Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

18 Ağustos '22

   
  Kategori
  Hukuk
   

  Tüketici Arabuluculuğu

  Tüketici Arabulucuğu
   
  Genel Olarak
   
  Tüketici uyuşmazlıklarında 22/07/2020 tarihindeki yasal değişiklikle tüketici mahkemesinde dava açmadan önce dava şartı olarak arabulucuğa başvurma zorunluluğu getirilmiştir.
   
  Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk 
   
  28.11.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (TKHK) 73.maddesinde Tüketici Mahkemesinin görev alanı belirlenmiştir. Bu madde hükmünce; 
   
  Tüketici işlemleri ile tüketiciyi ilgilendiren işlemlerden doğabilecek uyuşmazlıklarda tüketiciler, tüketici örgütleri tarafından açılacak davalara Harçlar Kanununda düzenlenen harçlardan muaf olmak üzere tüketici mahkemeleri uyuşmazlıklara bakmakla yükümlüdür. Ayrıca tüketici mahkemesinde görülecek tüketici davalarında tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu tüketici mahkemesinde tüketici davaları açılmalıdır.
   
  Bir diğer nokta ise; tüketici mahkemelerinde düzenleme ile getirilen parasal sınırdır. Bir diğer anlatımla 16/12/2021 tarihli 31691 sayılı 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ'in 3.maddesi uyarınca;
   
  * 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
  * Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirası ile 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, *Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  *Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirası ile 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.
   
  Buradan da anlaşılacağı üzere; dava değeri 15,430 TL'nin üzerindeki uyuşmazlıklarda tüketicinin yerleşim yerindeki tüketici mahkemesi görevli olacaktır.
   
   
   28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girdiği dönemde herhangi bir arabuluculuk şartını öngörmemekteydi. Fakat 28/07/2020 tarih ve 31119 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 22/07/2020 tarih ve 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 59. Maddesi ile 07/11/2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 73. Maddesinden sonra gelmek üzere eklenen "Dava şartı olarak arabuluculuk" başlıklı 73/A maddesi ile: Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı olarak düzenlenmiştir.
   
   
  Dava değeri 15.430TL'nin üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında doğrudan dava açılamayacağı gibi, dava şartı olarak arabulucuğa başvurulması zorunludur. Aksi halde davanın; dava şartı yokluğundan usulden reddi sözkonusu olacaktır. Bu dava şartı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten sonraki uyuşmazlıklar için geçerli olacaktır. 22/07/2020 tarihinden önceki tüketici uyuşmazlıklarının tüketici mahkemelerinde çözülmesi için dava açılacak olması halinde arabuluculuk dava şartı olarak zorunlu olmayacaktır.
   
  Toplam blog
  : 1
  : 990
  Kayıt tarihi
  : 15.08.22
   
   

  Avukat ..