Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

28 Ocak '17

 
Kategori
Kişisel Gelişim
 

Çakralar ve Kur’an ve Zikir ilişkisi

Çakralar ve Kur’an ve Zikir ilişkisi
 

Çakraların her birisi başlı başına birer yaşamdırlar. Kişilik, Karakter, Ahlâk, Zikir, Statü, Nitelik, Olanak, Done, Donanım, Evre, Evren, An, Yet, Yeti, Yeterlik, Yetki, Yücelik, Yaşam’dır ÇAKRA.

 4. Ve refa'na leke zikreke”“4. Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi? (İnşirah Suresi)

Çakra = Zikir = Yaşam

İnsanlar sahip oldukları Çakra Koşullarında Yaşam sürdürürler. Çakralar arası yükselme, yaşamsal 'dikey' geçiştir. ÖRNEK; 3. çakradan 4.çakraya yükselmeyi başaran bireyin yaşam standartları, olanakları, Kalp Çakrasına (Cennet gb) yükselir. Hayatı baştan sona değişir, yenilenir.

Çakralar ve Kurân İlişkisi: Uzakdoğu, Hint din felsefesindeçakra = İslâm tasavvuf öğretisinde "nefis makamları".  En son çakra; taç, tepe, 7. İlâhi, tanrı çakrası. En son nefis makamı; takva, kemâlât,  sâfiyet, 7.makam. 7. çakra açıldığında tüm çakralar açılır. Yâni, 7. takva makamına eren birey "ermiş" olur. En Kolay Yöntem; 7.çakrayı aktif etmek (7.nefsâni takva makamı) için Kur’ân Öğretisi, "SÂFFÂT SURESİ"DİR.

SAFFÂT SURESİ: ~~SÂFÎ.YET~~. Olağanüstü kazanımlar sunan Kutsal bir Öğreti’dir. Kemâlât, Sâfiyet, Tepe, Taç, Takva, 7.Makam olarak tanımlanan "en üst" ahlâk. Nefsi Kâmile. Kâmil İnsan, Mürşidi Kâmil. Ulu, ulvi, âlâ, hit, doruk, zirve. Bu surenin (Öğretinin, Kürsünün, Okulun) talebesi Kemâlât Makamında bir karaktere, ahlâka, yaşama kavuşur. Sâfi.yet: Anadan doğmuşçasına tertemiz. Arınmak. Sıfırlanmak. Kendini  tamamlamak. Siftah. Yeniden başlamak, başladığı noktaya dönmek. Bireysel evrelerini, evrenini tamamlamak. Ölmeden önce ölmek. Ermek. Ermiş.

Öylesine ulvi bir Öğretidir ki; 7 ömürde kazanılabilecek olanaklar tek bir sure ile ikrâm edilmektedir.

1.Kök Çakra = Nefsi Emmâre. Öğretisi; ALÂK SURESİ, zikri; LÂ İLÂHE İLLÂ ALLÂH.

2.(SAKRAL) CİNSEL ÇAKRA = Levvâme Makamı, 2.Nefs Basamağı. Bu çakranın kontrol ve dengede tutulması bilinci aktive etmekle doğru orantılıdır. KIYÂME SURESİ bu çakrayı olumlar.

3. Manipura Çakra (Göbek-Mide Çakrası) = Mülhimme (İlham) Makamı. 3.Nefs Basamağı. Bu çakranın aktive olmasında etkin olan Zikir; “HU”. Ayeti; “Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeh, huver rahmânur rahîm. 

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, elmelikul kuddûsus selâmul mû’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir, subhânallâhi ammâ yuşrikûn.
Huvallâhul hâlikul bâriûl musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard ve huvel azîzul hakîm.
(Lev Enzelnâ (Haşr Sûresi, 21-24))

4.Kalp Çakrası = Mutmainne (Mutluluk) Makamı, 4.Nefs Basamağı. Cennet yaşantısı olarak da bilinir. Bu çakrayı açan, aktif kılan Kutsal Öğreti; HAKKA SURESİ, Zikri; HAKK C.C. Esmasıdır.

5.Boğaz Çakrası = 5.Nefs Basamağı Râdiyye Makamı, Hayy. 5.Boğaz Çakrasını aktive eden Kutsal Öğreti; Râ'd Suresi, Zikri; HAYY C.C. dır. Boğaz Çakrasında Oruç, son derece katkı sağlamaktadır.

6.Çakra, 3.Göz, Alın Çakrası; Mardiyye Makamı, 6. Nefs Basamağı. Kur’ân Öğretisi; KÂF SURESİ, Zikri; KÂYYÛM C.C. esmâsıdır. Altıncı çakra = Bilgelik. Bilim insânı. Bilgin. Filozof. Otacı. Şifâcı. Lokmân Hakim. Hızır. Zülkârneyn. Prof.

İnsanların yedikleri içtikleri gıdalar, konutları, işleri, eşleri, çocukları, ebeveynleri, arkadaşları, evleri, muhitleri, ilimleri, duyguları hatta dinledikleri müzikler her bir şey çakralar = nefis makamları içeriklerine göre HAYY OLURLAR. Hâlihazırda yaşanmakta olunan ömre ve de ukba, ahret adı verilen bir sonraki yaşama ilişkin oluşumları kapsayan bir kavramdır; çakra, zikir.

Sâffât Suresi'ni yaşamsallaştırmayı başaran insân, 7 çakrayı tek bir metot ile öğreti ile aşmayı, açmayı başarır. Uzakdoğu, Hint Din felsefesine göre "BUDA yani BEDÎ (ölümsüz) olmayı başarır. BEDİ C.C. zikrinin kişisi olur. Bu donanım kişiye “Nebi” niteliği, sıfatı kazandırır. Yaşayan, güncel bir Nebi.

Unutulmamalıdır ki; ölümlü olan çamur bedenidir, ruhlar her an Hayy’dır..

İstifade edilmesi dileklerimle..

 
Toplam blog
: 635
: 613
Kayıt tarihi
: 07.09.13
 
 

Şiiri, yazmayı seviyorum..hepsi bu kadar.. ..