Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

13 Temmuz '08

 
Kategori
Doğal Hayat
Okunma Sayısı
10538
 

Geçmiş uygarlıklarda ve Kuran'daki kıyamet

Geçmiş uygarlıklarda ve Kuran'daki kıyamet
 

2012 Marduk'la karşılaşma yılı mı? Maya uygarlığı bu tarihi doğru mu hesapladılar?


Bir önceki yazımda dünyanın sonunun geldiğini sizlere anlatmaya çalışmıştım. Dünyanın sonunu hazırlayan gelişmelerden ikisini insan kaynaklı göstermiştim ki bunlardan biri "küresel ısınma", diğeri ise ABD gibi bir işgâlci ülkenin çıkaracağı üçüncü dünya savaşı idi. İnsan kaynaklı olmayan ve dünyanın sonunu getireceğini iddia ettiğim bir diğer neden ise Marduk adlı gezegenin dünyamıza doğru gelmekte olduğu idi.

Şimdi gelin bu iddialarımı bir de İslâm dünyasının kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim'den ayetlerle pekiştirelim.

Kuran-ı Kerim'in 75. Suresinin adı "Kıyamet"tir. Bu sureden başlayarak Müeselât, Nebe sureleri dünyanın sonu hakkında bizlere ipuçları verir. Bu ipuçları aslında bugünün bilim insanları tarafından da kabul edilmiştir. Bilim insanları kutsal kitapları her ne kadar kendi araştırmalarında delil olarak kullanmasalar da, buldukları ipuçları kutsal kitaplarla örtüşmektedir.

Kuran-ı Kerim'in, Kıyamet Suresi şu ayetle başlar: "Kıyamet gününe yemin ederim."

Altıncı ayet ve sonrası ise şöyledir: "Kıyamet günü ne zaman diye sorar", "Göz, dehşetten ne zaman ki dikilir", "Ay tutulur", "Güneş ile ay bir araya getirilir".

Kıyamet Suresi'nin buraya kadar anlattığı olaylar, dünya üzerindeki kıyametin insan eliyle değil, evren üzerindeki bazı olaylardan kaynaklanacağı yönündedir. Nitekim, bu bulgularımı Kuran-ı Kerim'in diğer surelerindeki ayetler de desteklemektedir.

Kıyamet Suresi'nden sonraki surenin adı "İnsan"dır. İnsan Suresi'nden sonra "Mürselât Suresi" gelir. İşte bu surede dünyanın sonu biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Yani, insan, kıyametin kopmakta olduğunu nasıl anlar?

"Size vaad olunan gün mutlaka gelecektir", "Yıldızların ışığı silindiği zaman", Gök yarıldığı zaman", Dağlar pamuk gibi atıldığı zaman".

Mürselât (Birbiri ardınca gönderilen peygamberler anlamınındadır) Suresi 7.8.9.10. ayetleri sıra ile böyle dizilir. 7. Ayette kıyametin kopacağı kesindir. 8. Ayet, yıldızların ışıklarının sönmesinden söz eder. O halde, dünya üzerinde gece olmayacaktır. Bunun bir tek nedeni vardır, güneşten aldığı ışığı evrene yansıtan bir gök cisminin dünyayı güneş gibi aydınlatacağıdır. Bir önceki yazımda da söz ettiğim gibi bu dokuzuncu gezegendir. Büyük olasılıkla da Marduk'dur. Çünkü Marduk adlı gök cisminin ya da gezegenin 3661 yıllık yörüngesi 2012 yılında dünya ile örtüşmektedir. Marduk gibi dev bir gezegenin dünyaya yaklaşması büyük bir olasılıkla dünyayı aydınlağa boğacaktır ve dünyada gece diye bir şey olmayacaktır. Gece diye birşey olmayınca da "Yıldızların ışığı silindiği zaman" gerçekleşecektir.

9. Ayet "Gök yarıldığı zaman" demektedir. Gök'ün yarılması atmosferimize yakın geçen büyük bir gezegenin atmosferimizin yapısını bozması anlamına geldiği kesindir. Dünya yörüngesine çok yaklaşacak Marduk adlı gezegenin çekim gücü nedeniyle atmosfer yapımızı emeceği söylenmektedir. Böyle bir manzara dünyadan "Gök yarıldığı zaman" gibi görünecektir. Büyük gaz hareketleri dünya üzerinde sanki gök kubbenin aktığı, yarıldığı gibi görülmesine neden olacaktır.

Ve 10. Ayet "Dağlar pamuk gibi atıldığı zaman"dır. Bilindiği gibi dünya üzerindeki dağların oluş nedeni depremlerin karaları sıkıştırması sonucudur. Yani kıta ya da kara kaymaları depremleri, depremler de dağları oluşturmuştur. Büyük bir olasılıkla, dünya yörüngesini etkileyecek bir gök cisminin dünyamıza yaklaşması bu kez kıtaları gevşetmeye başlayacaktır. Yani, dünya üzerine yapılan atmosferik baskı kıtaların büyük bölümünü suların altına gömerken, büyük kısmınıda bulundukları yerlerden eski yerlerine kaydıracaktır. Yani, dağların oluşumundan önceki konumlarına gelecek olan kara parçaları içinde bu kez dağlar çökmeye başlayacaklardır. Bu "Dağlar pamuk gibi atıldığı zaman"dır. Koskoca dağların yeniden kara parçası haline gelişleridir. Yani, dağlar düz bir kara parçasaydılar dağ olmadan önce, yeniden kara parçası olacaklardır.

Nitekim, bu tezimi savunduğum bir başka Kuran-ı Kerim Suresi ise "Vâkıa Suresi"dir. Bu surenin 4. Ayeti ve sonrası şöyledir: "Yeryüzü şiddetli bir sarsıntı ile sarsılınca", "Dağlar paramparça olunca", "Dağılıp zerre zerre toz haline gelince"...

78. Sure olan Nebe ise 20. ayetinde şöyle yazar: "Dağlar yerinden oynayacak, yürütülecek ve bir serap olacaktır"

Şimdi Kuran-ı Kerim'de bulunan bazı kıyamet alametlerini ele aldım. Elbette Kuran-ı Kerim'de kıyametle ilgili başka alametler de vardır. Fakat, ben burada yazdıklarımı özetlersem: Şiddetli yer sarsıntılarından söz edilmektedir. Dağların eriyeceğinden ve pamuk gibi atılacağından, yıldızların ışıklarının söneceğinden, göğün yarılacağından söz edilmektedir.

Bir önceki yazımda da söz ettiğim gibi günümüz bilim insanları dokuzuncu gezegeni de buldular. Büyük bir olasılıkla bu gezegen Sümerler'in Nibilu dedikleri ve Babilli uzay bilimcilerin kendi tanrılarının adını taktıkları "Marduk" adlı gezegendir. Bu Marduk 13000 yıl önce Nuh Tufanı'nı yaratmıştır. Yalnız Sümerler ve diğer Babil uygarlıkları tarafından bilindiği söylenemeyen bu gezegen Mayalar tarafından da bilinmekte ve dünya yörüngesine girme tarihi kesin olarak not düşülmektedir. Mayalar'a göre Marduk'un dünyaya geliş tarihi kesin olarak 2012'dir. Yine Mayalar'a göre beşinci güneş'in bitiş tarihi 2012'dir.

Şimdi şunu söyleyebilirim. Günümüzden binlerce yıl önce, çok ayrı çoğrafyalarda yaşayan insan toplulukları dünyayı alt-üst eden bir gezegenden söz etmektedirler. Bu insan toplulukları Sümer, Akat, Babil olduğu gibi, Hitit ve Asur uygarlıkları ve Maya uygarlıklarıdır. 1983 yılında ise IRAS kızılötesi teleskop sayesinde Marduk görülebilmiştir. Ve dünyaya doğru büyük bir hızla gelmektedir. Marduk, Satürn, Jüpiter, Uranüs ve Neptün gibi gazlardan oluşan dev bir gezegendir. Yani, Dünya, Venüs, Merkür, Mars gibi değildir.

Marduk adlı gezegen dünyamıza doğru gelirken dünyamızda da olağanüstü değişimler başlamıştır. Ve henüz Marduk çok çok uzağımızda olmasına rağmen. Dünya üzerideki değişimler büyük depremlerdir. Şimdi küçük bir araştırma yaparsanız son üç-dört yıldır 7 ve 7'nin üzerindeki deprem sayılarının nasıl arttığını görebileceksiniz. Ayrıca, dünyanın çeşitli yerlerindeki binlerce yıldır faaliyette olmayan yanardağların da faaliyete geçtiği gözlemlenmektedir. Büyük fırtınalar koca koca ülkeleri yerlebir etmektedir.

Kuran-ı Kerim'in kıyamet senaryosu dünya dışından gelmektedir. Kuran'daki alametler bunu açıkca göstermektedir. Bence, Kuran'daki kıyametin nedeni büyük bir gök cisminin dünya yörüngesini etkileme koşuluna dayalıdır. Bütün ipuçları bize bunu vermektedir. Ve bence bu gök cismi: Marduk'tan başka bir şey değildir. 3661 yıl önce dünya yörüngesine yakın geçen ve dünyada Mayalar'ın deyişine göre "Dördüncü güneşin" bitişini doğuran tarih MÖ 1649'lu yıllardır. Şimdi, Marduk dünyaya daha da yakından geçecektir. Ve bu geçiş sırasında "Gökyüzü yarılacak, gece gündüz olacak ve yıldızlar gözükmeyecek, büyük depremler olurken, dağlar pamuk gibi ama kızıl lavlarını etrafa savurup, eriyip yerlebir olacaklar ve zerre zerre toz haline gelecekler, dev dalgalar sahillere hücum edecek ve beşinci güneş devri de bitecek."

Evet, Marduk'un dünya yörüngesine yaklaşmasıyla ortaya çıkacak korkunç manzara Sümer, Asur, Akat, Hitit, Babil, Maya uygarlıklarında anlatıldığı gibi Kuran-ı Kerim'de de anlatılmaktadır. Günümüz bilim insanları ise Marduk gibi bir gezegenin dünya yörüngesine girmesini dünyanın sonu olarak anlatıyorlar. Fakat, dünya yörüngesine girmeyip de, bu yörüngenin yakınından böyle bir gök cismi geçerse, günümüz bilim insanları da Sümer, Asur, Akat, Hitit, Babil, Maya ve Kuran-ı Kerim'den farklı düşünmüyorlar. Günümüz bilim insanları bir üst paragrafta tırnak içinde yazdığım bütün "alametlerin" ortaya çıkacağını yazıyorlar.

Ve hattâ çıkmaya başladığını savunan bilim insanları bile var.

Ne diyor Mayalılar: "2012 yılında beşinci güneş bitecek".

O halde şu soruyu da kendimize sormadan yazımı bitirmeyelim: 2012 yılında beşinci güneş dönemi biterken ardında büyük uygarlıkları da bitirecektir. Peki, bundan önceki dört güneş döneminde hangi büyük uygarlıklar yok oldu? Yoksa, her 3661 yılda bir, insanoğlu geliştirdiği uygarlığı Marduk sayesinde yitiriyor mu? Eğer durum böyle ise Mısır Piramitlerinin sırrı da dahil Güney Amerika, Mezopotamya topraklarında yaşamış uygarlıkların bugün ulaşamadığımız uzay hesaplamalarının sırrı, takvimi günümüz takvimi kadar doğru hesaplama sırrı, günü 24 saate bölmelerinin sırrı ortaya çıkacaktır. Diğer sırlarla birlikte.

Dünya, günümüz uygarlığına hep ulaşmıştır. Ama, her defasında bu uygarlıklar bitmiştir. Yıkılmıştır, yanmıştır, toprak altında kalmıştır.

2012'den sonra bir daha ki Marduk'un ziyareti yaklaşık 5673 yılında olacaktır. 5600 yılında insanlığın ulaştığı uygarlıkta, örneğin bir Süleymiye Camisi, bir Eyfel Kulesi, bir Özgürlük Heykeli yeryüzüne çıkarılırsa o zamanın insanı "ilkel" sandığı bizlerin bu yapıları nasıl yaptığına hep şaşıracak.

Bugün bizim geçmiş uygarlık kalıntılarına şaştığımız gibi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

size ilk önce yazdığınız için teşekkür ederim.ama ben yinede çok korkuyorum.yani eğer 2012 de kıyamet koparsa die.yani ben daha 13 yaşındayım ve ölmek için henüz daha küçüğüm.ben büyümek istiyorum.bu sölediklerim saçma gelebilir ama bu doğru.benim kardeşim daha 6 yaşında ve ölmek için çok küçük :( :(

özge kaya 
 24.01.2011 19:22
Cevap :
Sevgili Özge kim ölecek kim kalacak Allah'ın bileceği iştir. Maya uygarlığı 21.12.2012 dünyanın yeni bir döngüye gireceğini işaret etmektedir. Bu yeni döngünün neler getirip neler götüreceğini bilmiyoruz. Belki de çok olumlu şeyler getirecektir. O nedenle korkmana ve kardeşin için endişe duymana gerek yok. Bizler biraz da bilim-kurgu yanımızı tetikleyen bu tür konuları irdelemeye çalışıyoruz. Hani böyle olabilir mi diye de soruyoruz. Belki de 2012 insanları manevi bakımdan çok daha farklı boyutlara taşıyacak, beyin fonksiyonlarımızın daha geniş kapasiteli çalışmasını sağlayacaktır. Çünkü, 2012 değişimini böyle yorumlayanlar da var. Düşünce ve endişelerin saçma gelmedi. İnsani duygular ve bu duyguları hepimiz taşıyoruz. Korkma ve endişe etme. Dediğim gibi bunlar kurgu-bilim düşüncelerimizin kâğıda dökülmesi. Sana ve kardeşine başarılar diliyorum. Çaılşmalarına ve okumana devam et. Hattâ burada blog yazıları yayınlarsan onları okuma olanağına da kavuşmuş oluruz. Sevgi ve saygılar.  25.01.2011 10:05
 

ben aslında mayaların sölediklerine inanmıyorum.çünkü onlar 2012 yılında ne olacağını nerden bilecekler.onlar bana göre tahminler yapmışlar.bunların doğru olmasını bekleyemeyiz.bu çok saçmalık olur.bi tek ALLAH'A ve kur-an-ı kerime inanmalıyız.bide bana göre herkese kıyamet kopcaktır.yani müslüman ya da müslüman olmasın farketmez.arkadaşlar lütfen böle saçma şeylerle kapamızı yormayalım.bi tek ALLAHA inanalım.öle mayalara filan değil.lütfen arkadaşlar....!!!!

özge kaya 
 23.01.2011 15:52
Cevap :
Sevgili Özge,elbette Allah'a inanıyoruz.Yalnız,Allah hepimize bilimi öğütlemiştir.Maya'lara gelince.Onlar yaşadıkları zamanın astronomi biliminde en ileri gitmiş topluluklarıydı.Bu nedenle de bence zamanlarının her bakımdan en ileri gitmiş topluluklarıydı.Çünkü,uzayda ve astronomide ileri gitmiş bir uygarlık asla ilkel değildir.Yaptıkları bütün hesaplar doğrudur.Bir de 21.12.2012 için kıyamet değil yeni bir döngü demektedirler ki,Maya'lar dışında bütün eski uygarlıklarda da bu tarih dünyanın felaketlerle uğraşacağı tarih olarak belirtilmiştir.Kur'an bizlere kıyamet gününü ve tarihini değil fakat belirtilerini vermiştir,bu belirtilerin tamamı eski uygarlıkların ve Maya'ların 21.12.2012 tarihinde dünyada görülecek felaketlerle aynıdır.Nitekim yaklaşık 3-4 senedir dünya büyük doğa olayları ile karşı karşıya.Büyük olasılıkla ve kabul edilen tez dünya kutuplarının bir anda yer değiştirmesidir ki bu daha önce de yaşanmış.Tam 1 milyon yıl önce.Yorumuna teşekkürler.Sevgi ve saygılar.  24.01.2011 14:59
 

bende 2012yi bi kıyamet değil yeni bir başlangıç olarak biliyorum ayrıca insanların kıyamet zamanını bilemeyeceğine inanıyorum tşk

by_emrah 
 16.11.2009 21:30
Cevap :
Evet. "Kuran'daki Marduk" adlı yazımda da ben zaten bunu belirtmeye çalıştım. Kuran'da Marduk vardır demedim. Yalnız, günümüz bilimadamlarının Marduk'un vereceği zararlarla Kuran'daki Kıyamet Suresi'ndeki kıyamet alametleri aynı. Ve Kuran-ı Kerim 2012 için bugün söylenenleri aynen yazıyor ve diyor ki "O gün yeniden doğuştur yeni bir başlangıctır" İlginize teşekkür ederim. Saygı ve sevgiler.  16.11.2009 22:35
 

Sanırım öncelikle Maya'ların ve Mısır'lıların neden işi gücü bırakıp o çöl sıcaklarında bu inanılmaz ğiramitleri inşa ettiklerini kavramak gerekiyor. Binlerce sene önce bambaşka dillerde ve düşünce şekillerinde taşlara kazınmış olan mesajları bugün okuyup anlayabiliyoruz. Oysa bugünün elktronik ortamında veya DVDlerde oluşan yazılarımızı Nuh'un tufanı gibi bir olaydan sonra kimse okuyamayacak; yani o zaman en doğru ve mantıklı hareket piramitleri inşa edip, taşlara yazı yazmaktı olanları anlatmak için. Şimdi de işte 2012 öncesinde Norveç'te fijörtlerin altına dünyadaki tüm tahılların tohumlarını depoladılar. Amerika'da binlerce yeraltı sığınağı ve tüneli inşa edildiği söyleniyor. Son olarak Google'a dünyadaki tüm kitapları dijital ortama geçirmesi işi verildi. NASA da kendi safasında 2012 de büyük güneş patlamaları olacağını beklediğini yazdı. Ne olacaksa, dünyaya dışarıdan birşey olacak, tüm dünyayı etkileyecek.

aydinz 
 06.11.2009 15:09
Cevap :
Güzel ve bilgi dolu yorumunuz için çok teşekkür ederim. Yazdıklarınıza katılıyorum.  06.11.2009 19:14
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 278
Toplam yorum
: 681
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 3234
Kayıt tarihi
: 26.05.07
 
 

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdum. Bir daha da Kadıköy'den ayrılmadım. İstanbul Üniversitesi, Ede..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster