Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

26 Ağustos '13

 
Kategori
Bebek - Çocuk
Okunma Sayısı
2646
 

Üç yaşındaki Çocuğunuzun gelişimini nasıl destekleyebilirsiniz ?

Üç yaşındaki Çocuğunuzun gelişimini nasıl destekleyebilirsiniz ?
 

Bilişsel Gelişim Alanı;

3 Yaşında olan çocuğunuz artık neden sonuç ilişkisi kurabilir. Nesneleri birden fazla özelliklerine göre sınıflandırabilir. Sorulduğu zaman zıt kavramları söyleyebilir. Yakın geçmişindeki olayları hatırlayabilir. Tek ve çift kavramlarını içeren yönergelere uyar. İki nesneyi belirli bir özelliğe göre sıralayabilir. Basit ritim kalıplarını tekrar edebilir ve basit şarkıları ezberleyebilir düzeydedir.

Bilişsel Gelişim Alanını Nasıl Destekleyebiliriz?

Çocuğunuza öğretmek için basit bir çocuk şarkısı seçin. Bu şarkıyı önce siz baştan sona söyleyin. Sonra yine şarkıyı küçük bölümler halinde önce siz, sonra çocuğunuza tekrar ettirin. Sonra şarkıyı çocuğunuzla birlikte söyleyiniz. Şarkıyı birkaç kez tekrar ediniz. Aynı şarkıyı farklı günlerde ve zamanlarda tekrar ediniz. Şarkıyı söylerken, şarkının sözlerine uygun hareket ve dansla desteklerseniz, çocuğunuzun şarkıyı öğrenmesini kolaylaştırışınız.
•Ellerinizle, önce kısa ve basit bir ritim vurunuz, aynı ritmi çocuğunuzun tekrar etmesini isteyiniz. Çocuğunuzun ismini, nesne isimlerini, hayvan isimlerini vb. isimleri ritimle vurarak söyleyiniz. Sonra çocuğunuzun bunları tekrar etmesini isteyiniz.
•Çocuğunuzla birlikte düğmeleri, çeşitli büyüklükteki ve renkteki boncukları, taşları inceleyerek özellikleri hakkında konuşunuz. Bu nesnelerin bir araya gelince bir çift oluşturduğunu anlatınız. Çorap, eldiven gibi nesneleri bir sepete koyarak ‘’Çorabın tekini bul, eldivenin tekini ver, bir çift çorap ver’’ gibi yönergelerle tek ve çift kavramını anlamasına yardımcı olunuz.
•Çocuğunuzla birlikte düğmeleri, çeşitli büyüklükteki ve renkteki boncukları, taşları inceleyerek özellikleri hakkında konuşunuz. Bu tür nesneleri büyük-küçük, uzun-kısa olmalarına, renk ve şekillerine göre yan yana getirerek sıralamasını isteyiniz. Böylece nesnelerin ayırt edici özelliklerini kavraması için fırsat vermiş olursunuz.
•Çocuğunuzla yakın geçmişte olan olaylar hakkında konuşun. Kahvaltıda ne yedin? Dün okulda ne yaptın? Bugün yaptıklarımızdan hangisini daha çok beğendin? Gibi sorular sorunuz. Kendinizden kendi yaptıklarınızdan örnekler verin. Çocuğunuzun hatırladığı durum ve olaylarla ilgili örnekler verin.
•Evinizde ve çevrenizde bulunan nesnelerin büyük-küçük, kalın-ince, uzun-kısa gibi özellikleri hakkında konuşun. Hatta bulunduğunuz ortamdaki kalemler, boyalar, bloklar vb. içerisinden de zıt özelliktekileri seçerek, somut örneklendirme ve karşılaştırmalar yapınız.
•Çocuğunuz için nesneleri farklı özelliklerine göre gruplandırma yapabileceği bir ortam oluşturunuz. Legolarla, küçük toplarla ya da bloklarla da yapılabilir. Çocuğunuzdan, yere karışık olarak konulmuş olan Legoları, renk, şekil ya da büyüklük gibi özelliklerinden aynı anda 2 tanesini birden dikkate alarak bir araya getirmesini isteyiniz. Kırmızı uzun Legolar buraya, mavi kısa Legolar buraya ya da yeşil büyük toplar buraya gibi sınıflandırmalar isteyiniz. Eğer çocuğunuz nesneleri iki özelliğe göre sınıflandırabiliyorsa, üç özellik için sınıflandırma yapabilmesini isteyiniz.
•Çocuğunuza balonu çok şişirsem ne olur? Yumurta yere düşerse ne olur? Yağmurda şemsiye almadan yürürsem ne olur? Gibi sorular sorarak olayların nedenleri ve sonuçları hakkında sohbet ediniz. Direkt gözlemleyebileceği uygulamalar da yaparsanız çok yararlı olacaktır. Uygulamaların sonuçları hakkında yorum yapmasını da isteyiniz.

Dil Gelişim Alanı;

3 yaşındaki çocuk iki basit cümleyi birleştirebilir. Dinlediği bir öyküyü anlatabilir. Resimde gördüğü olayları anlatabilir. Çevresindeki ya da öyküdeki olayları dramatize edip, canlandırabilir, oynayabilir. Açık uçlu sorular sorabilir.

Dil Gelişimini Nasıl Destekleyebilirsiniz?

Çocuğunuza resimli hikâye kitaplarındaki, dergilerdeki ya da kartlardaki resimleri gösteriniz ve resimleri basit cümleleri birleştirerek anlatmasına fırsat veriniz.
•Çocuğunuza sevdiği hikâye kitaplarından birini okuyun. Sonra çocuğunuzdan hikâyeyi size anlatmasını isteyin. Bunun için de Hikâyede kimler vardı? Ne yapıyorlardı? Nasıl yapıyorlardı? Gibi sorular sorunuz. Hikâyedeki varlıkların davranışlarını, konuşmalarını, ses ve hareketleriyle size canlandırmasını isteyin.
•Çocuğunuza kitap okurken, çocuğunuzun ne, kim, nerede, nasıl, neden, ne zaman gibi sorular sormasına izin verin. Bu sorularını yanıtlayarak, başka sorular sorması için çocuğunuzu cesaretlendirin.

Sosyal Duygusal Gelişim Alanı;

3 yaş çocuğu yaşıtlarıyla birlikte oyun oynayabilir. Grup içi konuşmalara katılır. Grupla şarkı söyler. Grupla dans eder. Ritim araçlarını kullanabilir. İsteklerinin ertelenmesini kabullenir.

Sosyal Duygusal Gelişimini Desteklemek İçin Neler Yapabilirsiniz?
•Çocuğunuzun artık gruba girmesi gerekmektedir. Yaşıtlarıyla birlikte aynı ortamda bulunabileceği, onlarla birlikte şarkılar söyleyip dans edebileceği, grup kurallarını öğrenip, etkinlikler yapabileceği, etkileşebileceği, arkadaşlıklar kurabileceği anaokulu ortamında bulunması gereklidir. Bunu destekleyici çalışmalar yapmalısınız.
•Çocuğunuz siz konuşurken konuşmalara sıklıkla dâhil olabilir. Çocuğunuzun konuşmaları engellenmemeli, iyi bir dinleyici olmalı, konuyu geçiştirmemeli, açık uçlu sorularla çocuğunuzun konuşmasını desteklemelisiniz. Çocuğunuzun konuştuklarına ve cevaplarınıza uygun memnuniyet ve diğer duyguları ifade eden tutumlar sergilemelisiniz.
•Çocuğunuzun hiçbir ihtiyacını kasıtlı olarak ertelemeyiniz. Ertelenmesi gereken durumları onun anlayabileceği kısa ve somut cümlelerle açıklayınız.

Kaba Motor Gelişim Alanı;

3 yaş çocuğu parmak ucunda birkaç adım atabilir. Tek ayak üzerinde sıçrayabilir. Pedal çevirebilir. 15-20 cm yükseklikten atlayabilir. Koşarken durup, yerdeki nesneyi alıp koşmaya devam edebilir. Hareketli topa tekme atar ve kendisine doğru atılan topu yakalamak için kollarını uzatır. Basit vurmalı çalgıları çalabilir.

Kaba Motor Gelişim Alanını Nasıl Destekleyebilirsiniz?

Çocuğunuzla birlikte merdivenlerden inerken merdivenin son basamağından, sizinle birlikte atlamasını isteyiniz. Ya da çocuğunuzun iki elinden tutarak son basamaktan iki ayak atlaması için destek olunuz.
•İki sandalyenin bacakları arasına yerden 15 cm yükseklikte ip bağlayınız. ‘’Haydi, gel seninle bu ipin üzerinden atlayalım’’ diyerek, çocuğunuzun ipin üzerinden atlamasını bekleyiniz.
•Çocuğunuzu üç tekerlekli bisiklete oturtunuz. Çocuğunuzun ayaklarını pedallar üzerine yerleştirmesini bekleyiniz. Önce yukarıda olan pedaldaki ayağını itmesini ve pedalı 2-3 kez çevirmesini isteyiniz.
•Yere, aralarında yaklaşık 15-20 cm olacak şekilde kâğıtları diziniz. Çocuğunuzun kâğıtlar üzerinden atlamasını bekleyiniz.
•Topa ayağınızla vurarak çocuğunuza doğru atınız. Çocuğunuzdan, kendisine attığınız topun durmasını beklemeden karşılayıp tekme atmasını isteyiniz.
•Çocuğunuzla 2-2,5 metre olacak şekilde karşılıklı durunuz. Orta boy bir topu çocuğunuza doğru atınız. Çocuğunuzun topu yakalamak için kollarını uzatmasını ve yakalamaya çabalamasını bekleyiniz.
•Yere küçük top, ponpon gibi küçük nesneleri koyunuz. Çocuğunuzdan koşarak bu nesnelerden birini yerden alıp, tekrar koşmaya devam etmesini isteyiniz.
•Çocuğunuza ritim çubuğu, davul, ksilofon, trompet, tef gibi vurmalı müzik aletlerini veriniz. Çocuğunuzun vurarak sesler üretmesini bekleyiniz.
•Çocuğunuzla birlikte parmak ucunda yürüme oyunları oynayınız.

İnce Motor Gelişim Alanı;

3 yaşına gelmiş olan bir çocuk modele bakarak yuvarlak çizgi çizer. Kâğıt kesebilir. Katlamalar yapabilir. Altı yedi küpten kule yapabilir. İri delikli boncukları ipe dizebilir. Tüp şeklindeki nesneleri işlevine uygun olarak sıkabilir.

İnce Motor Gelişim Alanını Nasıl Destekleyebilirsiniz?

Çocuğunuza yapıştırıcı, diş macunu, tüp boya gibi kullanabileceği nesneleri sizin kontrolünüzde kullanabileceği fırsatlar yaratınız. Çocuğunuzdan tüpleri kullanım amacına uygun olarak ve yeterli miktarda sıkarak kullanmasını bekleyiniz.
•Çocuğunuzun önüne içinde iri delikli boncukların olduğu kutu ve ayakkabı bağcığı kalınlığındaki ipi koyunuz. Çocuğunuzdan boncukları bu ipe dizmesini isteyiniz. Gerektiğinde çocuğunuza yardımcı olunuz.
•Çocuğunuzla karşılıklı oturunuz. Kâğıt ya da kumaş benzeri nesneleri çocuğunuza veriniz.
•Çocuğunuzla birlikte daha fazla sayıda küp kullanarak dengeli kula yapma oyunları oynayınız.
•Çocuğunuza çocuk makası veriniz ve bu makasla kâğıdı kesmesini isteyiniz. Çocuğunuzu makası tek elinin parmaklarına geçirmesini, diğer eliyle de kâğıdı tutarak kesmesi için teşvik ediniz.
•Çocuğunuza uygun ortamı hazırladıktan sonra, önce siz bir yuvarlak çizip, sonra da çocuğunuzla yuvarlak çizgi çizmesini isteyiniz, cesaretlendiriniz.

Bakım, Beslenme, Sağlık;

3 yaş çocuğu bağımsız olarak tuvalet ihtiyacını giderir. Kirlettiği yeri temizlemeye çalışır. Kendi başına giyinir ve soyunur. Kendi eşyalarını tanır.
•Çocuğunuza giysilerini verip, kendi başına giyinip soyunması için fırsat veriniz. Gerektiği yerde siz yardım ederek destekleyiniz.
•Çocuğunuza kendi eşyalarını ve sizin eşyalarınızı karışık olarak veriniz. Kendi eşyalarını size göstermesini isteyiniz.
•Çocuğunuzdan yardımsız olarak tuvalet ihtiyacını gidermesini isteyiniz, ama siz gerektiğinde yardım için hazır olunuz.

Uzman Pedagog Nilüfer Evgin

 

 

              

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 8
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 1
Ort. okunma sayısı
: 49246
Kayıt tarihi
: 10.07.12
 
 

Okul Öncesi Eğitim lisans eğitiminden sonra, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Bilim Uzma..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster