Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

02 Eylül '07

 
Kategori
Yurtdışı Eğitim
 

Amerika'da Tıp Eğitimi

Amerika'da Tıp Eğitimi
 

Amerika’da tıp eğitimine başvurabilmeniz için en az dört yıllık lisans eğitimini başarı ile bitirmiş olmanız gerekmektedir. Tıp öncesindeki dört yıllık eğitiminiz herhangi bir konu üzerine olabilir fakat biyoloji, kimya, fizik veya matematik, sosyal bilimler ve davranış bilimi gibi bölümler avantajlı olacaktır. Başvuran Amerikalı öğrencilerin yaklaşık %50’si, yabancı öğrencilerin ise yaklaşık %3’ü kabul edilmektedir. Örneğin geçen yıllardan birinde tıp eğitimine başlayan 16221 öğrenciden sadece 155’i yabancı öğrenciydi. Bu yabancı öğrencilerin çoğu ise dört yıllık lisans eğitimini Amerika’da bitirmiş olanlardı.

İlk Tıp Derecesi

Genellikle dört yıllık bir eğitim gerektirir ve sonucunda Doctor of Medicine (M.D.) ünvanını kazanırsınız. Teorik dersler, araştırma ve klinik eğitim iç içedir.

İlk tıp derecesi eğitimine başvuracak öğrencilerde güçlü 4 yıllık lisans eğitimi, iyi İngilizce, güçlü sosyal aktiviteler, gönüllü çalışmalar ve Medical College Admission Test (MCAT) olarak bilinen tıp sınavında yüksek skor gerekmektedir.

Detaylı bilgileri Association of American Medical Colleges (AAMC)’nin web sitesinden edinebilirsiniz.

Tıp eğitimini seçecek öğrenciler bu bölüme giriş zorluklarını, eğitim süresinin çok uzun oluşunu (4 yıl lisans + 4 yıl tıp) ve ülkeler arasında diploma denkliği problemlerini mutlaka göz önünde bulundurmalıdır.

Her yıl Association of American Medical Colleges tıp okulları hakkında yardımcı bilgi, kabul koşulları ve istatistikler yayınlamaktadır.

M.D. ünvanı sonrası eğitim

Türkiye’de, Amerika’da veya başka bir ülkede Doctor of Medicine (M.D.) ünvanı kazananlar Amerika’da bir üst eğitime kabul edilebilmek için mutlaka

· Liaison Committee on Medical Education tarafından onaylı okullardan ilk tıp derecelerini almış olmalıdırlar

· Gerekli ihtisas veya tıp yüksek lisans devresini tamamlamış olmalı

· Okulun bulunduğu eyaletin doktorluk ruhsatı sınavını başarıyla geçmiş olmalıdır

Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) Sertifikası

Amerika’da tıp yüksek lisans eğitiminde tüm doktorlar belirli bir süre için belirli bir uzmanlık dalında klinik eğitim almalıdır. Bu programları Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) onaylamaktadır. Bu ihtisas programlarına giriş uluslar arası öğrenciler için ilk tıp derecesine kabulden biraz daha kolaydır.

Amerika’da klinik eğitimlere veya hasta ile irtibat kurulması gereken herhangi bir eğitim öncesinde Amerika dışında tıp eğitimi almış tüm öğrenciler mutlaka Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) serfitika programını başarı ile bitirmelidir.

Amerika veya Kanada dışında tıp eğitimi almış veya okudukları tıp okulu Liaison Committee on Medical Education tarafından onaylı değil ise yabancı veya Amerikalı tüm doktorlar ECFMG sertifikasını almalıdır.

Detaylı bilgileri Association of American Medical Colleges (AAMC)’nin web sitesinden edinebilirsiniz.

ECFMG sertifikası için

· Dünya tıp okulları rehberinde listelenen bir okuldan listelendiği tarihte mezun olduğunuzu ispatlayan belgeler

· Türkiye’de veya tıp eğitimi aldığınız diğer bir ülkede doktorluk yapma ruhsatınızın olduğunu ispatlayan belgeler

· U.S. Medical Licensing Examination (USMLE) sınavında hem temel tıp bilimleri hem de klinik bilimler bölümlerinde başarılı olmak.

· Clinical Skills Assessment (CSA) denilen hem İngilizce hem de klinik becerileri ölçen sınavda başarılı olmak. Bu sınav ECFMG merkezi tarafından ECFMG sertifikası almak için gerekli tüm diğer koşulları sağlamış doktorlara Amerika’da uygulanır.

· TOEFL sınavından yüksek skor almak www.toefl.org

ECFMG sertifikası gerektirmeyen bazı eğitim seçenekleri

Yüksek lisans akademik eğitimi

Hasta ile irtibat kurmayı gerektirmeyecek akademik programlarda eğitim görme imkanı bulunmaktadır. Bunlara örnek bölümler şunlar olabilir: radiology, immunology,molecular biology, genetics, neuroscience, pathology and physiology. Ayrıca araştırma konuları için de başvurma şansınız bulunmaktadır.

Kısa dönem programlar

Hastaneler veya sağlık merkezleri birkaç günlük veya birkaç aylık kısa programlar sunar ve bunlar hasta ile görüşme gerektirmediği için yabancı doktorlar da ECFMG sertifikası olmadan katılabilirler.

ECFMG Uluslararası tıp eğitimi destek programı

Foundation for Advancement of International Medical Education and Research (FAIMER) tarafından düzenlenen ve ECFMG himayesi altındaki bu program Amerika dışındaki ülkelerde tıp eğitimi veren üniversitelerdeki tıp fakültesi öğretim görevlileri için hazırlanmıştır. Bu program sayesinde diğer ülkelerdeki tıp bilimleri eğitimcileri Amerika’daki tıp eğitimi standartları, eğitim metotları hakkında bilgi edinerek ülkelerinde tıp eğitimini geliştirecek bilgiler edinirler.

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.


Saygılarımla,

Işıl Tabağ


Resim Kaynak: www.aamc.org
İçerik Kaynak: www.okulariyoruz.biz

 
Toplam blog
: 189
: 6400
Kayıt tarihi
: 11.10.06
 
 

Endüstri Mühendisi olan Işıl Tabağ, Avrupa Okullar Birliği görevinden sonra 1998 yılından bu yana..