Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

23 Mayıs '11

 
Kategori
İnançlar
Okunma Sayısı
113685
 

Kıyamet alametlerinden hangilerinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?

Kıyamet alametlerinden hangilerinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
 

Kıyamet koptuğunda inanmayan insanlar bulundukları yere dehşet içinde çökecekler.


Resulullah: "Ben kıyametin kopacağı aynı saatte gönderildim. Ancak, şunun şunu geçmesi gibi ben kıyamet saatini geçip biraz evvel geldim!" buyurdular ve orta parmağı ile şehadet parmağını gösterdiler. (Kütübi Sitte, Müstevrid İbnu Seddad el-Fihri’den ravi edilmiştir, hadis no 5026) Tirmizî, Fiten 39, (2214).] 

Peygamberimizin hadislerine göre kıyametten önce yaşanacak olan son dönemdeyiz. Peygamberimiz hadislerde kıyamet alametlerini tel tek bildirmiş ve bu alametlerin çoğu son derece şaşırtıcı bir şekilde gerçekleşmiştir. Fakat nedense insanların çoğu bu alametlerin gerçekleştiğinden habersizler. İslam alimlerinin çoğu da insanları bu konuda uyarıp, kıyametten önceki son dönemde olduğumuzu söylemiyorlar. Oysa kıyamet alametleri nasıl gerçekleştiyse, ahir zamanda yaşanacak olan tüm olaylar da ard arda gerçekleşmektedir. 

Ahir zamanda yoğun bir karmaşa, kıtlık, zulüm, anarşi, dejenerasyon, doğal afetler ve kanlı savaşların ardından çok kutlu ve mükemmel bir Altınçağ dönemi yaşanacaktır. Altınçağ döneminde Allah, Müslümanların heyecanla beklediği Hz. Mehdi’yi ve Hristiyanların da şevkle bekledikleri Hz. İsa’yı birleştirecek tüm dünyaya İslam’ı tekrar hâkim edecektir. Altınçağ döneminde görülmemiş bir bolluk ve zenginlik yaşanacak, insanlar kendilerine verilen malları ihtiyaçları olmadığından almak istemeyeceklerdir. 

Altınçağ döneminde Allah Hadi sıfatıyla tecelli edip tüm insanların kalbine imanı yerleştirecektir. Hadisler bu kutlu dönemin ardından tekrar bir bozulma, fitne ve zulüm dönemine girileceğini ve insanların imanlarını tamamen kaybedeceklerini bildirir. Bu öyle bir dönemdir ki insanların nerdeyse tamamı Allah’ı inkâr edecekler ve çok sapkın bir yaşama yöneleceklerdir. İşte bu dönemin ardından tüm dünyayı yerle bir edecek, insanların korkudan yerlerinde duramayacakları kıyamet günü aniden gelecektir. Allah o gün ayı ve güneşi karartacak, dağları yerinden söküp atacak ve tüm insanları hesap vermeleri için huzurunda toplayacaktır. Artık bu günden sonra dünya da yaşam mümkün olmayacaktır. 

İnsanlar, sana kıyamet-saatini sorarlar; de ki: "Onun bilgisi yalnızca Allah'ın katındadır." Ne bilirsin; belki kıyamet-saati pek yakın da olabilir. (AHZAB SURESİ / 63) 

Ve onların hepsi, kıyamet günü O'na, 'yapayalnız, tek başlarına' geleceklerdir. (Meryem Suresi / 95) 

Şimdi peygamberimizin ondört asır öncesinden bildirdiği, ahir zamanın, Hz. Mehdi’nin çıkışını, Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne gelişinin alametleri olan gerçekleşen kıyamet alametlerine bakalım: 

Afganistan’ın Rusya Tarafından İşgali (1979) 

“Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Mehdi'sinin yardımcılarıdır.”(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59) 

Dördüncü Sulh (Arap-İsrail Barışı) (1979) 

“Sizinle insanlar (bir nüshada Rumlar deniyor) arasında dört sulh olacak, dördüncü sulh, Heraklius ehlinden bir adam vasıtası ile olur ve bu yedi sene devam eder..." (Kıyamet Alametleri, Osman Çataklı, 299/8) 

Kabe’de Kan Akıtılması (1979) 

“Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca, başlarında bir emir bulunmadan gidecekler... Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin üzerine akacak.” (Kıyamet Alametleri, s. 168-169) 

“İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın hac ederler. Mina'ya indiklerinde büyük savaşlar olur. Öyle ki ayaklar kan gölü içinde kalır.” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 35) 

İran-Irak Savaşı (1980)  

Şevval ayında ayaklanma Zilkade'de harb konuşmaları, Zilhicce'de ise harb vaki olacak.” (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 166) 

Depremlerin Çoğalması  

“Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır… depremler çoğalacak…” (Ramuz-El Ehadis, 476/11) 

“Kıyametten önce iki büyük hadise vardır… ve sonra da zelzeleli yıllar.” (Ramuz-El Ehadis, 187/2) 

Mısır Meliğinin Öldürülmesi (1981)  

“Ondan önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir...” (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49) 

1970 yılında Mısır'ın başına geçen ve 11 yıl iktidarda kalan Enver Sedat
1981 yılında bir resmi geçit sırasında muhalifleri tarafından düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını yitirmiştir. 

Ramazan Ayında Güneş ve Ay Tutulmaları (1981-1982)  

“Mehdi için 2 alamet vardır ki... Bunun birincisi, Ramazan'ın birinci gecesi Ay'ın; ikincisi de, Ramazan'ın ortasında Güneş'in tutulmasıdır.” (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47) 

“... Güneş'in oruç ayının ortasında, Ay'ın ise sonunda tutulması...” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 37) 

“Ramazan'da iki defa tutulma olacaktır...”(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 49-53) 

Şam Meliğinin Öldürülmesi (1982)  

“Ondan önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir...” (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49) 

Kuyruklu Yıldızın Doğması (1986)  

“Mehdi'nin çıkışından evvel, (her tarafı) aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır.” (Kıyamet Alametleri, s. 200) 

“O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir.” (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 53) 

“O yıldızın doğması, Güneş ve Ay tutulmasından sonra olacaktır.” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32) 

Tozlu Dumanlı Bir Fitne (2001)  

“Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek...” (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26) 

Söz konusu hadisin, 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York ve Washington şehirlerinde meydana gelen, dünya tarihinin en büyük terör olayı olarak nitelendirilen saldırıya işaret etmesi muhtemeldir. Televizyon ekranlarında ve gazetelerde de şahit olunduğu gibi, bu iki büyük terör olayının ardından büyük bir toz bulutu ve duman çevreyi sarıp kuşatmıştır. 

Bağdatın Alevlerle Yokedilmesi ( 2003)  

“Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir...” (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, Cilt 3, sf. 177) 


Irak Halkı Üç Fırkaya Bölünür (2003)  

“Irak halkı üç fırkaya ayrılır. Bir kısmı çapulculara katılır. Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar. Bir kısmı savaşır ve öldürülürler. Siz bunları gördüğünüz vakit kıyamete hazırlanın.” (Fera İdu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar) 

Iraklıların Parası Kalmayacak (2003)  

"Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alış-veriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak." (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 45) 

Ordunun Kaybolması (2003) 


“Bir ordu savaş için gelir, çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz.” (Hanbel, Tirmizi, İbni Mace, Ebu Davud'dan; Geleceğin Tarihi 4, s.30) 

2003 yılında gerçekleşen Irak Savaşı sırasında Irak ordusunun büyük bir kısmının neredeyse birdenbire ortadan yok olması savaşın en dikkat çekici olaylarından biriydi. Birçok gazete ve televizyonda, Cumhuriyet Muhafızları olarak bilinen yaklaşık 60.000 kişilik ordunun ve Fedailer olarak bilinen yaklaşık 15.000 Iraklı askerin kaybolması haber olarak yer aldı. 

Doğuda Yer Batması Tsunami(2004)  

“On alamet görülmeden kıyamet kopmayacaktır; ... Biri doğuda, biri batıda, bir diğeri de Arap Yarımadası'nda meydana gelecek yere batma hadisesi..." (Müslim, Fiten, 39) 

Batıda Yer Batması Katrina (2005)  

“On alamet görülmeden kıyamet kopmayacaktır; ... Biri doğuda, biri batıda, bir diğeri de Arap Yarımadası'nda meydana gelecek yere batma hadisesi..." (Müslim, Fiten, 39) 

Peygamberimizin asırlar önce söylediği bütün bu hadislerin gerçekleştiğini görmek ve Hz. Mehdi’nin vesilesiyle yaşanacak olan altınçağ döneminin ardından da kopacak dehşetli kıyametin farkında olmak gerekir. Bu gerçekleşen alametler Müslümanlar için son derece heyecan vericidir. Çok yakında Hz. Mehdi ve Hz. İsa tüm dünyayı sevgi, barış ve güzellikle kucaklayacaklar ve İslam’ı dünyaya hâkim edeceklerdir. Ardından yaşanacak müthiş bozulma ise kıyamet saatinin çok yakın olduğunun habercisidir. 

Önemli olan insanları, gözlerinin dehşetle yerlerinden çıkacağı güne karşı uyarmak, gözlerinin üzerindeki gaflet perdesini kaldırmak ve o gün şöyle isyan etmelerini önlemektir: 

Gerçek olan va'd yaklaşmıştır, işte o zaman, inkar edenlerin gözleri yuvalarından fırlayacak: "Eyvahlar bize, biz bundan tam bir gaflet içindeydik, hayır, bizler zalim kimselerdik" (diyecekler). (Enbiya Suresi, 97)  

Blog sayfam: http://birgo.mynet.com/erkan-arkut-tan-guncel-yazilar 

Video sayfam: http://video.mynet.com/erkanarkut/videolari/liste 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Sayın Arkut, dünyanın sonuyla ilgili her dinden insanlar çeşitli tahmin ve kehanetlerde bulunmuşlar, bulunmaya da devam ediyorlar. Örneğin Nostradamus'un kehanetine göre 1999 yılında Kıyamet kopacak ve bildiğimiz anlamda yaşam bitecekti. Yine Maya takvimine göre 2012 yılında her şey bitecek deniyor. Elbette inançlı insanların İslam peygamberinin sözlerini ayrı bir yere koyduklarına ve bu sözlere güven duyduklarına şüphe yoktur. Bununla ilgili iki çekincem var; a) Bu sözlerin Allah'ın elçisi tarafından söylendiğinden emin olabilir miyiz? b) Bu alametleri yorumlarken doğru bir ölçü kullanabiliyor muyuz, yani doğru yorumlayabiliyor muyuz? Hazreti peygamberin ilk paragrafta bahsettiğiniz sözü ise zaman-mekân göreceliğine ilişkin heyecan verici bir örnektir. Selam ve saygılarımla.

Güz Özlemi 
 24.05.2011 10:34
Cevap :
Biz kıyametin yakın olduğunu ard arda gerçekleşen kıyamet alametlerinden anlıyoruz. Peygamberimiz ne dediyse çıkıyor. Kıyametten önce hadislerde Hz. Mehdinin geleceğini, kısa bir altınçağ dönemi olacağından bahsediliyor. Hz. İsa'nın geleceğinden bahsediliyor. Bütün bunlar hadislere göre bu yüzyılda gerçekleşecek. Yazılarımı mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim.  24.05.2011 20:20
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 2164
Toplam yorum
: 456
Toplam mesaj
: 37
Ort. okunma sayısı
: 2315
Kayıt tarihi
: 24.11.10
 
 

Bir firmada CEO olarak çalışmaktayım. Sizinle hobilerimi, düşüncelerimi, izlediğim filmleri, tattığı..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster