Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

31 Mart '18

 
Kategori
Tarih
 

Bir Asırda Unutulmayan 31 Mart Soykırımı...

Bir Asırda Unutulmayan 31 Mart Soykırımı...
 

Fidan Afer


1998'den beri Azerbaycan Cumhuriyeti, 31 Mart’ı Azerbaycanlıların Soykırım Günü olarak işaretlenmiştir. Bu soykırım, Azerbaycan halkının ve devletinin tarihindeki trajik olaylara ulusal belleğin bir tezahürüdür. Azerbaycanlıların toplu şekilde katliamı, kendi yurtlarından sürgün edilmesi ve göç düşürülmesi XX yüzyıl tarihinin en trajik ve korkunç sayfalarındandır.

"Büyük Ermenistan" ın yaratılmasından esinlenen Ermeni işgalciler, 1905-1907 yıllarında Azerbaycanlılara karşı geniş çaplı kanlı kampanyalar başlattılar. Ermenilerin Bakü'de vahşeti, bugünkü Ermenistan topraklarında Azerbaycan ve Azerbaycan köylerini kapsıyordu. Yüzlerce yerleşim imha edildi ve yok edildi, binlerce Azerbaycanlı vahşice öldürüldü. Bu olayların organizatörleri meselenin mahiyetinin açılmasına, ona hukuki-siyasi değer verilmesine engel yaparak Azerbaycanlılardan olumsuz bir imaj yaratmış, kendilerinin kasbkar toprak iddialarını perdelemişler. 1918 yılının Mart ayından itibaren karşı-devrimci unsurlarla mücadele sloganı altında Bakü guberniyasını azerbaycanlılardan temizlemek amacı güden menfur plan hayata geçirilmeye başlandı. Ermeniler tarafından o günlerde işlenen suçlar, Azerbaycan halkının anısına sonsuzadek hoptu. Ulusal kimliği nedeniyle binlerce barışçıl Azerbaycanlı öldürüldü. Ermeniler ev yaktılar, insanları canlı yaktılar. Ulusal mimari inciler, okullar, hastaneler, camiler ve diğer anıtlar tahrip edildi ve Bakü'nün çoğu yıkıldı.

Azerbaycanlıların Soykırımı Bakü, Şamahı, Guba kazalarında, Karabağ'da, Zengezur, Nahçevan, Lenkeran ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde özel gaddarlıklarla gerçekleştirilmiştir. Bu alanlarda siviller katledildi, köyler yakıldı, ulusal kültürel anıtlar imha edildi ve yok edildi.

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra, 1918 Mart olaylarına özel ilgi gösterildi. Bakanlar Kurulu, bu trajediyi araştırmak için 15 Temmuz 1918'de Özel Soruşturma Komisyonu'nun kurulmasına karar verdi. Komisyon Mart soykırımını, ilk aşamada Şamahıdakı vahşetleri, İrevan quberniyası topraklarında Ermenilerin yaptıkları ağır suçları araştırdı. Bu hakikatleri dünya toplumuna taşımak için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir organ kuruldu. Mart 1919 ve 31 Mart 1920, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti tarafından ulusal yas günü olarak iki kez işaretlendi. Aslında bu, Azerbaycanlılara karşı soykırım ve bir yüzyılı aşkın süren topraklarımızın işgaline karşı politik takdir vermeyi amaçlıyordu. Ancak, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin çöküşü buna izin vermedi.

Ermeni milliyetçileri 50'li yıllardan beri Azerbaycan halkına, patronlarının yardımıyla radikal bir saldırganlık kampanyası başlattılar. Eski Sovyet mekanında düzenli olarak yayılan kitap, dergi ve gazetelerde milli kültürümüzün, klasik irsimizin, mimarlık abidelerimizin en nefis örneklerinin sözde Ermeni halkına mensup olduğunu kanıtlamaya çalıştılar. Aynı zamanda, tüm dünyadaki Azerbaycan Türk’lerinin olumsuz imajlarını oluşturma girişimleri daha da güçlendi. "Zavallı, mazlum Ermeni halk" ının kopyasını yaratarak yüzyılın başlarında bölgede yaşanan olaylar bilinçli olarak tahrif ediliyor, Azerbaycanlılara karşı soykırım yapanlar soykırım kurbanları gibi kaleme veriliyordu.

Sahte Ermeni tarihi, genç Ermenileri şovenist bir ruhla büyütmenin temelini oluşturmak için devlet politikası seviyesine yükseltildi.

Azerbaycan neredeyse 1 asırdır pek çok kez ve pek çok yerde  soykırıma maruz kalmasına rağmen ve bunları gösteren binlerce belge, görüntü ve fotoğraflar olmasına rağmen bir çok ülkenin bu konuda sessiz kalması çok üzücüdür.

Azerbaycan’ın  milli lideri Haydar Aliyev'in 26 Mart 1998 tarihli yazısı ile Azerbaycan parlamentosu tarafından,  Azerbaycan' da yaşanılan toplu katliamların anısına 31 Mart gününü "soykırım günü" olarak ilan edilmiştir.  Her 24 Nisan’da olmamış bir sözde soykırım iddiasıyla bütün dünyada kamuoyu oluşturmaya çalışanlar, kendi tarihlerindeki Azerbaycanlı kardeşlerimize uygulanan sistematik katliamları gizlemeye çalışmaktadırlar ama yapılanları kendileri unutsalar bile tarih unutmayacak...

Bu sadece 20’ci  yüzyılda Azerbaycanlılara karşı işlenen Ermeni faşizminin kısa bir özetiydi ...

Allah soykırım kurbanlarımıza rahmet eylesın. Ve Tanrı Türk’ü korusun...

 

 
Toplam blog
: 7
: 174
Kayıt tarihi
: 10.01.18
 
 

Ben Fidan Afer 1990, 19 Ağustos doğumluyum. 2012`de bakü Slav Üniversitesinin Filoloji bölümünden..