Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

28 Mayıs '20

 
Kategori
Haber
 

Anlaşmalı Boşanma Davası

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI
 
Anlaşmalı boşanma davası- Anlaşmalı boşanma, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin 3'üncü fıkrasında düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma, kanunumuzun düzenlediği genel boşanma sebeplerinden biri olup mutlak boşanma sebepleri içerisinde yer almaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda irade ilkesi geçerli değildir. Hakim kararı olmaksızın tarafların mahkeme dışında evlilik birliğine son vermeleri mümkün değildir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin 3. fıkrası; "evlilik en az bir yıl sürmüş ise eşlerin birlikte başvurması, ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için hakim tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. şeklindedir" Görüleceği üzere anlaşmalı boşanma müessesesinin geçerli olabilmesi için kesin ve net bir biçimde hakimin onayı gerekmektedir.
 
KUSURSUZ BİR ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ İÇİN ALANINDA UZMAN BİR AVUKATA DANIŞINIZ.
 
Anlaşmalı Boşanma Şartları
 
1. Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.
Anlaşmalı boşanma davasında davanın kabul edilebilmesi için evlilik süresinin kanunun önemle bahsettiği şekilde en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Dava açıldığı esnada 1 yıllık süre dolmamış ancak dava devam ederken 1 yıllık süre dolmuş olsa bile kanunun aradığı şart gerçekleşmediği için davanın reddedilmesi gerekmektedir. Zira kanun açık bir şekilde en az 1 yıl sürmüş evliliğin anlaşmalı boşanma yolu ile sonlandıracağını vurgulamıştır. Boşanmış eşler birbirleri ile yeniden evlenmiş ise anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir. Anlaşmalı boşanma davasında hakim bu 1 yıllık süreyi re'sen araştıracaktır. 1 yıllık sürenin eşler tarafından beraber birlikte geçirilmesine gerek yoktur. Eşler evliliklerinden itibaren hiç bir araya gelmemiş olsalar dahi 1 yılın sonunda anlaşmalı boşanma davası yolu ile boşanabilirler.
 
2. Başvurma gerçekleşmelidir.
Anlaşmalı boşanma davasının yürütülebilmesi için ya eşlerden birisinin davayı açıp diğeri tarafından davanın kabul edilmesi ya da eşlerin aynı dilekçe ile birlikte anlaşmalı boşanma iradelerini ortaya koymaları gerekmektedir. Yargıtay eşlerin birlikte anlaşmalı boşanma yolunu seçmeleri durumunda tek başvurma harcı alınmasını yeterli görmüştür.
 
3. Taraflar bizzat hakim tarafından dinlenmelidir.
Anlaşmalı boşanma davasında boşanmanın anlaşma doğrultusunda gerçekleşebilmesi için eşlerin iradelerini bizzat açıklamaları gerekmektedir. Bu sebepten ötürü mahkeme tarafından taraflar bizzat dinlenmeli ve imzaları alınmalıdır. Aile mahkemesi hem davacı hem de davalıyı dinlemeden anlaşmalı boşanma kararı veremez. Mahkemece taraflar aynı anda dinlenmelidir. Burada amaç tarafların serbest iradeleri ile anlaşıp anlaşmadıklarının mahkeme tarafından ortaya çıkartılmasıdır. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların dinlenmesi kamu düzenine ilişkin olduğundan usule uygun vekaletnamesi olan vekilin dinlenmesi ile boşanma kararı verilemez. Anlaşmalı boşanma davasının geçerli olabilmesi için duruşma zaptının her iki taraf tarafından da imzalanması gerekmektedir. Aile mahkemesi hakiminin tarafların iradelerini serbestçe açıkladıkları hususunda kanaate varması yeterlidir. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların boşanma sebeplerini açıklamalarına gerek yoktur.
 
4. Anlaşmalı boşanma protokolünün uygun bulunması
Anlaşmalı boşanma davasında dava dilekçesinin eki olarak verilen anlaşmalı boşanma protokolünün hakim tarafından kabul edilmesi şarttır. Tarafların boşanmanın maddi sonuçları ile nafakalar konusunda anlaşmalarının yanında velayete ilişkin hususlarda da anlaşmış olmaları gerekir. Taraflar anlaşmalı boşanma davasında çocukların durumlarının ne olacağı hususunda hakime açıklama yapmaları zorunludur. 
 
ANLAŞMALI BOŞANMA SÖZLEŞMESİ
Anlaşmalı boşanma sözleşmesi- Anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemece uygun bulunması gerekmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin 3. fıkrası gereği, hakim anlaşmalı boşanma protokolünde geçen hususları uygun bulmalıdır. Hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek protokolü uygun bulması gerekir. Boşanmanın mali sonuçları, maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakasıdır. Tarafların boşanmanın mali sonuçları ile ilgili olarak anlaşmalı boşanma protokolünde mutabakat sağlamaları şarttır. Taraflar yine çocukların durumu hususunda da anlaşmalıdır. Taraflar, iştirak nafakası, çocuklar ile kişisel ilişki kurulması, velayet hususlarında anlaşmaya varmaları ve anlaşmalı boşanma protokolünde bu hususlara değinmelidir. Anlaşmalı boşanma protokolü kanuna aykırı olarak düzenlenmemiş olmalı ve herhangi bir koşula bağlanmamalıdır. Anlaşmalı boşanma davasında yargılama giderleri tarafların istekleri doğrultusunda kararlaştırılmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlama işlemi uzman avukatlara bırakılması tavsiye olunur. Anlaşmalı boşanma protokolünü sorunsuz hazırlamak için anlaşmalı boşanma protokolünü sorunsuz hazırlayın makalemizi okuyabilirsiniz.
 
Anlaşılır, açıklayıcı, ileride sorunlara yol açmayacak ve kanunun aradığı özelliklere sahip bir anlaşmalı boşanma protokolü için iyi bir boşanma avukatına danışmanız ve bu protokolün hazırlanmasını uzman kişilere bırakmanızı önemle tavsiye ederiz.
WWW.MİLHUKUK.COM AVUKAT BİLGEHAN UTKU SAYGILARIMLA
 
Toplam blog
: 8
: 254
Kayıt tarihi
: 12.03.20
 
 

Av. Bilgehan UTKU www.milhukuk.com ..