Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

01 Nisan '18

 
Kategori
Güncel
Okunma Sayısı
746
 

Atatürk’ün Kronolojik Hayatı

Atatürk’ün Kronolojik Hayatı
 

Ulu Önder elli yedi yıllık zamana neler sığdırmış?
**
1881 Selanik’te doğdu.
1893 Askeri Rüştiye’ye girdi ve Kemal adını aldı.
1895 Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi’ne girdi.
13/03/1899 İstanbul Harp Okulu piyade sınıfına girdi.
1902 Harp Akademisi’ne girdi ve burada gazete çıkardı.
11/01/1905 Harp Akademisi’ni yüzbaşı olarak bitirdi. Şam’a 5. Ordu’nun 30. Süvari Alayı’nda staj yapmak için atandı.
10/1905 Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu. Şam’da topçu stajını yaptı ve kolağası oldu.
23/07/1908 Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışmalar yaptı.
31/03/1909 31 Mart Devrimi’nde, Hareket Ordusu kurmay subayı olarak çalıştı.
13/09/1911 İstanbul’a Genelkurmay’a naklen atandı.
27/11/1911 Binbaşılığa yükseldi.
09/01/1912 Trablusgarp’ta, Tobruk Saldırı’sını yönetti.
27/10/1913 Sofya Ateşemiliterliği’ne atandı.
01/03/1914 Yarbaylığa yükseltildi.
02/02/1915 Tekirdağı’nda, 19. Tümen’i kurdu.
25/02/1915 Maydos’a gitti.
25/04/1915 Arıburnu’nda İtilaf Devletleri’ne karşı koydu.
01/06/1915 Albaylığa yükseldi.
09/08/1915 Anafartalar Grup Komutanlığı’na atandı.
10/08/1915 Düşmanı Anafartalar’dan geri attı.
01/04/1916 Tuğgeneralliğe yükseldi.
06/08/1916 Bitlis ile Muş’u düşman elinden kurtardı.
20/09/1917 Ülkenin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.
10/1917 İstanbul’a döndü.
26/10/1918 Halep’in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.
30/10/1918 Mondros Mütarekesi’nin imzalanması.
31/10/1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atandı.
13/11/1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’nın kaldırıldı ve Mustafa Kemal İstanbul’a döndü.
30/04/1919 Erzurum’da bulunan 9. Ordu Müfettişliği’ne atandı.
15/05/1919 Yunanlıların İzmir’e asker çıkarması.
16/05/1919 Bandırma gemisiyle İstanbul’dan ayrıldı.
19/05/1919 Samsun’a çıktı.
15/06/1919 3. Ordu Müfettişi sanını aldı.
21/06/1919 Ulusal Güçleri, Sivas Kongresi’ne çağırdı.
08-09/07/1919 Askerlikten çekildi (saat: 20:50).
23/07/1919 Erzurum Kongresi Mustafa Kemal’in başkanlığında toplandı ve bir Temsil Kurulu seçerek dağıldı (07/08/1919).
04/09/1919 Sivas Kongresi Mustafa Kemal’in başkanlığında toplandı ve 11.09.1919'da sona erdi.
11/09/1919 Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı’na seçildi.
22/10/1919 Amasya Protokolü imzalandı.
07/11/1919 Erzurum’dan milletvekili seçildi.
27/12/1919 Heyeti Temsiliye’yle birlikte Ankara’ya geldi.
20/03/1920 İtilaf Devletlerinin İstanbul’u ele geçirmesi üzerine protestoda bulundu; Ankara’da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimine başladı.
18/03/1920 İstanbul’da Meclis-i Mebusan’ın son toplantısı.
19/03/1920 Ankara’da, üstün yetki taşıyan bir Millet Meclisi toplanması için illere duyuruda bulundu.
23/04/1920 Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.
24/04/1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.
05/05/1920 İlk hükümet, Mustafa Kemal’in başkanlığında toplandı.
11/05/1920 İstanbul Hükümeti’nce ölüm cezasına çarptırıldı.
24/05/1920 Padişah, Mustafa Kemal’in cezasını onayladı.
10/08/1920 Osmanlı İmparatorluğu delegeleri ile İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması imzalandı.
09-10/01/1921 Birinci İnönü Savaşı.
20/01/1921 İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu’nun temel maddeleri kabul edildi.
31/03/1921 İkinci İnönü Savaşı (31.03.1921 – 01.04.1921).
10/05/1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nu kurdu ve Grup Başkanlığı’na seçildi.
05/08/1921 Kendisine başkomutanlık görevi verildi.
22/08/1921 Yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı başladı.
13/09/1921 Sakarya Meydan Savaşı kazanıldı.
19/09/1921 Mareşal rütbesini ve Gazi sanını kazandı.
26/08/1922 Kocatepe’den, Büyük Taarruz’u yönetti.
30/08/1922 Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Savaşı’nı kazandı.
01/09/1922 “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir! İleri!” buyruğunu verdi.
09/09/1922 Şanlı Türk Ordusu İzmir’e girdi.
10/09/1922 Gazi Mustafa Kemal İzmir’e geldi.
