Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

03 Aralık '12

 
Kategori
Blog
Okunma Sayısı
651
 

Blog Yazanların, bilmesi gereken dil kuralları...( 2 )

Blog Yazanların, bilmesi gereken  dil kuralları...( 2 )
 

Blog Sitemizde,Türkçemizin doğru ve  güzel kullanılabilmesi için zaman zaman, dilbilgisiyle ilgili uyarıcı-bilgilendirici yazılara ihtiyaç var.

Birleşik kelimelerin yazılışında da büyük yanlışlar yapıldığına tanık oluyorum.

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler :

1. ' Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yar­dımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır: alt etmek, arz etmek, azat etmek, dans etmek, el etmek, göç etmek, ilan etmek, kabul etmek, kul etmek, kul olmak, not etmek, oyun etmek, söz etmek, terk etmek, var ol­mak, yok etmek, yok olmak vb.

2. Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğ­ramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır.

a. Hayvan türlerinden birinin adıyla kurulanlar:

ada balığı, ateş balığı, dil balığı, fulya balığı, kedi balığı, kılıç balığı, köpek balığı, ton balığı, yılan balığı; acı balık, bıyıklı balık, dikenli balık vb.

ardıç kuşu, arı kuşu, çalı kuşu, deve kuşu, muhabbet kuşu, saka kuşu, tarla kuşu, yağmur kuşu; alıcı kuş, boğmaklı kuş, makaralı kuş vb.

ağustos böceği, ateş böceği, cırcır böceği, hamam böceği, ipek böceği, uçuç böceği, uğur böceği; ağılı bö­cek, çalgıcı böcek, sümüklü böcek vb.

at sineği, et sineği, meyve sineği, sığır sineği, su sineği, uyuz sineği vb.

deniz yılanı, ok yılanı, su yılanı; Ankara keçisi, dağ keçisi, yaban keçisi; fındık faresi, tarla faresi; dağ sıçanı, tarla sıçanı; Beç tavuğu, dağ tavuğu; ada tavşanı, yaban tav­şanı; kaya örümceği, şeytan örümceği; bal arısı, yaprak arısı; Pekin ördeği, deniz ördeği; Ankara kedisi, bozkır kedisi; Afrika domuzu, yer domuzu vb.

b. Bitki türlerinden birinin adıyla kurulanlar:

ayrık otu, beşparmak otu, çörek otu, eğrelti otu, güzelavrat otu, kelebek otu, ökse otu, pisipisi otu, taşkıran otu, yüksük otu; acı ot, sütlü ot vb.

ateş çiçeği, çuha çiçeği, güzelhatun çiçeği, ipek çiçeği, küpe çiçeği, lavanta çiçeği, mum çiçeği, yayla çiçeği, yıldız çiçeği; ölmez çiçek vb.

avize ağacı, ban ağacı, dantel ağacı, kâğıt ağacı, mantar ağacı, öd ağacı, pelesenk ağacı, tespih ağacı vb.

altın kökü, eğir kökü, helvacı kökü, meyan kökü; ek kök, saçak kök, yumru kök vb.

dağ elması, yer elması; çalı dikeni, deve dikeni; köpek üzümü, kuş üzümü; çakal armudu, dağ armudu; at kestanesi, kuzu kestanesi; can eriği, gövem eriği; kuzu mantarı, yer mantarı; su ka­mışı, şeker kamışı; dağ nanesi, taş nanesi; ayı gülü, Japon gülü; Antep fıstığı, çam fıstığı; sırık fasulyesi, soya fasulyesi; Amerikan bademi, taş bademi; Afrika menek­şesi, deniz menekşesi; Japon sarma­şığı, kuzu sarmaşığı; Hint inciri, kavak inciri; armut kurusu, kayısı ku­rusu; kaya sarımsağı, köpek sarımsağı; şeker pancarı, yaban pancarı vb.

kuru fasulye, kuru incir, kuru soğan, kuru üzüm vb.

UYARI: Çiçek dışında anlamlar taşıyan baklaçiçeği (renk), narçi­çeği (renk), suçiçeği (hastalık); ot dışında anlamlar taşıyan ağızotu (barut), sıçanotu (arsenik); ses düşmesine uğramış olan çöreotu ve yazımı gelenekleşmiş olan semizotu, dereotu bitişik yazılır.

c. Nesne, eşya ve alet adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler:

alçı taşı, bileği taşı, çakmak taşı, Hacıbektaş taşı, ki­reç taşı, lüle taşı, Oltu taşı, sünger taşı, yılan taşı; buzul taş, damla taş, dikili taş, kayağan taş, yaprak taş vb.

arap sabunu, el sabunu; kahve değirmeni, yel değirmeni; kahve dolabı, su dolabı; müzik odası, oturma odası; duvar saati, kol saati; duvar takvimi, masa takvimi; kriz masası, yemek masası; itfaiye aracı, kurtarma aracı; masa ör­tüsü, yatak örtüsü; el kitabı, okuma kitabı; Frenk gömleği, İngiliz anahtarı, İngiliz si­cimi; alt geçit, tüp geçit, üst geçit; çekme demir, çekme kat, dolma kalem, dönme dolap, kesme kaya, toplu iğne, vurmalı çalgılar, vurmalı sazlar, yapma çiçek vb.

afyon ruhu, katran ruhu, lokman ruhu, nane ruhu, tuz ruhu vb.

ç. Yol ve ulaşımla ilgili birleşik kelimeler: Arnavut kaldırımı; çevre yolu, deniz yolu, hava yolu, kara yolu, keçi yolu; köprü yol vb.

d. Durum, olgu ve olay bildiren sözlerden biriyle kurulan birleşik ke­limeler: açık oturum, açık öğretim, ana dili, Ay tutulması, baş ağrısı (hastalık), baş belası, baş dönmesi, çıkış yolu, çözüm yolu, dil birliği, din birliği, güç birliği, iş birliği, iş bölümü, madde başı, ses uyumu, yer çekimi vb.

e. Bilim ve bilgi sözleriyle kurulan birleşik kelimeler: anlam bilimi, dil bilimi, edebiyat bilimi, gök bilimi, halk bilimi, ruh bilimi, toplum bilimi, toprak bilimi, yer bilimi; dil bilgisi, halk bilgisi, ses bil­gisi, şekil bilgisi vb.

f. Yuvar ve küre sözleriyle kurulan birleşik kelimeler: göz yuvarı, hava yuvarı, ısı yuvarı, ışık yuvarı, renk yuvarı, yer yuvarı; hava küre, ışık küre, su küre, taş küre, yarı küre, yarım küre vb.

g. Yiyecek, içecek adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler: bohça böreği, talaş böreği; ba­dem yağı, kuyruk yağı; arpa suyu, maden suyu; tulum peyniri, beyaz peynir; Adana kebabı, tas kebabı; İnegöl köftesi, İzmir köftesi; ezogelin çorbası, yoğurt çorbası; irmik helvası, koz helva; acı badem kurabiyesi; Kemalpaşa tatlısı, yoğurt tatlısı; ba­dem şekeri, kestane şekeri; balık yumurtası, lop yumurta vb.

burgu makarna, yüksük makarna; kakaolu kek, üzümlü kek; çiğ köfte, içli köfte; dolma biber, sivri biber; esmer şeker, kesme şeker; süzme yoğurt; yarma şeftali; kuru yemiş vb.

ğ. Gök cisimleri: Çoban Yıldızı, Kervan Yıldızı, Kutup Yıldızı, kuy­ruklu yıldız; gök taşı, hava taşı, meteor taşı vb.

h. Organ veya organ yerine geçen sözlerden biriyle kurulan birleşik kelimeler: patlak göz, süzgün göz; aşık kemiği, elmacık kemiği; serçe parmak, şehadet par­mağı, yüzük parmağı; azı dişi, köpek dişi, süt dişi; kuyruk sokumu, safra kesesi; çatma kaş, takma diş, takma kirpik, takma kol; ekşi surat, kepçe surat; gaga burun (kimse), karga burun, kepçe kulak vb.

ı. Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, hay­van ve nesne adlarıyla kurulan birleşik kelimeler: çetin ceviz, çöpsüz üzüm; eski kurt, sarı çıyan, sağmal inek; eski toprak, eski tüfek, kara maşa, sapsız balta, ça­kır pençe, demir yumruk, kuru kemik vb.

i. Zamanla ilgili birleşik kelimeler: bağ bozumu, gece yarısı, gün or­tası, hafta başı, hafta sonu vb.

3. -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle kurulan sıfat tam­laması yapısındaki birleşik kelimeler ayrı yazılır: bakar kör, çalar saat, çıkar yol, döner sermaye, güler yüz, koşar adım, yazar kasa, yeter sayı; çıkmaz sokak, geçmez akçe, görünmez kaza, ölmez çiçek, tükenmez kalem; akan yıldız, doyuran buhar, uçan daire vb.

4. Renk sözü veya renklerden birinin adıyla kurulmuş isim tamla­ması yapısındaki renk adları ayrı yazılır: bal rengi, duman rengi, gümüş rengi, portakal rengi, saman rengi; ateş kırmızısı, boncuk mavisi, çivit mavisi, gece mavisi, limon sa­rısı, safra yeşili, süt kırı vb.

5. Rengin tonunu belirtmek üzere renkten önce kullanılan sıfatlar ayrı yazılır: açık mavi, açık yeşil, kara sarı, kirli sarı, koyu mavi, koyu yeşil vb.

6. Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu, aşağı, yukarı, orta, iç, yakın, uzak kelimeleri ayrı yazılır: Batı Trakya, Doğu Anadolu, Güney Kutbu, Kuzey Amerika, Güneydoğu Anadolu, Aşağı Ayrancı, Yukarı Ayrancı, Orta Anadolu, Orta Asya, Orta Doğu, İç Asya, İç Anadolu, Yakın Doğu, Uzak Doğu vb.

7. Kişi adlarından oluşmuş mahalle, bulvar, cadde, sokak, ilçe, köy vb. yer ve kuruluş adlarında, sondaki unvanlar hariç şahıs adları ayrı yazılır: Yunus Emre Mahallesi; Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ziya Gökalp Bulvarı; Nene Hatun Caddesi; Fevzi Çakmak Sokağı, Cemal Nadir Sokağı; Koca Mustafapaşa; Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sütçü İmam Üniversitesi vb.

8. Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve terimler ayrı yazılır: ahlak dışı, çağ dışı, din dışı, kanun dışı, olağan dışı, yasa dışı; ceviz içi, hafta içi, yurt içi; aklı sıra, ardı sıra, peşi sıra, yanı sıra vb.

9. Somut olarak yer belirten alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: deri altı, su altı, toprak altı, yer altı (yüzey); böbrek üstü bezi, tepe üstü (en yüksek nokta) vb.

10. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: alt kurul, alt yazı; üst kat, üst küme; ana bilim dalı, ana dili; ön söz, ön yargı; art damak, art niyet; arka plan, arka teker; yan cümle, yan etki; karşı görüş, karşı oy; iç sa­vaş, iç tüzük; dış borç, dış hat; orta kulak, orta oyunu; büyük dalga, büyük defter; küçük harf, küçük parmak; sağ açık, sağ bek; sol açık, sol bek...vb.

* * * * *

Umarım yararlı oluruz...Devam edeceğiz efendim...

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Hocam ben sadece resim olarak kullandığınız "Ya da ayrı yazılır" a değinmek istiyorum. Fakir Baykurt kitaplarında bunu ayrı olarak yazmamış, bitişik olarak kullanmıştır. Bu konuda da okurlar ya hemen girişte, ya da ilk "yada" geçen yerde dip not olarak uyarılıyor. Bazen bitişik kullanmak gerektiği yerler de olabilir mi? Selam ve saygılarımla...

S Zobu 
 12.12.2012 10:24
Cevap :
Suat Bey,Türk Dili'nde, İki çeşit (-DE ) kullanılıyor...Ek olan ve bağlaç olan...Bağlaç olan (-DE)'yi Fakir Baykurt da bitişik yazamaz Kaşgarlı Mahmut da yazamaz:))Yazarsa hatalıdır. Örneğin :' Sendeki varlık, bende de olmalı ki...'tümcesinde, birinci (-DE)bulunma halidir ve bitişik yazılır.İkinci (-DE) bağlaçtır.Ayrı yazılır...1000 yıllık,' eski köye, yeni âdet getirenler' yanlış yaparlar :)) 'Kırk yıllık Kâni;olur mu Yâni !..' :)) Saygılarımla..  12.12.2012 14:48
 

Değerli Okuldaşım Mesut Bey. Erol Bey’e yazdığınız bir yorumda, genelleme yaptığınız için, Nihat Bey’in desteksiz/örneksiz atışlarına hak verdiğiniz gibi bir algı oluştu. Sizi bildiğim için bunu bir genelleme olarak gördüm, olağan karşıladım. Kimi hitaplarınızda bana yaşça büyük olduğum için “ağabey” diye seslenmenizden yola çıkarak, size bir “ağabey” olarak diyorum ki... “... yazılarınıza, cümle kurgularınıza bakıyorum da her biri bir felaket. Noktalama işaretleri yerlerde geziniyor.” gibi “sallama” yapan şu Nihat Bey’e, yanıtı da “doğruluk” açısından değerlendirecek bir “bilen” olarak şöyle bir soru sormak gerekiyor: “Kardeşim, şunu bir kanıtla sana!” Sizi dinleyebilir. Bir yorumunuzdan sonra, bir yazınızı nasıl da beğendi, “önerileri”ne taşıdı. Saygılar, selamlar.

TURGUT ÇELİK 
 08.12.2012 23:25
Cevap :
Eleştiri yapan kişilerin eleştiri yaptığı konuda birikimli ve yapıcı olduklarını anladığımda saygı duyuyorum.Gerisini fazla ciddiye alamıyorum.Hocam,yolumuza devam ediyoruz.Size de saygım sonsuz...Esenlikler.))  08.12.2012 23:29
 

Değerli Okuldaşım Mesut Bey. Erol Bey’e yazdığınız bir yorumda, genelleme yaptığınız için, Nihat Bey’in desteksiz/örneksiz atışlarına hak verdiğiniz gibi bir algı oluştu. Sizi bildiğim için bunu bir genelleme olarak gördüm, olağan karşıladım. Kim hitaplarınızda bana yaşça büyük olduğum için “ağabey” diye seslenmenizden yola çıkarak, size bir “ağabey” olarak diyorum ki... “... yazılarınıza, cümle kurgularınıza bakıyorum da her biri bir felaket. Noktalama işaretleri yerlerde geziniyor.” gibi “sallama” yapan şu Nihat Bey’e, yanıtı da “doğruluk” açısından değerlendirecek bir “bilen” olarak şöyle bir soru sormak gerekiyor: “Kardeşim, şunu bir kanıtla sana!” Sizi dinleyebilir. Bir yorumunuzdan sonra, bir yazınızı nasıl da beğendi, “önerileri”ne taşıdı. Saygılar, selamlar.

TURGUT ÇELİK 
 08.12.2012 22:18
Cevap :
Saygıdeğer Ağabeyciğim,'Saikalar yüksek tepelere düşermiş.':)) Her söz ve yazı,kişiyi bağlayıcı hüküm taşıyor.Umarım talebinizle ilgili mesaj alınmıştır.Sizin gibi bir üstadı Milliyet.com .tr yazar olarak bünyesine aldığına göre saygınlığınız ve dildeki beceriniz tesçillenmiştir.Benim genel söylemimi de anlayan anlamıştır..:)) Mesajım tellere takılmadan yerine çoktan gitrmiştir.:)En derin saygılarımla..  08.12.2012 23:11
 

Bu konuda kusursuz olduğumuzu söyleyemeyiz Mesut hocam. Hakkımda bölümünde Türkçe öğretmeni olduğu yazan, fakat sizin burada belirttiğiniz kelimeleri yanlış yazan kişiler de olduğunu düşünürsek, kendimizi fazla suçlamamamız gerekir. Roman yazarları bile kitapları yayına çıkmadan bu konudaki hatalarının kontrol edilmesi için özel editörler tutuyorlar. Yine aydınlatıcı bilgileri bizimle paylaşmışsınız.Teşekkürler. Saygılar, selamlar...

Erol Özışık 
 04.12.2012 13:31
Cevap :
Erol Bey,Çok haklısınız...Profilinde Türkçe Öğretmeni yazdığı halde,Türkçe'nin canına okuyan kişilere karşı eleştirilerde bulunan Nihat Yıldız Öğretmenim gibi arkadaşlarıma da hak vermemek elde değil..Ülkemizde ünlü sözler vardır..'İmamın dediğini yap;fakat yaptığını yapma !..''İmam öksürürse,cemaat grip olur!..'Bazen 'Terzi kendi söküğünü tamir edemiyor ' demek ki !..Kötü doktor candan;kötü imam dinden eder. Kötü Türkçe'ci de bir toplumun iletişimin katilidir.Biz,DİLBİLİMCİ'LER;YAZANLAR VE YAZARLAR büyük vebal altındayız...Bunca çabama rağmen,yaptığım hatalar için,'Her ne kadarsürç-ü lisÂn edersem,affola.'DİYOR,SELAMLARIMI,SAYGILARIMI İLETİYORUM.  04.12.2012 21:15
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 1521
Toplam yorum
: 9157
Toplam mesaj
: 558
Ort. okunma sayısı
: 1612
Kayıt tarihi
: 23.06.07
 
 

İnsan yontmakla geçti ömr-ü baharı... Güzel ve canlı heykeller yaptı... Kimisinin içi çabuk boşal..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster