Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

01 Kasım '08

 
Kategori
Haber
 

Krizden Korunmak İçin Enflasyon Yaratmadan Yatırım Yapmak

Krizden Korunmak İçin Enflasyon Yaratmadan Yatırım Yapmak
 

Üretim ve yatırıma yönelik artı değer üretecek, her türlü kamu harcamalarından enflasyon kaygısıyla korkmamak gerekmektedir. Yeter ki ekonomiye giren her türlü fon ve mali tahsisat karşılığında bir şeyler üretsin yada üretim yapacak altyapı yapılsın.

Diğer taraftan kamu harcamalarında israf olmadan doğrudan altyapı ve çevre ihyası ve tarımsal desteklerde üretim ve yatırıma yönelik, usulsüzlüğe kapalı dürüst harcamalarla yapılacak kamusal yatırım faaliyetleri enflasyon yaratmayacağı gibi, arz fazlasının stok oluşturmaması için yeni talep potansiyeli yaratacaktır. Enflasyonun asıl kaynağı üretimsiz para emisyonunun şişirilmesi, reel fiyatlar dışında aşırı ve sık, sık yapılan zamlar, ve haksız kazanç ve kara para bolluğudur. Alınteri ile kazanılan paralar harcanırken enflasyonist etki yapmaz.

Bu bağlamda büyük projelerin ikmallerinin yapılması yanında yeni projelerin hayata geçirilmesi ve kırsal alanda yeni ağaçlandırma faaliyetleri ve tarımsal ürün çeşitliğinin teşviki konularında, kentsel üretim amaçlı KOBİ desteklemelerinin yapılması yerinde ve tarafsız yasal çizgide (reel) yapılması halinde krizin etkilerini minimize edecektir.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren " Kamu yatırımları ile krizin etkilerini minimize edeceğiz" demiştir. Nazım Ekren, "kamunun yerel yönetimlerle birlikte 2009 yılında 37.5 milyar YTL yatırım yaparak, kriz ortamından daha rahat geçilmesini sağlayacağını, 2009 Programı’nın amacın küresel krizden etkilenmemek değil, daha çok hasar minimizasyonu yapmaktır” dedi.

Ekren, "Ama kamu da, mali disiplini bozmadan, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu özel konjonktürden geçmesi için en önemli araç olarak görüyoruz" diyerek, özel sektör yanında kamunun da yatırımlara yöneleceğini belirtmiş. "Enflasyonda gıdanın yüzde 30, enerjinin de yüzde 30’a yakın pay sahibi olduğunu" vurgulayan Ekren, açıklamalarında :"
"Temel kamu yatırımlarının 2008 yılına göre 2009 yılında yüzde 46 artacağını belirten Ekren, KİT yatırımlarının yüzde 32 artış ile 3.2 milyar YTL’den 4.3 milyar YTL’ye çıkarıldığını, kamu sabit sermaye yatırımlarının yüzde 36.1 artışla 17.1 milyar YTL’den 23.3 milyar YTL’ye yükseltildiğini kaydetti. Kamu sabit sermaye yatırımlarında önceliğin tarım, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık ve sosyal sektörlere verileceğini anlatan Ekren, yerel yönetimlerin dahil olduğu genişletilmiş kamu yatırımlarının da yüzde 30.5 artışla 30.5 milyar YTL’den 37.5 milyar YTL’ye çıktığını ifade etti." (hürriyet.com-01.11.08)

Ancak daha inandırıcı olmak için, keşke ekonomide çıpa olacak mali kuralın belirlenmekte olduğunu belirten Ekren, hangi göstergelerle mali kuralın belirleneceği, alt ve üst limitlerinin ne olacağını ve yıllar içinde hangi trendi izleyeceğini çok kısa süre içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile belirleyecek kamuoyuna duyuracaklarını bildireceği, söylemi yerine o konuda belirlenmiş strateji ve hedefleri de ileriye ötelemeden açıklamış olsaydı.

Umarız bu ekonomik destek ve yönelimler geniş halk kesimlerini içine alır. Krizin halk için fırsat olarak değerlendirilecek yöntemler desteklenir. Çalışanlara kriz tazminatı ve ekonomik destek olarak ek ödemeler yapılmalıdır. Acil olarak talep artışı desteklenmelidir. Bu açılımdan herkes memnun olacaktır.Kaynak : TV kanalları basın toplantısı görüntüleri ve hürriyet.com.


Önlem alınmaz sa sosyo-psikolojik sonuçları Kaçınılmazdır :
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/12102902.asp?mnID=12102902

 
Toplam blog
: 376
: 1841
Kayıt tarihi
: 06.07.07
 
 

Hayat herkes için aslında yalnızlıktır. hiç kimsenin doğal garantisi yoktur. (Günlük atüel haberl..