Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

09 Aralık '15

 
Kategori
Güncel
Okunma Sayısı
22
 

Açılım diye diye!

TC Anayasasına göre her türlü ayrımcılık suçtur. Anayasanın 10. Maddesi Devlet organları ve idare makamının vatandaşlar arasında hiçbir şekilde ayırım yapamayacağını ifade etmektedir.

MADDE 10.– “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Bir parti çıkıyor; dini temelde ayrımcılık yapıyorsa, bir parti de çıkıp etnik temelde ayrımcılık yapıyorsa ve T.C. Anayasası ve yasalarına rağmen müdahale edilemiyorsa bu nasıl bir Hukuk devleti anlayışıdır? Anlamak mümkün değil.

Sonrada bilmem ne etnik grup açılımı, falanca mezhep açılımı dediğiniz zaman ayrımcılık yapmış olursunuz. Bu da Anayasal suçtur.

Bu açılımlar sonucu geldiğimiz nokta bellidir. Ayrı devlet kurmak isteyen etnik gruplar, mezhepsel imtiyaz isteyen tarikatlar, cemaatler ve tekkeler alır başını gider. Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğü ancak eşit vatandaşlık çerçevesinde herkesin yasalara uygun olarak Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğüne sahip çıkması ile olur.

Buna rağmen AKP yetkilileri; her vesile ile etnik kimlikleri ve mezhepsel ayrılıkları öne çıkararak, benim şu vatandaşım, benim bu vatandaşım diye hamasi söylemlerde bulunmaktadır. Bu söylemlerin her biri ayrımcılığı körükleyen ifadeler olması nedeniyle Anayasaya göre suçtur. T.C. Savcılığının bu söylemler hakkında suç duyurusunda bulunup, bu tür söylemde bulunan her kim olursa olsun dava açmalıdır. T.C. bir hukuk devleti ise Savcılar kanunları uygulamak ve gereğini yapmak zorundadır. Yok, nabza göre şerbet verecek, Egemen Güçler hukuk kurallarını çiğnediği zaman hukuku işletemeyeceksek, biz de çıkıp Hukuk Devleti olduğumuzu iddia edemeyiz.

Herhangi bir dini veya etnik kimlikten bahsederek onlara imtiyaz hakkı istemek Anayasal suçtur. Bu konuda ifade edilen açılımlar da ayrımcılık yaratacağı için Anayasal suç oluşturur. Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN da bunu bildiği için “baldıran zehri içecek bu açılımı başlatacağım” demişti. Demek ki doğru bir şey yapmadığını kendisi de biliyordu. Bu ifadenin anlamı da “Ben bu açılımı kendi iradem ile yapmıyorum, fakat Egemen Dış Güçlerin baskısı karşısında mecburum” demek istemektedir. Evet, neden mecbur çünkü daha AKP iktidara gelmeden önce Egemen Dış Güçlere karşı verilmiş olan sözler vardı da ondan. Bir hikayedir bilirsiniz. “Zamanında sarı öküzü vermeyecektiniz.”

 

MADDE 66.– “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.”

 

Anayasanın 66. Maddesinde tanımlandığı gibi T. C. Vatandaşları Türk Milletini oluşturur. Biz Türk Milleti olarak, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarsak, bizim içimize ayrımcılık tohumu ekmek isteyen iç ve dış kışkırtıcıların oyununu bozabiliriz. Yoksa Türkiye Cumhuriyetini parçalamak, bölmek ve tarih sahnesinden silmek isteyen Egemen Dış güçlerin oyununa gelmiş oluruz ki, bu hiçbir samimi Türk Vatandaşının istemeyeceği bir durumdur.

Biz; benim şuyum, benim buyum diye hiçbir etnik kimliği ve mezhebi ifade etmek istemiyoruz ve ifade edilmesinin de doğru olduğunu düşünmüyoruz. Açılım diye diye birlik ve beraberliğimizin yok edilmek istendiğini görüyor ve en kısa kamanda bu tür söylemlerden vaz geçilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Ne mutlu Türküm diyene…

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Toplam blog
: 66
Toplam yorum
: 3
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 289
Kayıt tarihi
: 23.04.12
 
 

İTÜ Makina Fakültesi 1974 mezunuyum. Ankara İTİA İşletme Yönetiminde master yaptım. Mühendislik v..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster