Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

26 Eylül '12

 
Kategori
Türkiye Ekonomisi
Okunma Sayısı
10353
 

Özelleştirmeden ne kadar para kazandık? Özelleştirmeden kazanılan para bütçe açığını kapattı mı?

Özelleştirmeden ne kadar para kazandık? Özelleştirmeden kazanılan para bütçe açığını kapattı mı?
 

1980’li yıllarda başlayan özelleştirme rüzgârı Türkiye’ye biraz geç uğrasa da, Cumhuriyetin değerleri bir bir üç paraya satılabildi(!)

Şöyle özelleştirmenin tarihine bir bakalım.

Tür­ki­ye özel­leş­tir­me ile ilk de­fa 1985 yı­lın­da ta­nış­tı.

Bu öyle bir tanışma ki; Cumhuriyetin değerleri babalar gibi(!) satıldı!

Özelleştirme başladıktan bu yana tam 28 yıl geç­ti.

Tür­ki­ye­’de 28 yıl­da tam tamına 43.5 mil­yar do­lar­lık değer babalar gibi satıldı!

Bu özel­leş­tir­me­le­rin yüz­de 78’i ya­ni 35.5 mil­yar do­lar­lık kıs­mı 2003-2012 dö­ne­min­de ya­ni AKP dö­ne­min­de ger­çek­leş­ti.

AKP hü­kü­me­ti, özel­leş­tir­me­de el­de et­tik­le­ri ba­şa­rı­yı her fır­sat­ta dil­len­di­ri­yor. Ancak nasıl bir başarı yakaladığını anlatamıyor. Bir yanda işsiz kalan vatandaşlar, bir yanda sözde özelleştirilen işletmeler kapatılarak, arsalarının değerlendirilmesi, öte yandan birkaç kez el değiştiren  ve kar üzerine kar eden yandaşlar.

Bir örnekle bunu taçlandıralım. Tekel’in içki bölümü! İlk önce 299 milyon dolara yandaşlara satıldı, sonra bir ABD şirketine 1 milyar dolara, alanlar tarafından satıldı. En sonunda ABD’li şirket, bir İngiliz şirketine 2 milyar dolar’a sattı.

İsterseniz bir de Petrol Ofisi örneği verelim. İlk alanın Aydın Doğan ve İş Bankasının olduğunu biliyoruz. Sonra Aydın Doğan tümünü aldı. Sonra o da sattı. Kime? Sanıyorum Avusturyalı bir şirkete!

Bu kadar özelleştirme yapıldı da ne oldu?

Pe­ki özel­leş­tir­me­den el­de edi­len bu ge­lir­ler ne­re­de?..
AKP ik­ti­da­rı ile ge­çen 9 yıl­da, ya­ni 2003-2011 dö­ne­min­de büt­çe top­lam ola­rak 225 mil­yar TL açık ver­di. Ay­nı dö­nem­de özel­leş­tir­me­den 48.2 mil­yar TL ge­lir el­de edil­di.

Bu ge­lir­le­rin 38.9 mil­yar TL’­si Ha­zi­ne­’ye ak­ta­rı­lır­ken, ka­lan kıs­mı özel­leş­ti­ri­len ku­rum­la­ra iliş­kin borç ve­ya ser­ma­ye trans­fe­ri, iş­ten çı­ka­rı­lan per­so­ne­le iliş­kin öde­me­ler ola­rak har­can­dı.

So­nuç, özel­leş­tir­me ile büt­çe açı­ğı top­lam­da 263.6 mil­yar TL ol­ma­sı ge­re­kir­ken, 224.7 mil­yar TL’­ye ge­ri­le­di.

Ve bunun adı Ekonomik başarı oldu!

Kı­sa­ca­sı özel­leş­tir­me büt­çe açı­ğı­nı sa­de­ce yüz­de 14.8 kü­çült­tü.

Şimdilerde de bütçe açığı başa bela!

Onu da tüm ürünlere ortak zam yaparak tabana yayıyorlar!

Tür­ki­ye­’nin göz be­be­ği on­ca de­ğer­li iş­let­me, fab­ri­ka, te­sis sa­de­ce büt­çe açı­ğı­nın yüz­de 15 kü­çül­te­bil­mek için mi yok pa­ha­sı­na sa­tıl­dı? Biraz daha az harcayıp, o bütçe açıklarını, satılan işletmelerden elde edilen karlarla kapatılamaz mıydı?

Tür­ki­ye­’de özel­leş­tir­me­nin ger­çek­leş­ti­ril­di­ği 28 yıl­da neler yapıldı bir bakalım;
- 36 ka­mu şir­ke­ti­nin yüz­de 50’den faz­la his­se­si sa­tıl­dı,
- 81 te­sis ya da iş­let­me var­lık dev­ri ile sa­tıl­dı,
- Özel­leş­ti­ri­len ku­rum­lar­da 27 bin 365 per­so­nel is­tih­dam edi­li­yor­du ve bun­lar­dan 10 bin 24 ki­şi­nin iş ak­di fes­he­dil­di ya­ni iş­siz kal­dı,
- Top­lam 43.5 mil­yar do­lar özel­leş­tir­me ger­çek­leş­ti­ril­di,
- 2003-2010 ara­sı dö­nem­de dün­ya­da en faz­la özel­leş­tir­me ger­çek­leş­ti­ren ikin­ci ül­ke ol­duk (bi­rin­ci Çin).
- Şu an­da özel­leş­tir­me­yi bek­le­yen 23 şir­ket (ço­ğun­lu­ğu his­se sa­tı­şı), Bo­ğa­zi­çi ve Fa­tih Sul­tan Meh­met köp­rü­le­ri­nin de dâhil ol­du­ğu 10 oto­yol ve köp­rü, 3 te­sis ve var­lık ile Mil­li Pi­yan­go var. Tabi Devlet Üretim Çiftlikleri ilerisi için kurtarıcı olarak bekliyor!

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Mesut Karip yine garip seyler yazmissin, sadece Sezer'in Anayasa kitapcigini firlatmasini takiben çikan kriz devleti 380 milyar zarara soktu ve bunu AK Parti odedi Kemal beyin insanlari 40'li yaslarda emekli etmesinin devlete ek maliyeti emekli basina ortalama 500.000 TL'dir, yani bu 35 milyar ancak 120 bin Kemal bey emeklisinin devlete ortalama ek maliyetini karsilar Ayrica Dervis ve Ecevit'in IMF'ye yaptigi 25 Milyar Dolar borcun 23 Milyar'ini simdiye kadar AK Parti odemedi mi ?? Senin yandasi oldugun kisiler bu ulke ekonomisini uçurumun kenarina getirdi, Ecevit ve Sezer ekonomiyi batirdi, Dervis ulkeyi borca batirdi, Kemal bey de sigortayi batirdi, devlet iflas etmediyse ve sen bugun emekli maasini alabiliyorsan bu AK Parti sayesindedir, Bu arada merak ettim, Dunya'da insanlar 65 yasinda emekli oluyorlar, sen kaç yasinda emekli oldun, yani kaç yil boyunca bu devletten fazladan para almis olacaksin ?? bir de tutmus 35 milyar Dolar nerede diye soruyorsun ...

Demokrasi Penceresinden 
 02.10.2012 11:56
Cevap :
Sizin şu demokrasi ve siyasi bilgilerinize hayranım. Baksanıza bir anayasa kitapçığının üzerine neler yüklemişsiniz. Maalesef bu yükü eski kitapçıklar kaldıramıyor. Bu yükü ancak AKP'nin ileri demokrasi diye halka yutturmaya çalıştığı kitapçık kaldırabilir(!) Sonra emeklilik yaşı ile de döktürmüşsünüz. Ne kadar bilinçli bir demokrat olduğunuz açıkça belli oluyor. Bir Sosyal Sigorta Genel Müdürü, sigortalı çalışanı 40 yaşında emekli edebilecek yetkiye sahip öyle mi? Sezer'le Ecevit'in ülkeyi bitirdiğini, Derviş'in ekonomiyi batırdığını söyleyecek kadar ekonomik dehasınız! O halde Kemal Derviş'in ekonomi politikalarını hala niye uyguluyorsunuz? Derviş zamanındaki borç miktarıyla, şimdiki borç miktarını biliyor musunuz? Aralarında tam tamına 10 kat var. El insaf! Ben mi 52 yaşında, devlete 33 sene hizmet ederek emekli oldum. Sizin tabirle, devleti ve SSK'yı batıranlardan değilim. Devlet benim sırtımdan kazandıklarını, şimdi bana vermiyor. Sahi 35 milyar dolardan sizde nasiplendiniz mi?   04.10.2012 12:08
 

Kıymetli Mesut KARİP : Artık özelleştirilecek başka bir şeyimiz kalmadı,bundan sonra üç ayda bir zamlar yapılacak, delikler böyle kapanacak, Yada yamalanacak..Selam ve saygılar sunuyorum, sağlığınızı mutluluğunuzu diliyorum..

Mehmet Burakgazi 
 26.09.2012 23:37
Cevap :
Merhaba, yorum ve katık için teşekkürler. Hava var, su var! Selamlar, saygılar...  27.09.2012 12:52
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 3842
Toplam yorum
: 6442
Toplam mesaj
: 310
Ort. okunma sayısı
: 2626
Kayıt tarihi
: 23.03.08
 
 

Antalya'da 1956 yılında doğdum. Emekliyim, Üniversite mezunuyum. Evliyim, bir oğlum var Mimar. Gü..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster