Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

21 Kasım '15

 
Kategori
Güncel
Okunma Sayısı
884
 

İslami Terör örgütleri Haçlı projesidir

İslami Terör örgütleri Haçlı projesidir
 

İslami Terör örgütleri Haçlı projesidir,


Taliban, Hizbullah, El-Kaide Boko-Haram gibi IŞİD’de bir İslami terör örgütü değil, İslam’ı yermeye çalışan bir haçlı projesidir.

Doğu Hıristiyanlığın temsilcisi Bizans İmparatorluğunun Malazgirt savaşında Selçuklu Devletine yenilmesiyle Müslüman Türklerin Anadolu’ya yerleşmesinin önü açılmış. Anadolu’ya yerleşen Türkler batıya doğru yönelmeye başlamış gittiği her yerde İslam dinin yayılmasına büyük katkılarda bulunmuşlardır. Bundan rahatsız olan Bizans rahiplerinin önderliğinde İslam’ın yayılmasını ve Türkleri Anadolu’dan geri püskürtmek için Haçlı seferlerini başlatmışlardır.

1096-1290 tarihleri arasında yapılan haçlı seferlerinde Türklere karşı sonuç alamayan Hıristiyan Avrupa’da asırlar boyunca haçlı ruhunu yaşatmak için anneler ve babalar, "Barbar Türkler Geliyor. Barbar Müslümanlar geliyor. Seni yiyecek" diye çocuklarını korkutarak büyütmüşler. Müslüman ve Türklerle korkutularak büyüyen çocukların bilinçaltlarında "korku ve endişe ile birlikte Türklere ve Müslümanlara karşı bir nefret” aşılanmıştır. İşte bundan dolayıdır ki Avrupa’da Haçlı ruhu her zaman diri kalmıştır.

Haçlı zihniyeti ve dinler arası diyalog’un amacı tüm dünyayı Hıristiyanlaştırmaktır;

Hıristiyanlığın merkezi Vatikan’ın hedefi tüm dünyayı Hıristiyanlaştırmaktır. Bu düşünce Papa 2.John Paul tarafından 24 Aralık 1999 tarihinde yaptığı milenyum konuşmasında açıkça ortaya konulmuştur. Papa; "Birinci bin yılda Avrupa Hıristiyanlaştırıldı. İkinci bin yılda Amerika ve Afrika. Üçüncü bin yılda hedef Asya'dır." , “Hıristiyanlığın kutsal toprakları Kudüs ve Hatay mutlaka Hıristiyanların hâkimiyetinde olmalıdır.” Diyerek hedef göstermiştir. Hedef belirlenmiştir. Önümüzdeki bin yılda A.B.D ve A.B, Asya kıtasının tümünü işgal edecektir.

Dinler arası diyalog’da yine aynı işgal zihniyetinin bir ürünüdür. Diyalog, barışçıl yaklaşım projeleri ile Müslümanları gerçek İslam’dan uzaklaştırmak ve “Ilımlı İslam” adı altında “Protestan Müslüman” türetmek hedeflenmektedir. Bu zihniyet 51 yıl önce Papa 6.PAUL 6 Ağustos 1964 tarihinde yaptığı bir açıklamada; "Kilisemiz insanların mutluluğu içindir. Dinler arası diyalogun bizim için anlamı bütün insanları İncil'e ve kiliseye yani Hıristiyanlığa ulaştırma yoludur" diyerek dinler arası diyalogun asil amacının tüm dünyanın Hıristiyanlaştırılması olduğu açıkça ifade edilmiştir.

İslam’ı deforme ederek, İslamofobi oluşturmak;

Dün yetiştirdikleri, himayesi altına aldıkları, Şeyh, Şıh, Mürşid gibi sözde Müslüman din adamları ile Müslümanları İslam’ın özünden akait ve fıkıh’tan uzaklaştırmak suretiyle sadece tasavvufi bir İslam inancını yaymak bunun yanı sıra Müslümanları yeni mezhepler türeterek ayrıştırarak bölmüşlerdir.

Bugün ise, türettikleri sözde İslami Terör örgütleri ile bir yandan Müslüman’ı Müslüman’a kırdırmakta, diğer taraftan da Batı Hıristiyan toplumu ve tüm dünyaya İslam’ın şiddet içeren bir din, Müslümanların, zulmeden, şiddet yanlısı, can alan, kan döken birer cani olduğu imajını yaratmaya çalışmaktadırlar.

Cihad ve şehitlik aldatmacası;

Müslüman gençleri, İslam’ın Cihad ve şehitlik gibi kutsal değerlerini kendi ideallerine göre yorumlamak suretiyle sahte Cihad ve şahadet bilinci oluşturarak dolduran ve birer cani haline getiren modern yüzyılın kokuşmuş haçlı zihniyeti.  Kurdukları sözde İslami terör örgütleri ve yetiştirdikleri sözde Müslüman mücahitleri donattıkları silahlar ile bir yandan Müslüman ülkelerde Müslüman canı aldırıyorlar. Nihai amaçlarına ulaşmak için bazen de kendi yurtlarında eylemler düzenletiyorlar.

İslam’la, Müslümanlıkla ilgisi olmayan cinayet şebekelerinin işlediği cinayet, saldırı, vahşet ve katliamlar ne yazık ki İslam’la birlikte anılmasını sağlamışlardır.Modern çağın haçlı zihniyetinin ortaya sürdükleri maşaları tarafındaninsafsızlığı, vicdansızlığı, adaletsizliği İslam’a ve masum Müslümanlara mal edilmeye çalışılmaktadır. Böylece dünya kamuoyundaolumsuz bir İslam imajı ve algısı üretilmektedir. İslam diniitibarsızlaştırılmaya, İslâm’la ilgili, insanların kalplerinde bir endişe ve korku oluşturulmaya çalışılmaktadır.

İslam haksız yere bir insanın öldürülmesini haram kılmıştır. Kur-anı Kerim’de “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır.” (Maide-32) ve “Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisa -93) ayetlerinde Allah CC bunu açıkça bildirmiştir.

İslam, en zor zamanlarda dahi zulme, şiddete ve haksızlığa asla müsaade etmemiştir.Meşru müdafaadadahi savaşın bir hukuku, bir ahlakı olduğunu asırlar öncesinden insanlığa haykırdı. Kadına, çocuğa, yaşlıya, tabiata dokunulmasını, zarar verilmesini kesin olarak yasakladı. Bu insaf ve merhamet çağrısı kısa sürede tüm coğrafyalarda yankı buldu. Müslümanlar, âleme silah, şiddet ve vahşet değil; sevgi, merhamet, şefkat, adalet ve hakikat medeniyeti taşıdı.

Bu terör örgütlerinin Cihad iddiası ve Şahadet inancı tamamen aldatmaca ve yalandır;

İslam’ıncihat anlayışı, öldürmek değil, yaşatmaktır. Harap etmek değil, mamur eylemektir. Gönüllere kin, nefret, intikam tohumları değil, sevgi, şefkat, merhamet tohumları ekmektir. Yeryüzüne şiddet, terör ve vahşet üzerinden korku değil, hak ve hakikat yoluyla barış, güven, huzur ve adaleti yaymaktır.  Cihad, Allahü teâlânın dinini Onun kullarına ulaştırmak, insanları küfürden cehaletten kurtarıp, imana, ebedi saadete kavuşturmak demektir. Cihad, ihtilal yapmak, ulul-emre karşı gelmek ve isyan etmek, dövmek, yıkmak, kırmak, sövmek demek değildir. Böyle şeyler yapmak, fitne çıkarmak olur. Yani bölücülük olur.

Cihat başkalarını öldürüp Cehenneme göndermek için yapılmaz. Bilakis nefsimizi ve diğer nefisleri Cehennemden kurtarmak için yapılır.

Allah CC’nün Kur-anı Kerim’de ”Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.”.(Bakara-154) yücelttiği şehitlik makamı öyle pek kolay erişilecek bir makam değildir.İslam’a göre Şehit; Allah yolunda, dini, canı, malı, namus ve şerefi, vatan ve milleti uğrunda ölenlere şehit denir. İman eden ve Salih amel işleyen, Rabbine teslim olan, Allah kendisinden, kendisi de Rabbinden razı olan, Allah için, Allah yolunda ölenlere şehit denir. Bu hükmü de Allah (c.c.) verir ve onu mükâfatlandırır.

Din tehlikesi, düşman saldırısı ortada yokken ortaya çıkarak masum sivil insanların bulundukları yerlere silahlı, bombalı hem de Allah’ın haram kıldığı kendi canına kıyarak canlı bomba olup kendini patlatmakla ne Cihad oluyor nede ölünce Şehit olunuyor. O gençlerinde bu manevi duygular üzerinden kanına girerek kandırıyor hem kendi canlarını hem de başkalarının canlarını almalarını sağlıyorlar.

Bu apaçık haçlı zihniyetine karşı öncelikle Müslümanların uyanması ve birbirleri, çocuklarını uyarması ve bu kirli haçlı oyununu tüm dünyaya açık etmesi gerekmektedir. Bu ortaya konulan kirli oyuna son verilmedikçe daha nice insanlar zayi olup giderken milletler birbirine düşman olacak.

İbrahim Halil SİPAHİ

21.11.2015/Adana

Twitter.com/ihalilsipahi

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Kıymetli Yazarımız, Haçlılar mı, dünyayı kontrol etme hesaplarındaki üst akıl denen çevreler mi bilmiyorum ama bildiğim şey dininin aslını astarını iyi bilen Müslüman terör yapmaz, tanımadığı suçsuz insanları öldürmez, hele gazetecinin boğazını hiç kesmez. "Haksız yere bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibi günah kazanır" diyen bir dinin mensubu terörist olmaz. O terörle iş bitiren güçlerde hem plan, hem para çok. Hem de kullanabilecekleri yarım bilgili, yarım akıllı maşa çok. Tabii bu terörü Müslümanlar yaptı diye inandıracakları, desteğini alacakları akılsız gayrimüslim de çok. İslam adına terörist olmadan önce gençler İslamın gerçeğini öğrenseler maşa olmaktan kurtulurlar. Suçsuz insan öldürenlerin şehit falan olmayacağını da öğrenirler. O Müslümanlar terör yapıyor diyenlere inananlar da okusalar bu işin aslının böyle olmadığını öğrenirler. Dünyanın sorunu eğitim. Bilen Müslüman da, Hıristiyan da tongaya gelmez, yaş tahtaya basmaz.

Şahbettin Uluat 
 23.11.2015 17:02
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 100
Toplam yorum
: 38
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 1319
Kayıt tarihi
: 12.08.14
 
 

Adana'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana'da Yüksek öğrenimini Konya Selçuk Üniversitesi Eğiti..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster