Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Milliyet Blog – Sesinizi dünyaya duyurmanın en kolay yolu!

 
MİLLİYET BLOG KULLANIM KOŞULLARI

Milliyet Blog’a hoş geldiniz!

Milliyet Blog web sitesini ziyaret ederek ve/ya Milliyet Blog üyesi olarak, Milliyet Blog web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Milliyet Blog web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

Milliyet Blog kullanım koşulları http://blog.milliyet.com.tr/Sozlesme.htm adresinde yer almaktadır. Kullanım koşullarına bağlantı sağlayan metin, http://blog.milliyet.com.tr/YeniUye.aspx de yer almaktadır. Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., bu sayfada ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Milliyet Blog kullanıcıları ve üyeleri, http://blog.milliyet.com.tr adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle lüften “Milliyet Blog Kullanım Koşulları” sayfasını düzenli olarak takip ediniz.

Milliyet Blog kullanıcıları ve üyeleri, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman Milliyet Blog üyeliğini bitirebilirler ve/veya Milliyet Blog web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. Milliyet Blog kullanıcıları ve üyeleri, bu konuda Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş.’den herhangi bir hak talep edemezler.

Milliyet Blog Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., Milliyet Blog yazarlığınıza son verebilir; kişisel sayfanızı kapatabilir; yazılarınızı yayından kaldırabilir ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.

1. Milliyet Blog hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca Milliyet Blog altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

2. Milliyet Blog web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş.’ye aittir. Milliyet Blog kullanıcıları ve üyeleri, Milliyet Blog web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/ya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş.’nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

3. Milliyet Blog kullanıcıları ve üyeleri, Milliyet Blog web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş.’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

4. Milliyet Blog kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Milliyet Blog web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Milliyet Blog kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş.’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.

5. Milliyet Blog kullanıcıları ve üyelerinin, Milliyet Blog web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş.’ye bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş.’nin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.

6. Milliyet Blog kullanıcıları ve üyelerinin, Milliyet Blog web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

7. Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., Milliyet Blog web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., Milliyet Blog kullanıcılarının ve üyelerinin, Milliyet Blog web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Milliyet Blog web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

8. Milliyet Blog üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş.’nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Milliyet Blog üyelerinin Milliyet Blog üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

9. Milliyet Blog yazarı olarak kabul edilen kullanıcı, Milliyet Blog web sitesinde uygunsuz ve/veya Türkçe’nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

10. Milliyet Blog web sitesi, temalı bir blog sitesidir. Milliyet Blog yazarlığına kabul edilen kullanıcılar, yazılarını ağırlıklı olarak sayfalarını oluştururken belirttikleri konuda yazacaklarını ve özel hayatlara ilişkin uygunsuz yayın yapmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., buna aykırı davranan kişilerin blog’unu yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

11. Bunun haricinde, Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı blog hizmetini geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.

12. Milliyet Blog kullanıcıları ve üyeleri, Milliyet Blog web sitesine gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş. ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş.’ye karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13. Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş.’nin her zaman, tek taraflı olarak Milliyet Blog web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

14. Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş.’den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

15. Milliyet Blog web sitesine üyelik başvurusunda bulunmak, Milliyet Blog yazarı olmanın ön koşulu olmakla beraber yeterli koşulu değildir. Milliyet Blog yazarı olmak için başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların başvuruları Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş. tarafından değerlendirilir; sadece uygun görülen yazarlar Milliyet Blog sitesi yazarı olarak kabul edilir. Milliyet Blog web sitesine gönderilen her tür içerik, editör onayından geçtikten sonra Milliyet Blog sitesinde yayınlanmaya başlar. Şu kadar ki, Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., kendi belirlediği ve sadece uygun gördüğü Milliyet Blog yazarının gönderdiği içeriği önce yayına alma ve yayın sonrasında yapılan editör kontrolünde gerekli görüldüğü takdirde söz konusu içeriği yayından kaldırma hakkını haizdir.

16. Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., kayıtlarını eksik giren üyelerin ve/veya blogunun Milliyet Blog web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

17. Milliyet Blog kullanıcıları ve üyeleri, Milliyet Blog web sitesini değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., kendi kişisel takdirine göre, Milliyet Blog web sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

18. Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., Milliyet Blog üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.

19. Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., Milliyet Blog kullanıcıları ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, Milliyet.com.tr bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir.

20. Milliyet Blog yazarı, kişisel Milliyet Blog sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği içeriğin Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş. tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.

21. Blog yazarı, yazmış olduğu yazılar ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, yazılarının Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21, 22, 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarının Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş. ye herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın devrettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın Milliyet Gazetesi, Milliyet İnternet Sitesi ve Milliyet Mobil yayınlarında ve ayrıca yayınmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., Milliyet Blog sitesinde yayınlanan her çeşit yazıyı, özgün eseri, Milliyet Gazetesi, Milliyet İnternet sitesi ve Milliyet Mobil yayınlarında, yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yazılı basın araçlarında kullanma hakkına sahiptir.

22. Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., Milliyet Blog kullanıcıları ve üyelerinin, Milliyet Blog web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., Milliyet Blog Kullanım Koşulları’nda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

23. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Milliyet Blog kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş.’nin kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

24. Milliyet Blog kullanıcıları ve üyeleri, Milliyet Blog web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.