Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

29 Ağustos '10

 
Kategori
Siyaset
Okunma Sayısı
2694
 

Güneşi zapt etmek isteyenler neden hayır diyor...

Güneşi zapt etmek isteyenler neden hayır diyor...
 

AKP’nin kendi iktidarını güçlendirme amacıyla hazırladığı ve birbiri ile ilintili olmayan maddeleri tek bir paket halinde halka dayattığı anayasa değişiklik paketi 12 Eylül’de referandumda oylanacak.

Hükümeti elinde bulundurduğu 8 yıl boyunca ekonomik, sosyal ve siyasal saldırıları arttırarak sürdüren AKP, bu değişikliklerin geçmesi halinde, işçi ve emekçiler tarafından fiili ve yasal olarak kullanılan birçok hakkı da gasp ederek, topyekûn bir saldırıya geçecektir. Referandumda Hayır diyerek, sadece aldatmacayı boşa çıkarmış olmayacağız, aynı zamanda emek ve demokrasi düşmanı AKP’ye bir ders vermiş olacağız.

AKP’nin anayasa değişiklik paketi ne ülkemizin sorunlarına ne de halkımızın ihtiyaçlarına, temel hak ve özgürlüklerine yanıt vermektedir. Anayasa değişiklik paketi eşit, özgür bir ülkenin önünü açmak bir yana, tersine kapatmaktadır.

Önceki hükümetler tarafından da neo-liberal politikalara uygun olarak defalarca değiştirilen 12 Eylül Anayasası halkçı ve demokratik bir içerik kazanmadı. AKP, sendikaları, meslek örgütlerini, demokrasi güçlerini ve tüm muhalefet güçlerini yok sayarak, 12 Eylül Anayasası’nın antidemokratik seçim yasalarıyla elde ettiği meclis çoğunluğuna dayanarak hazırladığı değişiklik paketini, demokratikleşmede büyük adım, 12 Eylül ile hesaplaşma olarak sunmaktadır. Oysa değişiklik paketinin özü de 12 Eylül düzeninin yenilenerek sürmesini sağlamaktır.

12 Eylül kurumlarını ortadan kaldırmak bir yana yenilerini ekleyen bir paket demokratik olamaz. Bu kurumları kendi iktidarı ve yeni sömürü düzenini güçlendirmek için kullanan AKP, işçi sınıfına saldırının bir aracı olan ‘Ekonomik Sosyal Konsey’i anayasal bir kurum haline getirmektedir.

12 Eylülcüler 24 Ocak 1980 kararlarını hayata geçirerek serbest piyasa düzeninin, özelleştirmelerin önünü açmış, sermaye egemenliğinin geliştirilmesini sağlamışlardır. Bu politikaların kararlı bir uygulayıcısı olan AKP hükümeti, yeni değişikliklerle, “kamu yararı” denetiminden kaçarak özelleştirmelerin ve sermaye egemenliğinin önündeki bütün engellerin temizlenmesini amaçlamakta; halkın güvenceli iş, insanca yaşam, yaşanabilir bir doğa haklarına saldırmaktadır.

AKP, 12 Eylül’ün getirdiği grev yasaklarını korumakta, kamu çalışanlarına grev hakkı tanımadığı gibi grev yasağını sağlama bağlamakta, “Kamu görevlileri hakem kurulu” kararları “toplu sözleşme hükmündedir” ve “kesindir” diyerek hükümetin kamu çalışanları karşısındaki dayatmalarına “toplu sözleşme” adını vermektedir.
Aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunabileceği ve birden fazla sözleşme yapılabileceğine yönelik düzenlemelerle, patron yanlısı ve hükümet yandaşı sendikaların önü tamamen açılmak istenmektedir. Sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin üzerine panzer yollarken pakete, birden fazla sendikaya üye olunabileceği hükmünü koyan AKP, emeklilere, üreticilere, çiftçilere, ev işçilerine ve işsizlere sendika kurma ve üye olma hakkı tanımamaktadır.

Yine AKP 12 Eylülcülerin ‘yönetimde istikrar’ amacıyla koydukları yüzde 10 seçim barajına aynı gerekçeyle sahip çıkarak korumakta, 12 Eylülcülerin yaptığı gibi yürütmenin ve Cumhurbaşkanının yetkilerini daha da arttırarak yargıyı siyasal iktidara hepten bağımlı kılmaktadır.

Bu değişiklik paketi ülkeyi demokratikleştirmek bir yana piyasa düzeni ve sermaye egemenliğini daha da sağlamlaştıracaktır. Bu süreçte, Başkanlık Sistemi’ne geçişi sağlayacak adımlar atılarak demokrasi alanının daha da daraltılacağı görülmektedir.

12 Eylül’de yapılacak anayasa değişiklik paketine ‘hayır’ demek; hem 12 Eylül Anayasası’na hem AKP Anayasası’na ve 8 yıllık AKP iktidarının uygulamalarına ‘hayır’ demektir. Eşitliği, özgürlüğü ve demokrasiyi esas alan yeni bir anayasa ihtiyaçtır. Kuşkusuz bu anayasa emekçilerin ve ezilenlerin mücadelesinin ürünü olacaktır. Bizler böyle bir anayasa ve fiili kazanımlar için mücadele edeceğiz.

Acil taleplerimiz şunlardır;

12 Eylül ve darbe kurumları olarak bilinen ve toplumu üniversitelerden yargıya; basından sendikal örgütlenmeye kadar bütünüyle kontrol altına almayı hedefleyen yapılar ortadan kaldırılmalıdır.
Halkın siyasal temsiliyetinin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Bunun için öncelikle yüzde 10 seçim barajı kaldırılmalı; adil bir seçim yasası hazırlanmalı, anti-demokratik siyasi partiler yasası değiştirilmelidir.
Halkın siyasal mücadele ve örgütlenme hakkı önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır.
Sendikal barajlar kaldırılmalı, grev ertelemeleri yasaklanmalı, kamu çalışanlarına grev ve siyaset hakkı sağlanmalıdır.
Güvencesiz çalışma yasaklanmalı, işten çıkarmalar durdurulmalıdır. Fazla mesai yasaklanmalı, ücretler düşürülmeden haftalık çalışma saati 35 saate çekilmelidir.
Halkın parasız eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, su, temiz bir çevrede yaşama ve güvenceli çalışma hakkı gibi en temel hakları anayasal güvence altına alınmalıdır.
Kürt halkının dil, kültür ve kimlik talepleri karşılanmalı, eşit haklar anayasal güvenceye alınmalıdır.
Alevi yurttaşların eşit yurttaşlık talepleri karşılanmalı, ayrımcılığa son verilmeli, 12 Eylül’ün bir ürünü olan zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır.
Kadına yönelik ayrımcılık yasaklanmalı; kadınların çalışma yaşamına katılımının önündeki engeller giderilmeli, güvencesiz çalıştırılmaları önlenmeli, kadına yönelik şiddetin engellenmesi için tedbir alınmalı ve kadınların tüm sosyal ve siyasal haklarını güvence altına alacak düzenlemeler yapılmalıdır.

Özelleştirmeler durdurulmalı, özelleştirilen kamu kurumları tekrar kamuya iade edilmelidir.

Eşit, Özgür bir Ülke için;

12 Eylül Anayasası’na da,

AKP Anayasasına da HAYIR!

A.Levent Tüzel - EMEP Genel Başkanı

Alper Taş - ÖDP Genel Başkanı

Erkan Baş - TKP Genel Başkanı

İlknur Birol - Halkevleri Genel Başkanı

Mehmet Soğancı – TMMOB Bşk.

Tayfun Görgün – DİSK Genel Sekreteri

Adnan Serdaroğlu - DİSK/Birleşik Metal-İş Bşk.

Arzu Çerkezoğlu – DİSK/Dev Sağlık-İş Gnl Bşk.

Çetin Uygur – DİSK/Dev Maden-Sen Gnl Bşk

Engin Sezgin – DİSK/Sosyal-İş MYK Üyesi

İsmail Özhamarat –DİSK/ Genel-İş MYK Üyesi

Önder Atay - DİSK/Bank-Sen Gnl Bşk

Zafer Ayden – DİSK/Sine-Sen Gnl Bşk.

İsmail Polat – KESK Mali Sekreter

Hüseyin Gölpunar - KESK Basın Yayın Sekreteri

Ali Yılbaşı - KESK/Haber-Sen Gnl Bşk.

Baki Çınar – KESK /Haber-Sen MYK Üyesi

Mehmet Ali Elçek – KESK/Haber-Sen Gnl Örg. Sekrt.

Vicdan Baykara - KESK/Tüm Bel-Sen Gnl.Bşk.

Doğan Altun KESK/Tüm Bel-Sen MYK Üyesi

Levent Metin KESK/Tüm Bel-Sen MYK Üyesi

Tekin Araç KESK/Tüm Bel Sen Genel Mali Sekreter

Yücel Gül – KESK/Tarım Orkam-Sen Gnl. Bşk.

Atilla İrey – KESK/Tarım Orkam Sen MYK üyesi

Gürol Şimşek – KESK/Tarım Orkam Sen MYK Üyesi

Osman Biçer – KESK/BES Genel Bşk.

Döndü Taka Çınar – KESK/BES Genel Sekreteri

İlknur Bilgen – KESK/BES MYK Üyesi

Musa Sever – KESK/BES MYK Üyesi

Metin Tatar – KESK/BES MYK Üyesi

Kemal Bulut - KESK/ESM Gnl. Bşk.

Hulusi Ceylan – KESK/ESM MYK Üyesi

Atilla Aydoğan – KESK/ESM MYK Üyesi

Yavuz Demirkaya – KESK/Kültür Sanat-Sen Gnl Bşk.

Ahmet Köroğlu KESK/Kültür Sanat -Sen MYK Üyesi

Cemal Ünver KESK/Kültür Sanat -Sen MYK Üyesi

Mustafa Polat KESK/Kültür Sanat -Sen MYK Üyesi

Ümit Selçuk KESK/Kültür Sanat -Sen MYK Üyesi

Asım Üner KESK/Kültür Sanat -Sen MYK Üyesi

H İbrahim Orhan KESK/Kültür Sanat -Sen Genel Sekrt.

Ünsal Yıldız – KESK/Eğitim-Sen MYK Üyesi

Serpil Açıl Özer –KESK/ Eğitim-Sen Gnl. Bas.Yay.Sekreteri

Köksal Aydın – KESK/SES MYK Üyesi

Şükran Doğan - KESK/SES MYK Üyesi

Kemal Yılmaz - KESK/SES Genel Sekreteri

Gültekin Narinli - KESK/Yapı Yol-Sen MYK Üyesi

Murat Zülfikar - KESK/Yapı Yol-Sen MYK Üyesi

Rıza Bülbül - KESK/Yapı Yol-Sen MYK Üyesi

Esra Tetik Sengel - KESK/BTS MYK Üyesi

Yaşar Seyman – BASİSEN Bşk

Mehmet Koç - ASMMMO Gnl Bşk

Zeki Kılıçarslan - TBİP Genel Başkanı

Ali Çerkezoğlu - İstanbul Tabip Odası Gnl.Sekreteri

Doğan Halis - Dev Sağlık-İş Onursal Gnl Bşk.

İsmail Hakkı Tombul – KESK Eski Gnl. Bşk.

İsmet Aktaş - Eğit - Sen Eski Gnl Bşk

Kaya Güvenç - eski TMMOB Başkanı

Sabri Topçu - TÜMTİS Eski Gnl. Başkanı

Sevgi Göyçe – KESK Eski Kadın Sekreteri

Siyami Erdem – KESK Eski Gnl. Bşk

Ali Kenanoğlu - Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı

Ercan Geçmez - Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Bşk

Erol Kızılelma SODEV Genel Başkanı

Mehmet Uzuner - Cem Evleri Yaptırma Derneği Başkanı

Murtaza Demir - 2 Temmuz Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı

Selahattin Özel - Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı

Turgut Öker - Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Gnl Bşk

Ali Çolak Mülkiyeliler Birliği Eski Başkanı

Ali Şahin İstanbul Anadolu Alevi Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Atilla Özdemir Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yöneticisi

Ergün İşeri - Türkiye Sakatlar Derneği Gnl. Müd.

Ersin Gedik Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yöneticisi

Ertuğrul Barka - EGEÇEP Yürütme Kurulu Üyesi

Feti Bölükgiray Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yöneticisi

Gülnaz Akdoğan -Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yöneticisi

Hıdır Çam Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yöneticisi

Himmet Şahin -ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı

Hüseyin Güzelgül Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yöneticisi

İlyas Başsoy - Reklam Yaratıcıları Derneği Başkanı

İmam Eke Taşdelen Hacı Bektaşı Veli Kültür Derneği Yöneticisi

Kemal Bilir Taşdelen Hacı Bektaşı Veli Kültür Derneği Yöneticisi

Mehmet Tüm - SODEV Gnl.Sekreteri

Mehmet Yorulmaz Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yöneticisi

Metin Aslan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yöneticisi

Mithat Görkem - 12 Eylül darbesiyle kapatılan Tüm-Der Kurucu Gnl Bşk.

Muharrem Çetin Koyuncu Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yöneticisi

Nadir Çatak Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yöneticisi

Nedim Gülsen Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yöneticisi

Oktay Çeliker - 12 Eylül darbesiyle kapatılan Tüm-Der Eski Yöneticisi

Rasim Nos Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yöneticisi

Sallı Uslu Taşdelen Hacı Bektaşı Veli Kültür Derneği Yöneticisi

Yavuz Önen THİV Eski Genel Başkanı

Yılmaz Demirel - Türkiye Sakatlar Der. Gnl. Skr.

Zeynel Turhan Taşdelen Hacı Bektaşı Veli Kültür Derneği Yöneticisi

Abdullah Aydın Halkevleri Dan. Kur.Bşk

Abdullah Nefes Şair

Abdurrahman Bayramoğlu - Avukat

Adnan Bostancıoğlu

Adnan Gümüş Prof.Dr.

Adnan Özyalçıner Şair-Yazar

Ahmet Alpay Dikmen Doç.Dr.

Ahmet Antmen Şair

Ahmet Beyaz Yrd. Doç.Dr.

Ahmet Göksoy Halkevleri Dan. Mec. Üyesi

Ahmet Haşim Köse Prof.Dr.

Ahmet Say Müzisyen

Ahmet Sebik Prof.Dr

Ahmet Tonak Prof.Dr.

Akif Akalın Dr

Alâeddin Şenel Doç. Dr.

Ali Asker Sanatçı

Ali Ergin Demirhan Gazeteci-Yazar

Ali Haydar Temel Ar. Gör.

Ali İhsan Uysal Ar. Gör.

Ali Murat Özdemir Doç.Dr.

Ali Rıza Cihan Kütüphaneci

Ali Şimşek Gazeteci

Alp Kılıçalp Dr

Alpaslan Savaş DİSK-Birleşik Metal-İş Sendika Uzmanı

Alper Dizdar Yrd. Doç.Dr

Arda Saygılı Dr

Argün Katırcı Havacılık Mühendisi

Arif Sağ Sanatçı

Asaf Güven Aksel Yazar

Asım Gönen Şair

Aşkın Süzük Türk-İş/Petrol-İş Sendika Uzmanı

Aslı Kayhan Yrd. Doç.Dr.

Aslı Pek Fotoğraf Sanatçısı

Asuman Doğan Dr

Asuman Türkün Prof.Dr

Ata Demirel Doç.Dr.

Atakan Büke Akademisyen

Atilla Aşut Yazar

Atilla Özsever Akademisyen-Gazeteci

Atilla Taş

Avni Erakalın Birinci TİP Kurucu Gnl Bşk.

Aydemir Güler Yazar

Aydın Çubukçu Hayat Tv Gnl. Yay. Yön.

Aydın Sayman Yönetmen

Ayfer Kocabaş Prof.Dr.

Ayhan Erdoğan Avukat

Aynur Haşhaş Sanatçı

Aynur Özuğurlu Yrd.Doç.Dr.

Aynur Uysal Yrd. Doç. Dr.

Ayşe Gül Çetin Fotoğraf Sanatçısı

Ayşe Özden Birkan Yrd. Doç. Dr.

Aysun Bulut Prof.Dr.

Aytaç Arman

Ayten Akbayram

Aziz Konukman Prof.Dr.

Bahadır Altan Hava-İş Gökkuşağı Hareketi Sözcüsü

Barış Erdem Gürkan Türk-İş/Toleyis Sendika Uzmanı

Bedriye Yıldızeli Belediye-İş Örgütlenme Uzmanı

Behçet Eskili Dr

Belgin Ünal Dr.

Benan Enes Yrd. Doç.Dr.

Berna Güler Müftüoğlu Öğretim Gör.

Beyza Kutay Dr

Beyza Üstün Prof.Dr

Bilgesu Erenus Yazar

Bora Erdağı Öğretim Üyesi

Bora Maviş Yrd. Doç.Dr.

Bülent Forta

Bülent Habora Yazar

Bülent Hoca Dr., Akademisyen

Bülent Kılınç Doç.Dr.

Bülent Öner Gazeteci

Burak Gürbüz Doç.Dr.

Burçak Özoğlu Poçan Öğretim Elemanı

Burcu Karaman Yrd.Doç.Dr.,

Burhan Çağlar Usta Doktor

Çağrı Kınıkoğlu Yönetmen-Sinemacı

Cahit Berkay (Moğollar) Müzisyen

Can Eren Dr

Canal Kocagöz

Canan Kalaycıoğlu Prof.Dr.

Canan Koç Yazar

Cem Kopuz Prof.Dr.

Cem Somel Prof.Dr.

Cemal Güvercin Dr

Cem Erogul Prof.Dr

Cemile Çakır Şair-Yazar

Cemsinan Deliduman Doç.Dr.

Cengiz Arın Dr

Cengiz Ekiz Yrd. Doç. Dr.

Cengiz Pınar Prof. Dr.

Ceren Alptürkan Yayıncı

Ceren Göker Dr

Cezmi Baskın

Çiğdem Çağlayan Dr

Çiğdem Çıdamlı Yazar

Cüneyt Cebenoyan Sinema Yazarı

Deniz Gökdemir Fotoğraf Sanatçısı

Deniz Kavukçuoğlu Yazar

Deniz Türkali Sanatçı

Dertli Divani Halk Ozanı

Derya Erel Yrd. Doç.Dr.

Dilek Pirinç Okutman

Dilek Taşkıran Prof.Dr.,

Dinç Özaksoy Prof.Dr.,

Doğan Görsev Yazar-Yayıncı

Durmuş Tiryaki Yazar

Edip Akbayram Sanatçı

Egemen Aktaş Dr

Ejder Yıldırım Dr

Ekin Kanar Sinemacı

Elçin Elmas Gazeteci

Elif Yılmaz Bilim Yazarı

Emel Güneş Uzman Dr.

Emel Seyhan Atasoy Yazar, Çevirmen

Emin İgüs Müzisyen

Emin Taşkıran Prof.Dr.

Emine Tahsin Akademisyen

Emrah Pek Fotoğraf Sanatçısı

Emre Gürcanlı Doç.Dr.

Emrehan Zeybekoğlu Yrd.Doç.Dr

Ender Helvacıoğlu Bilim ve Gelecek Dergisi Yay.Yön.

Ender Özsarıkaya Fotoğraf Sanatçısı

Engin Ayça Yönetmen

Erdal Erzincan Sanatçı

Erdal Küçüker Dr.

Eren Elbes Sanatçı

Ergin Yıldızoğlu Yazar

Erhan Nalçacı Prof. Dr.

Erkan Aydoğanoğlu Eğitim-Sen Eğitim Uzmanı

Erkan Can Oyuncu

Erol Aral Gazeteci

Erol Eroloğlu Doç. Dr.

Ertan Yetkin Dr.

Ertan Yılmaz Prof. Dr.

Ertuğrul Ünlütürk Gazeteci-Yazar

Esat Kıter Doç. Dr.

Esat Korkmaz Yazar

Esen Çiçekli Dr

Etfal Yıldırım Dr

Eylem Arı Gazeteci

Faruk Yıldız Dr

Fatih Polat Evrensel Gazetesi Yazı İşleri Müd.

Fatih Yaşlı Yrd.Doç.

Fatma Üçpınar Şair

Ferda Koç Halkın Sesi Gazetesi Yazarı

Ferda Sönmez Yrd. Doç.Dr.

Ferhan Şensoy Tiyatro Sanatçısı

Ferhat Akbey Ar. Gör.

Ferhat Özçep Yrd. Doç.Dr.

Ferit Koçoğlu Prof.Dr.

Ferma Lekesizalın Yrd.Doç.Dr

Fevziye Sayılan Yrd.Doç.Dr.

Feyza Erkan Prof.Dr.

Filiz Çulha Zapçı Doç.Dr

Firdevs Gümüşoğlu Doç.Dr.

Funda Başaran Doç.Dr

Füsun Gümüşel Prof.Dr

Gamze Yücesan Özdemir Prof.Dr.

Gaye Yılmaz İktisat Dr.

Gökhan Düren DİSK/Birleşik Metal-İş Sendika Uzmanı

Gökhan Günaydın Doç.Dr.

Göksel Kıter Doç. Dr.

Gözde Bedeloğlu Yazar

Gül Çorbacıoğlu Akademisyen-Araştırma

Gülaçtı Topçu Prof.Dr.

Güler Yalçın Prof.Dr.

Gülriz Ersöz Prof.Dr.

Gülsen Tuncer Oyuncu

Gülsüm Cengiz Şair-Yazar

Günay Atalayer Prof.Dr.

Güneş Müftüoğlu Öğretim Görevlisi

Güngör Gençay Şair-Yayıncı

Güray Kılıç Dr

Gürel Tunca Gazeteci

Gürkan Ersoy Doç. Dr.

Güven Bakırezer Doç. Dr.

Hakan Koçak Yrd.Doç.Dr.

Hakan Mıhçı Doç.Dr

Hakkı Zapçı

Halim Yazıcı Şair

Halit Atik Dr

Halit Çelenk - Avukat

Halit Pınar Prof. Dr.

Haluk Berk Prof. Dr.

Haluk Bilginer Tiyatrocu

Hamza Aksüt Yayıncı-Yazar

Hamza Bulut Prof. Dr.

Hasan Basri Aksoy Dr

Hasan Harmancı Yazar

Hasan Hüseyin Aksoy Doç.Dr.

Hasan Karacan Okutman

Hasan Ogan Dr

Hasan Zengin

Haydar Kutluer Sanatçı

Haydar Selçuk Sanatçı

Hayri Kozanoğlu Prof.Dr.

Hilmi Yarayıcı Sanatçı

Hür Hassoy Uzm.Dr

Hüseyin Demirdizen Dr

Hüseyin İçen Öğretim Görevlisi,

Hüseyin İlgü Ar. Gör.

İbrahim Arap Ar. Gör. Dr.

İbrahim Aydın Birgün Gazetesi Sorumlu Müdürü

İbrahim Çiftçioğlu Ressam

İbrahim Kaboğlu Prof.Dr.

İhsan Çaralan Evrensel Gazetesi Gnl.Yay.Yön.

İlhan İkeda Prof.Dr.

İlker Belek Doç.Dr.

İlker Dalğar Fotoğraf Sanatçısı

İlker Kılıç Dr

İpek Uygur Okutman

İrfan Asil Dr

İrfan Ertel Ressam

İrfan Mukul Yrd. Doç.Dr.

İsa Çelik Fotoğraf Sanatçısı-Yazar

Işıkhan Güler Doç.Dr

Işın Kılıçaslan Prof.Dr.

İsmail Bulca Dr

İsmail Çallı Prof.Dr.

İsmail Erol Senarist

İsmail Hakkı Demircioğlu Müzisyen

İsmail İlknur

İsmail Sürgit Ögretim Görevlisi,

İzge Günal Prof.Dr.

İzzettin Önder Prof.Dr.

K. Yavuz Ekşi Doç.Dr.

Kadir İncesu Yayıncı

Kamil Kartal Sendikacı

Kasım Akbaş Araştırma Görevlisi

Kemal Aytaç Avukat

Kemal İnal Doç.Dr.

Kemal Okuyan Yazar, soL Haber Portalı Gnl.Yay.Yön.

Kemal Ulusaler Yazar

Kerem Cankoçak Doç.Dr.

Korkut Boratav Prof.Dr

Kuvvet Lordoğlu Prof.Dr

Levent Ülgen Tiyatro sanatçısı

Levent Yılmaz Tiyatrocu-Yazar

M. Bülent Kılıç Yazar

Mahmut Hamsici Gazeteci

Mahmut Memduh Uyan

Mahmut Öztürk Doç.Dr.

Masis Kürkçügil Yeniyol Dergisi

Maya Arıkanlı Özdemir İktisat Dr.

Mediha Göbenli Doç.Dr.

Mehdi Bektaş Avukat

Mehdi Beşpınar DÖB kurucusu, Maden-İş ve DİSK eski örgütlenme uzmanı

Mehmed Vural Yazar

Mehmet Ali Yılmaz

Mehmet Atay

Mehmet Çolak Dr

Mehmet Penbecioğlu Ar. Gör.

Mehmet Süha Alparslan Yazar

Mehmet Türkay Prof.Dr.

Melih Güven Yrd.Doç.Dr.

Melih Pekdemir

Melike Erkoç Dr

Meral Camcı Araştırma Görevlisi

Meral Uysal Prof.

Mercan Erzincan Sanatçı

Metin Bakkalcı

Metin Baştuğ Prof.Dr.

Metin Boran Tiyatrocu

Metin Cengiz Yazar

Metin Coşkun Tiyatro sanatçısı

Metin Çulhaoğlu

Metin Demirtaş Şair

Metin Özuğurlu Doç.Dr

Meysem Samsun Öğretim Görevlisi

Mualla Polat Dr.

Muammer Kaymak Dr.

Muharrem Dalkılıç

Murat Akad Yrd.Doç.Dr.

Murat Birdal Yrd.Doç.Dr.

Murat Cenap Uçar Öğretim Görevlisi

Murat Güreş Gazeteci

Musa Ağacık Gazeteci

Müslüm Kabadayı Yazar

Mustafa Akyürek Şair

Mustafa Altınışık Prof.Dr

Mustafa Atalay

Mustafa Filik Dr

Mustafa Kemal Erdemol Gazeteci,

Mustafa Köz Yazar

Mustafa Özarslan Müzisyen

Mustafa Sönmez Ekonomist-Yazar

Mustafa Ziya Ülkenciler Sanat Yönetmeni

Muzaffer Erdoğan Yrd. Doç. Dr.

Naciye Demirel Dr

Nail Dertli Ar. Gör.

Nasuh Mitap

Nazmi Algan Dr

Necat Akyıldız Yrd.Doç.Dr.

Necdet Aykaç Yrd.Doç.Dr.

Necla Algan Sinema Yazarı

Necla Kurul Prof.

Necmi Erdoğan Doç.Dr.

Nejat Yavaşoğulları Müzisyen

Nejla Kurul Prof.Dr

Neşe Özgen Prof. Dr.

Nesligül Olgun Dr

Nevzat Evrim Önal Dr., ÜKD Genel Sekreteri

Nezhun Gören Prof. Dr.

Nihat Behram Yazar-Şair

Nilüfer Koçak Prof. Dr.

Nimet Ela Alkaya Ekonomist

Nuh Demirpas Dr

Nuray Mert Gazeteci-Yazar

Nuray Öztürk Gazeteci

Nuray Sancar Evrensel Kültür Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Nurcan Çakır Dr

Nurettin Abacıoğlu Prof.Dr

Nurettin Kahramansoy Yrd.Doç.Dr.

Oğuz Aksaç Sanatçı

Oğuz Altıngöz Doç.Dr.

Oğuzhan Doğan Ar. Gör

Oğuzhan Müftüoğlu

Oktar Türel Prof.Dr.

Önder Çakar Senarist

Önder Özdemir Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Kordinatörü

Onur Hamzaoğlu Prof.Dr

Örgen Uğurlu Yrd.Doç.Dr.

Orhan Aydın Tiyatro sanatçısı

Orhan Erdinç Dr

Orhan Kurmuş İktisatçı-Yazar

Orhan Suda Çevirmen

Osman Açıkgöz Prof.Dr.

Osman Akınhay Mesele Dergisi

Osman Çutsay Gazeteci, Yazar

Osman Karaoğlan Prof.Dr.

Osman Öztürk Dr.

Osman Öztürk Yazar

Ozan Özgür Yazar

Ozan Toraman Dr

Özay Demiray Ar. Gör.

Özcan Alper-Yönetmen

Özcan Öztürk Şair

Özcan Yaman Fotoğraf sanatçısı

Özdemir Aktan Prof.Dr

Özen Aşut Dr

Özgen Seçkin Şair, Yazar

Özgül Karagülle Okutman

Özgür Aydın Doç.Dr.

Özgür Çiçekli Dr

Özgür Kasapçopur Prof.Dr

Özgür Müftüoğlu Prof.Dr.

Özgür Saraç Doç. Dr.

Özgür Taşkın Yrd.Doç.Dr.

Özlem Albayrak Dr.

Özlem Özkan Doç.Dr.

Pınar Sağ Sanatçı

Rahmi Emeç Gazeteci

Rahmi Yıldırım Gazete

Raşit Kaya Prof.Dr.

Reis Çelik Yönetmen

Rezzan Tunçay Prof.Dr.

Rıfat Okçabol Prof.Dr.

Rikkat Civelek Doç.Dr.

Ş. Avni Ölez Şair

Saadet Aydın Yrd.Doç.Dr.

Sabahat Akkiraz Müzisyen

Sabri Kuşkonmaz Avukat-Yazar

Şadi Ozansü

Şahika Yüksel Prof.Dr

Salim Erarslan Dr.

Sanlı Ateş Yard.Doç.

Şebnem Oğuz Yar.Doç.Dr

Seçil Kaya Bahçe Yrd.Doç.Dr.

Sedat Bozkurt Gazeteci

Sedat Türkmen Doç.Dr.

Sefai Acay Yrd.Doç.Dr.

Sefer Selvi Karikatürist

Şekibe Çelenk Avukat

Selçuk Candansayar Yazar

Selçuk İşsever Doç.Dr.

Selim Yılmaz SMMM Su Politik

Semiha Günal Öğretim Görevlisi,

Sennur Sezer Şair-Yazar

Serdal Bahçe Yrd.Doç.Dr.

Serdar Demirgören Prof.Dr.

Serdar Koç Şair

Serpil Güvenç - Yazar

Servet Koç Prof.Dr.

Sevda Karaca Tv Yapımcısı

Sevim Harman Dr

Sevinç Eratalay Sanatçı

Sinan Alçın Yard. Doç.Dr.

Songül Kılıç Dr

Süheyla Ekemen Dr

Şule Daldal Yrd.Doç.

Süleyman Aslan YOL TV Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman Deniz

Süleyman Özyalçın Prof.Dr

Taha Karaman Dr

Tahir Öngür Yüksek Jeoloji Mühendisi

Taner Öngür Müzisyen-Moğollar

Tarık Sengul Doc.Dr

Tayfun Mater

Tayfun Özkaya Prof.Dr.

Tevfik Çavdar Yazar

Tevfik Taş Yazar

Timur Fadıl Oğuz Dr

Tolga Binbay Yazar

Tolga Binbay Yazar

Tolga Sağ Sanatçı

Tufan Sertlek Yazar-Sendika.org editörü

Tuğrul Bal Yazar

Tuğrul Keskin Şair

Tuğrul Keskin Şair

Tülin Öngen Prof.Dr.

Tunçalp Demir Prof.Dr.

Tuncel Kurtiz Sanatçı

Tuncer Cücenoğlu

Tunga Güngör Doç.Dr.

Turan Eser Araştırmacı-Yazar

Turan Öztürk Prof. Dr.

Turgay Ön Tiyatro Sanatçısı

Uğur Pişmanlık Gazeteci Yazar

Umut Beşpınar Dr., Öğretim Görevlisi

Vahap Erdoğdu Yazar

Vakkas Özüpak 12 Eylül Mağduru Sakat

Vasfi Karatosun Prof.Dr.

Veli Şahin Sanatçı

Yalçın Bürkev

Yalçın Cerit TİP eski MYK üyesi

Yalçın Gülerman Öğretim Üyesi

Yaman Örs Prof.Dr.

Yaşare Arnas Aktaş Prof.Dr

Yasemin Özdek Prof.Dr

Yasemin Özgün Yrd.Doç.Dr.

Yazar Mesut Odman Yazar

Yeşim Ediz Şahin Prof.Dr.

Yıldırım Koç Yazar

Yılmaz Onay Yıldız Koç Türk-İş/Basın-İş Sendika Uzmanı

Yılmaz Onay Yönetmen-Yazar

Yücel Demiral Doç.Dr.

Yücel Erten

Yücel Karadaş Ar. Gör.

Yusuf Karataş Dr

Yusuf Ziya Bahadınlı Yazar-TİP Milletvekili

Zafer Yurdakul Dr

Zafer Yurtsever Sanatçı

Zahide Yalçın Gazeteci

Zehra Biçer Dr.

Zehra Ebru Basa Dr

Zeki Apaydın Yrd.Doç.Dr.

Zeki Gül Dr

Zeynep Güler Yrd.Doç.Dr

Zeynep Solakoğlu Dr

Zuhal Bahar Prof.Dr.

Zuhal Okuyan Prof.Dr.

Zülbiye Uçar Dr.

Zülfü Aşık Prof.Dr.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Okumayiz, anlamayiz ama ahkam kesmekten de geri kalmayiz. Bircok kez farkli ortamlarda sordum sayin Tüfekci, biri bana 13 Eylül sabahi sandiktan evet cikmasi halinde, benim demokratik hak ve özgürlükler konusunda kazanacimin ne oldugunu bana net bir sekilde söyleyebilir mi diye, fakat kimsede net bir yanit yok. Manavdan domates alirken gösterilen dikkat ve itina anayasa gibi hayati konuda malesef gösterilmiyor. Onca maddenin icine iki cürük madde konuluyor ve bu bize oy karsiligi satilmaya calisiliyor. Benim en cok sasirdigim yetmez ama evetciler, göz göre göre manavin icine attigi cürük domatesleri kabulleniyorlar, karsi cikmaktan acizler. Ne diyelim, herkesin özgür iradesi ve herkesin uzagi kendine yakin. Tabi ki bize sadece saygi göstermek kaliyor. Herkes hata yapma hakkina sahip ve hata yapma hakkini kullanmakta da özgür, Yalniz yasin yaninda kuru da yanmasa iyi olacak. Saygilarimla...

Utku Aksu 
 01.09.2010 2:47
Cevap :
13 Eylül sabahı evet çıkarsa yargının iktidarın vesayetine girdiğine tanık olacağız.Anayasa mahkemesine bir ay içerisinde yandaş hakimler atnacak,akp iktidarı pranga dediği yargıdan,hukukun yerindelik denetiminden kurtulacak. Bu konuda çok farklı hukukçuların görüşlerini okudum.Amaç yargının kayıtsız şartsız iktidara bağlanması. Yetmez ama evetdiyenler,boykotçular'a da bağımsız yargı lazım,farkettiklrinde iş işten geçmiş olacak...Saygı ve sevgilerimle...  02.09.2010 20:03
 

Fakat şüphesiz bunlardan dilemek olmayacak duaya amin demek. Bu cesur insanları kutlarım Selam ve saygılar.

Turbest 
 30.08.2010 2:32
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 1116
Toplam yorum
: 2289
Toplam mesaj
: 135
Ort. okunma sayısı
: 816
Kayıt tarihi
: 28.09.06
 
 

Ankara'da yaşar, dünyalı,aynadaki görüntüsüne muhalif, vicdan hesapları yapmaktan yorgun, yaşanıl..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster