Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

25 Kasım '08

 
Kategori
Tarih
Okunma Sayısı
3239
 

Tarihi anektodlar ve ilginç iddialar

Tarihi anektodlar ve ilginç iddialar
 

Tarih’te cereyan hadiseler ve tarihi veriler birçok defa tartışılır olmuştur. Acaba iddia edilen şeyler tümüyle doğru mudur? Ben bu konuda ki iddialara girmekten çok edindiğim bazı verileri kullanarak söz konusu bu bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Bunun yanında İslam Tarihi ile alakalı bir kesiti de size aktaracağım.

Son sözü size bırakmak suretiyle bu bilgi ve iddiaları kaynakları ile arz ediyorum.

1) Fatih Sultan Mehmet Öldürüldü mü?

Fatih Sultan Mehmet ve Atilla’nın İtalya’ya sefere çıkmak üzere hazırlandığı sırada öldüğünü bilmekteyiz. Fakat tarih kitapları Avrupa Hun Hakanı Atilla’nın Roma kralı’nın kız kardeşi olan İtalyan asıllı eşi tarafından zehirli iğne ile öldürüldüğünü kaydederken, Fatih’in sefer hazırlıkları yaparken Gebze Sultan çayırı yakınlarında hastalanarak öldüğünü belirtir.

Acaba öyle mi?

Fatih Sultan Mehmet’te bir hastalık sonucu değil, zehirlenerek öldürülmüştür. Hem de özel hekimi Yakup Paşa tarafından. Peki, Yakup Paşa’nın İtalyan asıllı Yahudi bir devşirme olduğu ve asıl adının Maestro Lacopo olduğunu biliyor muydunuz? Zaten bunu öğrendiğinizde Fatih’in neden İtalya seferi hazırlıkları yaparken öldürüldüğünün yanıtı da kendiliğinden ortaya çıkacaktır. (Kaynak: Dr. Abdurrahman Küçük; Dönmeler Tarihi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Bahadıroğlu)

2) 12 Eylül 1980, Amerikancı, 27 Mayıs 1960 Millici mi?

Gelelim Türkiye Cumhuriyeti’nde 12 Eylül 1980 ve 27 Mayıs 1960 İhtilâlleri için ortaya atılan iddialara. Genelde ülkemizde ve özellikle ulusalcı ve lâik kesimde 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi amerikan yanlısı gösterilirken 27 Mayıs milli bir devrim olarak nitelendirilir. Acaba öyle mi?

Dönemin Tahran Büyükelçisi Mahmut Dikerdem’e göre cevabı koskoca bir hayır.27 Mayıs 1960’ın da 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi gibi Amerika Birleşik Devletleri’nin organize ettiği bir darbe olduğunu iddia ediyor, Mahmut Dikerdem anılarında. Anılarını “Üçünü Dünya”dan isimli başlıkta toplayan Mahmut Dikerdem’e Dönemin Dış İşleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu hadiseyi şöyle aktarıyor.

“Menderes, Amerika'dan yüklü miktarda kredi talep etti. Amerika bu talebi reddetti. Menderes de, yüzünü Moskova'ya çevirdi. Menderes-Zorlu ikilisini iktidardan düşürmek için ABD'nin ciddi nedenleri olduğunu belirten Dikerdem, "1947'den beri ABD'nin dümen suyuna girmeyi milli politika olarak kabullenmiş bir ülkenin hükümeti, ilk kez kendi başına bir harekete yelteniyordu. Soğuk savaşın hızını kaybetmediği bir dönemde NATO üyesi bir müttefikin ABD'den izin almadan Moskova ile diyalog kurmaya kalkışması NATO içinde ve Hür Dünya'da siyasi dalgalanmalara yol açacak nitelikte bir olaydı ve cezasız bırakılmamalıydı" diyor.

Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ise 27 Mayıs'tan bir süre önce Dikerdem'e şunları söylemiş:

"Şimdiye kadar Sovyetlerle ilişkilerimizde ABD'nin müttefiki gibi davranmayı ön planda tutuyorduk. Soğuk savaş döneminde ABD'nin müttefiki olmanın gereği Sovyetler'le ilişkilerimizi en alçak düzeyde tutmaktı. Bu dönemin sona erdiğinin işaretini, Sovyetler'le başbaşa görüşmelere başlamak suretiyle, bizzat Amerika vermiş bulunuyor. Bizim de Moskova'ya ikili müzakerelere girişmek, dondurulmuş ilişkilere canlılık vermek hem hakkımız hem çıkarımıza uygun. Bugüne kadar Sovyetler'in karşısına NATO bloku olarak çıkıyorduk, soğuk savaşın mantığı bunu gerektiriyordu. Mademki Amerikalılar Moskova ile diyalog kurmanın kendileri için zamanı geldiğine inandılar, bizim de Sovyetler'le normal ve giderek dostça ilişkiye yönelmemiz zorunlu. Amerikalılar'a danışmadan Moskova ziyaretini düzenledik, danışırsak Ruslar'la başbaşa görüşmemizi engellemek isteyeceklerini biliyorduk. Sovyet hükümeti önerimizi kabul ettiği gibi ziyaret tarihinin hemen açıklanmasını istedi. 15 Temmuz tarihi üzerine anlaştık."(Kaynak: Mahmut Dikerdem; Üçüncü Dünyadan)

Sonrası malum öğrenci olayları, tırmanan şiddet ve kaçınılmaz son.

3) Şakku’l Kamer Hadisesi(Ay’ın İkiye Bölünmesi):

İslam Tarihi’nde Şak-Kul Kamer hadisesi çok ilginçtir. Özellikle Hz. Muhammed’in peygamber olduğuna inanmayanlar için bir ibrettir. Kitap’ta ki yazıyı aynen aktarıyorum.

“Hz. Muhammed, Erkam adlı dostunun evinde oturuyor ve Müslümanlarla orada buluşuyordu. İslam Tarihi’nin sayılı mucizelerinden biri bu arada geldi. Araplar bu hadiseye Şakku’l-Kamer(Ay’ın bölünmesi) adını verdiler. Kur’an-ı Kerim’in Kamer Suresi’nin birinci ayetine göre hadise Mekke’de vuku buldu. Mekkeli Müşrikler, Hz. Muhammed’den kendisinin Allah tarafından görevlendirilmiş son peygamber olduğunu kanıtlayan bir mucize göstermesi ve söz gelimi, Ay’ı ikiye bölmesini isterler. Hz. Muhammed bir parmak işaretiyle Ay’ı ikiye ayırdı ve biraz sonra birleştirdi. Bu hadiseyi görenlerin birçoğu o anda İslam’ı kabul ettiler, ama müşrikler, gördükleri olayın sihirbazlık, Hz. Muhammed’in de bir sihirbaz olduğunu ileri sürdüler. Bu hadiseyle birlikte İslam Dünyası’nın en önemli kişilerinden ve devletin II. Halife’si Hz. Ömer Müslüman oluyor.(Gelişim Hachette 8 Gelişim Yay.(1983)

3) 12 Eylül İrtica’yı Hortlattı Ama:

Laik ve ulusalcı kesimde 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin irticayı ve Siyasal İslam’ı tabiri caizse hortlattığı söylenir. Doğrudur. İslami kesim bu darbeden sonra ki süreçte güçlenmiştir. Fakat söz konusu kesimin yanıldığı nokta şu. Siyasi İslam’ı güçlendirmek cuntanın gayesi değildi. Fakat 1983’ten sonra Serbest Piyasa Ekonomisi’ne geçen Türkiye’de siyasal islamı destekleyen Anadolu kökenli muhafazakâr iş adamları piyasa ortamının sunduğu fırsatı iyi değerlendirerek kendi medyalarını, televizyonlarını kurdular. Medya’da büyük güç elde ettiler. Ki bu hadise söz konusu siyasi akımın halka propaganda yapmasına zemin hazırladı. Aynı zamanda bu iş adamları söz konusu parti, televizyon kanallarını ve gazeteleri finanse ettiler. TÜSİAD gibi kendi iş adamlarının oluşturduğu sivil toplum örgütü kurdular. Bu da söz konusu akımın iktidara gelemsinde büyük rol oynadı. Bu hususta kaynak olarak Hollanda Kamu Politikaları Bilimsel Kurulu’nun Hollanda Hükümeti’ne sunduğu raporu içeren “Avrupa Birliği-Türkiye-İslam” kitabını incelemek mümkün.(Avrupa Birliği-Türkiye-İslam;2004)

4) 1974 Barış Harekâtı Kime Yaradı?

20 Temmuz’da birincisi, 14 Ağustos 1974’te ikincisi icra edilen Barış Harekâtı’nın adada yaşayan Türkler ve Rumlardan çok Amerika Birleşik Devletleri’nin siyasi menfaatlerine yarar sağladığı iddiası da çok konuşulacak cinsten bir malumattır.

Hepimizin bildiği üzere Barış Harekâtı öncesinde 1960’ta kurulan iki toplumlu Kıbrıs Cumhuriyeti vardı. Yani Türkler ve Rumlar’ın bir arada yaşadığı bir ada idi, Kıbrıs. Fakat ne hikmetse daha sonra birbirlerini düşman bilen ulusların yaşadığı adaya dönüştü.

6–7 Eylül hadiselerinden evvelde çok büyük bir hadise cereyan etmemişti. Fakat “Atatürk’ün evine bomba atıldı” iddiası her şeyi berbat etti. İstanbul’da Rumlar’ın yaşadığı mekân ve ticaretlerini yerine getirdiği dükkânlarının yağmalanması hadiseleri ziyadesiyle içinden çıkılmaz bir hale gelmesine yol açtı. Ayrıca söz konusu bomba eyleminin Mit tarafından gerçekleştirildiği rivayeti yayıldı.

Ada’da birleşmeyi isteyen Rumlar ve Türkler’in her iki kesimde ki ırkçı tarafların taarruzlarına maruz kaldığını biliyor muydunuz?

Kıbrıs Barış Harekâtı neden Amerika Birleşik Devletleri’ne fayda sağladı? Sualinin yanıtı ise şöyle özetlenmekte.

Kıbrıs’ta ki Makarios yönetimi adada bir Amerikan ve NATO varlığına karşı idi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri içinde Kıbrıs’ta askeri üs kurmak hayati derecede önemliydi. Nedeni ise tekrar cereyan edebilecek Arap-İsrail Savaşı sırasında İsrail’e yardım etmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri’nin Kıbrıs Adası’nı üs için kullanmak isteğiydi. Fakat Makarious buna karşı idi. Bunu üzerine adada ki EOKA ‘cılar kullanılmak suretiyle Makarious devrildi. Bundan sonrası ise malum. Türk Harekâtı ve sonra hiç birleşmemek üzere ayrılan bir Kıbrıs. Bunları ben kendi ifadelerimle anlatıyorum fakat bu yönde hadiseleri anlatan kitabı kaynağı ile belirttim. (Kaynak: Kıbrıs’ta Hasıraltı Belgeler;2006-Salih Öztoprak)

Tarih’ten ilginç bulduğum bir kaç kesiti sizinle paylaşmak istedim. Doğruluğu veya yanlışlığı ise sadece tarihin tozlu raflarında gizli. Fakat bu bilgiler gizeminde hadiseleri deşifre etmekte biz yurttaşlara düşmekte. Ben ise sadece bu malumatları aktarmış bulunuyorum.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Kıbrıs, 1963'de zaten bölünmüştü. İki milletin, bir arada yaşama ihtimali kalmamıştı. Bundan sonra da yoktur. Ya mavcut durum, ya da Yunan Kıbrıs. Bunun üçüncü seçeneği yoktur. Bölünmüşlük Filistin'e karşı İsrail'e yaramış olabilir. Yarasın, Kıbrıslı Türklerin yaşaması bizim için daha önemli.

Kutlu Altay Kocaova 
 18.12.2008 6:52
 

Aslında ikinci bir husus daha var ama onu yazamadım. O da "Kıbrıs Barış Harekâtı" meselesi. Söylediğiniz gibi harekâtı ABD desteklemedi. Kaldı ki, Sovyet yanlısı Makarios (Enosisçi - Nasyonal Sosyalist)'a karşı başka bir Enosisçi olan İtalyan faşizmine yakın Grivas'ı destekledi. Ayrıca ABD'nin Arap-İsrail savaşları'nda İsrail'e yardım etmek için bu kadar uğraşmasına gerek yok. Zirâ adada iki İngiliz üssü (Larnaka ve Dikelya) mevcut.

Kutlu Altay Kocaova 
 17.12.2008 13:14
Cevap :
ben o yazıyı kaynağını göstererek yazdım.Kaynak olarak gösterdiğim kitapta da Arap-İsrail Savaşı'ndan dolayı Kıbrıs adasının stratejik öneminin arttığı belirtiliyor.Grivas'ı desteklediğine gelince, ben aksini iddia etmedim zaten.Fakat abd desteklemedi diyorsunuz ama zaten abdnin Kıbrıs'a türk çıkarmasına isteyerek engel olmamasının sebebi de çıkarmanın kıbrısı bir daha hiç birleşmemek üzere ayrılacağını bildiği içindir.Türk gemileri akdenize açıdığında abd gemileri akdenizde mevcuttu. ve engel olunmadı.Çünkü adada makryosu devirmek isteyen grivas zaten abd ve ingilizler tarafından desteklendi. böylece Türk devleti bunu kabul etmeyecek ve harektı başlatacaktı. Ki başlattı ve ada hiç birleşmemecesine bölündü.Adanın bölünmesini isteyen Abd ve ingilterenin istediği oldu Bunu gözden kaçırmayın.İngiliz üssü mevcut diyorsunuz.Zaten makaryosun devrilmesinde adada üssü olan ingilizlerin de etkisi var.Çünkü makaryos ingilizlerin desteğiyleadada natoyu istemediği için darbeyle indirildi.  17.12.2008 16:47
 

Yazınız genel olarak ele alındığında doğruların yanında, birçok yanlışı da içeriyor. 1. Kun Yabgusu Attila, Batı Roma İmparatoru'nun kız kardeşi Honorius'la hiçbir zaman evlenmedi. Batı Roma İmparatoru, Attila'ya kız kardeşini teklif ettiğinde Attila, imparatorluğun yarısını (Galya[Fransa], Burgundia [İsviçre], Kuzey İtalya ve Süevya [Kuzey İspanya]) çeyiz olarak istemişti. Bunun üzerine Batı Roma, büyük bir ordu toplamıştı. Bunun sonucunda Cattoloium (Orleans - Fransa) Savaşı çıkmış ve savaş sonuçsuz kalmıştı. Ancak bir yıl sonra Attila, İtalya'yı baştan başa istila etmiş, ancak Roma'ya dokunmamıştı. Attila, öldüğü gün Doğu Roma'nın, yani Bizans'ın gönderdiği Got kökenli bir kızla evlenmiş ve onun tarafından öldürülmüştür.

Kutlu Altay Kocaova 
 15.12.2008 9:00
Cevap :
Herhalde yorumunuzdan anladığım kadarıyla sadece atilla ile ilgili mevzuu da yanlış ifadeler var.Yaptığınız yapıcı eleştriden dolayı size de teşekkür ederim.Bir başka ilgili yazı da daha titiz davranacağım konusunda tavsiyeleriniz ede uyarak şekil alacağımı bilmenizi isterim.Yaptığınız yapıcı yorumdan dolayı teşekkür ederim.  16.12.2008 15:15
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 204
Toplam yorum
: 84
Toplam mesaj
: 31
Ort. okunma sayısı
: 660
Kayıt tarihi
: 07.02.08
 
 

Adım Harun ÖZYURT. 11 Şubat 1983 günü Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğdum. 1986'da Türkiye'ye dönd..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster