Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

24 Mart '18

 
Kategori
Siyaset
Okunma Sayısı
86
 

ABD'de Ekümeniklik Karar Tasarıları

ABD'de Ekümeniklik Karar Tasarıları
 

Son birkaç aydır Türkiye’de ABD’nin “Müttefik mi, Düşman mı?” olduğu sorgulanıyor. ABD bir yandan Cumhurbaşkanlığı korumaları için tabanca satışına dahi onay vermezken, öte yandan terör uzantılarına binlerce tır malzemeyi hediye ediyor ki uzmanlar bu hediyelerin yaklaşık maliyetinin milyar dolar düzeyinde olduğunu söylüyor.

ABD’de en etkili lobi şüphesiz Yunan Lobisi’dir. Bu söylemi İsrail Lobisi’nin etkisinden yola çıkarak kabul etmeyecekler olacaktır. Tabi ki İsrail’in ABD nezdindeki gücünü yadsımak mümkün değildir. Ancak 2006’da başlayan ve günümüzde de katlanarak devam eden Türkiye karşıtı, Yunan/Rum kaynaklı eylemler öyle bir hal aldı ki gelinen noktada; endişelenmemek artık mümkün değil! ABD’de Yunan/Rum kökenli çok etkili bir topluluk olan ve en üst mertebede lobicilik yapan “Archonlar”ın gücünü, günümüzde sadece bir lobicilik olarak görmemek gerekir…

Geçmişteki Rum Patriklerinden 1.Athenagoras’ın 1966 yılında ABD’de, “Order of Saint Andrew The Apostle Archon of The Ecumenical Patriarchate” adıyla bir dernek kurarak başlattığı, kısaca “Archonluk” diye tanımlanan bu topluluk, ABD’de siyasi açıdan ve ekonomik açıdan çok güçlüdür.

Patrik 1.Athenagoras (Aristocles Spyrou); Türkiye ile SSCB’nin sıkıntılı bir döneminde, bir anlamda SSCB’ye gözdağı vermek için ABD’den “ithal” bir patriktir. Uçaktan indiği anda kendisine Türk pasaportu verilmiş ama 1948 ile 1972 yılları arasında yaptığı patriklik süresince Türkiye aleyhine çok zararlı faaliyetlerde bulunmuştur. Kendi tanıtım sayfalarında ve bu makalenin ekinde liste olarak verilen ABD eyaletlerinin senatolarında alınan kararlarda da görüldüğü gibi ana misyonları; Rum Patrikhanesi’nin "Ekümenik"liğinin Türkiye tarafından tanınmasını sağlamak ve Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması konusunda lobi çalışmaları yapmaktır.

Patrik 1.Athenagoras’ın Türkiye’ye yaptığı en büyük kötülük; İngiltere Başpiskoposu “Makarios”u, “Kıbrıs Başpiskoposu” tayin etmesidir.  Böylece Kıbrıs’ta çok kanlı ve vahşet dolu bir süreç başladı ve Makarios bu süreçte “Kanlı Papaz” olarak anıldı.

Archonlarla ilgili çok sayıda makalemizi internet ortamında bulabilirsiniz ki bunların arasında Archonların ülkemizdeki endişe verici faaliyetleri de bulunmaktadır.[1]

Bu makalenin konusu; Archonların 2006 yılında ABD’de başlattıkları “Ekümenik Patrikhane’ye Din Özgürlüğü Projesi” kapsamında, her eyalette Rum Patrikhanesi için bir din özgürlüğü inisiyatifi merkezi oluşturma çalışmalarının geldiği endişe verici noktadır. ABD’nin 50 eyaletinin 45’inde patrikhane adına sunulan karar tasarıları, eyaletlerin hem senatolarında, hem de temsilciler meclislerinde onaylanmıştır. En son Mart 2018’de Indiana Eyaleti senatosunda ve temsilciler meclisinde karar geçirilmiştir. ABD ile içinde bulunduğumuz karmaşık ilişkiler yumağında bu konuya çok dikkat edilmesi gerektiği kanısındayız!

Kabul edilen tasarılarda ortak nokta şudur: Eyaletlerin kabul ettiği tasarılardaki her paragrafının başında “whereas(oysa) şeklinde ve Türkiye aleyhine ağır söylemler içeren başlıklar bulunmaktadır. Tasarı ve onaylanan kararların metinleri ufak değişiklikler dışında neredeyse aynı, bu da aynı kaynaktan servis edildiklerini ortaya koymaktadır.

Ekümenik Patrikhane’ye Din Özgürlüğü Projesi başladığında eyaletlere Archonlar tarafından gönderilen örnek belge linktedir.[2]

ABD’nin 50 eyaletinin 45’inde, aşağı yukarı aynı söylemler içeren tasarıların kabul edilmiş olması ise yazımızın başındaki; “ABD’de en etkili lobi şüphesiz Yunan Lobisi’dir” söylemimizi doğrular niteliktedir.

Makalemizin altında eyaletler bazında, bu tasarıları senatolara sunan senatörlerin adları, sunuş ve senatolarda ve temsilciler meclislerinde ayrı ayrı kabul tarihleri alfabetik olarak bulunmaktadır. Tasarıları veren senatörlerin ve bazı eyaletlerde tasarıyı sunan raportörlerin Yunan/Rum asıllı oldukları ise adlarından anlaşılıyor.

Indiana Temsilciler Meclisi üyesi Robert Morris'in desteği ve Archonların sıkı çalışmaları neticesinde, Patrikhane’nin desteklenmesi için verilen karar tasarı oybirliğiyle onaylanmıştır ve Indiana Valisi de onaylandıktan sonra alınacak kararları desteklemeyi taahhüt etmiştir.

Aslında Indiana Senato’sunda kabul tarihi:  22 Mart 2017 olmasına karşın, belgesi yayınlanmamıştı. Geçtiğimiz hafta içinde ve güncellendiği de belirtilerek yayınlanmış oldu.

Belgede Türk Hükümeti’ne Rum Ortodoks Kilisesi'nin on yıllardır devam eden dinsel özgürlüklerinin kısıtlanmasına son verilmesi, 1971 yılında Türkiye'deki Ortodoks Hıristiyanlara hizmet veren tek öğretim kurumu olan Heybeliada Ruhban Okulu’nun acilen açılmasına izin verilmesi çağrısında bulunuldu.

Archonların web sitesinde, Indiana Eyaleti’nin bu kararından sonra çıkan bir haberde ise Rum Patrikhanesi için şu söylem yer almaktadır.

Konstantinopolis'in Ekümenik Patrikhanesi, dünya çapında 300 milyondan fazla Ortodoks Hıristiyan’ın ruhani merkezi olup, Ortodoksluğu Hıristiyanlıktaki ikinci en büyük mezhep haline getirmektedir. Bu tarihi dini kuruma yapılan baskılara son vermek için dikkat çektiğimiz beş önemli konu şunlardır:

Ekümenik Patriğin seçimine Türkiye Hükümeti Karşıttır. Türkiye Hükümeti Ekümenik Patriğin seçimini onaylama makamı olmakta ve Patriğin mutlaka bir Türk vatandaşı olması gerektiğinde ısrar etmektedir.

Türkiye Hükümeti; Ekümenik Patrik Bartholomeos'un Ortodoksların dünya çapındaki ruhani lideri olarak tanınmamakta ve onu sadece yerel bir rahip olarak muamele etmektedir.

Geçmişte birçok Patriğin de eğitim aldığı Heybeliada Ruhban Okulu Türkiye Hükümeti tarafından, 1971'den beri kapatılmıştır. Okul acilen açılmalıdır.

Ekümenik Patrikhane’nin Türkiye'de herhangi bir resmi işlemi kendi adıyla yapmasını engellemek ve Patrikhane’nin gayrimenkul alması ile diğer idari işlere sahip olmasını önlemek için tüzel kişilik verilmemektedir.

Türk hükümeti; tüzel bir kimliği olmayan Ekümenik Patrikhane’nin yüzlerce yıldır sahip olduğu çok sayıda mülklere bu suretle el koymuştur.”

Bu tasarılarda imzaları bulunan senatörlerin çokluğu; dikkat edilmesi gereken bir husustur. Son üç dönemdeki ABD senatörlerin büyük çoğunluğu, bahsi geçen Rum Patrikhanesi yanlısı kararlarda imzaları ile yer almaktadır. ABD senatörlerinin ülkemizi ne kadar sevdikleri imzalarının ve desteklerinin çokluğundan da anlaşılıyor!

---------------------

ALABAMA - NEWMEXICO EYALETLERİNİN SENATO BELGELERİ [3]

NEWYORK – WYOMING EYALETLERİNİN SENATO BELGELERİ  [4]

 

2006 YILINDA ABD’DE BAŞLATILAN “EKÜMENİK PATRİKHANE’YE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ PROJESİ”NE EYALETLERİN KATILIM TARİHLERİ ve ÖNEREN SENATÖRLER

Alabama
Senato ve Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi: 29 Mayıs 2007
Öneren Senatör: Jabo Waggoner

Alaska
Sunuş Tarihi: 18 Şubat 2010
Senato’da kabul tarihi: 5 Nisan 2010
Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi: 11 Nisan 2010 
Öneren Senatör: Kevin Meyer

Arizona
Sunuş tarihi: 17 Ocak 2008
Senato’da kabul tarihi: 22 Mayıs 2008
Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi: 18 Mart 2008
Öneren Senatör: Mark Anderson

Arkansas
Sunuş tarihi: 22 Ocak 2009
Senato’da kabul tarihi: 18 Şubat 2009
Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi: 12 Mart 2009 
Öneren Senatör: David Johnson

California
Sunuş tarihi: 10 Eylül 2007
Senato’da kabul tarihi: 28 Şubat 2008
Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi: 30 Eylül 2008
Öneren Senatör: Elaine Kontominas Alquist

Colorado
Senato ve Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi: 7 Nisan 2011
Öneren Senatörler: Joyce Foster ve Nancy Spence

Connecticut
Sunuş tarihi: 30 Nisan 2010
Raportörler: Themis Klarides ve John C. Geragosian

Delaware
Sunuş tarihi: 10 Mart 2009
Kabul tarihi: 19 Mart 2009 
Raportör: Nick Manolakos
(PDF dosyamızda belgesi yok)

Florida
Sunuş tarihi: 2 Mart 2010
Kabul tarihi: 23 Nisan 2010
Öneren Senatör: Mike Fasano

Georgia
Temsilciler Meclisi’ne sunuş tarihi:  Nisan 2007
Raportör: Mike Cheokas
Senato’ya sunuş tarihi:  27 Şubat 2008
Senato’da kabul tarihi: 6 Mart 2008
Öneren Senatör: David Adelman

Hawaii
Senato’ya sunuş tarihi:  4 Mart 2011
Öneren Senatör: Carol Fukunaga
(Henüz kabul edilmedi)

Idaho
Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi: 14 Nisan 2015
Raportörler: Matthew Erpelding veMelissa Wintrow

Illinois
Kabul tarihi:  31 Mayıs 2013
Öneren Senatörler: Antonio Munoz, Bill Brady ve Darin LaHood

Indiana
Senato’da kabul tarihi:  22 Mart 2017
(Mart 2018 başında yenilendi. Son şekli PDF dosyasındadır)

Iowa
Senato’ya sunuş tarihi:  12 Mart 2009
Senato’da kabul tarihi:  23 Mart 2009 
Raportörler: Wayne Ford ve Pat Murph
(PDF dosyamızda belgesi yok)

Kansas
Senato’ya sunuş tarihi:  6 Ocak 2011
Senato’da kabul tarihi:  3 Şubat 2011 
Öneren Senatör: Tim Owens

Kentucky
Senato’da kabul tarihi:  26 Mart 2008
Raportör: Mary Lou Marzian

Louisiana
Senato’da kabul tarihi:  Haziran 2007
Öneren Senatör: Edwin Murray

Maine
Sunuş tarihi: 25 Mart 2009 
Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi: 31 Mart 2009 
Senato’da kabul tarihi:  2 Nisan 2009 
Raportör: Linda Valentino 
Öneren Senatörler: Margaret Craven ve Barry Hobbins

Maryland
Sunuş tarihi:  14 Mart 2008
Sunan Delege: Theodore Sophocleus
(Henüz kabul edilmedi)

Massachusetts
Senato’da kabul tarihi:  16 Nisan 2008
Öneren Senatör: Gale Candaras

Michigan
Sunuş tarihi:  19 Mart 2009
Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi: 19 Mart 2009
Senato’da kabul tarihi:  25 Mart 2009
Öneren Senatörler: John Pappageorge, John Gleason ve Roger Kahn
(PDF dosyamızda belgesi yok)

Minnesota
Sunuş tarihi:  2 Nisan 2008
Öneren Senatörler: Yvonne Prettner Solon ve Sandra Pappas
(Henüz kabul edilmedi)

Mississippi
Sunuş tarihi:  19 Mart 2008
Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi: 31 Mart 2008
Raportör: Alyce Clarke

Missouri
Sunuş tarihi:  19 Mart 2008
Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi 7 Mayıs 2012
Senato’da kabul tarihi:  17 Mayıs 2012
Öneren Senatör:  Eric Schmitt

Montana
(Henüz bir adım atılmamıştır)

Nebraska
Sunuş tarihi:  6 Ocak 2010
Kabul tarihi: 13 Nisan 2010 
Öneren Senatör:  Gwen Howard

Nevada
Kabul tarihi: 6 Mayıs 2009
Öneren Senatör:  William Raggio

New Hampshire
(Henüz bir adım atılmamıştır)

New Jersey
Senato ve Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi: 5 Mayıs 2006
Öneren Senatörler:  Bob Smith ve Joseph Kyrillos

New Mexico
Sunuş tarihi:  2 Şubat 2010
Kabul tarihi: 13 Şubat 2010 
Raportör: Al Park

New York
Senato ve Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi: 1 Nisan 2011
Öneren Senatörler:  Dean Skelos ve Michael Gianaris

North Carolina
Kabul tarihi: 28 Haziran 2010
Öneren Senatör:  Bob Rucho

North Dakota
Sunuş tarihi:  26 Ocak 2011
Kabul tarihi: 24 Mart 2011
Öneren Senatör:  Tim Mathern

Ohio
Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi: 9 Aralık 2014
Senato’da kabul tarihi:  Mayıs 2014

Oklahoma
Sunuş tarihi:  19 Şubat 2008
Kabul tarihi: 24 Mart 2008

Oregon
Sunuş tarihi:  4 Mayıs 2009
Senato’da kabul tarihi:  6 Mayıs 2009
Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi: 1 Haziran 2009
Öneren Senatörler:  Rod Monroe, Bruce Starr ve Richard Devlin

Pennsylvania
Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi: Kasım 2006
Senato’da kabul tarihi:  10 Mart 2008
Öneren Senatör:  Barry Stout

Rhode Island
Senato’da kabul tarihi:  Mart 2007
Öneren Senatör:  Lou Raptakis

South Carolina
Sunuş tarihi:  20 Şubat 2008
Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi: 9 Nisan 2008
Senato’da kabul tarihi:  Mayıs 2007
Öneren Senatör:  Phil Leventis

South Dakota
Senato’da kabul tarihi:  21 Şubat 2012
Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi: 23 Şubat 2012
Öneren Senatörler:  Phyllis Heineman ve Stanford Adelstein

Tennessee
Senato’da kabul tarihi:  Haziran 2007
Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi: 17 Nisan 2008
Öneren Senatör:  Roy Herron

Texas
Sunuş tarihi:  1 Mayıs 2011
Senato’da kabul tarihi:  16 Mayıs 2011
Öneren Senatör:  John Whitmire

Utah
Sunuş tarihi:  23 Ocak 2009
Kabul tarihi:  5 Şubat 2009 
Öneren Senatör:   Patricia Jones

Vermont
Sunuş tarihi:  9 Şubat 2010
Kabul tarihi:  12 Mayıs 2010 
Öneren Senatörler:  Richard Sears ve Robert Hartwell

Virginia
Kabul tarihi:  1 Mart 2012
Delegeler: Johnny Joannou ve Manoli Loupassi

Washington
Senato ve Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi: 26 Şubat 2012 
Öneren Senatör:   Mike Padden

West Virginia
Sunuş tarihi:  11 Şubat 2008
Temsilciler Meclisi’nde kabul tarihi: 3 Mart 2008
Senato’da kabul tarihi:  8 Mart 2008
Öneren Senatör:   Joseph Minard

Wisconsin
Sunuş tarihi:  4 Mart 2010
Kabul tarihi:  22 Nisan 2010
Öneren Senatör:   Ted Kanavas

Wyoming
Kabul tarihi:  20 Haziran 2012

---------------------------

http://soyledik.com/tr/makale/7178/abdde-ekumeniklik-karar-tasarilari--bojidar-cipof.html

---------------------------

[1] http://www.21yyte.org/tr/yazi6381-Archonlarin_Turkiyedeki_Endise_Verici_Faaliyetleri_.html

[2] https://drive.google.com/open?id=1FOVn1pOtbMIT9Rw9xf9rUXMRmws0M5wO

[3] https://drive.google.com/open?id=1zRG98VTpyXwLspK-BLQNbQUnz_UEy9q3

[4] https://drive.google.com/open?id=1m4-w7szcvYli1odT_SbIckJLNQ7iNwmI

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Toplam blog
: 336
Toplam yorum
: 3
Toplam mesaj
: 1
Ort. okunma sayısı
: 609
Kayıt tarihi
: 29.01.10
 
 

Araştırmacı yazar BOJİDAR ÇİPOF: 1953 yılında İstanbul'da doğdu. Ailesi; Ege Makedonyasından İsta..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster