Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 
Tanrı'nın Kendisiyle İlişkisi

Konuya derinlemesine dalmayacağım çünkü bu konuları seninle koşmuştuk,o zamanlar fark edemediğim ve şimdi senin yazınla fark ettiği “hafızaya ihtiyacı olmayan,ama hiçbir şeyi unutmayan” İnsan oğlu unuttuğu her şeyi aslın da hiç unutmuyor,Allahın ruhundan aldığı özellikleri bir süre sonra sahiplenerek kendini tanrı atfetmeye başlıyor.Aslı ve gölgesi birbirine karışıyor.Kendini tanrı atfeden insan yaşadığı acizliklerle zaman zaman teslimiyet gösterse de,hafızasında Rabbinin Rabliğini kabul ettiği güne geri dönüp oradaki teslimiyeti gösteremiyor.Aynaya her baktığın da kendini görmeye devam ediyor.Diğer taraftan kurandaki zaman ve mekan kavramı üzerine düşündüğümüz de eş süremli(senkronik)bir zaman algısı yani “şimdiyi”şimdiki zamana bağlayarak geçmişi şuana taşına bilen bir şimdi olarak eş süremli ve asla geri getiremiyecek bir zaman yoktur olgusu söz konusudur.Bu senkronize zaman dilimi içerisinde dolanıp duran insan oğlu zaman zaman,hafızasında Rabbiyle karşılaştığı anı yakalasa da tam bir bağ kuramadığı için de inkişafını gerçekleştirememiştir. Hallacı Mansur hazretlerinin yakaladığı nokta burasıydı bence,o aynaya baktığın da kendini değil Eslet te Rabliğini kabul ettiği Allah’ı gördü ve “Enel Hak” dedi.Yani izafi olanın izafi olmayan Mutlak Varlık sahibine Allah’a bağlanması,meyletmesi,onunla yakınlık kurması,katıp karşıması.Ruhundan üflediği insan oğlunun isimsiz,sıfatsız,zamansız ve mekansız üzerine giydiği her şeyden sıyrılarak Varlığın içinde yok olmasıdır.Yakaladığı insiyakın kuvvetle,İnkişaf etmesidir, bağlılığımız noktasın da biriktirdiklerimiz ki bu tesimiyeti de getirir-Enel Hak dediğimiz de”La Mevcudi İllA’ALLAH “ taşanla birikenin birlik noktası ……..Bağlılığımız olmadığı nokta da Enel Hak dediğimiz de Varlıkdan varlığımızı soyutluyarak ;sen sensin ben de benim der gibi……. Figan kim came-i ömrüm kaba-yı hayret olmışdur Gariban-ı hayatım çak-i dest-i firkat olmışdur Yani;Ömrümün elbisesi,hayret cübbesi haline geldiği ve hayatımın yakası ayrılık eliyle

10 Nisan 2012 22:13
Tanrı'nın Kendisiyle İlişkisi

Sevgili abim,yazını DNA molüküler yapısının helezonlar çizerek birbirine dönemesi ve bu ilahi raksta kendini tamamlaması şeklinde algılıyarak okudum ki müthiş bi lezzet aldığımı söylemeliyim.Bütün sır nerde biliyormusun abim”Sonra onu düzenli bir şekle sokup,içine kendi ruhundan üfürdü(secde:9)”Allah’ın insan’a kendi ruhundan üflemesin de diye düşünüyorum. Allah’ın yaratmış olduğu kainatın özünü temsil eden “Anasır-ı Erba”dan müteşekkil olanve Allahın kendi ruhundan üflemesi ile tamamlanan “ins”tir.Allah’ın ins’e kendi ruhundan üflemesi”Varlığı ve birliği Mutlak olanın, kendi zat ve sıfatlarından yarattıklarına kaldırabilecekleri ölçüde vermesi demektir.Tasavvufta seyri sulük olarak adlandırılan bu süreç çeşitli aşamalardan geçerek ve bir mürşid-i kamil edinerek Allah’a ulaşma noktasıdır.Allah yarattıklarına kendi ruhundan üflemiştir,yani kendin de olan zat ve sıfatların üfleme,nefes ritüeli ki bunun zuhur ediş şeklini bilemiyoruz mutlak varlığında olan ve adına Esma-ül Hüsna dediğimiz;Semi’dir gece karanlığın da kara taşın üzerin de gezen kara karıncanın ayak seslerini duyan,Basir’dir gece karanlığın da karataşın üzerin de gezen karıncayı gören,Vedud’dur yarattıklarını hiçbir şekil de ayırd etmeden seven,Rezzak’dır yarattıklarına hiçbir ayrım da bulunmadan rızık veren…gibi özelliklerini sıraladığımız da insanda da bu zat ve sıfatların zerrecikler halinde bulunduğunu görmekteyiz. “insan”sözlük anlamı olarak çeşitli kaynaklar da;akıl ve şuur olarak diğer varlıklardan ayrılan anlamındadır, bazı kaynaklar da ise Cenabı Hakkın en mükerrem yarattığı mahluk olup Rabbani nimetleri unutkanlığı dolayısıyla İNSAN denilmiştir.Bezm-i Eleste “Ben sizin Rabbiniz değimliyim”sorusunun muhatabı olan insandır ve ilk olarak peygamberimiz (s.a.v)”Evet sen bizim Rabbimizsin”diyerek Teslimiyetle mukabelede bulunarak ve kelebek etkisi yaratmıştır. Daha sonra her şeyi unutarak yeryüzüne indirilmiş olan insan oğlu yaşam sürecine başlatılmıştı. Konuya derinlemesine dalmayacağım çünkü bu

10 Nisan 2012 17:14
Toplam blog
: 1
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 117
Kayıt tarihi
: 12.09.09
 
 

Büyük bir aşkın son temsilcisi olarak doğmuşum. Edebiyat ve fotoğraf sanatlarıyla ilgilenmekt..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster