Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 
 

Uzman Klinik Psikolog Gökşen Kübra Türkmen

http://blog.milliyet.com.tr/goksenkubraturkmen

12 Ekim '21

 
Kategori
Alışveriş - Moda
 

REZİLYANS VE BAŞARI

 
Başarılı olmanın sırrı rezilyant olmaktan geçiyor…
 
Rezilyans kavram açıklaması olarak; esnek, dayanıklılık ve sağlamlık olarak ifade edilir. Pek çok alanda kullanımı mevcut olmakla birlikte öğrenilebilen bir beceridir. İnsanlar yaşamın farklı zamanlarında çok çeşitli stres faktörleriyle karşı karşıya gelmektedir. Böyle zamanlarda güçlü kalmayı başarabilen bireylerin iki önemli özelliği; esneklik ve toparlanabilme becerileridir. Yaşamda karşılaşılacak her türlü zorluğa karşı baş edebilme stratejilerini geliştiren bireyler, değişen stres koşullarına daha hızlı adapte olurlar. Neden başarılı insanların bir başkasına karşı daha dayanıklı olduğu sorusu açık bir yanıta sahiptir. Kurumsal hayatta; teknoloji, iş modelleri, çalışma prensibi, liderlik ve yönetim stratejileri gibi değişimlere uyum sağlayabilenler ayakta kalıyor ve geleceğini şekillendirebiliyor. Hızlı adaptasyon, esneklik, dayanıklılık ve zorluklarla başa çıkma becerilerinin bir arada açıklandığı rezilyans yeteneği, pek çok başarılı ve mutlu insanın referans kaynağıdır. 
 
Rezilyans kavramı, iş yaşamına rekabetin dahil olmasıyla çok daha ayrıcalıklı bir beceri haline dönüşmüştür. Etkin bireyler karşılaştıkları çevresel çalkantılara rağmen işlevselliklerini devam ettirme becerisine sahiptirler. Kriz ve beklenmedik ani gelişen olaylarda sürdürülebilirlik ve ayakta kalma becerisi önemli bir yetenektir. Rekabet ortamında avantaj sağlanmasının bir diğer başarı anahtarı da ilişkilerde saklıdır. İlişkisel yaklaşımı güçlü tutabilmek başarılı olmayı öngörür. Söz konusu ilişkiler üzerinde karşılıklı güven ve takım ruhunu oluşturabilmek önemli kriterler arasındadır. Başarı yalnızca iş faaliyetlerini devam ettirme anlamı taşımaz. Beklenmeyen değişimler karşısında güçlü olabilmek, güncel görüşler sunabilmek, olumsuzlukları tolere edebilmek, bilgi ve beceri konusunda sınırsız olabilmek ve yıkıcı olaylar karşında esnek olabilmek yükselen bir başarıyı destekler. İş hayatında sorunlarla başa çıkmak için bir zihniyet değil, kısa süreli çözümler üretildi. Bu durum genellikle yarıda bıraktı. Psikolojik sermaye kullanımının keşfedilmesiyle birlikte, kalıcı başarıya giden yol ivme kazandı. Olumlu ve bu gerçekçi bakış açısı kurumlar için çok kıymetli noktaya ulaşmıştır. Rezilyans toksik bir pozitiflikten öte bir beceridir. 
 
Rezilyans çok boyutlu ve dinamik bir süreçtir. Doğru bir değişime, dengeli şekilde adapte olabilmek hayatı da kolaylaştırmaktadır. Duygu, düşünce ve davranışları dengede tutmayı başarabilmek ruhsal anlamda iyiliğe işaret eder. Zorlu zamanlarda değişime uyum sağlama, belirsizliklere alternatif düşünceler geliştirme ve güçlüklere karşı ilerlemeye devam etmek gibi başlıklar kişinin kendisini geliştirme yeteneğiyle ilgilidir.  Daha öncesinde yaşanmış stresli durumların atlatılması, ileriye yönelik bir garanti sunmamaktadır. Ancak, kişinin rezilyant olması bir sonraki stres durumundan başa çıkabilme olasılığını arttırmaktadır. İnsanların hayatında çok büyük değişiklikler olur. Bunlara kayıplar, hastalıklar, ayrılık ve iletişim sıkıntıları gibi durumlar örnek gösterilebilir.  Kurumlarda kendi zorluklarını ve değişimlerini yaşıyorlar. Değişim kendi zorluğuyla birlikte gelir. Bireysel ve kurumsal rezilyansta ögeler aynı olsa bile stratejilerde farklılıklar görülür. En büyük olumlu taraflarından bir tanesi de öğrenilebilir olmasıdır. 
 
Zihindeki hiç bitmeyen akış çoğu zaman farkındalığı azaltır. Otomatik pilottan çıkıp etrafta neler olup bittiğinin farkına varılması kontrollü bir hayatı açıklar. Bu kontrollü ve bilinçli farkındalık, ruhsal ve akademik başarının anahtarlarından biridir. Anda kalmak sağlamlık ve esneklik becerileriyle birleştirildiğinde başarıya bir adım daha yaklaşılır. Rezilyans güçlü değil, dayanıklı olma halidir,  zorluklardan büyüyerek ve güçlenerek ayağa kalkma zihniyetidir. Bu zihniyet bir defa benimsendiğinde çok daha dayanıklı hale gelir. 
 
Uzm.Kln.Psk.GÖKŞEN KÜBRA TÜRKMEN
 
Toplam blog
: 6
: 59
Kayıt tarihi
: 03.09.18
 
 

Uzman Klinik Psikolog  Aile Danışmanı    ..