Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

31 Aralık '11

 
Kategori
Çevre Bilinci
 

Bilinçli toplumlar ve ekolojik yeterlilik

Doğal ortamların İnsanoğlunun barınma ihtiyaçlarını karşılamaması sonucu doğaya müdahale etme gayretleri “Taş Devri” ile başlamıştır. Yerleşik hayata geçiş tarihi olarak bilinen M.Ö. 10.000’lere kadar insanoğlu gelir-gezer-göçer hayat sürmüştür.  Yerleşik hayata geçişle birlikte önceleri daha fazla vakit alan yeme ve barınma ihtiyaçlarını temin etme daha az vakit alır hale gelmiştir. Yerleşik hayata geçen insanoğlu toplayıcılıktan yetiştiriciliğe geçiş süreci başlatmıştır. Daha çok üretmek ve doğayı kontrolü altına almak için alet geliştirmeye başlamıştır. Bununla birlikte kendini ve doğayı tanıma ihtiyacı da gelişen bir süreçtir. İnsanoğlunun yerleşim yerlerini tasarlayan mimarlıkta bu süreçle birlikte gelişen bir yapıdır. Sanayi Devrimi’ne kadar doğal malzemeleri kullanarak geliştirdiği geleneksel mimari yapı ve kullanılan malzemeler doğayı daha az tahrip eden konumda gelişmiştir. Toplumlar sanayi devrimi sonrası modern mimaride daha çok yapay ve fosil yakıtları kullanarak hem ekosistemin dengesini bozmuş hem de kendi sağlığını tehdit eden kirli atmosfer yaratmıştır. Kirlilik ve insan sağlığı ile ilgili tehlikeli boyutlarının artması sonucu yeni dönemde ekolojik mimariyi geliştirmeye başlamıştır. Bu süreçte ekonomik kaygıları da ihmal etmemek lazımdır.

Özellikle mekânsal alanların inşasında kullanılan yenilenemeyen (fosil) kaynakların rezervlerindeki azalmalar sonucu, çevre kirliliği ve ekosistemin bozulması ve ekonomik beklentiler sebebiyle yenilenebilir kaynak kullanımı modası ve ekolojik mimari yapılara talep hızla artmaya başlamıştır. Doğal kaynaklar üzerindeki baskıları azaltacak ve mekânsal alanların yeniden şekillenmesini zorlayan kentsel yerleşim alanlarına hızla artan göç taleplerine çözüm üretecek kentsel dönüşümlerin dışında radikal çözümler bulunulması zorunluluk arz etmektedir.   Buna en kestirme çözüm yöntemi olarak eko-yeterliliğin de en temel yaklaşımlarından olan “azaltmak, yeniden kullanmak ve yeniden dönüşüm”  yöntemi görülmektedir.

Bu sürece katkı yapacak diğer paradigma değişikliği “malzeme kullanımını azaltmak: dematerialisation” ve “malzeme geri dönüşümünü sağlamak: rematerialisation” olarak kendini göstermektedir.

 

Toplumlar teknolojiyi geliştirerek doğayı kontrolü altına almasıyla bir zafer kazandığını zannetmektedir. Fakat artan doğal afetlerle başkaldırıda bulunan ekolojik sistemin altında kalmaya başlayınca neye uğradığını anlayamayacaktır ama iş işten geçmiş olacaktır. Gelinen noktada her şey bitmiş ve tüm fırsatlar kaçmış değildir. Zararın neresinden dönülürse kardır anlayışıyla çevreye karşı bireysel ve toplumsal sorumluluğu ve farkındalığı artıracak çevre kültürünün oluşturulması kaçınılmaz bir dönüşüm olarak görülmektedir. Kültürün oluşması da eğitimsiz olamaz. Bireylerin çevre kültürü bilincinin oluşturulması genel eğitim sisteminden çok anne karnında başlayan bir süreçtir. Anne eğitimsiz olursa çocuklara verilecek eğitimin niteliğinden bahsetmek zordur. Dolayısıyla eğitimin pozitif dışsal etkileri ve yayılma etkisi az olacaktır. Aile, çevre ve okul üçlüsünün vereceği çevre kültürünün yanında medya ve STK’lara da büyük görevler düşmektedir. Bunun yanında merkezi ve yerel birimlerin çevreyi kirletenlere sorumsuzca tahrip edenlere uygulayacağı müeyyidelerin caydırıcı olmaması süreci baltalayan bir etken olarak karşımıza çıkacaktır.

Çevre kültürünün önemini vurgulayan şu sözler ne kadar anlamlıdır.

Çiçeklerin olmadığı yerlerde insanlar yaşayamaz. Napolyon

Her yıkıntı onarılabilir, doğanın yıkıntısı asla… Falih Rıfkı Atay

Uygarlık, insanlarla doğanın arasını açmıştır. Hüseyin Rahmi Gürpınar

Bir ulusun gerçek zenginliği, ağaç örtüsüyle ölçülebilir. Richard St. Barbe Baker

Ancak en son ağaç kesildikten, en son nehir zehirlendikten ve en son balık tutulduktan sonra anlayacaksınız ki, insan parayı yiyemez! Kızılderili Cree aşiretinin bir atasözü

Doğa, bize dedelerimizden kalan bir miras değil, torunlarımıza bırakacağımız bir emanettir.

 Kızılderili Duwanish aşiret reisi Seattle

 
Toplam blog
: 5
: 549
Kayıt tarihi
: 29.12.11
 
 

Kalkınma iktisadı, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi alanında çalışan ve bu alanlarla ilgili far..