Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

23 Ağustos '10

 
Kategori
Güncel
 

ÇETKODER: “Uzanan bir El’ide sen tut”

ÇETKODER: “Uzanan bir El’ide sen tut”
 

“Yanındayız Dost Pakistan”


“Bu bir insani görevdir”
“Uzanan bir El’ide sen tut”

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Açılan kampanyaya yurdumuzun her yöresindeki temsilci ve gönüllülerimizle destek olacağız. Bizlerde karınca kaderince katkıda bulunacağız. Bunun için dün ve bugün yapılan ekte kapağını gördüğünüz broşür ve içerikle tüm gönüllü ve üyelerimize halka yaymak adına çalışmaya davet ettik” dedi.

YURT GENELİ ÜYE VE GÖNÜLLÜLERİNE YAZI ÇIKARDILAR BROŞÜR DAĞITTILAR

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanları Mustafa Göktaş, imzası ile Acele ve İvedi notu düşülerek yurt geneli tüm üye ve gönüllülerine yazı çıkardı. Bu arada yazının ekinde de kendi imkânları ile bastırdıkları (A- 4 ebadında üçe katlanmış olan denilen) broşürleri gönderdiler.

Yazıda;

“Saygıdeğer Üye, Saygıdeğer Gönüllü, T.C. Devleti, Başbakanlığımız aracılığı ile dost kardeş ülke PAKİSTAN için bir yardım kampanyası açmıştır. Bu kampanya 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA günlü Resmî Gazetenin 27676 sayısında yayınlanmıştır. Bu genelge yazımız ekinde mevcuttur. Genelgenin içiriğini okuduğunuzda olayın vahameti ve insani boyutunu göreceksiniz. İlgili genelgede bağış yapacağınız bankaların hesap numaraları mevcuttur. Hesaplar devletimiz tarafından açılmıştır. İlgili hesapların bizimle herhangi bir ilgisi yoktur. Bizim buradaki gayretimiz bu hesaplara bağış ve yardımın artması hususunda olacaktır. Bu insani olayda ilginizi, bilginizi ve yardımınızı esirgemeyiniz. Her zaman olduğu gibi, her işte yaptığımız gibi birlikten kuvvet doğacaktır. Yardım kampanyasına omuz verelim. Destek olalım. Sahip çıkalım. Ekteki broşürleri acil olarak çok hızlı bir şekilde yaptık ve bastırdık. Kendi imkânlarımızla yaptık. Ufak tefek hatalarımız olduysa affedin bizi. Bu ulvi, insani, yaşamsal değeri olan görevi yerine getirmek adına, şimdiden göstereceğiniz ilgi, alaka ve yardıma sonsuz teşekkür eder, çalışma ve yaşamınızda başarılar dilerim. Barış, huzur, saygı ve sevgi hepimizin olsun. / Mustafa Göktaş – Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı. Dağıtım: 81 il ve ilçelerindeki gönüllülerimiz ile üyelerimize. 19.08.2010” denildi.

Yazının ekine konulan Başbakanlık genelgesi ise şöyle:

18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676
Başbakanlıktan
Konu : Pakistan’a Yardım Kampanyası.
GENELGE
2010/20
Pakistan’da, 2 Ağustos 2010 tarihinde başlayan ve günlerce devam eden sellerden 20 milyon civarında Pakistan vatandaşı etkilenmiş, 2.000’in üzerinde insan hayatını kaybetmiştir. Söz konusu afet çok fazla maddi ve manevi kayba sebebiyet vermiş olup halen binlerce insan; barınma, açlık, susuzluk ve salgın hastalık problemleriyle karşı karşıyadır.
Günümüz dünyasında, büyük çaplı böylesi bir felaketle tek bir ülkenin kendi imkanlarıyla başa çıkmasının güçlüğü ortadadır. Bu düşünce ile, olayın haber alınmasından itibaren ilk harekete geçen ülkelerden biri olarak 4 uçak dolusu 2 milyon ABD Doları değerinde ayni yardım ile 10 milyon ABD Doları para gönderilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti, halkımızın da beklentileri doğrultusunda Pakistan’daki afetzedeler için her türlü yardım ve desteği sağlayacaktır. Bu amaçla bir yardım kampanyası başlatılması uygun görülmüştür. Pakistan için yardım kampanyasına ait banka hesap numaraları genelge ekinde belirtilmiştir.
Afet mağdurlarına yardım için Hükümetimizin çabalarına ilaveten başka yardım amaçlı pek çok özel inisiyatifin de katkıları devam etmektedir. Yardım kampanyası açılması kadar, ülke kaynakları kullanılarak toplanan bu yardımların ihtiyaç sahiplerine yerinde ve zamanında ulaştırılması, etkin kullanımı ile ulusal ve uluslararası kamuoyuna gerektiği gibi duyurulması da önem taşımaktadır. Tüm bu çalışmaların başarı ile yürütülüp sonuçlandırılabilmesi için iyi işleyen işbirliği ve koordinasyon mekanizmasına ihtiyaç duyulacağı açıktır.
Belirtilen hususlarda ulusal koordinasyonu sağlamak üzere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir.
Bu doğrultuda;
1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ilgili Başkanlığın ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.
2. Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir.
3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar topladıkları yardımı, afetzedelere ulaştırmak üzere şartlı ve şartsız bu hesaplara aktarabileceklerdir.
4. Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.
Benzer acıları daha önce yaşamış olan halkımızın, ulusal ve yerel basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, meslek odalarının ve birliklerin bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyalarına gönüllü olarak her türlü destek ve yardımı sağlayacaklarına inancımız tamdır.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

EK 1

PAKİSTAN’A YARDIM KAMPANYASI BANKA HESAP NUMARALARI

T.C. ZİRAAT BANKASI AŞAĞIAYRANCI ŞUBESİ
HESAP NO : 555 555 55 ANA HESAP
- 5001 TL
- 5002 DOLAR
- 5003 EURO

TÜRKİYE HALK BANKASI BAKANLIKLAR ŞUBESİ
HESAP NO: 05000005 TL
5300003 DOLAR
2 P 000023 EURO

VAKIFLAR BANKASI FİNANS MARKET ŞUBESİ
HESAP NO : 205 55 55 TL
405 66 66 DOLAR
405 77 77 EURO

ÇETKODER GENEL MERKEZİ YAZIŞMA İÇİN: cetkoder@gmail.com
ÇETKODER BASIN’ABİLGİ VE ÜYELERE DUYURUSU İÇİN GOOGLE GRUBU:
http://groups.google.com.tr/group/cetkoder

 
Toplam blog
: 24
: 510
Kayıt tarihi
: 17.03.10
 
 

İzmir ili Narlıdere ilçesinde oturuyorum. Halkla ilişkiler mezunuyum. Topluma karşı, çevre ve doğaya..