Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

31 Mayıs '07

 
Kategori
Tarih
Okunma Sayısı
3071
 

Fertek (Fertakaina) Tarihine bir bakış 1

Fertek (Fertakaina) Tarihine bir bakış 1
 

Fertek'ten bir manzara


 

     Mülkiyetce Niğde Sancağına ve Ruhanice Ikonia (Konya ) Metropolisine tabi Fertakaina nahiyesi merkez-i sancaktan yarım saat ve Tyana’ dan (el-yevm Kilise Hisar) üç saatlik mesafede bulunur. Dörtbin ahalisinden yarısı rumca lisanı ile mütekellim rum ortodoks ve nısfı diğer İslamdır.

     Bu karyenin etrafında bulunan bağ ve bahçeler gayet güzel ve şirin bir manzara teşkil eder.

Arkeoloji nokta-i nazarından tetkik edildikte bu nahiye hakkında ma-t-teessüf hiç bir şehadete tesadüf edilemiyor. Eski müellifler tarafından yad edilmediği gibi bu şehrin asli tariki hakkında yeni bir delaile dahi destres olunamıyor. Bunun için Fertakaina tarihi ve mevki-i sahihi hakkında sarih ve kati bir fikr beyan edilemez. Yalnız müşevves bir rivayete nazaran Fertakaina bugünkü mevkiinde 3-4 saat uzak Kapadokyadan Trahia (Dağlık) Kilikyasından büyük cadde üzerinde bulunup ahalisi bu büyük caddede hüküm süren Ağa ve delilerin angarya ve eziyetlerinden kutulmak için bugünkü Ferteğe muhaceret edip bu şehri teşkil etmişler .Bu şehrin kaç senelik ömrü var idiği katiyen malim değil ise de 1835 senesinde inşaa edilen Bizans usulü mimarisi (Bizantian Rumos) üzerine inşaa edilen bir ekklisenin mevcudiyeti ve Kapadokyanın diğer taraflarında dahi tesadüf olunan ve yerliler tarafından “kerer” (keler - f.d.) tesmiye edilen bazı kayalar içine oyulmuş mağaraların bulunması bu şehrin oldukça eski ve bu yerlerin Türkler tarafından feth-i zapt edildiği zamandan evvel mevcudiyeti istidlal olunur.Bu ise Fertakaina kelimesinden “AİNA “ edatının hazf ile husule geldiği ve başka bir manası olmadığı lugat-ı Türkçe de Fertek kelimesinin tesadüf edilmemesinden de anlaşılır.Elhasıl bu şehrin tarihi gayet müşevves ve karanlık olduğundan kat’i bir şey söylenemez. Ferteğin zükur ve ünastan (kızlar ve erkekler - f.d.) muhtelif bir mektepleri vardır. Bir Prokatarktiki (Başkanlık - f.d.) ve beş sınıftan ibaret olan bu mektebe 60 zükür ve 57 ünas cem’an 117 talebe devam eder ve iki muallim ve iki muallimeden terekküp eden heyet-i tedrisiye tarafından bunlara Eski ve Yeni Ellinika (Yunanca), Türkçe, Fransızca, Aritmetik, Istorya (Tarih), Coğrafya, Odiki (Müzik), Ergohera (Elişi) derslerini tedris ederler. Elyevm mektebin Dersaadet Kentriki (Merkezi) Eforopitrobisi (Eğitim Görevlisi) N. Mparas.Prodros (Başkan) Milt A. Eframidis Antiprodros ( 2. Başkan) S. B. Nomidis, Grammatis (Katip), A. Karacaoğlu, Tamias (Veznedar) N.Bonokidis ve Krr. Papahrosandtho aza olup, Fertek eforası N.I. Tsarbacagis, A.N. Tsivavlus, G.Th. Numidis, A. I. Tzivaglus ve A.H.Kladopulos efendilerden mürekkeptir.

     Arhistratigo Mihail ile Gavril namına mevkuf gayet muhterem büyük ve müzeyyen ekkliseleri vardır. İki sene evvel İstanbulda Mihail Arhengelos ünvanı ile teessüs eden bir Adelfotis (kardeşlik cemiyeti - f.d.) mekteplerin ve elhasıl bu nahiyenin terakkisi ve teallisi için çalışıyor. Burada memleketin mekteplerine ve balada zikr olunan Adelfotis’e etmiş olduğu ihsanat-ı sahavetkaranesi ile bihakkın Megas Ergetis (büyük hayırsever - f.d.) ünvanını alan İstanbulda tüccar-ı muteberden ve ismi mekteplerde tahsil eden nevresidegan-ı vatanın kalbinde altın hurufla hakk edilen K.S.Aravanopulos Efendiyi kemal-i hürmetle yad eder ve diğer evlad-ı vatana bir misal-ı şayan imtisal olmak üzere arz ederiz.

     KONPOLİS 20 Nomvru (Kasım) 1913

 

     Fehmi DİNÇER
     Ankara 2004


http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=92403

Fotoğraf:
Dursun Şimşek

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 109
Toplam yorum
: 40
Toplam mesaj
: 6
Ort. okunma sayısı
: 5625
Kayıt tarihi
: 23.03.07
 
 

1959 yılında Fertek - Niğde'de doğdum. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster