Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

22 Mayıs '14

 
Kategori
Bilim
 

Bilimin gelişmesi

Günümüzde bir “korku” yaşıyoruz. Doğayla iç içe yaşayan ilkel insanın duyduğu korku gibi. Doğa olayları, bilinmezlikler ilkel insana bu duyguyu tanıtmıştı. Korkudan kurtulmanın yolunu metafizik sorularda bulmuştu ilkel insan.

- Neden varız?
- Varlığın, var olmanın nedeni?

Bu soruların yanıtlarını yine metafizikte aradı ilkel insan. Metafizik, değişmez yanıtlar bütünüydü.

- Büyü
- Soydaşlarının kanını akıtma (kurban)
 
Metafizik, doğa ötesindeki varlığı inceler. Doğa eylem içinde değişir, doğa ötesi varlık değişmez. Örneğin, kullandığımız eşyalarımızın değişmezliğini kabul etmek metafizik bir yöntemdir. Oysa maddenin değişimi fizik yasası olarak kanıtlanmıştır. Maddenin eylemli olarak değiştiğini, bu değişikliği sağlayan eylem değişik görünümlerle bir bütünlük içerir (diyalektik). Örneğin, buz - su - su buharı süreçleri değişik görünümlerle değişimlerini sürdürürler.

Bu gerçeğe ilk kez ilkçağ filozofları ulaştı. Kimlerdi bunlar: Thales, Anaksimandros, Heraklitos, Anaksimenos, Pythagoras, Emdedokles, Anaksagoras, Zenon, Demokritos. Nesnelerin tek ana maddeden türediğini belirterek bütüne ulaştılar.

Bu yöntem diyalektik yöntemdi. Sofistler bu bilimsel gerçeğe kuşkuyu da koyarak bilgilerin us kaynağını sorguladılar. Böylece bilgi türleri üzerinde düşünmeye yol açtılar.Sonra, Sokrates, Platon, Aristotales duyuları kullanarak dış nesnelerle bağ kurup bilgi edinirler.

Nesneler- duyular - bilgi - sorgulama süreci ilkçağdan günümüze dek sürüyor. Böylece bilim gelişmesini sağlıyor.     

 
Toplam blog
: 1064
: 732
Kayıt tarihi
: 24.03.12
 
 

Türkay KORKMAZ, umuda yolculuğu ertelemez. Mermeri delenin damlanın sürekliliği olduğunu bilir. Y..