Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

05 Haziran '10

 
Kategori
İnançlar
Okunma Sayısı
193373
 

Allah İsrailoğulları’nı neden üstün kıldı

Allah İsrailoğulları’nı neden üstün kıldı
 

Dünyada ticaretin en önemli şirketlerin başında olan bir ırk olarak yahudilerin genel adı olarak bilinen İsrailoğulları, dünya sermayesinin sahibi ve dünyanın bu yolla yöneticisi oldukları iddialarını günlük hayatta çok duyarız. Halk arasında bunlar hatta mitos gibi anlatılır. Dünyadaki olayları anlatırken Yahudi komplosunun olduğu ve onların planı olduğu iddiaları çok yaygındır.

Kimdir bu Yahudiler de bu kadar dünyanın tarihine etkili olabilmektedirler?

İsrailoğulları kelimesi Kuran’da 50’den fazla ayette geçmektedir. Kuran’da İsrailoğullarına ilişkin çok hikayeden bahsedilmektedir.

İsrailoğulları

İbrani soyundan gelirler. İbrani kelimesi Eber kökeninden gelmektedir. Eber Nuh'un soyundan gelen ve Yakup'un büyükbabası İbrahim'in atası olan dini bir karakterdir. Ortodoks Yahudiler ve dindar Yahudilerin çoğu "ilk İbrani" olarak İbrahim'i kabul ederler.İsmail ile İshak kardeştirler. Dolayısıyla İsmail Yakup'un amcasıdır. Bu nedenle İsrailoğulları ve İslam peygamberinin de mensubu olduğu Haşimoğulları akrabadır.

İsrailoğulları’nı Allah bir zamanlar alemlere üstün kılmıştı. Peki dünyada bu kadar çok kabile, boy, etnik gruplar varken ALLAH neden İsrailoğullarını seçmişti?

Allah’ın İsrailoğullarını diğer ırklardan üstün kıldığını belirten birçok ayetler vardır.

Duhân 32 Andolsun biz İsrailoğullarına, bilerek, alemlerin üstünde bir imtiyaz verdik.

Câsiye 16 Yemin olsun, biz, İsrailoğullarına Kitap'ı, hükmetme gücünü, peygamberliği verdik, onları temiz yiyeceklerden rızıklandırdık ve kendilerini âlemler üzerine imtiyazlı kıldık.

Bakara 40 Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size vadettiklerimi vereyim. Yalnızca benden korkun.

Bakaa 47 Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın.

Bakara 122. Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi hatırlayın. Ben sizi âlemlerden daha üstün kılmıştım.

Allah’ın neden İsrailoğullarını alemlere üstün kıldığı hakkında birtakım yorumlar vardır. Çoğu fikrin ne olduğunu aslında ayrıntılı incelemiş ve biliyor değilim. Belki benim iddiamda olan birileri de olabilir.

Kuran’ın başlangıç surelerinden Bakara’da insanlığın dünyaya nasıl gönderildiği belirtilmektedir.

Allah yeryüzünü yarattıktan sonra yeryüzüne haleflerini göndermek istediğinde meleklerle girdiği tartışma ilginçtir.

Bakara 30. Bir zamanlar Rabbin meleklere: "Ben, yeryüzünde bir halife atayacağım." demişti de onlar şöyle konuşmuşlardı: "Orada bozgunculuk etmekte olan, kan döken birini mi atayacaksın? Oysaki bizler, seni hamd ile tespih ediyoruz; seni kutsayıp yüceltiyoruz." Allah şöyle dedi: "Şu bir gerçek ki ben, sizin bilmediklerinizi bilmekteyim."

İnsanların aralarında bozgunculuk yapacağını ve kan dökeceğini melekler nerden biliyordu? Bu durumu yaratacak olan haleflerin kimin çocukları olduğunu göreceğiz şimdi.

Bakara 33. Allah buyurdu: "Ey Âdem, haber ver onlara onların adlarını." Âdem onlara onların adlarını haber verince, Allah şöyle buyurdu: "Dememiş miydim ben size! Ki ben, göklerin ve yerin gaybını en iyi bilenim, A'lem'im. Ve ben, sizin açığa vurduklarınızı da saklayageldiklerinizi de en iyi biçimde bilmekteyim."

Bakara 34. O vakit biz meleklere, "Âdem'e secde edin" demiştik de İblis dışında tümü secde etmişti. İblis yan çizmiş, kibre sapmış ve nankörlerden olmuştu.

Görüldüğü gibi surede Adem’den bahsedilmektedir ve Adem’in üstün olduğu ifade edilmiştir. Çünkü Adem meleklerin hiçbirinin bilmediği şeyleri bilmiştir.

Devam edelim.

Bakara 35. Ve Âdem'e şöyle buyurmuştuk: "Ey Âdem, sen ve eşin cennete yerleşin ve orada dilediğiniz yerde, bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zulme sapanlardan olursunuz."

Allah Bakara 30’da yeryüzüne halife göndereceğini söylemişti, ama nedense cennete koydu onları.

Devam edelim.

Bakara 36. Bunun üzerine şeytan onların ayaklarını kaydırdı da onları içinde bulundukları yerden çıkardı. Biz de şöyle buyurduk: "Bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak aşağıya inin. Belli bir süre kadar yeryüzünde sizin için bir bekleme yeri, bir nimet/bir yararlanma imkânı olacaktır."

Bakara 37. Bunun üzerine Âdem, Rabbinden bazı kelimeler öğrenip belledi de O'na yöneldi. O da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten de O, evet O, Tevvâb'dır, tövbeleri cömertçe kabul eder; Rahîm'dir, rahmetini cömertçe yayar.

Bu ayet anlatacaklarım açısından çok önemlidir. Adem’ a Allah bazı kelimeler öğretiyor ve bu kelimelerle Adem Allah’a yakarıyor. Ve Allah Adem’den bazı sözler alıyor. Bu sözlerin ne olduğunu göreceğiz birazdan.

Bakara 38. "Hepiniz oradan aşağı inin." dedik. Benden size bir yol gösteriş ulaşır da kim bu yol gösterişime uyarsa artık böylelerine hiçbir korku yoktur. Onlar kederle de yüzyüze gelmeyeceklerdir.

Adem ve eşi emirleri dinlemediği için cezalandırılarak aşağıya indiriliyor. Ama hepiniz dediği kimlerdir? O net değildir. Adem’le beraber melekleri mi kastetmiştir? Ki meleklerin aşağıya inmesi mantıksızdır. Yoksa Adem’den üreyen soyu mu vardır burada bilinmez. Konumuz bu değil zaten.

Devam edelim. Bu sureden iki ayet sonra İsrailoğullarından bahsetmiştir.

Bakara 40. Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi hatırlayın; bana verdiğiniz söze vefalı olun ki, ben de size ahdimde vefalı olayım. Ve yalnız benden korkun.

Demek ki Adem İsrailoğullarının atasıdır. Yani Kuran’a göre insanlığın başlangıç soyu İsrailoğullarıdır. Yani İsrailoğulları, Ademoğullarıyla aynı kişilerdir.

Bakara 41. Beraberinizdekini doğrulayıcı olarak indirmiş bulunduğuma inanın. Onu ilk inkâr eden siz olmayın. Benim ayetlerimi az bir bedel karşılığı satmayın. Ve yalnız benden sakının.

İsrailoğulları ile dünyaya inen doğrulayıcı kişi Adem’dir. Ona uyun ve inkar etmeyin diye kimlere demektedir. Demek ki Adem indiğinde yalnız değildir. Bir kavimle inmiştir dünyaya.

Bu kavmin İsrailoğulları olduğu çok nettir.

Bakara 47. Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi, sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

İsrailoğullarını ne zaman alemlere üstün kılmıştı? Bakara 34. ayette. O ayette kimi alemlere üstün kılmıştı? Adem’i.

Bakara 83. İsrailoğullarından şöyle bir söz de almıştık: Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, anne-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik ve güzellikle davranın. İnsanlara güzeli ve güzelliği söyleyin. Namazı/duayı yerine getirin, zekâtı verin. Bütün bunlardan sonra siz, pek azınız müstesna, sırt çevirdiniz. Hâlâ da yüz çevirip duruyorsunuz.

Bakara 84. Sizden şu sözü de almıştık: Birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz. Birbirlerinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız. Bunu kabul etmiştiniz. Hâlâ da buna tanıklarsınız.

Allah, İsrailoğullarından ne zaman söz almıştı bu konularda. İşte Bakara 37. ayette Adem tövbe ettiğinde.

Şu bir gerçektir ki Kuran’a göre İsrailoğulları Adem’in çocuklarıdır. Allah’ın İsrailoğulları diye söz ettiği de insanlığın bizzat kendisidir.

Bu mantıkla hepimiz İsrailoğluyuz, eğer öyle değilsek hepimiz Adem’den gelmiyoruz demektir.

AYHAN PALAZOĞLU – 05.06.2010

İbranilerin veya İsrailoğullarının kökenlerine ait tartışmalar halen devam etmektedir.

Ancak Kuran’da şu çok nettir ki peygamberlerin tamamı İsrailoğullarından gelmektedir. Muhammed de dahil.

Zaten Kuran, Muhammed’den önce gelen kitap ve peygamberlerin hepsinin aynı ümmetten olduğu söyler. Aslında Kuran bu bağlamda genel olarak peygamberlerin tarihçesini ve onlar hakkındaki efsanelerin Allah’ın kendisi tarafından yönetildiğini ifade eden ve insanların bunlardan insanların ibret almasını öneren bir kitaptır.

Bakara 140. Yoksa siz, "İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunları Yahudi yahut Hıristiyanlardı" mı diyorsunuz? Söyle onlara: "Siz mi daha bilgilisiniz yoksa Allah mı?" Allah'tan kendine ulaşmış bir tanıklığı gizleyenden daha zalim kim vardır! Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.

Bakara 141. İşte bunlar bir ümmetti, gelip geçtiler. Kazandıkları kendilerine. Sizin kazandığınız da size. Onların yapıp ettiklerinden siz sorumlu olmayacaksınız.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Sayın Ayhan Öztürk, yorumlarda uguristanbul'un sözlerine, 'sanki hala bu üstün kılış devam ediyor' demişsiniz. Oysa ahmet can doğan adlı yorumcu ise kuran-ı kerim'de geçen şu ayeti bildirmiş: 'ey iman edenler onların çocukları ve malları sizi imrendirmesin allah onlara dünya nimetlerini sonsuz şekilde sunmuştur ki hak yolunu bulamayıp dünya malına tamah etsinler.' Bu ayet, onların üstün kılınışlarını değil, bu şekilde sonsuz sayıda ve gösterişte mallar edinerek, aslında imrenilecek bir durumlarının olmadığını ancak hak yolundan sapacaklarını gösteriyor.

Nilüfer Akpınar 
 02.02.2013 2:45
 

Dostum paylaştığın bilgilerde bir kısmı yanlış. 1. Hz.İshak'ın oğlu Hz.Yakup'a Allah tarafından İsrail ismi verilmiştir.Hz.Yakup'un soyundan gelenlere israiloğulları denmektedir. Peygamberlerin hepsi israil oğullarından gelmemektedir. Hz. Muhammed Hz.Yakup'un amcası Hz.İsmail'in soyundandır. 2.Kuranda israil oğulları için üstün kıldık, imtiyaz verdik denmesinin sebebi bir çok peygamberin o soydan gelmesinden ötürüdür. Bunun yanında israil oğulları için Kuranda lanetli kavim olduklarınıda söylüyor Allah. Peygamberleri öldüren her fırsatta Allaha kulluk etmekten kaçan bir kavim olduğunuda söylüyor.

Fatih Selçuk 
 28.12.2012 17:16
 

Merhabalar, Bu konuyu biraz daha araştırdım. Cenab-ı Hakk, İsrailoğullarını sadece kendi dönemlerindeki toplumlara karşı siyasî, askerî, iktisadî bir güç ve nüfus çokluğu ile fazlalıklı kılmıştır. Yoksa bu üstünlük gelmiş geçmiş ya da gelecek alemlere karşı kılınan bir üstünlük değildir. Selam ve dualarımla.

Recep Altun 
 11.11.2012 13:10
 

Merhabalar, Siz İsrailoğulları'nın Cenab-ı Hakk tarafından alemlere üstün kılınma nedenini açıklamaya çalışıyorsunuz. Yorumcunun biri de konunun dışına çıkarak İsrailoğulları'nın Cenab-ı Hakk tarafından lanetlendiğinden de bahsetmeniz gerektiğine işaret ediyor. Bakara suresinin 47. ayetini bu konuda uzman olan birileriyle tartışmak gerekir. Ben de hep sizin gibi merak ettim ve İsrailoğulları'nın alemlere neden üstün kılındığını araştırıyorum. Sizin yaklaşımınız da çok doğru olabilir. Konuya faydası olur diye ben de şu konuya dikkat çekmek istiyorum: Melekler yeryüzüne gönderilecek halifenin orada bozgunculuk çıkarıp kan akıtacaklarını nereden biliyorlardı? Cenab-ı Allah'ın yeryüzüne halife olarak gönderdiği bizler acaba kaçıncı grubuz? Nuh tufanıyla yeryüzünü silip süpürüp yeniden yeni bir hayatın başladığına göre, kimbilir bu yeryüzünden kimler geldi geçti!.. Bu konularda farklı bilgiler elde ederseniz lütfen paylaşın. Selam ve dualarımla.

Recep Altun 
 20.10.2012 17:13
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 105
Toplam yorum
: 193
Toplam mesaj
: 38
Ort. okunma sayısı
: 3900
Kayıt tarihi
: 05.11.08
 
 

İ. Ü. İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler 1989 mezunuyum. 1993'ten beri uluslararası fındık ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster