Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

21 Haziran '20

 
Kategori
Felsefe
Okunma Sayısı
60
 

Adalet Mülkün Temeli Miydi 2b

Bencillik kişi ile birlikte kişi içinde başlayıp; kişi ile biten bir yapı kuvvetti. Bencilliğin etki mesafesi bu kadardı. Kişinin dışında, kişinin bencilliği oluşamıyordu. Kişi dışına bencil yönelimli, bencil davranışla eğimdi. Bu inşa değil eylemli bindirişti. Kişinin bencilliği kişiden fazlasını bencil eden girişme değildi.

 

Kişi kendi bencilliğine sağlama yapmadan, kişisi bencillik diğer bencilliklerle uzlaşır durumla bir arada olma eğiliminde değildir. Bu durumda bencillik dışta benzer olgu olayı iten, dışlayan bir eğilimdir.

 

Şu halde kişiler nasıl bir aradaydı? Bencilliğin dağıtan kuvvetine karşı, bencillikleri bir arada tutan kuvvet neydi? Doğa belli şartlardaki "benzer özellikle tekrar süreçleri" ayrı düzey ve düzlem içindeki apayrı koşul durumların belirlisi bir yol araç kopyaları olmalarıyla yineler.

 

Nasıl nükleer çekim kuvveti ancak atomik düzeyli bir mesafe içinde etkileşen, bir kuvvet olmakla atomun kalbi olan enerji düzeni ise; bencillik te yalıtımlı hayatın içi olan mesafe de etkileşmekle yaşamın kalbi olan moleküler düzeyli kişi özne bilinci olmakla "bilen bendi, korunan bendi. Eylemli özneydi".

 

Bencil kuvvet, sentez bir yalıtım bilinciydi. Sentezin parçalarını bir arada tutan etki kuvvetti. Bu etki kuvvet girişmesi hayatın kendisini doğada ve çevre denen fonda ayırmanın bir iç ve kendi bilinciydi.

 

Bu nedenle bencillik kuvveti, salt size ait olmaksızın sizin dışınızda da yalıtım kadar birçok mesafeyle yalıtımın korunan bilinci olmakla, sizin dışınızda olan parça mesafelerle girişmeli korunan, taşınandı.

 

Nasıl nükleer etkileşim kuvveti salt hidrojen atomu boyutunda salt hidrojen değil hidrojenler ise bencillik kuvveti de salt kişi ile değil kişi dışında kişilerle, türlerle var oluşla bir olgu ve olaydı.

 

Kişi kadar, organizma kadar bir uzaklığın alanı içinde girişen, etkileşen, görece bencillik kuvveti; kişi ile başlar; kişi kadar ıraksayan bir mesafede biter.

 

Her bencillik kuvveti, yalıtımlı kıldığı mesafe etkileşmesi içinde kendisi ve çevre enerji akışı içinde süreci giriş çıkışa selekte eden yalıtma enerji düzeni kılması ile işi ve dışı parça durumlar sentezi kılar.

 

Yalıtımlı sentez, organizmanın dış yüzeyinden içe doğru yüzey hacim gerilmeli sentez süredurumları bencil kuvvet kendisine yakınsama yapar. Vücut egonun yakınsağı olur. Şu halde bencillik,  yüzey alandan içe doğru yakınsanan; çeken kuvvet ilişkisiyken iken; dış yüzey alanı da vücut dışına doğru ıraksama yapıcı mesafe ile iten kuvvettir. Yakınsamaya göre ıraksama mesafesi yakından uzağa doğru merak etmenin kuvveti bağıdır. İki düzlem arası boşluk gerilimidir.

 

İçimizdeki moleküler yapılı iç kuvvet inşası tümeli bilinç öznel bendi. Mesafe etkili bir girişmeydi. Bencil kuvvet, yalıtımlı bencil alan dışında daha başka uzaklığa geçişen bir etkileşme değildir. Bencil kuvvet dışta tensel yüzey alanınız dışında size temas eden yakın mesafe içinde, sizin içinizdeki mesafe işinde olanları yakınsama kılan bencil kuvvete karşı, dışta başkalarını ıraksama kılan kuvvete dönüşür.

 

İçte yakınsama olan bencil kuvvet; beslenme, savunma, gizlenme yaptığı bölge içinde, diğer kişilerle aynı enerji düzlemi içinde oluyordu.  İşte bu içte yakınsatma yapan aynı bencil kuvvet aynı enerji alanı içinde diğerlerini iten bir alan kuvvetine (ıraksatmaya) dönüşüyordu.

 

Bencilliğin yönü siz kadar bir etki mesafesi içinde yakınsak kuvvetti. Sentezin bağ noktaları düğüm noktalarıdır. Düğüm noktaları sentezin bilincidir. Bencillikte bu düğüm noktalarına odaklı duyarlıktı. Yani parça bileşenli bu düğüm noktaları bencil tutumla yakınsamanın bilincidir.

 

Kısaca bencillik düğüm noktalarında odaklaşmanın yakınsama bilinciydi. Bencillik kendisi kadar bir mesafe olan hacim boyutlu yüzey alanının dışa dönük olduğu yerde dış etkileri iten; dış etkileri dışlayan yalıtım bilincine dönüşür. Yani yakınsama ve ıraksama, başka durumla seleksiyon bilincidir.

 

Bencilliğin içinde adalet gibi uyduruk bir boş söz yoktu. Daha doğrusu adalet gibi bir boş söz bu düzey ve düzlen başlangıcına inşa olacaklar içinde yoktu.  Aynı alan yönlü bir eş duyu ya da empati senkronu olası olabilecekti.

 

Bencilliğin yakınsak etkisi kendi oylumlu kendi yüzey alanı dışına kadar bir uzaklık duyumdu. Bencil kuvvet te ben bilinciydi. Bencil kuvvet kapsama alanı dışı ıraksanan, eş duyu girişmeli belirlemeydi.

 

Bencil alan düğüm tepkilerine göre ıraksanan alana yönelen öz duyumlu ben bilinci eylemli özneydi. Bencil oluş yakınsama alanı ile çevresi olan ıraksama alanı içinde bölüntü bir parça durum kuvvetti.

 

Iraksanan alana eylem olarak yönelen bencil oluş ıraksama alanı içindeki denkleşmelere karşı benci oluşun tersi durumla eş duyumdu. Eş duyu böylece ben ile ben olmayan arasında bir bilgi bir merak bir eğim bindirişle modülasyon öğeleri taşıyıcı öğrenme eşleteniydi de.

 

Bencil oluşa göre seçme ayıklama olan im ve imge imajları merak ve öğrenmeydi. Iraklaşma ya da ıraksama mesafesi içinde eş yönlü eş duyulu alan akışını destekleyen ya da alan akışına karşı durumla olan eşduyum bileşimli kişi-kişi sosyal ilişkisi kolektif etkimeli girişimin kolektif kuvvet alanını verir.

 

Bileşimin ağırlık merkezli eş döngüsü kendisine çevre olan kısımlardan içe doğru çökme çekim gücü ile bir fizikti. Bir biçimleniş sınırlanmasıydı. Eş merkezli bir yakınsama kuvveti kendisinin biçimleniş alanı dışında bencil oluşa bir etki kuvvetti. 

 

Bencil oluş yakınsak düzlem içinde çeken; ıraksak düzlem içinde itici etki kuvvet alanına dönüşüyordu.  Alan yönündeki eşduyum olanı çeken hoşlanmaydı. Alan yönüne ters olan durumsalı belirten kimya kodların bileşik alanlı merkez içinde okunan çeviri anlamı kaygıydı.

 

Kişi benci yakınsak girişim parça bir durumdu. Eş yönlü ve eş duyumlu bencil parça durumlar eş alan yönlü akış olmakla birbirine geçişen, birbirine destek eklemle bir alan yönü girişmesi yapacaklardı. Eş yönlü alan girişimine karşın ıraksama alanı içinde oluşturulan kişisi bencil ıraksatmaların itme kuvveti nasıl kırılacaktı? Ya da kişi benci dış itme kuvveti, nasıl sosyal ilişkili; kolektif kuvvete dönüşecekti?

 

Birbirine destek vermekle parçalara eklenen alan yönü kuvveti parçalar arası girişmenin bağ enerjisi olacaktı. Bencil kuvvet kendi girişme alanı içinde olmayanları dışlayıcı, ıraksatan kuvveti. Bu kuvvet en az iki tür bağlam enerji ile etkisiz kılınır.

 

Bu kırıcılardan birisi ıraksayan ve yakınsayan çelişkiden doğan eylemsizlik (atalet) yasasıydı. Eş yönlü ve zıt yönlü kuvvetler üzerine sürekliliğin devamlılığın sürekli ve devamlı olamamasına, kesikli durum etkisiydi. Kesikli durum; sürekli olan içinde kendisini tekrarlar. Bir şey içinde kendisini tekrarlayan, fark koyan zaman mekân, sürekli olanı ölçüp biçen; onu belirli yapan belirleyen bir üstel etkiydi

 

Parça durumlar fiziği belirsizliğe karşı belirli ve belirleyen olmakla kendi tekrar kopyalarını vermenin zorunlu ve belirli bir kodlama, eşleme durumuydu.

 

Iraksatan kuvveti kırmanın ikinci yolu da bu parça durumlu bencilliğin kendi parça durum belirlisini kese, spor, yumru biçiminde tekrarın kopyalarını yapmasıydı.

 

Eş kopyalar aynı spin ya da eş yönlü olup olmamakla birbirini çeken iten durumdu.  Eş yönler birbirine eklenir. Zıt yönler de birbirinden çıkarılan fark durumlar potansiyeliydi.  Spin durumun dalga kuvvet etkisine karşın, renk durumun belirlediği yükün de bir elektro statik kuvveti vardı.

 

Aynı yükler birbirini itiyordu. Zıt yükler de birbirini çekiyordu. Pauli dışlaması bir elektro statik kuvvetti. Birbirini çeken statik kuvvet, bir bağlanım enerjisiydi. Birbirini iten kuvvet bir dağılma bir çözülme vermenin enerjisiydi.

 

Kese yumru, spor gibi kopya parçalar hem spin yönlü kuvvetin üstel durumuylaydı. Hem renk yüklerinden oluşan elektro statik kuvvetin üstel durumlu çarpan kuvvetinin etkisi altındaydı. Elektrostatik enerjinin itme kuvvetiyle dışa doğru düşen veya geçişen kese yumru türü molekül kopyalar, kendisinde kopan, kendisinde kopmakla geride oyuk alan bırakan belirliye olan doku uyumu, parça uyumlu yakınsamanın çekim kuvveti ve gel etkisi oluyordu.

 

Şimdilik moleküler tekrarlı kuvvet ile eylemsizlik devinmesi olan bu iki kuvvet; başka düzey ve düzlem durumlarla sosyal oluşumlu kolektif kuvvetin de kaynağıdırlar. Yani yakınsanan mutlaka sizden biridir.

 

Kovalent (paylaşımdan doğan ve paylaşılan) bağ enerjili inşa bütün organiklerin temelidir. Paylaşımla yapılan bağ enerjisi eş alan yönlü ve belli bir açı sal bileşimle yapılan bu paylaşımlı (kovalent bağlı) birleşmeler paylaşımlı fiziki etkinin gücünü artırırlar.

 

Kabaca ve kısaca bir elektron en az iki atom tarafından ortak kullanılıyorsa, buna kovalent bağ denir.  Kimi inorganiklerle ve tüm organiklerle birlikte; sosyo toplumların inşa temeli ortak kullanımlı, ortak paylaşımlı bağ enerjisi nedeniyle olan bileşimlerdir. Üretim gücü, üretim hareketi bu tezahürle vardır.

 

İki molekülün arasında paylaşılan elektron dolaşımı nedenle iki molekül arasında bir elektro negatif boşluklu alan oluşur. İşte bu çekim gücü veya kovalent bağın (paylaşımlı bağın) enerji kuvvetidir.

 

Sosyo toplumlarda elektro negatifliğin ve elektro pozitifliğin kaynağı kişiler arasında ortak paylaşımlı beslenme güvenlik gibi eş yönlü ve farklı açı sal momentum durumlu polar (kovalent paylaşımlı) bağ yapıcı kişiler arası kritik değerli enerji alanlarıdır.

 

Beslenme, güvenlik, barınma vs. kişi üzerinde etkisi olan karşılanması gereken enerji düzeyi veya eşik düzeyleridirler. Bunlar kişide açı sal bağlanımı farklı ve eş yönlü momentum değerli bağ yapıcılardır.

 

Bir veya iki kişinin beslenme sağlatma gücü olan kritik değerli enerji diğerinin koruma gücü olan enerji ile ortak şekilde paylaşımlı kullanılmakla; kişiler arasında sosyal alan bağlanımla bir bağ kuvvet çekimi oluşuyordu.

 

Yine üreten totem meslekli enerji bağları tarımcı bir grupla, çoban bir grup arasında paylaşılan polar bağlı kovalent ilişkilere dönüşmenin birleşme entegrasyonlarını veriyordu. Yani paylaşımlı kovalent polar bağ sizin dışınızda size akış yaptıran bir kuvvet etkisiydi.

 

Bu nedenle biri diğerine göre durumların bağ enerjisini ortaya koyan var oluşla beliren bağlanım enerjileri nedenle; aslanın ceylanı yemesinde hak hukuk adalet gibi mantık aramak var oluşun ve hayatın kendisine farklı enerji düzenli inşalar içinde alan açma akışlısını anlamamak olur.

 

Aslan ve ceylan ortama verdiği karbondioksitle; ot gibi var oluşa bir enerji paylaşım alanı açıyordu. Karbondioksit bir enerji paylaşım düzenini verme açısından gerekli ama aslan ve ceylanı boğan durum olmakla da hayatı intikaya (kesintiye) uğratıyordu. Burada üstel durumla enerji dönüşümlü akış yapan var oluş önemliydi.

 

 Ot aslanın ceylanın çıkardığı karbondioksitle kirlettiği ortamın, çöpçüsü olmakla enerji paylaşımlı bir enerji düzen akışıydı. Ceylan ot üzerinde enerji paylaşımıyla var oluyor aslan da ceylan üzerindeki enerjiyi paylaşmakla var oluyorlardı.

 

Aslan ve ceylan karbondioksit çıkarmakla otun enerji paylaşım düzenini ortaya koymakla enerji türlü akış düzeni içinde bir var oluşalar silsilesi içinde parçalı enerji durumla başka tür bir üstel durumlardı.

 

Süreç içinde aslanın ceylanı; ceylanın otu; otunda karbondioksit düzenli enerji paylaşması (yeme gelgitleri yapmasını)  bir denge sürecine oturmasından önce hayatı var etmenin nasıl bir kıyas; ölçü süreci vardı ki aslanın ceylanı yemesi adaletsizlik oluyordu.

 

Kolektif kuvvet; bencil enerji düzenli eğilimleri dışta tıpkı dıştaki iki veya daha çok atomun bir elektronu ORTAK paylaşmaları gibi bir kovalent bağ ilişkilerine dönüşürler.

 

Dıştaki atomlar arası ORATAK elektron paylaşımlı girişmeyi ve yansımayı veren bu gibi eş yönlü "benzer özellik kuralının" kolektif dildeki adı; genel yararı veren ORTAKLAŞMAYLA ÖZGECİL oluş kuvvetiydi.

 

Özgecilik; içteki benciliğin dışında olan ve paylaşımlı (kovalent bağlı) olmayan enerji alanı iten veya ıraksayan kuvvetti. Özgecilik kişideki bencilliğe göre yakınsama ıraksatma enerji düzeni ortaya koymanın kolektif paylaşım gücüydü. Özgecilik; bencilliğin kendisinden olan tekrarlarla, eşduyum ile (empati ile) iten kuvvetleri kolektif paylaşma üzerinde yakınsama yapıyordu.

 

Kırılan simetri bir git kuvvet hareketi genleşmesiyle tersi durumun geri gel denen içe doğru çökme olan kuvvet etkisi; kendisi atalet yasası olmanın eylemsizlik yasasıyla aşılıyordu. Var oluş bu alan içindeki türlü enerji düzen ve enerji düzlemi içinde enerji düzenlerini paylaşan bir kovalent bağ ve bağlanım enerjisi ortaya koyuyordu.

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 269
Toplam yorum
: 4
Toplam mesaj
: 6
Ort. okunma sayısı
: 136
Kayıt tarihi
: 26.11.10
 
 

26 yıllık sınıf öğretmenliğinden sonra emekli oldu. Şiir çalışmaları ve deneme türü olan, toplum ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster