Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

22 Ocak '12

 
Kategori
Tarih
Okunma Sayısı
91300
 

Osmanlı Padişah anne Ve hatunları

ERTUĞRUL BEY. (1231- 1281) . Hayme Hatun

1) OSMAN BEY.  (1281 -1326): Annesi: Hayme Hanım

Hatunlar: Moğol Bala hatun- Mal hatun (iki kız kardeş)
 

2) ORHAN BEY: (1324-1360). Annesi: Moğol Mal Hatun

Hatunları: Rum Horofine, Rum Asporce, Rum Teodora.
 

3) Murat HÜdavendigar: (1360-1389) Annesi; Rum horofira (Nilüfer Hatun)
 
Hatunları: Bulgar Tamar, Bulgar Marya
 

4) YILDIRIM BAYEZİD: (1389-1402): Annesi, Bulgar Marya (Gülçiçek Hatun) 

Hatunları: Germ. oğl. Devlet hatun. Bulgar Olga. Sırp olivera
 

5) MEHMET ÇELEBİ: (1413- 1421).  Annesi,Bulgar Olga

Hatunları: Hırsty. Sofya, Hırsty. Veronika, Hırsty. cary. Anna


6) II. MURAT:(1421-1451).  Annesi: Hırsty. Veronika 

Hatunlar: Fr.Aime,Sırp Mara Despina, İtaly. Stella
 

7) F.SULTAN MEHMET:(1451-1481):  Annesi: Sırp Maria Despina (Hûma Hatun)

Hatunları: Mora desp. Kızı Helen, Rum Kornella,

Pontus kralının  kızı, Anna, Hırsty. Yunan Tamara
 

8) II. BEYAZİD:(1481-1512). Annesi:  Rum Kornella (Gülbahar Hatun)

Hatunları : Hırs. Anita, Hırs.Beti, Hırsty. Suzi
 

9)YAVUZ SULTAN SELİM: (1512-1520) . Annesi:  HIrsty. Beti (Ayşe Hatun)

Hatunlari: Polonya yahudisi Helga (Hafsa sultan),

Sırp. Aleksandra(Ayse Sultan)

10) KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN: (1520-1566. Annesi: Polonya yahudisi Helga (Hafsa Sultan)

Hatunları: Polonyalı Anna, Arnavut Mahi Devran Sultan. Gülfem Hatun.  Rus Papazın kızı Roksana (Hurrem Sultan),  Sicilyalı Rozalina

11) II.SELİM: (1566-1574).  Annesi: Rus Roksana (Hurrem Sultan)

Hatunları: yahudi RASEL (Nurbanu Sultan)

12) III. MURAT: (1574- 1595).  Annesi: Yah. Rasel(Nurbanu Sultan)

Hatunları : Macar Ninuşka, Polny. Mona,

Venedikli Bafo, Rus Olga, Romen Meri

13) III. MEHMET :   (1595- 1603). Annesi: Venedikli Bafo (Safiye Sultan

Hatunları: İspanyol Violetta, Yunanlı Helen

14) I. AHMET: (1603-1617).  Annesi: Yunanlı Helen (Handan Sultan)

Hatunları: Rum Anastasya, Rum Evdoksiya

15) I. MUSTAFA: (1617-1618).  Annesi: İspanyol Violetta

16) GENÇ OSMAN: (1618-1622).  Annesi: Rum Evdoksiya (Mahfiruz Sultan)

Hatunları: Rum Marica, Arnavut Àkile

17) IV. MURAT: (1623- 1640) .Annesi: Rum Anastasya (Mahpeyker Sultan)

Hatunları: Rum Keti, Rum Anna, Rum Helena

18) I. İBRAHİM:  (1640-1648). Annesi:  Rum Anastasya

Hatunları: Rus Nadya, Polonyalı Eva,

Ermeni Maryam, Sırp Katrin

19) IV. MEHMET: (1648-1687). Annesi: Rus Nadya (Turhan Sultan)

Hatunları: Rum Evamia, Korsikali Bella,

Romen Cesika, Ermeni Flora, Rum Helen

20) II. SÜLEYMAN:  (1687-1691). Annesi: Sırp Katrin, (Dilaşüb Hatun)

21) II. AHMET: (1691-1695).  Annesi: Polonyalı Eva (Hatice Sultan)

Hatunları: Giritli Rum Yeremiye, Rum Diyana

22) II. MUSTAFA: (1695-1703) .Annesi: Rum Evamiya (Emetullah Sultan)

Hatunları: Rus Vera, Rum Anjela, Sırp Mari,

Rum Aleksandra

23) III. AHMET: (1703-1730). Annesi: Rum Evamiya (Emetullah Sultan)

Hatunları: Margaret-İzabel- Luiz- Janet- İda-

Şarlot-Katerin- Jenifer- Beti- Suzan-Elizabet

(bunlardan 32 kızı ve 21 erkek çocuğu oldu)

24) I. MAHMUT: (1730-1754). Annesi: Rum Aleksandra (Saliha Sultan)

Hatunları: Bulgar Sofia, Fr. Julien, Sicilyali Lilien,

Macar Maggi, Rus Olga

25) III: OSMAN: (1754-1757). Annesi: Sırp Mari (Şehsüvar Sultan)

Hatunları: Sicilyalı Olivya, Sırp Olga

26) III. MUSTAFA:  (1757-1774) . Annesi: Fr. Janet (Mihrişah Sultan)

Hatunları: Cenevizli Agnes, Korsikali Elsa, Rumen Emily, Pol. Mona, Gürcü Poli

27) I. ABDÜLHAMİT: (1774-1789). Annesi: Rum İda (Şermi Sultan)

Hatunları: Fr. Nache, Bulg.Sonya, Macar Melina,

Rum Meri, Ukr. Rudi, Cenevizli Afro, Venedikli Helen, Sırp Marya

28) III.SELİM:  (1789.1807).  Annesi: Cenevizli Agnes (Mihrişah Sultan)

Hatunları: Patricia,Linda,Berti,Alis, Lisa,Rosanna,Anna,Magdalena

29) IV. MUSTAFA:(1807-1808). Annesi: Bulg.Sonya (Sineperver Sultan)

Hatunları: Flora, Adela, Sofi, Glorya

(IV.Mustafa, III. Selim`in butun çocuklarını ve hatunlarını bogdurttu)

30) II. MAHMUT: (1808-1839). Annesi: Fr. Nache (Nakşi-dil Sultan)

Hatunları: Ermeni Maryam, Arap Çing. Fatma,

Zenci Arap Furi, Acem-Boşnak Kerime, Boşnak Margareta, Grek Nora, Rus Olga,

Cenovali Papaz kızı Rozi, Rum Nina, Bulg. Ester, Gürcü Flora, Arn.Sofi, Rus Suzi,

Yahudi Suzan, Sırp Zona, çing. Besime

31) ABDÜLMECİT: (1839-1861).  Annesi:  Rus Suzi (Bezm-i Âlem Valide Sultan)

Hatunları: İng. Hanriet, Fr. Vilma, Rus-Erm. Virjin, Rum Karolin

32) ABDÜLAZİZ: (1861-1871). Annesi: Çingene.Besime (Pertevniyal Sultan)

Hatunları: Adela-Aliş, Camelia, Asporce, Anna

33) V. MURAT:(1876-3ay). Annesi: Fr, Vilma (Şevkefza Sultan)

Hatunları: Carmen,Marone, Elfi,Clarissa

34) II. ABDÜLHAMİD: (1876-1909). Annesi: Rus Ermenisi Virjin (Tirimüjgan Sultan)

Hatunları: Lucien, Sylvia, İliana, Helga-Etiene, Marica, Zarah, Sevilla, Lester, Ovsanna, Ruth, Meri,Elisa

35) MEHMET REŞAT: (1909-1918). Annesi: Arnavut.Sofi (Gülcemal Sultan)

Hatunları: Vivian, Theresa, Chantal

36) VI.MEHMED VAHDETTİN: (1918-1922) .Annesi: İng. Hanriet (Gülistan Sultan)

Hatunları: Silva, İsabel, Drina, Adrien, Ravena

Sultan Mehmet VI. Vahdettin, 2 Şubat 1861'de İstanbul'da doğdu. Sultan Abdülmecit'in Abhazalı Gülüstü Hanım'dan olan en küçük oğludur. Amcasının oğlu Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'nin intiharı üzerine tek veliaht kaldı. Mehmet V. Reşat'ın ölümü üzerine 4 Temmuz 1918'de 57 yaşındayken Osmanlı tahtına çıktı. Ülkenin karmaşık bir süreçde olduğu bu dönemde tahta çıkmakta isteksiz davranıyordu.
Sultan Vahdettin tahta çıktığında I. Dünya Savaşı devam etmekteydi ve müttefiki Almanya'nın savaşı kaybettiği kesinleşmişti. İktidardaki İttihat ve Terakki Partisi istifa etti. Sultan Vahdettin'in isteği ile 14 Ekim 1918'de Ahmet İzzet Paşa Hükümeti kuruldu. Hükümetin kurulmasından bu kadar aceleci davranılmasının sebebi 27 Ekim'de Mondros Ateşkesi'ni meclisten geçirebilmekti. Görüşme için Limni Adası seçildi. 27 Ekim'de başalayn görüşmeler sonucunda 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. 25 maddeden oluşan antlaşmaya göre;

Çanakkale ve İstanbul Boğazları tüm gemilere açılacak, Osmanlı orduları terhis edilerek orduya ait tüm cephane, silah ve donanmaya ait gemiler İtilaf Devletlerine teslim edilecekti. Limanlar, tüneller, demiryolları ve telsiz-telgraf istasyonları İtilaf Devletlerince kontrol altında tutulacaktı.

Antlaşmanın en ağır maddelerinden biri İtilaf Devletlerinin güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal etmelerini sağlayan 7. madde idi. Bu maddenin yanında Erzurum, Van, Harput, Diyarbakır, Sivas ve Bitlis'te karışıklık çıkması halinde İtilaf Devletlerince işgal edilebilmesini sağlayan bir başka madde daha bulunmaktaydı. Osmanlı ordusu savaş öncesindeki sınırlara çekilmişti.

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan kısa bir süre sonra İtilaf Devletleri Anadolu'da birçok yeri işgal etmeye başladı. 3 Kasım 1918'de Musul ve İskenderun'a asker çıkaran İngilizler, bir yıl içinde Urfa, Antep, Maraş ve Adana'yı işgal ettiler. Yine bu işgaller devam ederken Fransızlar İngilizlerle anlaşarak bu bölgeleri kendileri aldılar. Bundan Kısa bir süre sonra 13 Kasım 1918'de İtilaf donanması İstanbul'a gelerek Boğazları kontrolu altına aldı.

İstanbul'un kontrol altında bulunmasından dolayı 16 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gitmekle görevlendirildi. 22 Haziran'da Amasya Genelgesi'ni yayınlayan Mustafa Kemal itilaf Devletleri'ne karşı olan direnişin kişisel bir direniş olmaktan çıkarıp, Milli bir direnişe dönüştürdü.

Bu sırada Sultan Vahdettin, ittihatçılarla işbirliği içinde bulunduğundan şüphelendiği için Ahmet İzzet Paşa'yı istifaya zorlayınca 11 Kasım 1918'de Tevfik Paşa Hükümeti kuruldu. 23 Kasım 1918'de Sultan Vahdettin mebuslar meclisini feshetti. Sadrazamlığa Damat Ferit Paşa'yı atadı. Anadolu'da işgallere karşı düzensiz de olsa Kuva-i Milliye ordusu kurulmuştu.

Son Osmanlı Mebuslar meclisi 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplandı ve hemen ardından 28 Ocak 1920'de Misak-ı Milli'yi kabul ettiler. 16 Mart 1920'de İstanbul, İtilaf Devletlerinin kontrolü altına girdi. İtilaf Devletlerinin askerleri İstanbul sokaklarında istedikleri gibi adam tutuklama ve cezalandırmaya başladı.

Ardından 1920 yılında sırayla 18 Haziran'da Zonguldak Fransızlar; 24 Haziran'da Alaşehir, 30 Haziran'da Balıkesir, 1 Temmuz'da Edremit, 2 Temmuz'da Bandırma, Mudanya, Karacabey, 8 Temmuz'da Bursa, 20 Temmuz'da Tekirdağ, 25 Temmuz'da Edirne, 26 Temmuz'da Kırklareli Yunanlılar; 6 Temmuz'da İzmit İngilizler tarafından işgal edildi.

Osmanlı Devleti'nin bütün toprakları yavaş yavaş işgal altına alınırken 11 Nisan'da dağıtılan Mebuslar Meclisi, 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi adıyla açıldı. Ardından başlayan Kurtuluş Şavaşı'nda 10 Ocak 1921'de I. İnönü, 13 Eylül 1921'de Sakarya Meydan Savaşı ve 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın kazanılmasıyla İtilaf Devletleri yurttan uzaklaştırıldı. 9 Eylül 1922 İzmir'in Kurtuluşu ve 13 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi ile savaş sona ermiş oldu. 6 Ekim'de Refet Paşa'nın komutasındaki birlik İstanbul'a girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922'de çıkardığı kanun ile saltanatlık sona erdi. 17 Kasım sabahı Sultan Vahdettin oğlu Ertuğrul ve harem mensuplarıyla dolmabahce-sarayi'ndan kalkan bir kayık ile bir İngiliz zırhlısına iltica etti.

İngiltere'ye girmesi kabul edilmediği için Vahdettin bir süre Malta'da kaldı. 1922 sonunda Hicaz kralı Hüseyin'in daveti üzerine hacca gitti. 20 Nisan 1923 tarihine kadar Hicaz'da kaldı. İngiltere'nin baskısı üzerine buradan ayrıldı. Bir süre İtalya'nın Cenova kentinde yaşadı. 11 Haziran 1923'te San Remo kasabasında Mısır kraliyet ailesinden bir prensin maddi yardımıyla kiralanan bir villaya taşındı.

Son yılları parasal sıkıntılar ve sağlık sorunlarıyla geçti. 15 Mayıs 1926'da San Remo'da kalp yetmezliğinden dolayı 65 yaşında vefat etti. Cenazesi Şam kentine nakledilerek bu şehirdeki Sultan Selim Camii bahçesine defnedildi.
 
***
 M. Kemal Atatürk, "Bir millet unsur-u aslının içinden çıkan kişiler tarafından idare edilmiyorsa, yıkılması mukadderdir." demiştir.

Alaettin Morgül / 22.01.2012 - 10:12

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 193
Toplam yorum
: 213
Toplam mesaj
: 4
Ort. okunma sayısı
: 1054
Kayıt tarihi
: 02.02.10
 
 

İsveç`in Göteborg şehrinde oturmaktayım;  evli ve bir kiz bir oglan iki çocuğum var. İsveç`te..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster