Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

03 Ocak '18

 
Kategori
Ben Bildiriyorum
Okunma Sayısı
115
 

Bilimsel Bir Yayından “Alıntı (Paraphasing)” Nasıl Yapılır?

Bilimsel Bir Yayından “Alıntı (Paraphasing)” Nasıl Yapılır?
 

Öncelikle makale yazacaklara bu blog yazısının faydalı olmasını diliyorum. Baktım bu konuda herhangi bir Türkçe kaynak var mı diye ama maalesef “teknik anlatan” hiçbir kaynak göremedim. Oysaki yabancı kaynaklarda burada anlattığım tekniğin pek çok yerde açıklandığını gördüm.

Şimdi.

Pek çok bilimsel yayın okudunuz ancak bu yayınları makalenize nasıl ekleyeceksiniz? Yani alıntınız nasıl olacak? Eğer alıntı yapıp referans vermiyorsanız bu bir facia olur. Yani, bu durum intihale (kopyalamaya, aşırmaya) girer. İleride bu durumdan başınız epey ağrır. Doğrudan alıntı yapıp yazarın kendi cümlelerini referans vediğiniz zaman da bu şekilde kullanamıyorsunuz. Çünkü “Benzerlik Programları” bunu hemen yakalıyorlar. Bu nedenle benzer olmayan ifadelerle bilgiyi makalenize anladığınız şekilde, kendi cümlelerinizle referans vererek aktarmanız gerekiyor.

Yapılacak işlemler şöyle.

1. Makalenizle ilgili gerekli, önemli gördüğünüz bilgileri, referansları ile birlikte bir dosyada toplayın.

2. Bunları internetteki çeviri programlarından faydalanarak Türkçe’ye çevirin. Artık bu çeviri programları epey iyi çevirmeye başladılar. Ben “Google Çeviri’yi kullandım.

3. Okuduğunuz Türkçe pragrafı şimdi kendi cümlelerinizle tekrar Türkçe olarak yazın. Burada kendi ifadelerinizi kullanmanız çok önemli. Bu sayede metin size ait olmuş oluyor. Siz bu okudğunuz metni nasıl ifade ederdiniz?

4. Şimdi paraphasing (alıntı) yaptığınız cümleleri bir başka dosyada bir araya getirin. Bunları anlamlı şekilde bir araya getirin. Son olarak yazdığınız metnin öncelikle bir ana fikri (main idea) olmalı. Her bir paragrafın da bir yapısı olmalı. Her bir paragrafta konu cümlesi (topic sentence), destekleyici cümleler (supporting sentences) ve olabilirse sonuç (conclusion) olur. Ana paragraflar konu cümleleri ile başlar, desteklenir ve sonuçlandırılır. Her bir paragrafta bu uygulanır. Bu şekilde ilerlenir. Bu teknik uygulanırsa profesyonel bir şekilde yazı yazılmış olur. Ancak burada biz bu kısım üzerinde fazla durmayacağız. Sadece ortaya bir metin çıkartacağız.

5. Şimdi bir araya getirdiğiniz cümlelere (alt taraflarında referansları olmalı) sıradan numara verin ve referansları da o şekilde ayarlayın.

6. Bu metni İngilizceye çevirin, burada da varsa gerekli düzeltmeleri yapın. Metni tekrar tekrar okumakta ve gerekiyorsa kelimeleri yeniden değiştirmekte büyük fayda vardır.

7. Bu şekilde “Benzerlik Programına” metninizi koyduğunuzda yüzünüzde harika gülücükler belirecektir. Benzerlik programlarını kullanırken cümle dizilişlerine de dikkat etmemiz gerekir. Örneğin "such as 1,2,3" gibi bir dizilim varsa bunu da değiştirmek "such as 3,2,1" yapmak gerekir. Benzerlik programlarında %20'in altıdaki benzerlikler genelde kabul görmektedir.

İşte bu aşamalara örnekler;

1.AŞAMA  : GEREKLİ ÖNEMLİ BİLGİLERİ TOPLAYIN

Orjinal Metin (Türkçeye çevrilmiş)

Biyomedikal sensörler, biyomedikal mühendisliğinin bir kolu olan vücut ve patoloji hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Biyomedikal sensörler fiziksel sensör, kimyasal sensör ve biyosensör olarak sınıflandırılır. Fiziksel sensör, kan basıncını, vücut sıcaklığını, kan akışını, kan viskozitesini, biyolojik manyetik alan vb. ölçmek için kullanılabilir. Kimyasal sensör, PH değeri, Ca konsantrasyonu, glikoz konsantrasyonu, vb. gibi vücut sıvısının bileşenini ve konsantrasyonunu tespit etmek için kullanılır. Biyosensör, enzim, antijen, antikor, hormon, DNA, RNA ve mikrobu anlamada kullanılmaktadır. Doğada biyolojik sensör, biyolojik sinyalleri tespit etmek için kullanılan bir kimyasal sensör türüdür.[44]

Paraphasing (Kendi cümlelerinizle metni yeniden düzenlemek, yani alıntı yapmak)

İnsan vücudu ve patolojisi hakkında araştırmalar yapmak biyomedikal mühendisliğinin ilgi alanındadır. Bu nedenle, biomedikal sensörler bu alandaki bilgileri geliştirmek için kullanılmaktadır. Biyomedikal sensörler, fiziksel, kimyasal ve biyosensör olarak üç sınıfa ayrılırlar. Kan basınıcını, vücut sıcaklığını, kan akışını, kan viskozitesini, biyolojik manyetik alanı vbg. fiziksel parametreleri ölçmek için fiziksel sensörler kullanılır.  PH değerini, Ca ve gilikoz konsantrasyounu vbg. vücut sıvılarının bileşenlerini ve konsantrasyonlarını ölçmek için ise kimyasal sensörler kullanılır. Hormon, DNA, RNA, mikrop, enzim, antijen, antikor gibi biyolojik yapıları tespit etmek için biyosensörler  kullanılır. Doğada biyolojik sinyalleri belirlemek için  aslında bir kimyasal sensör türü olan biyolojik sensörler kullanılır [44].

Referans Numarası

Ref 44 :  Gaofeng Zhou, Yannian Wang and Lujun Cui, “Chapter 7, Biomedical Sensor, Device and MeasurementSystems”, Chapter from the book Advances in Bioengineering Downloaded from:http://www.intechopen.com/books/advances-in-bioengineering, page 2

*

Orjinal Metin (Türkçeye çevrilmiş)

Biyosensörler biyomedikal sensörlerin ayrı, özel bir alt sınıflandırması olarak düşünülür. Biyosensör, seçiciliği sağlayan entegre bir biyolojik bileşen ile bir fiziksel dönüştürücüyü içeren biyomedikal bir sensördür [1] .

Paraphasing (Kendi cümlelerinizle metni yeniden düzenlemek, yani alıntı yapmak)

Biyomedikal sensörlerin ayrı ve özel bir alt sınıfı olan biyosensörler seçiciliği sağlayan entegre bir biyolojik bileşenden ve fiziksel bir dönüştürücüden meydana gelirler [1].

Referans Numarası

Ref 1 : Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, Second Edition, John G. Webster, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2006, Volume 5, Page 161

*

Orjinal Metin (Türkçeye çevrilmiş)

Biyomalzeme endüstrisi, sağlık ve yaşam bilimleri alanında kullanılan materyalleri tasarlayan, imal eden ve / veya üreten organizasyonlardan oluşan multilüyon dolarlık bir endüstri olan Tıbbi Cihaz ve Teşhis Endüstrisinin bir parçasıdır. Son kullanım uygulamaları tıbbi ve dişçilik cihazları, protezler, kişisel hijyen ürünleri, teşhis cihazları, ilaç dağıtım araçları ve biyoteknoloji sistemleridir. Bu uygulamaların bazı örnekleri, tam ve hibrid yapay organlar, biyosensörler, vasküler greftler, kalp pilleri, kateterler, insülin pompaları, koklear implantlar, kontakt lensler, göziçi lensler, yapay eklemler ve kemikler, yanık pansumanlar ve sütürlerdir.[30]

Paraphasing (Kendi cümlelerinizle metni yeniden düzenlemek, yani alıntı yapmak)

Biyosensörler, bugün multimilyon dolarlık bir endüstri olan  Tıbbi Cihaz ve Teşhis Endüstrisinin bir parçası olan Biyomalzeme Endüstrisinin önemli bir parçasıdır [30].

Referans Numarası

Ref 30 : Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, Second Edition, John G. Webster, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2006, Volume 1, Page 268

*

Orjinal Metin (Türkçeye çevrilmiş)

Sensör ve dönüştürücü kelimesi, hem ölçüm sistemleri bağlamında yaygın olarak hem de genellikle değiştirilebilir bir şekilde kullanılır. Dönüştürücü terimi ABD'de daha çok kullanılırken sensör terimi kullanımı Avrupa ve Çin'de büyük bir popülerliğe sahiptir. Sensörlerin ve dönüştürücülerin anlamları arasındaki bulanıklık, bir miktar karışıklığa neden olmaktadır. Çoğu (hepsi değil) sensörler bir elektrik çıkış sinyali üretmek için bir veya daha fazla iletim mekanizması kullanan transdüserlerdir. Temel algılama prensibine göre, sensörler mekanik sensörler, elektrokimyasal sensörler, biyosensörler, optik sensörler, yarıiletken sensörler, manyetik sensörler ve termal sensörler olarak sınıflandırılır. Farklı bakış açılarından farklı sınıflandırma yöntemleri vardır. Sensörler tarafından ölçülen fiziksel parametrelere göre sensörler, dirençli yer değiştirme sensörü, endüktif yer değiştirme sensörü, kapasitif yer değiştirme sensörü,piezoelektrik basınç sensörü, lazer interferometre yer değiştirme sensörü, delik açma deplasmanı sensörü, ultrasonik yer değiştirme sensörü, optik kodlayıcı yer değiştirme sensörü, optik fiber deplasman sensörü, optik kiriş deformasyon sensörü, akış sensörü, görüntü sensörü, sıcaklık sensörü, akıllı sensör ve kimyasal madde sensörü olarak sınıflandırılırlar [44].

Paraphasing (Kendi cümlelerinizle metni yeniden düzenlemek, yani alıntı yapmak)

Sensör ve dönüştürücü kelimeleri aynı anlamlarda kullanılmaktadır. ABD'de daha çok dönüştürücü kelimesi kullanılırken Avrupa ve Çin gibi ülkelerde sensör terimi daha sık kullanılmaktadır. Tümü olmamakla birlikte, çoğu sensörler bir elektriksel çıkış sinyali meydana getirmek için bir çok iletim mekanizmasına sahip dönüştürücülerdir. Sensörler, temel algılama mekanizmalarına göre isimlendirilirler. Bu temel algılama mekanizmaları, mekanik,  elektrokimyasal, biyolojik, optik, yarıiletken, manyetik ve termal mekanizmalar olabilir ve sensörler bu isimlerle adlandırılır ve sınıflandırılırlar. Farklı bakış açılarından farklı sınıflandırma yöntemleri de bulunmaktadır. Ölçülen fiziksel parametrelere göre sensörler; dirençli yer değiştirme, endüktif yer değiştirme, kapasitif yer değiştirme, piezoelektrik basınç, lazer interferomere yer değiştirme, delik açma deplasmanı, ultrasonik yer değiştirme, optik kodlayıcı yer değiştirme, optik fiber deplasman, optik kiriş deformasyon, akış, görüntü, sıcaklık, akıllı ve kimyasal madde sensörü olarak da sınıflandırılmaktadırlar [44].

Referans Numarası

Ref 44 :  Gaofeng Zhou, Yannian Wang and Lujun Cui, “Chapter 7, Biomedical Sensor, Device and MeasurementSystems”, Chapter from the book Advances in Bioengineering Downloaded from:http://www.intechopen.com/books/advances-in-bioengineering, page 2

 

2.AŞAMA  : ANLAMLI ŞEKİLDE BİLGİLERİ PARAGRAF PARAGRAF ALT ALTA YAZIN, REFERANSLARI DÜZENLEYİN

BİYOSENSÖRLER

Biyosensörler, bugün multimilyon dolarlık bir endüstri olan  Tıbbi Cihaz ve Teşhis Endüstrisinin bir parçası olan Biyomalzeme Endüstrisinin önemli bir parçasıdır [1].

İnsan vücudu ve patolojisi hakkında araştırmalar yapmak biyomedikal mühendisliğinin ilgi alanındadır. Bu nedenle, biomedikal sensörler bu alandaki bilgileri geliştirmek için kullanılmaktadır. Biyomedikal sensörler, fiziksel, kimyasal ve biyosensör olarak üç sınıfa ayrılırlar. Kan basınıcını, vücut sıcaklığını, kan akışını, kan viskozitesini, biyolojik manyetik alanı vbg. fiziksel parametreleri ölçmek için fiziksel sensörler kullanılır.  PH değerini, Ca ve gilikoz konsantrasyounu vbg. vücut sıvılarının bileşenlerini ve konsantrasyonlarını ölçmek için ise kimyasal sensörler kullanılır. Hormon, DNA, RNA, mikrop, enzim, antijen, antikor gibi biyolojik yapıları tespit etmek için biyosensörler  kullanılır. Doğada biyolojik sinyalleri belirlemek için  aslında bir kimyasal sensör türü olan biyolojik sensörler kullanılır [2].

Biyomedikal sensörlerin ayrı ve özel bir alt sınıfı olan biyosensörler, seçiciliği sağlayan entegre bir biyolojik bileşenden ve fiziksel bir dönüştürücüden meydana gelirler [3].

Sensör ve dönüştürücü kelimeleri aynı anlamlarda kullanılmaktadır. ABD'de daha çok dönüştürücü kelimesi kullanılırken Avrupa ve Çin gibi ülkelerde sensör terimi daha sık kullanılmaktadır. Tümü olmamakla birlikte, çoğu sensörler bir elektriksel çıkış sinyali meydana getirmek için bir çok iletim mekanizmasına sahip dönüştürücülerdir. Sensörler, temel algılama mekanizmalarına göre isimlendirilirler. Bu temel algılama mekanizmaları, mekanik,  elektrokimyasal, biyolojik, optik, yarıiletken, manyetik ve termal mekanizmalar olabilir ve sensörler bu isimlerle adlandırılır ve sınıflandırılırlar. Farklı bakış açılarından farklı sınıflandırma yöntemleri de bulunmaktadır. Ölçülen fiziksel parametrelere göre sensörler; dirençli yer değiştirme, endüktif yer değiştirme, kapasitif yer değiştirme, piezoelektrik basınç, lazer interferomere yer değiştirme, delik açma deplasmanı, ultrasonik yer değiştirme, optik kodlayıcı yer değiştirme, optik fiber deplasman, optik kiriş deformasyon, akış, görüntü, sıcaklık, akıllı ve kimyasal madde sensörü olarak da sınıflandırılmaktadırlar [2].

REFERANSLAR

Ref 1 : Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, Second Edition, John G. Webster, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2006, Volume 1, Page 268

Ref 2 :  Gaofeng Zhou, Yannian Wang and Lujun Cui, “Chapter 7, Biomedical Sensor, Device and MeasurementSystems”, Chapter from the book Advances in Bioengineering Downloaded from:http://www.intechopen.com/books/advances-in-bioengineering, page 2

Ref 3 : Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, Second Edition, John G. Webster, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2006, Volume 5, Page 161

 

3.AŞAMA  : BUNLARI İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN ve MAKALENİZDE KULLANIN

BIOSENSORS

Biosensors are an important part of the Biomaterials Industry, which is now part of the Multimillion-dollar industry of the Medical Device and Diagnostic Industry [1].

Researching human body and pathology is of interest to biomedical engineering. For this reason, biomedical sensors are used to improve the info in this area. Biomedical sensors are divided into three classes as physical, chemical and biosensor. Physical sensors such as blood pressure, blood viscosity, biological magnetic field, blood flow, body temperature etc. are used to measure physical parameters. Chemical sensors such as Ca and glucose concentration, pH value, etc. are used to measure the components and concentrations of body fluids. Biosensors are used to detect biological structures such as hormones, DNA, RNA, germs, enzymes, antigens, antibodies. In nature, biological sensors, which are actually a type of chemical sensor, are used to identify biological signals [2].

Biosensors, which are a separate and specific subclass of biomedical sensors, come from an integrated biocomponent and a physical transducer that provide selectivity [3].

The sensor and transducer words are used in the same sense. In the US, the term “transducer” is used more frequently, whereas in countries such as Europe and China, sensors are more frequently used. Most, though not all, sensors are transducers with many transmission mechanisms to bring an electrical output signal to a point. Sensors are named according to the basic sensing mechanisms. These basic sensing mechanisms can be mechanical, electrochemical, biological, optical, semiconductor, magnetic and thermal mechanisms, and sensors are named and classified by these names. Different classification methods are available from different perspectives. Sensors according to measured physical parameters; optical fiber deformation, flow, image, intelligent, optical beam deformation, temperature, inductive displacement, laser interferometer displacement, chemical ingredient, piezoelectric pressure, optical encoder displacement, resistance displacement, bore gagging displacement, dielectric displacement, capacitive displacement and ultrasonic displacement are also classified as substance sensors [2].

REFERENCES

Ref 1 : Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, Second Edition, John G. Webster, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2006, Volume 1, Page 268

Ref 2 :  Gaofeng Zhou, Yannian Wang and Lujun Cui, “Chapter 7, Biomedical Sensor, Device and MeasurementSystems”, Chapter from the book Advances in Bioengineering Downloaded from:http://www.intechopen.com/books/advances-in-bioengineering, page 2

Ref 3 : Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, Second Edition, John G. Webster, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2006, Volume 5, Page 161

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 644
Toplam yorum
: 162
Toplam mesaj
: 9
Ort. okunma sayısı
: 2338
Kayıt tarihi
: 13.09.11
 
 

1995 ODTU Fizik Lisans, 1998 ODTU Fizik Yüksek Lisans (Biyofizik)  mezunuyum. Özel sektörde kalit..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster