulunmaktadır. Burada üretilen elektrik enerjisi ile Marmara Bölgesi ‘ne, Batı ve İç Anadolu’ya verilmektedir. Termik Santral özel şirketler (Eren Enerji ve EÜAŞ. ) aracılığıyla çalıştırılmaktadır.
   
   
   
  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "320 milyarlık metreküplük doğalgaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha eklendi. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Bu kuyudaki çalışma önceden planlandığı şekilde 4775 metreye ulaşılmasının ardından sona erdi" dedi.
   
  Fatih sondaj gemisi 20 Temmuz 2020'den bu yana Zonguldak'ın yaklaşık 170 kilometre açıklarında Tuna-1 araştırma kuyusunda çalışmalarını yürütüyordu. Erdoğan, yeni sahada keşfedilen doğalgazın 2023'ten itibaren kullanıma alınmasının hedeflendiğini ifade etti. Bu keşiflerle Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı amaçladıklarını söyleyen Erdoğan, "İnşallah Karadeniz'deki ve Akdeniz'deki yeni sondajlardan alacağımız müjdelerle bu kaynağı daha da genişleteceğiz. Halen Yavuz sondaj gemimiz, Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz faaliyetlerini sürdürüyor" diye konuştu. 
   
   
   
  Sanayi
   
  Zonguldak sanayi açısından İstanbul, İzmit ve Kocaeli’nden sonraki sırada gelmektedir. Zengin maden kömürü, liman kenti olması, enerji santralinin olması, bol ormanlığı ve demir- çelik sanayisinin kurulmasında kentin ileri seviyede bir sanayi bölgesi olmasının nedenidir. Zonguldak limanı 1893 yılında yapılmıştır. 1937 yılında Karabük demir-çelik fabrikasının yapımına başlanmıştır. 1948 yılında ise Karadeniz Ereğlisi limanının yapımına başlanmıştır. 1949 yılında Filyos Ateş Tuğla Fabrikası açılmıştır. Bartın ve Ereğli’de eskiden beri bulunan büyük tekne tersaneleri geliştirildi. Bir çok sayıda kağıt, kireç ve bisküvi fabrikaları, mobilya fabrikaları; 1970’ten sonra özel sektörün de artmasıyla kurulan fabrikalardır.
   
  Çaycuma’da bulunan Türkiye’nin üçüncü büyük kağıt fabrikası, deri ve kösele atölyeleri, CDK Demir ve Sanayi Koll. , Çaytaş, Devrektaş, Dokap Orman Ürünleri işleten fabrikalar vardır. Türkiye’de ağır sanayi Karabük Ereğli’dedir. Orta doğunun en büyük tesisleri Ereğli’de büyük tesisleridir. Ereğli’de saclar, levhalar ve tenekeler yapılmaktadır.
   
  Ulaşım
   
  Uluslararası E-5 karayolunun İstanbul-İzmit-Bolu- Ankara kısmı Gerede’den Çaycuma ve Zonguldak’a ulaşmaktadır. Karasu yakınlarından Karadeniz’e uzanan yol Adapazarı’ndan bir yol ile birleşip E-5’e bağlanmaktadır. Gerede’den ayrılan başka bir yol da Safranbolu-Karabük-Kurucaş- Bartın’dır. Bu yol hattı Gerede yolu ile merkezleri E-5 kara yoluna bağlanmaktadır.
   
  İl yakınlarında devlet yolu uzunluğu 1003, il yolları, 490 km, bu yollar kalitelidir. 1994’ten beri 3000 km yol yapılmıştır.
   
   
   
  Demiryolu
   
  Ankara-Eskişehir yolundan ayrılan Çankırı güneydoğu ve güneybatısından hattından geçerek Eskipazar’ın kuzeyi Zonguldak’ın topraklarına giren hat Bartın-Karabük-Çaycuma yolundan girerek Zonguldak’a ulaşmaktadır. Zonguldak- Karabey Zonguldak-Çaycuma ve Zonguldak-Gökçebey arasında günde 3 posta sefer yapmaktadır.
   
   
   
  Denizyolu
   
  1953 yılından açılmış olan Zonguldak limanı 460 km uzunluğunda, 25 m genişliğinde kuzey mendireğiyle 412 m uzunluğunda 12 m genişliğinde güney mendireği bulunmaktadır. Aynı anda 7 gemi doldurup boşaltabilmektedir. Deniz rıhtımlarında üretilen kömür yüklenip ocaklarda kullanılacak direkler boşaltılmaktadır. Yolcu gemileri ve feribotlar 300 km olan rıhtıma yaklaşarak rıhtıma yanaşırlar.
   
  Ereğli iki liman vardır. Bunun dışında Deniz Kuvvetleri kapalı ambarı ile Ereğli’deki Kömür İşletmesinin açık kömür depoları bulunmaktadır. Bartın limanında ise 1994 yılında yapılan yükleme boşaltma kapasitesi 800 ton olan liman bulunmaktadır.
   
  Tarihi ve Turistik Yerleri
   
   
   
  Zonguldak Maden Müzesi
   
  Zonguldak’ın merkez bölgesinde yer alan müzede, şehrin en önemli olan özelliğine sahip taş kömürü madeni görselleştirerek kalıcı hale getirilmiştir. İçerisinde teşhir salonu, fuaye, toplantı salonu idari birim ve depolar yer almaktadır. Müzenin fuayede alanında şehir ve kömür arasındaki ilişkiyi anlatan bir hareketli video izletilmektedir. Bu video kömürcülük hakkında tarihi ve teknik bilgiler anlatmaktadır. Buna ek olarak; topografya, kömürün kok ve çeşitleri, fosiller ve kömürün oluşum aşamaları da anlatılmaktadır. Bununla birlikte topografya, sosyal bakım, iş güvenliği, sağlık alanıyla ilgili ürünler ve eğitim kitapları bulunmaktadır.
   
   
   
  Karadeniz Ereğli Müzesi (Halil Paşa Konağı)
   
  Kilisenin temeli üzerine inşa edilen konak Roma döneminden kalma binalardan toplanmış olup antik malzemeler şapolyen olarak kullanılmıştır. 19 yüzyılın sonlarına doğru 2. Abdülhamit devrinde yapıldığı sanılmaktadır. Müzenin bölümleri, Helen, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma mermer mezar aletleri, mermer sütun başlıkları, cam kaplar, takılar, madeni eserler, arkeolojik eser ve kandiller sergilenmektedir. Müzenin ilk katında Lidya, Roma, Grek, Bizans, Emevi, Abbasi, Sasani, Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı sikkeleri bulunuyor. Müzenin ikinci katında kadın ve erkek elbiseleri, yöreye ait olan iplik, kumaş ve dokumalar, mendil, bohça, silahlar, mühürler, mutfak eşyalar, tespihler, saatler, ölçü tartı aletleri, etnografik eserler sunuluyor. Üçüncü katında Osmanlı dönemine ait oturma odaları, misafir odaları günlük odası ve yatak odası bulunmaktadır. Müze bahçesinde Grek, Roma ve Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sütun gövdeleri, lahitler, pandomim sanatçısı Krispos’un anıt mezarı vardır. Müzede 7 bin civarında eser sergilenmektedir.
   
   
   
  Gazi Alemdar Müzesi
   
  Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan Gazi Alemdar Müzesi, Kurtuluş Savaşı zamanında Alemdar adlı küçük savaş gemisi Fransızlar tarafından kaçırılmıştır. Buna engel olmak isteyen yöre halkı gemiyi karaya getirip oturtmuşlardır. Bu durumu kabul etmek istemeyen Fransızlar da şehri işgal etmek istemiş fakat başarısız olmuşlardır. Fransız komutanlar ve askerler anlaşma imzalamak mecburiyetinde kalmışlardır. Kurtuluş Hükümeti’nin yapmış olduğu bir anlaşma olarak ilk uluslararası anlaşma özelliği olduğu için ayrı bir önem taşımaktadır. Kurtuluş Savaşı sırasında yapılan ve zaferlerin başlangıcı olarak tanımlanmıştır. İlk ve tek deniz savaşı olarak kazanılan zafer farklı izler taşımaktadır.
   
   
   
  Çanakçılar Özel Etnografya ve Arkeoloji Müzesi
   
  Gökçebey ilçesinde bulunan etnografya ve arkeoloji müzesi bir şirket tarafından kurulmuştur. İki katlı müzenin birinci katında seramik eşyalar satış ve sergi yeri bulunmaktadır. İkinci katında ise kazı çalışmalarında bulunan tarihi eserler bulunmaktadır. Ayrıca evcil hayvanların ve yabani hayvanların bulunduğu bir hayvanat bahçesi vardır. Burayı ziyaret ederek müze sergilerini gezebilir ve hayvanlarla vakit geçirebilirsiniz.
   
   
   
  Filyos Sahili
   
  Zonguldak’ın en güzel yerlerinden biri olan Filyos Plajı yaz aylarında çok fazla tercih edilen bir plajdır. Denizi, kumu ve güneşi ile Zonguldak’ın vazgeçilmez yerlerinden biridir. Plaja yakın otel ve restoranlar sayesinde istediğiniz hizmeti alabilirsiniz.
   
  Ilıksu Plajı
   
  Manzarası ve içindeki fırsatlarıyla Zonguldak’ta tercih edilen plajlardan diğeridir. Duş, tuvalet, büfe, ilk yardım, ankesörlü telefon, lokanta ve çay bahçesi bulunmaktadır.
   
   
   
  Fetih Çınarları
   
  600 yıllık geçmiş tarihi olan 6 adet çınar Fatih Sultan Mehmet’ in isteği üzerine dikilmiştir. İstanbul’un fethi zamanında Osmanlı ordusuna ve Rumeli ve Anadolu hisarlarının bakım ve onarımı için birçok yerden taş istenmiştir. Ereğli’de bulunan taş ustası pek çok taş göndermiştir. Bundan dolayı bu çınarlar dikilmiş ve İstanbul’un anısına Fetih Çınarları adı verilmiştir. Betonlaşmadan dolayı 8 adet çınar ağacının ikisi zarar görmüştür. Tescillenen ve koruma altında bulunan çınarlar hala önemini korumaktadır. Yöre halkı tarafından dinlenme alanı olarak görülmektedir.
   
   
   
  Çitdere Tabiat Koruma Alanı
   
  Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan güzel manzarası ve yeşil doğası ile görselliğiyle büyülüyor. Istranca meşesi, sarıçam, karaçam, akçaağaç, karaağaç, kuşburnu, kayın, gürgen, dişbudak, porsuk, ıhlamur ve üvez ağacı bulunmaktadır. Domuz, kurt, karaca, tavşan, alakarga, yaban kedisi,  ağaçkakan, porsuk, başak, tahta güvercin gibi birçok hayvana ev sahipliği yapmaktadır.Çitdere Tabiat Koruma Alanı Karabük - Zonguldak Sınırında Bulunan Yenice İlçesinde Bulunmaktadır.
   
   
   
  Zonguldak Kent Ormanı
   
  Zonguldak merkezde bulunan orman içerisinde çocuk oyun alanları ve yürüyüş parkurları, seyir terası, çadır kamp alanları, ahşap köprü, çadır kamp alanı, otopark ve gölet bulunmaktadır.  Birçok ağaç ve endemik bitki bulunmaktadır. Yürüyüş ve piknik yapmak için elverişli bir yer olan Zonguldak Kent Ormanı görülmeye değer bir yer.
   
   
   
  Bostandüzü Orman İçi Mesira Alanı
   
  Devrek ilçesinde olan Bostandüzü Mesire Yeri piknik yapmak isteyenlerin uğrak yeridir. Gümeli Bölüklü Yaylası, 1 hektarlık bir alana sahip olmakta kamp ve karavan için oldukça uygun bir yer. İçerisinde telefon, oturma grubu, lokanta, telefon, büfe ve çeşme gibi her türlü gereksinimi karşılayacak olan imkanlar var. Doğal yapıda olması ve sunduğu imkanlardan dolayı gezilebilecek turistik yerlerden birisidir.
   
  Alaplı ilçesine bağlı olan Gümeli beldesinde bulunan Bölüklü Yaylası ilin en yüksek yerinde yer alan Bacaklı Yaylasının altında yer alan Bölüklü Yaylası yaylacılık geleneklerinin hala devam ettiği yayla evleri ve yemyeşil alanlar bulunmaktadır. Yaban hayatı devam ettiği için karaca, dağ keçisi, yaban domuzu ve kurt gibi birçok hayvan bulunmaktadır.
   
   
   
  Meşhur Yemekleri
   
  Uğmaç Çorbası: Uğmaç ya da ovmaç adıyla bilinen çorbanın içindekiler süt, un, su ve nane ile yapılan çorbanın Zonguldak’ın en meşhur yemeklerinden biridir.
  Tirit: Kurban bayramının gelenekselleşmiş olan yemeği yufkayla istenilen et çeşidinin birleşiminden oluşmaktadır.
  Tenekede Tavuk: Tavuk tenekede pişirilerek servise hazır hale getiriliyor. Bu da Zonguldak’ın en meşhur yemeklerinden birisidir.
  Pırasalı Mancar: Pırasa, barbunya ve bulgur üçlemesinden oluşan bu yemek hem doyurucu hem de lezzetli bir yöresel yemektir.
  Malay: Mısır unu kavrularak yapılan yemeğin tatlı ve tuzlu olarak yapılmaktadır. Toz şeker ve ezilmiş ceviz konularak daha lezzetli hale gelen malayı soğan, kaz ciğeri ve tereyağ ekleyerek nefis bir yemek elde edebilirsiniz.
  Bol Sarımsaklı Meşhur Zılbıt: Bazı yerlerde ıspıt otu, sağır dili veya kaldırık otu denilen bu yemek yumurta eklenerek yapılmaktadır.
  Mancar Yemeği: Birçok otun bir araya gelmesiyle oluşan bu yemeğin içindekiler şöyledir; pazı, kazayağı, ebegümeci, ıspanak, pırasa, kırmızı pancar gibi faydalı sebzelerden meydana gelmektedir. Zeytinyağı, bulgur ve salça ile lezzetlenerek pişiyor.
  Yaprak Sarma: Türkiye’nin pek çok yerinde yapılan yaprak sarma, burada da çok meşhur. Kıymalı ve pirinçli yapılan sarma çok lezzetli oluyor.
  Keşkek: Yulaf, nohut, buğday ve fasulye gibi sebzelerin eklenerek yapıldığı keşkek bu yörede çok seviliyor.
  Beyaz Baklava: Bol cevizli ince ince açılan baklava kullanılan malzemeleri ve pişirme şekli normal baklavadan biraz daha farklıdır.
  Sütlü Armut: Leziz tarifler arasında olan sütlü armut da yörenin meşhur yiyecekleri arasındadır. Tencereye biraz su konularak pişirilen armut haşlandıktan sonra güveçte manda sütü ile beraber sunuluyor.
  kaynak : https://www.zhaber.com.tr/gezi-rehberi/zonguldak-hakkinda-bilinmesi-gerekenler-h12002.html

  Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

   
  Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
  Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
  Toplam yorum
  : 0
  Toplam mesaj
  : 0
  Kayıt tarihi
  : 28.12.14
   
   

  Zonguldak Haber ..