11/10/1922 Mudanya Mütarekesi imzalandı.
01/11/1922 Önerisi üzerine saltanat kaldırıldı.
17/11/1922 Vahdettin, bir İngiliz savaş gemisiyle İstanbul’dan kaçtı.
29/01/1923 Latife Hanım ile evlendi.
24/07/1923 Lozan Antlaşması imzalandı.
09/08/1923 Halk Fırkası’nı kurdu.
11/08/1923 İkinci kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçildi.
29/10/1923 Cumhuriyet ilan edildi; ilk cumhurbaşkanı seçildi.
01/03/1924 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde halifeliği kaldırdı; öğretimin birleştirilmesi hakkında açılış söylevini verdi.
03/03/1924 Hilafet kaldırıldı; öğretim birleştirildi; Şer’iye ve Evkaf Vekaleti ile Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti’nin kaldırılması hakkındaki yasalar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edildi.
20/04/1924 Türkiye Cumhuriyeti Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu kabul edildi.
17/02/1925 Aşar vergisi kaldırıldı.
24/08/1925 Kastamonu’da ilk kez şapka giydi.
25/11/1925 Şapka Yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.
30/11/1925 Tekkelerin kapatılması hakkındaki yasa kabul edildi.
26/12/1925 Uluslararası takvim ve saat kabul edildi.
17/02/1926 Türk Medeni Kanunu kabul edildi.
01/07/1927 Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul’a gitti.
15-20/10/1927 Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı’nda tarihi Büyük Söylev’ini yaptı.
01/11/1927 İkinci kez cumhurbaşkanı seçildi.
09/08/1928 Sarayburnu’nda, Türk harfleri hakkındaki söylevini yaptı.
03/11/1928 Türk Harfleri Yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.
15/04/1931 Türk Tarih Kurumu’nu kurdu.
04/05/1931 Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.
12/07/1932 Türk Dil Kurumu’nu kurdu.
29/10/1933 Cumhuriyetin 10. yıldönümünde tarihi söylevini yaptı.
24/11/1934 Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, Gazi Mustafa Kemal’e Atatürk soyadının verilmesi hakkındaki yasa kabul edildi.
01/03/1935 Dördüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.
01/05/1937 Çiftliklerini Hazine’ye, taşınmaz mallarını da Ankara Belediyesi’ne bağışladı.
31/03/1938 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Atatürk’ün hastalığı hakkında ilk resmi duyurusunu yaptı.
15/09/1938 Vasiyetnamesini yazdı.
16/10/1938 Hastalık durumu hakkında, günlük resmi duyuruların yayınına başlandı.
10/11/1938 Ulu önder Atatürk, vefat etti (perşembe, saat: 09:05)…
11/11/1938 İstanbul Şehir Meclisi olağanüstü toplandı. Saraydaki cumhurbaşkanlığı forsu indirilerek yerine yarıya değin indirilmiş Türk bayrağı çekildi.
12/11/1938 Yüksek öğretim gençliği, Atatürk’ün ölümü dolayısıyla üniversite konferans salonunda toplandı.
13/11/1938 Türk Gençliği, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti koruyacağına ant içti
14/11/1938 Türkiye Büyük Millet Meclisi üzüntü dolu bir toplantı yaptı.
15/11/1938 Hükümet, Atatürk’ün Ankara’da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini, ulusal yas günü olarak duyurdu.
16/11/1938 İstanbullular, Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu’ndaki katafalkı önünde, sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine değin, saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.
19/11/1938 Atatürk’ün Dolmabahçe’den alınan yüce cenazesi büyük bir törenle önce Sarayburnu’na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü. Yavuz zırhlısıyla İzmit’e değin götürülen tabut, oradan Ankara’ya yolcu edildi.
20/11/1938 Atatürk’ün kutlu nâşı Ankara’ya ulaştı ve Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankaralılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.
21/11/1938 Cenazesi, Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabre konuldu.
25/11/1938 Vasiyetnamesi açıldı.
26/12/1938 “Ebedi Şef” sanıyla anılması kabul edildi.
04/11/1953 Geçici kabri açıldı.
10/11/1953 Cenazesi Anıtkabir’e nakledildi.
Abdülkadir Güler bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 1081
Toplam yorum
: 219
Toplam mesaj
: 15
Ort. okunma sayısı
: 908
Kayıt tarihi
: 30.07.10
 
 

Uzun yıllar çeşitli sitelerde Oruç Yıldırım adı ile yazı yazdım. Dört tane romanım ve çokca da de..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster