Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

03 Mart '12

 
Kategori
İnançlar
 

Allah, madem Rahman'sa peki neden cehennem var?

Allah, madem Rahman'sa peki neden cehennem var?
 

Rahman ve Kahhar isimlerinin arasında El Hakem ve El Adil İsmi var. Çünkü Adilce hüküm verir.


İslam İnancını seçmemde en büyük nedenlerden biride ( Zulüm görmüş biri olarak)  Allah'ın zalimlerin yanına yaptıklarını kar olarak bırakmayacak olduğunu bilmemdir. Uzun yıllar önce bir komünist arkadaşım bana "Ayhan, Allah madem çok merhametli peki neden kahredici cehennem var?" diye sormuştu.

Bu çok önemli bir soruydu aslında. Toplumumuzda ve dünya toplumlarının genelinde düşünmeyi ve evrensel olmayı seçmiş olan Sosyalist beyinler ve bu beyinlere sahip olan kişiler genelde cesurca sorgulayan ve cevaplar arayan, asla düşüncede sınır tanımayan kişiliklerdir. Bu bugünkü "Şeyhine itaat et rahat et" geleneksel bakış açısına tamamen zıddır. Bu yüzden Gelenekçi İslam toplumları asla ilerleyemezler.

Benim verdiğim cevap şuydu "Allah'ın Rahman (çok Merhametli) olan ismi ve Kahhar (Kahredip cezalandıran) olabilmesinin nedeni El Hak (Gerçek), El Hakem ( Hükmün en iyisini veren) ve El Adil ( Adalet sahibi) olmasında yatar" demiştim. Bu onun kafasına yatmıştı. Benim de zaten Yaratıcıyı emeği göz ardı etmediğini düşünerek bu pencereden baktığımı söylemiştim.

Fakat zaman içinde El Adil isminin Kuran'da olmadığının farkına bir din aliminin konuşmasından müşahade ettikten sonra, Kuran'da bu ismin olmadığına şaşırmıştım. Gerçekten Allah kendisi için Rahman, Rahim, Afüv gibi bir sürü bağışlamaya yönelik ismi varken cezalandırmaya yönelik Kahhar ismi olsada, El Adil isminin bulunmamasına şaşırmıştım.

Bununla birlikte neden Allah sevaba on kat ama günaha misliyle kayıt yaptırıp cezayıda buna göre kesmekteydi?

Aslında cevap çok basit. O din Alim'i son derece inançlı ve sağlam bir ihlas'a sahip olduğu için olaya bu perspektiften baktığı düşüncesindeyim. Zira, günahın hazzı peşin ama sevabın ecri veresiyedir. Bir Müslüman yaptığı iyiliklerin karşılığını (Karşılık bekliyerek yapması ayrı bir samimiyet sorgulamasına ve tartışma konusuna girer) ahirette ve uzun bir zaman sonra alacaktır.

Ahirette, hesap ceza günü geldiğinde Yaratıcının onca zaman bir karşılık beklesin yada beklemesin iyilik yapmış insanların bunca zaman geçmesiyle ecirlerini Rahim adıyla katkat verirken, zalimlerin kendi yaptıklarının karşılığı olarak HİÇBİR HAKSIZLIK GÖZETİLMEKSİZİN CEHENNEME atılacağının Kuran'da altının cizilmesininse El Hakem ve El Adil olan ismiyle olacağına inanmaktayım.

Evde, okulda, sokakta ve dünyada gördüğüm tüm zulmedenlerin yaptıklarının yanına kar kalacağını bilmek benim Allah'a olan inancımı sarsar. O zalimlerin zulmlerinden dolayı Hidayete eremeyeceklerinide Kuran zaten söyleyerek Hidayete ermenin önemli bir sebebinin Zulm edici olmamaktan geçtiğini görmekteyiz.

İnsan nasıl ki Yaratıcının hidayetine mazhar olmak istiyorsa herşeyden önce adil olmalıdır. Adil olmak birşeye hakkını vermekten geçer. Elbette biz kullar dünyada birbirimize karşı adil olmalıyız. Adil olmak bilgeliğinde kapısını açan bir anahtardır. Zulm kördür ve dar açıdan bakar. Zalimlere bilgelik yaklaşamaz, zira tüm zalimler kördür, sağırdır. O yüzden gerçekleri asla kabul edemezler.

Bununla beraber Yaratıcının bu dünyada Adil olamayacak kadar herkese çok merhametli davrandığı kanaatindeyim, aynı şekilde şayet Adil olsaydı tüm zalimlere imtiham gününe kadar bir damla su içirmezdi. Sonunda Kuran'ın neden bu ismi yazmadığına yine bu alim sayesindeidrak ettim. Allah, ahirette, dünya hayatındayken emek harcamış inananlara adaleti gereği Rahim, Dünya hayatında zulmedenlere onların emeğinin karşılığı olarakta ateşi sunacaktır. Yani bu isim daha çok zalimleri, zulmedenleri hesaba çekerken işleve girecek bir durum olduğunu yine kurandaki şu ayetten anlıyorum.

"De ki: Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızda hak ile hükmedecektir. O, en adil hüküm veren, (her şeyi) hakkıyla bilendir."Sebe 26

"Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. "Enbiya 47

"Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilah yoktur. "Ali İmran 18

"Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır." Enam 115

"Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever." Mümtehine 8

"Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez."Ali İmran 108

"Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size kıl payı kadar haksızlık edilmez.""Nisa 77

"Halkı iyi olduğu halde Rabbin, haksızlıkla memleketleri helak etmez."Hud 117

"Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah, onlara yaptıklarının karşılığını verir, asla kendilerine haksızlık yapılmaz." Akaf 19

Görüleceği gibi yukarda bazı ayetlerde Allah kendisi için direkt el Adil demesede Adil hüküm verdiğini ve vereceğini bize bildirmekte. Rahmeti, onu görmediğimizhalde inanmamızın, ecrin karşılığını veresiye olarak almamızın sebebiyle fazla fazla bize (cehaletimizi ve nankör yaratılışada sahip olduğumuzu, günahın peşin zevk tuzaklarına düşebileceğimizi göz önünde tutarak ) bağışta bulunmakta, fakat, zalime bu Dünyada zaman verip Rahman adıyla kainata imza atsada, kesinlikle ahirette El Adil olacağına inanmaktayım.

Üstad Bediuzzaman'ın dediği gibi "Zalimler için yaşasın cehennem"...

(Şüphesiz sözün en iyi ve doğrusunu Yaratıcı bilir ve söyler)


 

 
Toplam blog
: 722
: 3755
Kayıt tarihi
: 23.01.09
 
 

A.Ü İktisat Fakültesi mezunuyum, daha önce Kazakistan ve Hollanda'da eğitmenlik ve tercümanlık iş..